Pytania z rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania - Pytania testowe - .:: Ewmapa ::.

Partnerzy

Pytania z rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania

 • 4 Odpowiedzi
 • 665 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3444
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Którą z podanych poniżej treści powinien zawierać wniosek o zezwolenie na rozpowszechnianie i rozprowadzanie oraz reprodukowanie materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny:

a) określenia formy, w jakiej zainteresowany może rozpowszechniać i rozprowadzać materiały,
b) określenia sposobu naliczenia należności za udostępnione materiały,
c) określenie sprzętu do reprodukcji udostępnianych materiałów,
d) określenia formy, w jakiej mają być udostępnione mapy, materiały fotogrametryczne i teledetekcyjne.

Cytuj
§ 2.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
   5)   określenie formy, w jakiej mają być udostępnione mapy, materiały fotogrametryczne i teledetekcyjne.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3444
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Które z wymienionych poniżej materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny nie wymagają zezwolenia na rozpowszechnianie i rozprowadzanie oraz reprodukowanie w tych celach:

a) mapy tematyczne,
b) materiały pochodne opracowane na podstawie zdjęć lotniczych i satelitarnych,
c) baz danych krajowego systemu o terenie,
d) mapy administracyjne.

Cytuj
§ 1. Zezwolenia na rozpowszechnianie i rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymagają następujące materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, niezależnie od sposobu ich udostępniania:
   1)   mapy topograficzne,
   2)   mapy administracyjne,
   3)   mapy tematyczne,
   4)   mapa zasadnicza,
   5)   fotogrametryczne i teledetekcyjne zdjęcia lotnicze,
   6)   zdjęcia satelitarne,
   7)   materiały pochodne, opracowane na podstawie zdjęć, o których mowa w pkt 5 i 6.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3444
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Której z podanych poniżej treści nie powinien zawierać wniosek o zezwolenie na rozpowszechnianie i rozprowadzanie oraz reprodukowanie materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny:

a) określenia zadania, dla którego będzie dokonywane rozpowszechnianie i rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych,
b) wielkości nakładu reprodukowanych map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych,
c) określenia formy, w jakiej mają być udostępnione mapy, materiały fotogrametryczne i teledetekcyjne,
d) określenia sposobu naliczenia należności za udostępnione materiały.

Cytuj
§ 2. 1. Zezwolenia, o którym mowa w § 1, udziela się na wniosek zainteresowanego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
   1)   nazwę map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych,
   2)   skalę i inne dane identyfikujące mapy, materiały fotogrametryczne i teledetekcyjne, w tym w szczególności godło, rok wydania, autorstwo, określenie obszaru,
   3)   określenie zadania, dla którego będzie dokonywane rozpowszechnianie i rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych,
   4)   wielkość nakładu reprodukowanych map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych,
   5)   określenie formy, w jakiej mają być udostępnione mapy, materiały fotogrametryczne i teledetekcyjne.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3444
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Który z podanych poniżej elementów powinno zawierać zezwolenie na rozpowszechnianie i rozprowadzanie oraz reprodukowanie materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny:

a) pouczenie o tym, że materiały są objęte ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, oraz pouczenie o niedopuszczalności odstępstw od warunków określonych w zezwoleniu,
b) wielkości nakładu reprodukowanych map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych,
c) określenie sposobu przechowywania udostępnionych do reprodukcji materiałów,
d) określenie sposobu reprodukcji udostępnionych materiałów.

Cytuj
§ 3.
2. Zezwolenie powinno zawierać również pouczenie o tym, że materiały są objęte ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, oraz pouczenie o niedopuszczalności odstępstw od warunków określonych w zezwoleniu.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3444
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Jaki wymóg przewidziany prawem powinien spełnić zainteresowany rozpowszechnianiem i rozprowadzaniem oraz reprodukowaniem materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny:

a) posiadać odpowiedni sprzęt do reprodukcji,
b) posiadać odpowiednio wyszkolonych pracowników,
c) złożyć wniosek do właściwego organu,
d) złożyć wniosek do właściwego organu i uzyskać zezwolenie.

Cytuj
§ 2. 1. Zezwolenia, o którym mowa w § 1, udziela się na wniosek zainteresowanego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
   1)   nazwę map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych,
   2)   skalę i inne dane identyfikujące mapy, materiały fotogrametryczne i teledetekcyjne, w tym w szczególności godło, rok wydania, autorstwo, określenie obszaru,
   3)   określenie zadania, dla którego będzie dokonywane rozpowszechnianie i rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych,
   4)   wielkość nakładu reprodukowanych map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych,
   5)   określenie formy, w jakiej mają być udostępnione mapy, materiały fotogrametryczne i teledetekcyjne.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.