Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [1] Proszę opisać obowiązujący system ochrony znaków geodezyjnych...  (Przeczytany 1312 razy)

Offline kicker

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 22
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 27.0 Firefox 27.0
  • Zobacz profil
Proszę  opisać  obowiązujący  system  ochrony  znaków  geodezyjnych  (kto,  za  co  i  w  jakim zakresie odpowiada) oraz podać rodzaje znaków geodezyjnych nie objętych ochroną.


Prawo gik


Art. 2. 5) znakach geodezyjnych  –  rozumie  się  przez  to  znaki  z  trwałego materiału, określające położenie punktów osnowy geodezyjnej;

Art. 7d.
Do zadań starosty należy w szczególności:
6) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

Art. 15.
1. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające  te znaki oraz budowle  triangulacyjne podlegają ochronie.
2. W miarę potrzeby może być wydzielony na gruncie, za odszkodowaniem, obszar niezbędny do ochrony znaku geodezyjnego oraz budowli triangulacyjnej. Na obszarze  tym  nie mogą  być wykonywane  czynności,  które  zagrażałyby  znakowi geodezyjnemu i budowli triangulacyjnej.
3. Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością, na której znajdują się znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, są obowiązani:
1)  nie  dokonywać  czynności  powodujących  ich  zniszczenie,  uszkodzenie  lub przemieszczenie;
2) niezwłocznie zawiadomić właściwego starostę o ich zniszczeniu, uszkodzeniu,  przemieszczeniu  lub  zagrażaniu  przez  nie  bezpieczeństwu  życia  lub mienia.
4. Przepis ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do znaków grawimetrycznych i magnetycznych.


+ Całe rozp. MSWiA w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.Czy coś jeszcze można dodać?
« Ostatnia zmiana: 13 Marzec 2014, 11:06 wysłana przez Brook »

Offline mała mi

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 150
 • "(...) z wiatrem, co poniesie mnie do wyspy..."
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
Cytuj
(...) podać rodzaje znaków geodezyjnych nie objętych ochroną.

Czy coś jeszcze można dodać?

Może z Rozp. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych(...) 9.11.2011

§ 19. 1. Punkty pomiarowej osnowy sytuacyjnej, o ile nie stanowią trwałych, jednoznacznych elementów sytuacyjnych, markuje się na gruncie w sposób zapewniający jednoznaczne oznaczenie tych punktów w terenie, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pomiarów.
2. Do markowania można użyć w szczególności pali drewnianych, rurek metalowych lub ceramicznych, bolców, trzpieni metalowych, znaków z tworzyw sztucznych oraz znaków wyrytych lub namalowanych.

4. Do stabilizacji można użyć: znaków z kamienia, betonu lub tworzyw sztucznych, a w przypadku nawierzchni utwardzonych — bolców, trzpieni lub prętów, o długości zapewniającej trwałość stabilizacji.

§ 54. Punkty osnowy realizacyjnej stabilizuje się znakami z trwałego materiału, o których mowa w § 19 ust. 4, z jednoznacznym oznaczeniem położenia na nich punktu osnowy.
« Ostatnia zmiana: 13 Marzec 2014, 11:01 wysłana przez Brook »

Offline kokarolcia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 77
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 17.0 Firefox 17.0
  • Zobacz profil
Ja dodałabym jeszcze jeden artykuł ze Standardów
Art. 48. 1. Kto:
3)   wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych,
- podlega karze grzywny.


Offline mała mi

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 150
 • "(...) z wiatrem, co poniesie mnie do wyspy..."
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
Ja dodałabym jeszcze jeden artykuł ze Standardów
Art. 48. 1. Kto:
3)   wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych,
- podlega karze grzywny.


To nie ze standardów, a z PGiK.

Można dodać Kodeks Cywilny

Art. 152 [Rozgraniczenie] Właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych; koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymywania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.
« Ostatnia zmiana: 13 Marzec 2014, 11:02 wysłana przez Brook »

Offline barrrtosz

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 25
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 27.0 Firefox 27.0
  • Zobacz profil


Można dodać Kodeks Cywilny

Art. 152 [Rozgraniczenie] Własciciele gruntów sasiadujacych obowiazani sa do współdziałania przy
rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych; koszty rozgraniczenia oraz koszty
urzadzenia i utrzymywania stałych znaków granicznych ponosza po połowie.


W pytaniu mowa o znakach geodezyjnych a nie granicznych więc lepiej sobie ten art odpuścić.

Offline kokarolcia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 77
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 17.0 Firefox 17.0
  • Zobacz profil
dziękuję mała mi ;)
MAsz rację - że tak powiem - oba opracowania biblijne po takim czasie nauki stają się już jednym ;D
« Ostatnia zmiana: 13 Marzec 2014, 11:03 wysłana przez Brook »

Offline mała mi

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 150
 • "(...) z wiatrem, co poniesie mnie do wyspy..."
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
W pytaniu mowa o znakach geodezyjnych a nie granicznych więc lepiej sobie ten art odpuścić.

Kurczę, sama nie wiem. Z drugiej strony znak graniczny jest geodezyjnym  ;)

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.146 Chrome 33.0.1750.146
  • Zobacz profil
znak  graniczny to znak graniczny, jeśli jest osnową to wtedy jest znakiem geodezyjnym.
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline Ksieciuniu81

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 76
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
Odp: [1] Proszę opisać obowiązujący system ochrony znaków geodezyjnych...
« Odpowiedź #8 dnia: 3 Kwiecień 2014, 21:48 »
(kto,  za  co  i  w  jakim zakresie odpowiada)
wg PGiK Art. 7d odpowiada Starosta
wg rozp. w sprawie nadzoru nad pracami GiK na terench zamkniętych
Cytuj
§ 3. Na terenach zamkniętych nadzorowi podlegają następujące rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych:
8)ochrona znaków geodezyjnych
§ 4. 4. Jednostką nadzorującą jest jednostka organizacyjna ministerstwa lub urzędu centralnego właściwa w sprawach geodezji i kartografii.
« Ostatnia zmiana: 3 Kwiecień 2014, 22:02 wysłana przez Brook »
Pwt27,17 "Przeklęty, kto przesuwa miedzę swego bliźniego"

Offline dave

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 6
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Odp: [1] Proszę opisać obowiązujący system ochrony znaków geodezyjnych...
« Odpowiedź #9 dnia: 7 Kwiecień 2014, 10:41 »
( podać rodzaje znaków geodezyjnych nie objętych ochroną.)

Można dodać jeszcze ten paragraf z RMSWiA  w sprawie ochrony znaków geodezyjnych:
§ 12 Nie podlegają ochronie znaki:
 1) Umieszczone na okres przejściowy, w szczególności w związku z realizowaną inwestycją.
 2) Stosowane przy zakładaniu osnów pomiarowych.


Offline pelo2

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 19
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.131 Chrome 34.0.1847.131
  • Zobacz profil
jeśli chodzi o Kto i za co odpowiada to bym dodał przede wszystkim z  z RMSWiA  w sprawie ochrony znaków geodezyjnych:

art 11.
Wykonanie prac, o których mowa w § 10, zapewniają:
1) Główny Geodeta Kraju – w zakresie osnowy geodezyjnej I i II klasy oraz osnów grawimetrycznej i magnetycznej,
2) Minister Obrony Narodowej – w zakresie osnów, o których mowa w pkt 1, znajdujących się na gruntach i budynkach pozostających w trwałym zarządzie komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz przedsiębiorstw państwowych, dla których jest on organem założycielskim,
3) starosta – w zakresie osnowy geodezyjnej klas niższych niż wymienione w pkt 1.

gdyż ochrona znaków polega też na przeglądzie i konserwacji wg art.4
« Ostatnia zmiana: 4 Maj 2014, 20:41 wysłana przez Brook »

Offline GeoMaP

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 148
 • reformator
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.137 Chrome 34.0.1847.137
  • Zobacz profil
No i § 3 pkt. 8  R. ws. nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych.

Offline sfl

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 78
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 32.0.1700.76 Chrome 32.0.1700.76
  • Zobacz profil
Warto dopisać z prawa budowlanego
Cytuj
Art. 22.
Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:
1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;

Offline eliza86

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 11
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 29.0 Firefox 29.0
  • Zobacz profil
Znaki z trwałego materiału, określające położenie punktów osnów: geodezyjnej poziomej i wysokościowej, grawimetrycznej i magnetycznej oraz urządzenia zabezpieczające, w tym sygnalizujące znaki oraz budowle triangulacyjne, podlegają ochronie polegającej na:
1.   doręczeniu właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością oraz staroście zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości, zwanego dalej "zawiadomieniem". Obowiązek doręczenia zawiadomienia spoczywa na wykonawcy prac geodezyjnych, który przed tym doręczeniem powinien wyjaśnić właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością warunki umieszczenia znaków lub wykonywania ich przeglądu i konserwacji oraz, w miarę możliwości uzgodnić termin przystąpienia do tych prac;
2.   wykonaniu przeglądu i konserwacji znaków. Przegląd i konserwację znaków zapewniają:
1.   Główny Geodeta Kraju - w zakresie osnowy geodezyjnej I i II klasy oraz osnów grawimetrycznej i magnetycznej;
2.   MON - w zakresie osnów, o ktorych mowa w pkt. 1, znajdujących się na gruntach i budynkach pozostających w trwałym zarządzie komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez MON oraz przedsiębiorstw państwowych, dla których jest on organem założycielskim;
3.   starosta - w zakresie osnowy geodezyjnej klas niższych niż wymienione w pkt.1.
Wykonawca przeglądu i konserwacji znaków, w razie stwierdzenia zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia znaku lub zagrażania przez niego bezpieczeństwu życia lub mienia, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym starostę. Starosta przeprowadza niezwłocznie sprawdzenie stanu znaku oraz usuwa pozostałości po zniszczonych lub uszkodzonych znakach oraz przekazuje protokół czynności marszałkowi województwa, a w przypadku, gdy zawiadomienie dotyczy osnowy I i II klasy oraz osnowy grawimetrycznej czy magnetycznej - również Głównemu Geodecie Kraju, następnie starosta wnioskuje o przeprowadzenie postępowania w celu ustalenia i ukarania sprawcy wykroczenia.
3.   ustawianiu urządzeń zabezpieczających, w tym sygnalizujących położenie znaków.
Nie podlegają ochronie znaki ustawione na okres przejściowy, w szczególności w związku z realizowaną inwestycją oraz znaki stosowane przy zakładaniu osnów pomiarowych.
 
Podstawa prawna:
1.   Rozporządzenie MSWIA z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.


Offline saguaro

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 27
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
  • Zobacz profil
Przegląd i konserwację znaków zapewniają:
1. Minister spraw wewnętrznych i administracji (a nie jak piszecie - GGK) w zakresie osnów geodezyjnych I i II klasy oraz grawimetrycznych i magnetycznch,
2. Minister Obrony Narodowej dla osnów znajdujących się na gruntach i budynkach pozostających w trwałym zarządzie komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz przedsiębiorstw państwowych dla których jest on organem założycielskim.
3. Wojewoda (a nie jak piszecie - starosta) w zakresie osnowy geodezyjnej niższych klas niż wymienione w punkcie 1