Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] Geodeta uprawniony wykonujący na zlecenie strony podział nieruchomości na terenie zurbanizowanym, przed opracowaniem mapy z projektem podziału dokonał badania dokumentów...  (Przeczytany 842 razy)

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
[2] Geodeta uprawniony wykonujący na zlecenie strony podział nieruchomości na terenie zurbanizowanym, przed opracowaniem mapy z projektem podziału dokonał badania dokumentów i stwierdził, że - wobec braku innych dokumentów – granice nieruchomości podlegającej podziałowi przyjmie na podstawie danych wykazanych w katastrze nieruchomości. Opisać, jakie będą dalsze czynności geodety uprawnionego w tym zakresie. Pyt.5 z 15.12.2006

W opisanej sytuacji geodeta uprawniony
1 zawiadamia wnioskodawcę podziału oraz sąsiadów o przeprowadzeniu czynności dotyczących przyjęcia granic w terminie co najmniej na 7 dni przed podjęciem czynności
2 sporządza protokół z przyjęcia granic
3 do protokołu powinna być dołączona lista i podpisy osób obecnych przy czynnościach przyjęcia granic

Podstawa prawna:
Ustawa z 1997 r o gospodarce nieruchomościami art. 97 u 1a pkt5
Ustawa z 1989 r Prawo Geodezyjne art. 32
Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 gru 2004 w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości art. 6 i 7
« Ostatnia zmiana: 7 Kwiecień 2014, 20:32 wysłana przez Brook »

Offline jarus802

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 9
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
Ja bym jeszcze dopisał jeżeli by starczyło czasu :
Jeżeli podział nieruch. polega na wydzieleniu działki o powierzchni do 33% powierzchni nieruch. podlegającej podziałowi o przyjęciu granic zawiadamia się tylko tych sąsiadów, do których odcinków granic dochodzą projektowane granice podziału.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2004 w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości § 8
« Ostatnia zmiana: 7 Kwiecień 2014, 20:32 wysłana przez Brook »

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 8.0
  • Zobacz profil
Wtedy mamy pełną odpowiedź do pytania

24   Geodeta uprawniony, w trakcie opracowania projektu podziału nieruchomości zurbanizowanej o powierzchni 1,2500 ha, polegającego na wydzieleniu działki o powierzchni 0,3000 ha, dokonuje przyjęcia granic. Jak powinien postępować ten geodeta, jeśli w wyniku przeprowadzonego badania stwierdził brak dokumentów określających stan prawny nieruchomości?
« Ostatnia zmiana: 3 Czerwiec 2014, 12:18 wysłana przez ninia_2009 »

Offline AniaGybka

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 18
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 26.0 Firefox 26.0
  • Zobacz profil
Czy takich odcinków granic nie należałoby wpierw ustalić ? A później dopiero przyjąć ?

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
  • Zobacz profil
Wtedy mamy pełną odpowiedź do pytania

24   Geodeta uprawniony, w trakcie opracowania projektu podziału nieruchomości zurbanizowanej o powierzchni 1,2500 ha, polegającego na wydzieleniu działki o powierzchni 0,3000 ha, dokonuje przyjęcia granic. Jak powinien postępować ten geodeta, jeśli w wyniku przeprowadzonego badania stwierdził brak dokumentów określających stan prawny nieruchomości?
Masz racje nowelizacja Rozporządzenia otworzyła furtkę na dokonanie z par 37-39 ustalenia granic bo mamy w pytaniu 24 brak dokumentów określających stan prawny a nic nie powiedziane jest jakie są i czy są inne dane.

Offline Misiek

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.0.19 Firefox 3.0.19
  • Zobacz profil
§ 37. 1. Jeżeli brak jest dokumentacji wymienionej w § 36 lub jeżeli zawarte w niej dane nie są wiarygodne, dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych lub geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic.
2. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, może nastąpić w oparciu o zobrazowania lotnicze, satelitarne lub ortofotomapę, jeżeli te zobrazowania lub ortofotomapa charakteryzują się rozdzielczością zapewniającą wizualizację szczegółów sytuacyjnych, które mogą mieć znaczenie przy ustaleniu przebiegu tych granic.
§ 38. 1. O czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonawca prac geodezyjnych, o których mowa w § 37, zwany dalej "wykonawcą", zawiadamia wszystkich właścicieli oraz użytkowników wieczystych tych działek lub osoby władające tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania.
2. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oprócz danych adresowych podmiotu, do którego jest ono kierowane, powinno zawierać następujące informacje:
1) dzień, godzinę i miejsce rozpoczęcia tych czynności,
2) oznaczenia i ewentualne dane adresowe działek ewidencyjnych, których będą dotyczyć te czynności, a także numery ksiąg wieczystych, jeżeli księgi takie są prowadzone dla tych działek,
3) pouczenie o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby deklarującej swój udział w tych czynnościach oraz o tym, że udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotu i że nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
3. Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych doręcza się podmiotom, o których mowa w ust. 1, za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub za pokwitowaniem, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem.
(....)


Czy ta procedura nie dotyczy przypadkiem zakładania i modernizacji ewidencji? Czy można ją stosować również przy podziałach? Mam wątpliwości, ale chętnie wysłucham innych opinii.
« Ostatnia zmiana: 26 Maj 2014, 16:17 wysłana przez Misiek »

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
  • Zobacz profil
Przy podziale terenów zurbanizowanych jak brak danych sporządzasz protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych a następnie protokół przyjęcia granic. Nowelizacja o której pisałam to zapis w par. 45.3. "Przy sporządzeniu dokumentacji określającej przebieg granic działek ewidencyjnych na potrzeby aktualizacji operatu ewidencjyjnego przepisy par. 37-39 stosuje się odpowiednio. Tzn. Miałeś jakieś dane niewiarygodne /np. z digitalizacji rastra/ lub ich nie miałeś w ewidencji stosownie do zapisu z par.37  możesz te dane zaktualizować stosując par 37-39 bez przeprowadzenia całej procedury modernizacji. 
« Ostatnia zmiana: 26 Maj 2014, 17:09 wysłana przez ninia_2009 »

Offline Misiek

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.0.19 Firefox 3.0.19
  • Zobacz profil
Przy podziale terenów zurbanizowanych jak brak danych sporządzasz protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych a następnie protokół przyjęcia granic. Nowelizacja o której pisałam to zapis w par. 45.3. "Przy sporządzeniu dokumentacji określającej przebieg granic działek ewidencyjnych na potrzeby aktualizacji operatu ewidencjyjnego przepisy par. 37-39 stosuje się odpowiednio. Tzn. Miałeś jakieś dane niewiarygodne /np. z digitalizacji rastra/ lub ich nie miałeś w ewidencji stosownie do zapisu z par.37  możesz te dane zaktualizować stosując par 37-39 bez przeprowadzenia modernizacji.
Przy każdym podziale? Bez wyjątku?

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
  • Zobacz profil
Oczywiście - pisałam to w nawiązaniu do 24 pytania. Pamiętaj, że przy podziale "rolnym" nie dokonujesz przyjęcia granic.
« Ostatnia zmiana: 26 Maj 2014, 17:12 wysłana przez ninia_2009 »

Offline Misiek

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 10.0 MS Internet Explorer 10.0
  • Zobacz profil
Oczywiście - pisałam to w nawiązaniu do 24 pytania. Pamiętaj, że przy podziale "rolnym" nie dokonujesz przyjęcia granic.
Dzięki, o podziałach rolnych wiem mało, praktycznie ich nie robiłem i muszę się podciągnąć z tej wiedzy.  ;)

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
  • Zobacz profil
24   Geodeta uprawniony, w trakcie opracowania projektu podziału nieruchomości zurbanizowanej o powierzchni 1,2500 ha, polegającego na wydzieleniu działki o powierzchni 0,3000 ha, dokonuje przyjęcia granic. Jak powinien postępować ten geodeta, jeśli w wyniku przeprowadzonego badania stwierdził brak dokumentów określających stan prawny nieruchomości?
W nawiązaniu do tego pytania, jeśli dokumentacja ewidencyjna nie spełnia standardów to powinnam te punkty wyznaczyć tak aby spełniała standardy czy nie ma takiego prawnego obowiązku, bo to jest przecież przyjęcie granic?Bo u nas się tak robi. Sprawdzam dokumentacje, czy punkty były pomierzone lub ustalone w układzie osnowy 3 klasy,  Jeśli nie to zgodnie z par 30 Rozp. w sprawie standardów technicznych.... wyznaczam, spisuje protokół i td.... I dopiero przechodzę do procedury podziałowej przyjęcia granic.

Dodatkowo mamy nowiutki wyrok NSA
https://ewmapa.pl/pytania-opisowe/(2)-przy-sporzadzaniu-mapy-z-projektem-podzialu-dzialki-geodeta-nie-moze-ustalac/
Proszę o pomoc. Jest jakieś stanowisko GUGiKu w tej sprawie, czy ktoś coś wie?
« Ostatnia zmiana: 3 Czerwiec 2014, 12:26 wysłana przez ninia_2009 »

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
  • Zobacz profil
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
  • Zobacz profil
« Ostatnia zmiana: 3 Czerwiec 2014, 13:29 wysłana przez ninia_2009 »