Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

[1] Zasady wykonywania obliczeń w pracach geodezyjnych wraz z regułami rachunkowymi dotyczącymi tych obliczeń

 • 8 Odpowiedzi
 • 1247 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline radgeo

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 11
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 24.0 Firefox 24.0
  • Zobacz profil
Czy może ma ktoś pomysł o co chodzi w tym pytaniu?
Proszę podać zasady wykonywania obliczeń w pracach geodezyjnych wraz z regułami
rachunkowymi dotyczącymi tych obliczeń (minimum 4 reguły)

Jedyne co mi przychodzi na myśl to z Instrukcji O-1
Ogólne zasady wykonywania obliczeń w pracach geodezyjnych
1.   Wszelkie obliczenia geodezyjne powinny być wykonywane zgodnie z zasadami teorii przenoszenia się błędów i zasadami rachunku prawdopodobieństwa.
2.   Wyniki pomiarów i obliczeń powinny zawierać cyfry znaczące i zera występujące na końcu liczby, określające rząd wielkości liczby oraz jej dokładności.
3.   Przy wykonywaniu obliczeń należy stosować reguły rachunkowe podane w załączniku nr 2.
i reguły rachunkowe zgodnie z zasadami Bradis-Kryłowa
« Ostatnia zmiana: 24 Listopad 2013, 15:27 wysłana przez Brook »

Offline Lupus

 • *
 • *
 • Wiadomości: 1932
 • Płeć: Mężczyzna
 • Dariusz Wilczewski
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 24.0 Firefox 24.0
  • Zobacz profil
  • limbus3d.pl
ilość cyfr znaczących w trakcie obliczeń powinna być o jedną więcej niż pożądany wynik
zaokrąglenia 0.5 do parzystej
 
__________
Pozdrawiam
Lupus

Wszystko da się zrobić, tylko czy jest to uzasadnione ekonomicznie?

Offline golombek

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 17
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
Teoretycznie od dnia 08.06.2012 instrukcje techniczne nie obowiązują, bo rozporządzenie zostało uchylone.

Wg mnie o ile się nie myle odpowiedź to:
Rozp. 9.11.2011
70. Przy opracowywaniu wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych:
1) wszelkie obliczenia geodezyjne wykonuje się zgodnie z zasadami teorii przenoszenia się średnich błędów
i zasadami rechunku prawdopodobieństwa;
2) wyniki obliczeń zapisuje się z zachowaniem właściwej prectzji według reguł Bardis-Kryłowa;
3) wyniki pomiarów, przed ich przyjęciem do obliczeń, koryguje się:
a)usuwając dane obarczone przypadkowymi błędami obserwacji, przekraczającymi wielkości dopuszczalne, i zastępując je danymi poprawnymi,
b)wprowadzając poprawki ze względu na:
 - systematyczne błędy pomiaru oraz narzędzi i instrumentów
 - przyjęty układ współrzędnych

Offline barrrtosz

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 25
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 25.0 Firefox 25.0
  • Zobacz profil
Można też dodać:
§18. 1. Dane obserwacyjne dotyczące osnowy pomiarowej wyrównuje się metodą najmniejszych kwadratów w układzie sieci jednorzędowej.
§14. Do obliczenia wartości błędu średniego położenia punktu, wyznaczonego na podstawie danych obserwacyjnych, wykorzystuje się matematyczne prawo Gaussa przenoszenia się błędów.
« Ostatnia zmiana: 11 Listopad 2013, 19:53 wysłana przez barrrtosz »

Offline juli2000

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 27
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 25.0 Firefox 25.0
  • Zobacz profil
Ja bym napisała j.w. §70 ze standardów i ad. reguł rachunkowych to reguły Bradis-Kryłowa opisane właśnie w instrukcji O-1. I jeśli będzie czas to o wyrażaniu wyników pomiaru (§3 ze standardów) - ale nie wiem czy to na temat.

Offline radgeo

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 11
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 25.0 Firefox 25.0
  • Zobacz profil
Zgadzam się z  juli2000 oprócz tych wyników pomiaru z §3 ze standardów).

Offline Brook

 • *
 • *
 • Wiadomości: 454
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.57 Chrome 31.0.1650.57
  • Zobacz profil
Trochę pozbierałam i taka jest moja propozycja:
Cytuj
§ 70. Przy opracowywaniu wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych:
  1)   wszelkie obliczenia geodezyjne wykonuje się zgodnie z zasadami teorii przenoszenia się średnich błędów i zasadami rachunku prawdopodobieństwa;
  2)   wyniki obliczeń zapisuje się z zachowaniem właściwej precyzji według reguł Bradis-Kryłowa;
  3)   wyniki pomiarów, przed ich przyjęciem do obliczeń, koryguje się:
a)  usuwając dane obarczone przypadkowymi błędami obserwacji, przekraczającymi wielkości dopuszczalne, i zastępując je danymi poprawnymi,
b)  wprowadzając poprawki ze względu na:
–  systematyczne błędy pomiaru oraz narzędzi i instrumentów,
–  przyjęty układ współrzędnych.
Cytuj
§ 14. Do obliczenia wartości błędu średniego położenia punktu, wyznaczonego na podstawie danych obserwacyjnych, wykorzystuje się matematyczne prawo Gaussa przenoszenia się błędów.
Cytuj
§ 18. 1. Dane obserwacyjne dotyczące osnowy pomiarowej wyrównuje się metodą najmniejszych kwadratów w układzie sieci jednorzędowej.
Cytuj
§ 47. Transformacji współrzędnych z układu współrzędnych mapy analogowej do państwowego systemu odniesień przestrzennych dokonuje się w procesie digitalizacji punktowej i liniowej na podstawie współczynników wyznaczonych metodą matematycznej transformacji liniowo-konforemnej Helmerta w oparciu o punkty dostosowania, z korektą Hausbrandta.

Wydaje mnie się, że można podpiąć pod to jeszcze kalibrację czyli:

Cytuj
5. Kalibrację cyfrowego obrazu rastrowego mapy wykonuje się w dwóch etapach:
  1)   I etap - wstępna kalibracja, wykonana metodą transformacji afinicznej pierwszego stopnia z eliminacją punktów nieidentycznych, dla których uzyskana odchyłka wynosi Vp > 3µ;
  2)   II etap - ostateczna kalibracja, wykonana na podstawie analizy zaobserwowanych w etapie I deformacji rastra mapy analogowej, wybraną metodą matematycznej transformacji.
6. W przypadku pozyskiwania danych metodą digitalizacji z kilku niezależnych obszarów, opracowanych pierwotnie w różnych układach odniesień przestrzennych, stosuje się transformację wieloukładową.

Podstawa: Standardy
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline lesze16

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 50
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
  • F1 Geodezja
Moja propozycja:

Zasady wykonywania obliczeń:
•   Wyniki pomiarów długości i współrzędnych płaskich z precyzją do 0,01m (gdy wyższa dokładność niż 0,01m wtedy precyzja do 0,001m)
•   Wyniki pomiarów wysokościowych w zależności od dokładności – precyzja zapisu 0,1m, 0,01m, lub 0,001m
•   Wyniki pomiaru kątów i kierunków z precyzją do 0,0001 grada.
•   Do obliczenia błędu średniego położenia punktu, wyznaczonego na podstawie obserwacji wykorzystuje się matematyczne prawo Gaussa przenoszenia się błedów
•   Dane obserwacyjne dotyczące osnowy pomiarowej wyrównuje się metodą najmniejszych kwadratów w układzie sieci jednorzędowej.
•   Transformację współrzędnych z układu współrzędnych mapy analogowej do państwowego systemu odniesień przestrzennych dokonuje się w procesie digitalizacji punktowej i liniowej na podstawie współczynników wyznaczonych metodą matematycznej transformacji liniowo-konforemnej Helmerta w oparciu o punkty dostosowania z korektą Hausbrandta.
•   Wszelkie obliczenia geodezyjne wykonuje się zgodnie z zasadami teorii przenoszenia się średnich błędów i zasadami rachunku prawdopodobieństwa
•   Wyniki obliczeń zapisuje się z zachowaniem właściwej precyzji według reguł Bradis-Kryłowa, na przykład:
       ?     Przy dodawaniu i odejmowaniu liczb przybliżonych należy w wyniku zachować tyle znaków dziesiętnych ile zawiera ich liczba przybliżona o najmniejszej ilości znaków dziesiętnych.
       ?   Przy mnożeniu i dzieleniu należy w wyniku zachowywać tyle cyfr znaczących, ile zawiera ich liczba przybliżona o najmniejszej ilości cyfr znaczących.
       ?   Przy podnoszeniu do kwadratu i sześcianu należy w wyniku zachowywać tyle cyfr znaczących, ile ich zawiera potęgowana liczba przybliżona.
       ?   Przy wyciąganiu pierwiastka kwadratowego należy w wyniku zachowywać tyle cyfr znaczących, ile ich zawiera liczba pierwiastkowana.
•   Wyniki pomiarów przed ich przyjęciem do obliczeń koryguje się:
       ?   Usuwając dane obarczone przypadkowymi błędami obserwacji, przekraczającymi wielkości dopuszczalne i zastępując je danymi poprawnymi
       ?   Wprowadzając poprawki ze względu na systematyczne błędy pomiaru, narzędzi i instrumentów
       ?   Wprowadzając poprawki ze względu na przyjęty układ współrzędnychPodstawa prawna:
Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r. Par.3, 14,18, 47, 70

Tekst uszczegóławiający:
Instrukcja O-1 Załącznik nr 2


Ewentualnie ta kalibracja, ale nie wiem czy nie szkoda czasu...

Offline GeoMaP

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 148
 • reformator
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
Pokusiłbym się jeszcze o dodanie ze standardów:
Cytuj
§ 74. Przy opracowaniu wyników pomiarów osnowy
pomiarowej stosuje się przepisy § 18, a ponadto:
1) do wyrównania osnowy pomiarowej przyjmuje
się łącznie dane obserwacyjne oraz inne dane
PZGiK o odpowiedniej dokładności;
2) wyniki pomiaru przed wyrównaniem podlegają redukcji
ze względu na:
a) stałe błędy instrumentalne,
b) odchylenia stanu środowiska w trakcie pomiaru
od warunków idealnych, normalnych lub założonych,
c) pochylenie terenu,
d) przyjęty system odniesień przestrzennych (np.
redukcja na poziom elipsoidy, redukcja ze
względu na odwzorowanie);
3) dane obserwacyjne przy ich wyrównaniu podlegają
matematycznemu zrównoważeniu;
4) w przypadku osnów pomiarowych, których dane
obserwacyjne pozyskane zostały zarówno w drodze
geodezyjnych pomiarów terenowych, jak
i precyzyjnego pozycjonowania za pomocą GNSS,
stosuje się metodę łącznego wyrównania tych danych
obserwacyjnych.