Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] Proszę omówić procedurę zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości przy wykonywaniu prac związanych z realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych. Jakie przepisy...  (Przeczytany 942 razy)

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
[2] Przykładowe pytania opisowe dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień zawodowych z zakresu drugiego
30 Proszę omówić procedurę zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości przy wykonywaniu prac związanych z realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych. Jakie przepisy obowiązują w postępowaniu? W jaki sposób sporządza się projekty podziału?

I Procedura zatwierdzenia projektu
https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-kto-i-w-jaki-sposob-zatwierdza-projekt-podzialu-nieruchomosci-przy-wykonywan/new/#new

II Jakie przepisy obowiązują w postępowaniu?
1. Art1.1 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
file:///C:/Documents%20and%20Settings/aaa/Moje%20dokumenty/Downloads/D20030721Lj.pdf
3. Art. 11c. Do postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
4. Art. 11d. 1-4  Wniosek i opinie??? Ja bym nic nie wymieniła, bo od 11d.5 Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wysyłają zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji...
5. Art. 11f. 2. Do ograniczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. g, przepisy art. 124 ust. 4-8 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.
6.Art. 11i. 1. W sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z wyjątkiem art. 28 ust. 2.
7. Art. 11i. 1. 2. W sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
8.Art. 11j. Do nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe objętych decyzją o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej nie stosuje się art. 18-24 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600). ustawy z dnia 13 grudnia 2013r o o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 2014 poz. 40)[/u]
9. Art. 12 Decyzja, która kończy postępowanie. Ja bym już następstw i odwołań do przepisów nie wymieniała. Co wy na to???

III W jaki sposób sporządza się projekty podziału?
/I tu was zaskoczę po raz pierwszy spotykam pytanie z specyfikacji technicznej sprawdź vademecum 2014 str. 39/
Zgodnie z zeszytem ogólnym :
GG-00.21.03 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe lub
GG-00.21.05 Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej do nabywania nieruchomości pod pasy drogowe. Mógłby ktoś sprawdzić w którym zeszycie jest projekt podziału, bo nie mam ich.
« Ostatnia zmiana: 17 Kwiecień 2014, 09:33 wysłana przez ninia_2009 »

Offline kkraq

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 32
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Odnośnie Twojego podpunktu III to:
Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych do wniosku o wydanie decyzji zrid dołącza się: "mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami". A te odrębne przepisy to wydane na podstawie UoGN rozp. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (§ 9. 1) i można dopisać kilka podpunktów Rozp MSWiA w sprawie standardów (§ 77. 1).

Offline cehania

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 32
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
Odnośnie Twojego podpunktu III to:
Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych do wniosku o wydanie decyzji zrid dołącza się: "mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami". A te odrębne przepisy to wydane na podstawie UoGN rozp. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (§ 9. 1) i można dopisać kilka podpunktów Rozp MSWiA w sprawie standardów (§ 77. 1).
a podziały zgodnie z art. 95 UoGN?

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.116 Chrome 34.0.1847.116
  • Zobacz profil
Super oboje macie racje. To teraz widzę wyraźnie. A mianowicie:

III W jaki sposób sporządza się projekty podziału?
Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych publicznych do wniosku o wydanie decyzji zrid dołącza się: "mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami", A tym odrębnym przepisem jest art. 95. 6) /wydzielenie części nier. objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej/  UoGN dopuszczający taki cel podziału tą ustawą a co za tym idzie drugim przepisem jest wydane na podstawie UoGN rozp. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (§ 9. 1) oraz można dopisać jak wspomniano kilka podpunktów Rozp MSWiA w sprawie standardów (§ 77. 1). Co wy na taką odp?
« Ostatnia zmiana: 26 Kwiecień 2014, 21:31 wysłana przez ninia_2009 »

Offline GeoKart

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 136
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
Temat wyczerpany do dna ale.....
to kolejne pytanie na które potrzebujemy minimum 30 min na napisanie

pozdrawiam

Offline roberto29

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 32
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Tylko uściślając temat albo piszemy ze standardów albo z rozporządzenia w sprawie podziałów ponieważ:
par 77 ze standardów:
§ 77. 1. Na treść mapy do celów prawnych, do której
nie mają zastosowania przepisy wydane na podstawie
art. 100
oraz art. 108 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami, składają się: itd

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
Nadal nie wiem co zawierają
Zeszyty ogólne :
GG-00.21.03 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe lub
GG-00.21.05 Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej do nabywania nieruchomości pod pasy drogowe. Mógłby ktoś sprawdzić w którym zeszycie jest projekt podziału i co zawiera?

Na dedukcje
Tylko uściślając temat albo piszemy ze standardów albo z rozporządzenia w sprawie podziałów ponieważ: par 77 ze standardów:
§ 77. 1. Na treść mapy do celów prawnych, do której nie mają zastosowania przepisy wydane na podstawie art. 100 oraz art. 108 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami, składają się: itd

Na dedukcje wydaje się słuszne stosowanie  Rozp. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (§ 9. 1) i to na 100%, ale jak mamy teren rolny i podział terenu rolnego pod drogę to par 77 ze standardów czy ma zastosowanie?. Najlepiej jak wypowie się ten kto to robi i zna treść w/w zeszytów. Proszę o pomoc.
« Ostatnia zmiana: 4 Maj 2014, 21:49 wysłana przez Brook »

Offline cehania

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 32
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.17 Opera 12.17
  • Zobacz profil
Decyzja ZRID zastępuje decyzję o ustaleniu lokalizacji, zatem tereny rolne stają się terenami zurbanizowanymi.
Poza tym do podziałów rolnych nie wydaje się decyzji. ;) zatem zapomnij o podziałach rolnych. Takie moje zdanie  :)

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
  • Zobacz profil
Decyzja ZRID zastępuje decyzję o ustaleniu lokalizacji, zatem tereny rolne stają się terenami zurbanizowanymi.
Poza tym do podziałów rolnych nie wydaje się decyzji. ;) zatem zapomnij o podziałach rolnych. Takie moje zdanie  :)
Masz teren rolny nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i cel wydzielenie terenu pod drogę publiczną np autostradę, żeby nie było łatwo o długości 40km.
Do wniosku o decyzje ZRiD jako załącznik masz dołączyć mapę projektu podziału np terenu rolnego. Na podstawie jakich odrębnych przepisów zostanie ona sporządzona?
 Wydania jest decyzja z chwilą rozpoczęcia realizacji dopiero zmienia ci się sposób użytkowania i z możesz wykonać wykaz zmian danych ewidencyjnych dla działki gdzie R zamieniasz na użytek Tp, czy powinno się to zrobić w operacie i wykaz powinien też być załącznikiem do decyzji ZRiD?
sYsTEM połączył wiadomości: [time] 6 Czerwiec 2014, 13:23[/time]
Ustawa o GN 92.2. Za nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne uznaje się nieruchomości wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne albo grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, a także wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

sYsTEM połączył wiadomości: [time] 6 Czerwiec 2014, 13:24[/time]
Ustawa o ZRiID Art. 11i. 1. 2. W sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
sYsTEM połączył wiadomości:  6 Czerwiec 2014, 14:36
http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/ir-iii.780.3.2013.6_z_dnia_22.01.2013r.pdf
« Ostatnia zmiana: 6 Czerwiec 2014, 14:36 wysłana przez ninia_2009 »

Offline AKKA

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 78
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
  • Zobacz profil
Jeśli chodzi o przepisy jakie obowiązują w postępowaniu, to moim zdaniem chodzi o postępowanie podziałowe, a nie ogólnie postępowanie związane z realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dlatego podałabym tutaj następujące przepisy:
- Rozp. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pub.
- UGN
- Rozp. o podziałach

i ew.
- Prawo geodezyjne + Rozp. o standardach + rozp. o zgłaszaniu prac (jeśli chodzi o operat techniczny)

Przed złożeniem wniosku przez zarządcę drogi o wydanie decyzji ZRiD operat techniczny z podziału nieruchomości musi zostać przyjęty do PZGiK.

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Nie jestem pewny jakie konkretnie art/par dotyczą tego pytania...może ktoś zechce naprowadzic mnie na właściwe "tory"
1. Procedura zatwierdzenia projektu podziału przy wykonywaniu prac związanych  z realizacją dróg publicznych
wg. specustawy drogowej
1.WNIOSEK
Cytuj
Art. 11a.
1. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi.
2.ZAWIADOMIENIE
Cytuj
Art. 11d. 5. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wysyłają zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, a w przypadku, o którym mowa w art. 11a ust. 2, wojewodom, na których obszarze właściwości znajduje się część nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz zawiadamiają pozostałe strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie wojewódzkim lub starostwie powiatowym, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin i w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.
3.DECYZJA
Cytuj
Art. 11f.
1. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności:
1) wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, z określeniem ich kategorii;
2) określenie linii rozgraniczających teren;
3) warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa;
4) wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich;
5) zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 12 ust. 1;
6) oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samo-rządu terytorialnego;
7) zatwierdzenie projektu budowlanego;
8) w razie potrzeby inne ustalenia dotyczące:
a) określenia szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,
b) określenia czasu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,
c) określenia terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nie-przewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych,
d) określenia szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie,
e) obowiązku dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu,
f) obowiązku przebudowy dróg innych kategorii,
g) określenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązków, o których mowa w lit. e i f,
h) zezwolenia na wykonanie obowiązków, o których mowa w lit. e i f.
3. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych doręczają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy oraz zawiadamiają o jej wy-daniu pozostałe strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie wojewódzkim lub starostwie powiatowym oraz w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej. Ponadto wysyłają zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu na adres wskazany w katastrze nieruchomości. W przypadku, o którym mowa w art. 11a ust. 2, zawiadomienie to wysyła się wojewodom, na których obszarze właściwości znajduje się część nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie tej decyzji. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.
4.ODWOŁANIE
Cytuj
Art. 11g.
1. Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stronie służy odwołanie do organu wyższego stopnia, którym jest:
1) wojewoda w przypadku wydania decyzji przez starostę;
2) minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w przypadku wydania decyzji przez wojewodę.
2. Odwołanie strony od decyzji
5.DECYZJA OSTATECZNA
Cytuj
Art. 12.
1. Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się podział nieruchomości.
2. Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości.

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE:
1.Ustawa o drogach publicznych
2.Specustawa drogowa
3.Ustawa o gospodarce nieruchomościami
Cytuj
Art. 11f. 2. Do ograniczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. g, przepisy art. 124 ust. 4–8 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.5)) stosuje się odpowiednio.
4.Prawo Budowlane
Cytuj
Art. 11i. 1. W sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, z wyjątkiem art. 28 ust. 2.
5.Kodeks postępowania administracyjnego
Cytuj
Art. 11c. Do postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.

W JAKI SPOSÓB SPORZĄDZA SIĘ PROJEKT PODZIAŁU?
Cytuj
§ 3. 1. Wstępny projekt podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 97 ust. 1a pkt 4, opracowuje się na
kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla
projektu podziału elementy zagospodarowania terenu.
2. Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać w szczególności:
1) granice nieruchomości podlegającej podziałowi;
2) oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi
wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
3) powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi;
4) naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
5) przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
6) przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu
zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.

§ 6. 1. Do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości, o której mowa w art. 97 ust. 1a pkt 8,
przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi następuje w wyniku badania:
1) księgi wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz innych dokumentów określających stan prawny
nieruchomości;
2) danych wykazanych w katastrze nieruchomości.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z danymi wykazanymi w
dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, granice nieruchomości podlegającej podziałowi przyjmuje się na
podstawie danych wykazanych w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
3. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, granice nieruchomości podlegającej
podziałowi przyjmuje się na podstawie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, o czynnościach przyjęcia granic zawiadamia się właściciela bądź
użytkownika wieczystego nieruchomości podlegającej podziałowi oraz właścicieli bądź użytkowników wieczystych
nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością podlegającą podziałowi, a w przypadku braku danych o tych
osobach - osoby władające tymi nieruchomościami.
5. Do zawiadomień, o których mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zawiadomień w
postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości.

§ 9. 1. Mapa z projektem podziału nieruchomości zawiera w szczególności:
1) nazwę jednostki ewidencyjnej, oznaczenie obrębu, numer arkusza mapy;
2) adres nieruchomości podlegającej podziałowi;
3) skalę mapy;
4) granice nieruchomości podlegającej podziałowi;
5) oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi
wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
6) oznaczenie nieruchomości sąsiednich według danych z katastru nieruchomości;
7) powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi oraz przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie
projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
8) przedstawione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
9) przedstawione w kolorze czerwonym oznaczenia projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
10) szkic orientacyjny w skali umożliwiającej zlokalizowanie nieruchomości podlegającej podziałowi;
11) wykaz zmian gruntowych;
12) wykaz synchronizacyjny, w przypadku gdy w księdze wieczystej - lub w razie jej braku - w innych
dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne
oznaczenia i inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości;
13) niezbędne do projektu podziału nieruchomości elementy zagospodarowania terenu, a w szczególności:
ogrodzenia, budynki, obiekty małej architektury, studnie, szamba, przyłącza, drzewa stanowiące pomniki
przyrody, elementy sieci uzbrojenia terenu przebiegające przez nieruchomość podlegającą podziałowi;
14) datę wykonania mapy oraz imię i nazwisko, numer uprawnień zawodowych i podpis osoby, która wykonała
mapę.
2. Wykaz zmian gruntowych i wykaz synchronizacyjny mogą być sporządzone jako odrębne dokumenty,
stanowiące załączniki do mapy z projektem podziału nieruchomości.
UGN
Cytuj
UGN
Art. 97. 1. Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.
1a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć następujące dokumenty:
1) stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie, o którym mowa
w art. 116 ust. 2 pkt 4;
116. 4) odpis księgi wieczystej albo oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o wywłaszczenie wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów;
2) wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa
w art. 94 ust. 1 pkt 2;- podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli  …jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
3a) pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
4) wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95;
( m.in.Art. 95. 6 wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej; )
5) protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
6) wykaz zmian gruntowych;
7) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
8) mapę z projektem podziału.
« Ostatnia zmiana: 2 Czerwiec 2015, 11:10 wysłana przez Jigs »
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan