Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: problem z interpretacją  (Przeczytany 7304 razy)

Offline Madzia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 91
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 18.0 Firefox 18.0
  • Zobacz profil
problem z interpretacją
« dnia: 7 Luty 2013, 12:20 »
W związku z  wysoką wiedzą osób na forum pozwolę sobie zadać kilka pytań  :D – może niekoniecznie wprost związanych z ewmapą – aczkolwiek niezbędną do prawidłowej budowy obiektów.

Porównujemy budynki w terenie dla celów modernizacji egib. Spotykamy budynek mieszkalny i przybudówkę – niedużą, zazwyczaj będącą tzw. gankiem. Oba budynki pełnia taką samą funkcję, jest przejście  z jednego budynku do drugiego, nie maja oddzielnych wejść, nie są oddzielnie wykorzystywane – niewątpliwie więc będzie to jeden budynek, ewentualnie oddzielony jeden od drugiego na warstwie blokiem budynku. Często jednak geodeci – szczególnie na pewnym powiecie interpretują to jako dwa odrębne budynki. Kolejna sprawa. Jeden z tych budynków jest drewniany, drugi murowany – wg mnie i G5 jako materiał ścian zewnętrznych wpiszemy „3-inny”.

„ W przypadku, gdy ściany zbudowane są z różnych materiałów  w ewidencji przyjmuje się, że są one zbudowane  z „innych materiałów” – G5

Zdania jednak są podzielone, bo niektórzy inspektorzy twierdzą, że należy dać przeważający materiał tak jak w przypadku przeważającej funkcji… pomimo widocznego wyżej zapisu w instrukcji.

No dobrze, a co z rokiem zakończenia budowy? Starszy większy budynek jest z 1965 roku natomiast omawiana przybudówka z 2010… ? Niektórzy geodeci twierdza, że należy dać datę ostatnią czyli 2010. Mając jednak na uwadze fakt, iż na podstawie tych dat w przyszłości będzie naliczany podatek…. Byłoby to trochę nie w porządku wobec przyszłego podatnika…No właśnie… i pojawia się problem…

Wiem, że instrukcja G-5 nie jest dla nas podstawą, dlatego mam do Was pytanie: gdzie szukać odpowiedzi na powyższe pytania w celu podparcia się w ośrodku jakąś ustawą/ rozporządzeniem. Mam dość dostosowywania się do ośrodków i robienia tak , bo:” ten ośrodek tak wymaga, a ten tak.” Jest jedna geodezja i każdy ośrodek powinien interpretować ją tak samo….

Pozdrawiam:)

//edit by support
wątek przeniesiony w bardziej pasujące miejsce

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3466
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 18.0 Firefox 18.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: problem z interpretacją
« Odpowiedź #1 dnia: 7 Luty 2013, 12:34 »
Wydaje się że podstawą jest:

Dz.U.2001.38.454
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
(Dz. U. z dnia 2 maja 2001 r.)
Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:

By coś więcej powiedzieć trzeba zapoznać się z tym rozporządzeniem i jako bazę do dyskusji potraktować właśnie je.

Cytuj
§ 63. 1. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku stanowiącego część składową gruntu są:
   1 )   numer ewidencyjny budynku stanowiący część składową identyfikatora budynku,
   2 )   numer porządkowy, którym oznaczony został budynek w trybie przepisów o numeracji nieruchomości,
   3 )   numeryczny opis konturu wyznaczonego przez prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą zewnętrznych płaszczyzn ścian zewnętrznych kondygnacji przyziemnej budynku, a w budynkach posadowionych na filarach, kondygnacji opartej na tych filarach - zwanego dalej konturem budynku,
   4 )   numery działek ewidencyjnych, na których usytuowany jest budynek,
   5 )   oznaczenie funkcji podstawowej budynku,
   6 )   wartość budynku oraz data określenia tej wartości,
   7 )   rok zakończenia budowy,
   8 )   pole powierzchni zabudowy w m2,
   9)   liczba kondygnacji nadziemnych oraz liczba kondygnacji podziemnych,
   10 )   informacja o materiale, z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku,
   11 )   liczba i numery lokali stanowiących odrębne nieruchomości lokalowe,
   12 )   liczba i numery lokali innych niż wymienione w pkt 11,
   13 )   łączne, wyrażone w m2, pole powierzchni użytkowej:
a )   wszystkich lokali w budynku,
b )   pomieszczeń przynależnych do lokali,
   14 )   numer rejestru zabytków prowadzonego na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury.
2. Przez powierzchnię zabudowy rozumie się pole powierzchni figury geometrycznej określonej przez kontur, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.
3. Powierzchnię użytkową lokalu ustala się zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 i Nr 162, poz. 1119, z 1999 r. Nr 111, poz. 1281, z 2000 r. Nr 3, poz. 46, Nr 5, poz. 67, Nr 83, poz. 946, Nr 88, poz. 988, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1317 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27).
4. W ewidencji wykazuje się następujące materiały budowlane, o których mowa w ust. 1 pkt 10:
   1 )   mur,
   2 )   drewno,
   3 )   inne materiały.
5. Dane ewidencyjne określające rok zakończenia budowy poszczególnych budynków przyjmuje się z ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych, prowadzonej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego na podstawie przepisów prawa budowlanego lub, jeżeli ewidencja ta nie zawiera odpowiednich danych, przyjmuje się przybliżoną datę zakończenia budowy ustaloną na podstawie innych miarodajnych informacji.
§ 64. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, oprócz danych wymienionych w § 63 ust. 1, są:
   1 )   oznaczenie księgi wieczystej lub innych dokumentów określających własność budynku,
   2 )   oznaczenie dokumentów określających inne prawa do budynku niż własność,
   3 )   numer jednostki rejestrowej budynków, do której przyporządkowany został budynek stanowiący część składową identyfikatora tej jednostki.
§ 65. 1. Ze względu na podstawową funkcję użytkową budynki dzieli się na następujące rodzaje:
   1 )   budynki mieszkalne,
   2 )   budynki przemysłowe,
   3 )   budynki transportu i łączności,
   4 )   budynki handlowo-usługowe,
   5 )   zbiorniki, silosy i budynki magazynowe,
   6 )   budynki biurowe,
   7 )   budynki szpitali i zakładów opieki medycznej,
   8 )   budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe,
   9 )   budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa,
   10 )   inne budynki niemieszkalne.
2. Przynależność budynku do odpowiedniego rodzaju ustala się zgodnie z zasadami Klasyfikacji Środków Trwałych, wprowadzonej na podstawie przepisów o statystyce publicznej.
§ 78. W ewidencji nie wykazuje się budynków, których budowa, w świetle przepisów prawa budowlanego, nie wymaga pozwolenia lub zgłoszenia.
§ 79. W ewidencji nie wykazuje się lokali wyodrębnionych w budynkach, o których mowa w § 78.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline Madzia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 91
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 18.0 Firefox 18.0
  • Zobacz profil
Odp: problem z interpretacją
« Odpowiedź #2 dnia: 7 Luty 2013, 12:59 »
no właśnie o to chodzi, że  w rozporządzeniu nie ma mowy o poruszanych przeze mnie problemach. Jest spawą oczywista na jakiej podstawie przyjmuje się rok zakończenia budowy i materiał ścian zewnętrznych, ale jeżeli chodzi o specyficzne przypadki budynków pojawia się problem... i brak odpowiedzi w przepisach..

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3466
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 18.0 Firefox 18.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: problem z interpretacją
« Odpowiedź #3 dnia: 7 Luty 2013, 13:08 »
No nie do końca zgadzam się z tym co piszesz, ponieważ taką przybudówkę nie zgłasza się.
Chodził bym z oświadczeniem do podpisu dla właściciela, że przybudówka nie podlega zgłoszeniu czy pozwoleniu w myśl przepisów prawa budowlanego.
Na mapie zasadniczej może być ganek (wiatrołap) lecz nie na mapie ewidencyjnej bo nie jest przedmiotem ewidencji.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline Madzia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 91
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 18.0 Firefox 18.0
  • Zobacz profil
Odp: problem z interpretacją
« Odpowiedź #4 dnia: 7 Luty 2013, 13:15 »
tą przybudówke dałam tylko  jako przykład...
a jeżeli taka "przybódówka" ma pow ok. 15m2 i jest na fundamencie trwale zwiazana z gruntem i stanowi wejście do budynku to sie jej nie wykazuje w egib?

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3466
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 18.0 Firefox 18.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: problem z interpretacją
« Odpowiedź #5 dnia: 7 Luty 2013, 13:23 »
Przeczytaj Artykuł 29 Prawa budowlanego.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline Madzia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 91
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 18.0 Firefox 18.0
  • Zobacz profil
Odp: problem z interpretacją
« Odpowiedź #6 dnia: 7 Luty 2013, 13:36 »
ok rozumiem, ale moje pytanie dotyczy czegos innego,  powiedzmy więc , że te dwa budynki są wniesione na mapę zasadnicza i oba podlegają ewidencji

Offline Lupus

 • Moderator Globalny
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 1956
 • Dariusz Wilczewski
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
  • limbus3d.pl
Odp: problem z interpretacją
« Odpowiedź #7 dnia: 7 Luty 2013, 13:40 »
Chodził bym z oświadczeniem do podpisu dla właściciela, że przybudówka nie podlega zgłoszeniu czy pozwoleniu w myśl przepisów prawa budowlanego.
Na mapie zasadniczej może być ganek (wiatrołap) lecz nie na mapie ewidencyjnej bo nie jest przedmiotem ewidencji.

eeee chiba nie
Na podstawie jakich przepisów możesz żądać od właściciela jakiegoś oświadczenia? że co ma oświadczyć? przybudówka podlega CO NAJMNIEJ zgłoszeniu, a jeśli zmienia się konstrukcja to nawet pozwolenia na rozbudowę. Musisz zgłosić remont dachu, ocieplenie budynku, altankę w ogrodzie, to i ganek musisz zgłosić.
Obawiam się, że Madzia pisze nie o takim czymś co nie podlega egib tylko ze względu na trwałość zabudowy i powiększenie przestrzeni przeznaczonej na stały lub czasowy pobyt ludzi jest częścią budynku. Za diabła nie dałbym się namówić, że to są dwa budynki.

Z tym materiałem to bym nie przesadzał żeby dawać 3, w każdym przypadku. Jeśli to jest stodoła- betonowe słupy co 2 m i deski jako wypełnienie  to raczej dałbym 2 jeśli to jest budynek mieszkalny z cegły i ma zabudowane schody drewnianą konstrukcją to jednak i pomimo tego drewna dałbym 1-mur.
Jeśli mamy budynek mieszkalny, który powstał przez rozbudowę starego drewnianego, o nową, murowaną część, wtedy zgodzibym się na 3-inny jako mieszany, bo w środku często nie wiadomo gdzie się zaczyna lub kończy część stara czy nowa.
Przy gospodarczych drewnianych dobudówkach do murowanego dużego budynku, można wydzielić 2 obiekty bo jeden można rozebrać nie naruszając "za mocno" tego drugiego.

Wiem, że instrukcja G-5 nie jest dla nas podstawą,

Robicie modernizację egib? sprawdź warunki techniczne i osądź raz jeszcze czy nie jest dla Was podstawą.
__________
Pozdrawiam
Lupus

Wszystko da się zrobić, tylko czy jest to uzasadnione ekonomicznie?

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3466
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 18.0 Firefox 18.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: problem z interpretacją
« Odpowiedź #8 dnia: 7 Luty 2013, 13:50 »
Cytuj
Art. 29. [Zwolnienia od uzyskania pozwolenia]
 2.  Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:
 1)  remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
 2) (uchylony)
 3) (uchylony)
 4)  dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;

Wracamy do przybudówki - wejścia do domu, podzielam to co pisze Lupus nawet jeżeli jest to kwadrat 5x5m to powiększamy o tyle kontur budyneku i dodajemy datę modernizacji.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline Madzia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 91
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 18.0 Firefox 18.0
  • Zobacz profil
Odp: problem z interpretacją
« Odpowiedź #9 dnia: 7 Luty 2013, 14:04 »
widzę  Darek, że  rozumiesz o co mi chodzi..

zgadzam się z Tobą - w przypadku stodoły o murowanych słupach a drewnianych ścianach damy materiał drewno. Budynek mieszkalny murowany o drewnianych schodach -mur.. ale gdy mamy budynek mieszkalny drewniany i duża przybudówkę murowana - ( takie budynki bardzo często się spotyka ) to damy materiał inny... bo jest częściowo drewniany a częściowo murowany

ale co z tymi datami? większość geodetów rozdziela je na dwa odrębne gdyż idą na łatwiznę, nie mają wtedy rozkminy co z nimi zrobić... bezsensem jest jednak uznawanie przybudówki jako odrębnego budynku mieszkalnego! Nie chcę też dać tej daty 2010, gdyż budynek tak naprawdę pochodzi z lat 70-tych a jedynie został rozbudowany....
zastanawiam się więc jak Wy podchodzicie do tego tematu w praktyce?

szkoda, że nie można w ewmapie podczas tworzenia obiektów rozdzielić budynku blokiem i dać dwie daty.. myślę, że powinni to uwzględnić w programie.. wtedy byłyby dwie daty i nie byłoby problemu.. problem pojawi się w ewopisie... heh no właśnie...;/

Offline Lupus

 • Moderator Globalny
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 1956
 • Dariusz Wilczewski
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
  • limbus3d.pl
Odp: problem z interpretacją
« Odpowiedź #10 dnia: 7 Luty 2013, 14:35 »
"(...) schodach -mur.. ale gdy mamy budynek (...)"?!? a gdzie tu różnica zdań?

w ewmapie da się rozdzielić na dwa, trzy ... osiemdziesiąt pięć... bloków zabudowy, ale to jest problem natury prawnej, a nie technicznej...
__________
Pozdrawiam
Lupus

Wszystko da się zrobić, tylko czy jest to uzasadnione ekonomicznie?

Offline Madzia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 91
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 18.0 Firefox 18.0
  • Zobacz profil
Odp: problem z interpretacją
« Odpowiedź #11 dnia: 7 Luty 2013, 14:48 »
hehe no właśnie napisałam, że się zgadzam w tych trzech przypadkach, ale nie wiem co z datami :D

Offline Lupus

 • Moderator Globalny
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 1956
 • Dariusz Wilczewski
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
  • limbus3d.pl
Odp: problem z interpretacją
« Odpowiedź #12 dnia: 7 Luty 2013, 15:02 »
no z datami to jest problem bo zgodnie z przepisami to jest jedna data i nigdzie nie jest napisane jak duża musi być modernizacja budynku żeby już zaktualizować datę.
Jeśli budynek ma zmodernizowane ściany, dach, konstrukcję nośną to OK, ale ganek? bez przesady...
__________
Pozdrawiam
Lupus

Wszystko da się zrobić, tylko czy jest to uzasadnione ekonomicznie?

Offline Madzia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 91
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 18.0 Firefox 18.0
  • Zobacz profil
Odp: problem z interpretacją
« Odpowiedź #13 dnia: 7 Luty 2013, 15:19 »
no właśnie, czyli powinnam dać rok zakończenia "głównego" budynku a materiał inny.
ok, tak jak myślałam:)

dziękuję za pomoc:D

Offline Nyzczsel

 • Moderator Globalny
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 948
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 24.0.1312.57 Chrome 24.0.1312.57
  • Zobacz profil
Odp: problem z interpretacją
« Odpowiedź #14 dnia: 7 Luty 2013, 15:32 »
hehehe :)
Dobry temat - Madzia ale Ty takie pytania zadajesz ?
Przeca robiłaś już takie rzeczy - pod czujnym okiem  :crazy:.
Ewidencję trza zakładać z głową - i mieć później ewentualne wytłumaczenie.

Jeżeli to jest stary budynek z małą "nową przybudówką" dawał bym tak jak pisaliście - starą datę - ze względu na podatki i to że budynek był wcześniej oddany do użytkowania a przybudówka - to tylko dodatek.
Ściany - hmmm ciesz się że nie każą Ci dzielić na ognio i nie ogniotrwałe :D - tak był parę lat temu zrobiony jeden obręb  :2funny:
Ściany też bym dał tak jak to opisał Darek.