Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: Pytania z ustawy Kodeks postępowania cywilnego  (Przeczytany 1393 razy)

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0 Firefox 7.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Pytania z ustawy Kodeks postępowania cywilnego
« dnia: 28 Wrzesień 2011, 17:29 »
Założenie księgi wieczystej następuje:

a) na podstawie odrębnego orzeczenia sądu o jej założeniu,
b) z chwilą dokonania przez sąd pierwszego wpisu,
c) na podstawie wniosku o jej założeniu,
d) z urzędu w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Cytuj
Art. 6268.  § 1. Wpis dokonywany jest jedynie na wniosek i w jego granicach, chyba że przepis szczególny przewiduje dokonanie wpisu z urzędu.
§ 10. Założenie księgi wieczystej następuje z chwilą dokonania pierwszego wpisu.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0 Firefox 7.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks postępowania cywilnego
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Wrzesień 2011, 17:37 »
Niezgodność stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym:

a) skutkuje dokonaniem wpisu ostrzeżenia z urzędu,
b) skutkuje dokonaniem wpisu ostrzeżenia z urzędu, o ile sąd tą niezgodność dostrzeże,
c) skutkuje dokonaniem wpisu ostrzeżenia w przypadku założenia odpowiedniego wniosku przez osobę, mającą interes prawny,
d) usuwana jest przez sąd rozpatrujący apelacje od wpisu dokonanego przez sąd, powodującego tą niezgodność.

Cytuj
Art. 62613. § 1. Sąd z urzędu dokona wpisu ostrzeżenia, jeżeli dostrzeże niezgodność stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. W razie stwierdzenia, że dla tej samej nieruchomości albo dla tego samego ograniczonego prawa rzeczowego prowadzi się dwie lub więcej ksiąg wieczystych, ujawniających odmienny stan prawny, wpisu ostrzeżenia dokonuje się we wszystkich księgach wieczystych założonych dla tej nieruchomości.
§ 2. Sprostowania usterek wpisu, które nie mogą wywołać niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, dokonuje się z urzędu.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0 Firefox 7.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks postępowania cywilnego
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Wrzesień 2011, 17:44 »
Podział gospodarstwa rolnego w naturze przez sąd następuje:

a) po zasięgnięciu opinii biegłych co do sposobu podziału,
b) bez konieczności zasięgnięcia opinii biegłych co do sposobu podziału,
c) z uwzględnieniem danych z katastru nieruchomości,
d) z uwzględnieniem zapisów w księdze wieczystej dotyczących położenia.

Cytuj
Art. 619.
§ 2. Podział w naturze nastąpi po zasięgnięciu opinii biegłych co do sposobu podziału.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0 Firefox 7.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks postępowania cywilnego
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Wrzesień 2011, 17:48 »
Projektowany sposób podziału nieruchomości na części:

a) winien być sporządzony na mapie do celów projektowych,
b) winien być sporządzony na mapie zasadniczej,
c) winien być zaznaczony na planie sporządzonym według zasad obowiązujących przy oznaczeniu nieruchomości w księgach wieczystych,
d) winien być zaznaczony na planie sporządzonym zgodnie z przepisami określonymi w ustawie.

Cytuj
Art. 621. Projektowany sposób podziału nieruchomości na części powinien być zaznaczony na planie sporządzonym według zasad obowiązujących przy oznaczaniu nieruchomości w księgach wieczystych.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0 Firefox 7.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks postępowania cywilnego
« Odpowiedź #4 dnia: 1 Październik 2011, 10:58 »
Jeżeli w przypadku braku zgodnego wniosku współwłaścicieli o zniesienie współwłasności, zachodzą warunki do dokonania podziału w naturze, sąd:

a) dokonuje podziału na części odpowiadające wartościom współudziału zgodnie z uwzględnieniem wszystkich okoliczności, a różnice wyrównuje przez dopłaty pieniężne,
b) dokonuje podziału na części odpowiadające wartościom współudziału,
c) zarządza sprzedaż rzeczy, rozstrzygając o wzajemnych roszczeniach współwłaścicieli,
d) zarządza sprzedaż rzeczy, odkładając rozstrzygnięcie o podziale sumy uzyskanej ze sprzedaży do czasu jej przeprowadzenia.

Cytuj
Art. 623. Jeżeli brak podstaw do wydania postanowienia w myśl artykułu poprzedzającego, a zachodzą warunki do dokonania podziału w naturze, sąd dokonuje tego podziału na części odpowiadające wartością udziałom współwłaścicieli z uwzględnieniem wszelkich okoliczności zgodnie z interesem społeczno-gospodarczym. Różnice wartości wyrównuje się przez dopłaty pieniężne.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0 Firefox 7.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks postępowania cywilnego
« Odpowiedź #5 dnia: 1 Październik 2011, 11:30 »
Przed wydaniem postanowienia o ustanowieniu drogi koniecznej sąd:

a) winien przeprowadzić dowód z oględzin,
b) winien przeprowadzić dowód z oględzin, chyba że okoliczności istotne dla wytyczenia drogi są niesporne i niewątpliwe,
c) nie jest zobowiązany do przeprowadzenia dowodu z oględzin,
d) winien przeprowadzić dowód z oględzin, o ile wynika to z wniosku właścicieli nieruchomości.

Cytuj
Art. 626.
§ 2. Przed wydaniem postanowienia o ustanowieniu drogi koniecznej sąd powinien przeprowadzić dowód z oględzin nieruchomości, chyba że okoliczności istotne dla wytyczenia drogi koniecznej są niesporne i niewątpliwe albo że przeprowadzenie dowodu z innych przyczyn nie jest potrzebne.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0 Firefox 7.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks postępowania cywilnego
« Odpowiedź #6 dnia: 1 Październik 2011, 11:44 »
Przekazanie przez notariusza sądowi wypisu aktu notarialnego zawierającego wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej:

a) uważa się za złożenie wniosku przez uprawnionego, o ile notariusz wykaże się odrębnym pełnomocnictwem uprawnionego,
b) nie uważa się za złożenie wniosku przez uprawnionego,
c) uważa się za złożenie wniosku przez uprawnionego,
d) uważa się za złożenie wniosku przez uprawnionego, jeżeli w treści aktu notarialnego wynika pełnomocnictwo notariusza do złożenia takiego wniosku.

Cytuj
Art. 6264. Przekazanie przez notariusza sądowi wypisu aktu notarialnego zawierającego wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej, na podstawie odrębnych przepisów, uważa się za złożenie wniosku przez uprawnionego.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0 Firefox 7.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks postępowania cywilnego
« Odpowiedź #7 dnia: 1 Październik 2011, 11:51 »
Orzeczenie o stwierdzeniu zasiedzenia:

a) wydaje sąd właściwy w sprawach zamieszkania właściciela nieruchomości zasiedzianej,
b) wydaje sąd właściwy w sprawach zamieszkania wnioskodawcy,
c) wydaje sąd właściwy w sprawach położenia rzeczy,
d) w przypadku właściciela nieruchomości zamieszkałego za granicą kraju sąd rejonowy w Warszawie.

Cytuj
Art. 606. W sprawach z zakresu prawa rzeczowego właściwy jest sąd położenia rzeczy.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0 Firefox 7.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks postępowania cywilnego
« Odpowiedź #8 dnia: 1 Październik 2011, 21:04 »
Wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej składa się:

a) w postaci aktu notarialnego,
b) w postaci wypisu z aktu notarialnego,
c) na formularzu urzędowym,
d) w postaci dokumentu stanowiącego podstawę wpisu.

Cytuj
Art. 6262. § 1.  Wniosek o dokonanie wpisu składa się na urzędowym formularzu.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0 Firefox 7.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks postępowania cywilnego
« Odpowiedź #9 dnia: 1 Październik 2011, 21:16 »
Własność części rzeczy przyznana dotychczasowemu współwłaścicielowi przechodzi na niego:

a) z chwilą wydania części rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli,
b) zgodnie z terminem wydania części rzeczy, będącej w jego władaniu, określonym przez sąd,
c) z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu przyznającego własność części rzeczy,
d) po zaspokojeniu wzajemnych roszczeń przez dotychczasowych współwłaścicieli w terminie określonym przez sąd.

Cytuj
Art. 624.  Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia przyznającego dotychczasowym współwłaścicielom części lub jednemu z nich całość rzeczy, własność przechodzi na uczestników wskazanych w postanowieniu. Jeżeli w wyniku podziału całość rzeczy albo jej część przypadnie współwłaścicielowi, który nie włada tą rzeczą lub jej częścią, sąd w postanowieniu o zniesieniu współwłasności orzeknie również co do wydania jej przez pozostałych współwłaścicieli, określając stosownie do okoliczności termin wydania. Określenie terminu wydania nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego lub jej części powinno nastąpić z uwzględnieniem interesu społeczno-gospodarczego.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0 Firefox 7.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks postępowania cywilnego
« Odpowiedź #10 dnia: 1 Październik 2011, 21:21 »
W sprawach z zakresu prawa rzeczowego właściwy jest:

a) sąd miejsca zamieszkania posiadacza rzeczy,
b) sąd miejsca zamieszkania właściciela rzeczy,
c) sąd położenia rzeczy,
d) sąd miejsca zajęcia lub zatrzymania rzeczy.

Cytuj
Art. 606. W sprawach z zakresu prawa rzeczowego właściwy jest sąd położenia rzeczy.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0 Firefox 7.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks postępowania cywilnego
« Odpowiedź #11 dnia: 1 Październik 2011, 21:29 »
Zarządca nieruchomości stanowiącej współwłasność ustanowiony przez współwłaścicieli na podstawie Kodeksu cywilnego

a) zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić wniosek o ujawnienie zarządu w księdze wieczystej lub zbiorze dokumentów,
b) może używać rzeczy bez ograniczeń,
c) może używać rzeczy bez ograniczeń, za zgodą współwłaścicieli,
d) nadwyżkę dochodów po pokryciu wydatków zgodnie z postanowieniem sądu wypłaca współwłaścicielom.

Cytuj
Art. 611. Zarządca nieruchomości ustanowiony na podstawie art. 203 i 269 § 1 Kodeksu cywilnego obowiązany jest niezwłocznie zgłosić wniosek o ujawnienie zarządu w księdze wieczystej lub w zbiorze dokumentów.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0.1 Firefox 7.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks postępowania cywilnego
« Odpowiedź #12 dnia: 6 Październik 2011, 20:35 »
Dokonanie wpisu ostrzeżenia nieruchomości stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym z urzędu:

a) dokonuje sąd, jeżeli taką niezgodność dostrzeże,
b) dokonuje sąd na wniosek organu administracji,
c) dokonuje sąd w przypadku niezgodności danych wynikających z księgi wieczystej z danymi katastru nieruchomości,
d) dokonuje sąd na wniosek uczestnika postępowania wieczysto księgowego.

Cytuj
Art. 62613. § 1. Sąd z urzędu dokona wpisu ostrzeżenia, jeżeli dostrzeże niezgodność stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. W razie stwierdzenia, że dla tej samej nieruchomości albo dla tego samego ograniczonego prawa rzeczowego prowadzi się dwie lub więcej ksiąg wieczystych, ujawniających odmienny stan prawny, wpisu ostrzeżenia dokonuje się we wszystkich księgach wieczystych założonych dla tej nieruchomości.
§ 2. Sprostowania usterek wpisu, które nie mogą wywołać niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, dokonuje się z urzędu.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0.1 Firefox 7.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks postępowania cywilnego
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Październik 2011, 18:24 »
Przeszkodę do dokonania wpisu w księdze wieczystej stanowi:

a) nieprawidłowa forma wniosku,
b) brak zgodności danych zawartych we wniosku z danymi wynikającymi z księgi wieczystej,
c) brak zgodności danych zawartych we wniosku z danymi wynikającymi z danymi katastru nieruchomości,
d) brak orzeczenia sądu w sprawie wpisu.

Cytuj
Art. 6268
§ 3. Rozpoznając wniosek o wpis w księdze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, sąd z urzędu bada zgodność danych wskazanych we wniosku z danymi wynikającymi z systemów prowadzących ewidencje powszechnych numerów identyfikacyjnych, chyba że istnieją przeszkody faktyczne uniemożliwiające dokonanie takiego sprawdzenia.
§ 4. Rozpoznając wniosek o zmianę oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, sąd ponadto dokonuje z urzędu sprawdzenia danych wskazanych we wniosku i ujawnionego w księdze wieczystej oznaczenia nieruchomości z danymi katastru nieruchomości, chyba że istnieją przeszkody faktyczne uniemożliwiające dokonanie takiego sprawdzenia.
§ 5. Niezgodność danych, o których mowa w § 3 i § 4, stanowi przeszkodę do dokonania wpisu.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0.1 Firefox 7.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks postępowania cywilnego
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Październik 2011, 18:29 »
Do zgłoszenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia własności uprawniony jest:

a) właściciel,
b) posiadacz samoistny,
c) dzierżyciel,
d) każdy zainteresowany.

Cytuj
Art. 609. § 1. Do zgłoszenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia własności uprawniony jest każdy zainteresowany.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.