Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: C-Geo  (Przeczytany 5904 razy)

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 9.0.1 Firefox 9.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
C-Geo
« dnia: 1 Luty 2012, 15:17 »
C-Geo zgodne z rozporządzeniem

Firma Softline zaktualizowała oprogramowanie pomiarowe C-Geo do wersji 2012 zgodnej z rozporządzeniem ministra SWiA z 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych.

[reflect]http://geoforum.pl/upload/news_pl/picture/main/120201_cgeo.jpg[/reflect]

Konieczność określenia dokładności wyznaczenia szczegółu terenowego (§ 33. 2.) zrealizowano przez dodanie kolumny „mp” w module Tachimetria. Dane do wyliczenia tego błędu podaje się w zakładce „Opcje” oraz pod prawym klawiszem myszki (standardowy błąd pomiaru odległości i kąta).

Z kolei w narzędziu do obliczania powierzchni działki dodano wyliczanie dopuszczalnej różnicy między powierzchnią ewidencyjną i analityczną, które uruchamiane jest przyciskiem „Ustawienia dla wyliczania dPmax”. Jest to zgodne z § 68. 2. ww.

zmiany:
 • nowa kolumna w Tachimetrii - mp - błąd pomiaru pikiety - zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 9.11.2011 - dane do wyliczenia tego błędu podaje się w ikonce Opcje w Tachimetrii (błąd pomiaru odległości i kąta),
 • w obliczeniu powierzchni działki dodano wyliczanie dopuszczalnej różnicy między powierzchnią ewidencyjną i analityczną - na podstawie rozporządzenia MSWiA z 9.11.2011,
 • podczas eksportu współrzędnych do pliku tekstowego dodano możliwość wysłania utworzonego pliku jako załącznik e-mail,
 • w ikonce na mapie "Tekstowy kreator obiektów" dodaliśmy możliwość wprowadzania numerów punktów mieszanych - liter i cyfr,
 • wprowadzone przenoszenie na inną warstwę napisu wraz z odnośnikiem,
 • w ikonce Wstaw opis dodana została możliwość wstawienia spadków wraz z kierunkiem spadku oraz dowolnego tekstu,
 • w eksporcie z tabeli współrzędnych do pliku tekstowego wprowadzono możliwość dołączania punktów do istniejącego już pliku na dysku,
 • w transformacji mapy zwiększono do 500 ilość punktów dostosowania
 • w funkcji wyświetlania współrzędnych w innych układach na mapie dodano wyświetlanie WGS'84 w stopniach,
 • usunięcie pojawiającego się błędu podczas anulowania wydruku,
 • w zakładce Łuki pionowe w module Trasy dodano możliwość wprowadzenia przesunięcia pionowego niwelety. Uwaga - ta opcja powinna być stosowana z odpowiednią rozwagą, aby nie zniekształcić wyników obliczeń,
 • w module "Projektowanie tras" dodano w menu w zakładce Krawędź dla kolumny "Przes. poz" możliwość: a) wstawienia zadanej wartości dla wszystkich lub zaznaczonych wierszy b) dodania wartości dla zaznaczonych (analogicznie jak dla kolumny "Przes")
 • w module "Projektowanie tras" dodano możliwość zapisania wszystkich wyliczonych punktów do tabeli roboczej z zadanym przez użytkownika przedrostkiem (opcja "wszystkie punkty + przedrostek dla numeru")
 • w funkcji podziału obiektu na zadaną powierzchnię dodano opcję autonumeracji obliczanych punktów (z przedrostkiem lub bez) oraz możliwość włączenia generowania raportu po każdym cząstkowym podziale działki

dodatkowo autorzy zmienili obrazek przy uruchamianiu programu:

[reflect]http://img694.imageshack.us/img694/893/cgeostart.png[/reflect]
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 12.0 Firefox 12.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: C-Geo
« Odpowiedź #1 dnia: 8 Maj 2012, 16:15 »
Programiści z SoftLine są nie zmordowani, by jak najszybciej sprostać wymaganiom nowego rozporządzenia, oraz tego by C-geo stało się jeszcze bardziej przydatnym programem.

Cytuj
    dodana opcja zaokrąglania mp w tachimetrii do wyświetlania i wydruku (w oknie ustalania wartości a i b - ikonka Opcje w tachimetrii),
    dodano ostrzeżenie o niewypełnieniu wartości błędów a i b w opcjach tachimetrii. W raporcie z tachimetrii dodano informacje o wartościach składników a i b,
    wyłączono obliczanie wartości mh gdy w tachimetrii wartość hc wynosi 99
    ułatwiona obsługa nowych pol w tabeli współrzędnych - ikonka "Struktura" w oknie tabeli współrzędnych, tam - przycisk Opcje - umożliwia dodanie pól niezbędnych do wprowadzania atrybutów punktów granicznych, do prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest pobranie i zapisanie pliku slowniki.ini w katalogu c-geo/bin (prawy klawisz myszki "Zapisz jako")
    w module Porównanie współrzędnych - na podstawie par. 65 p.1 Rozporządzenia MAiC, dodano nową wersję raportu z porównania punktów granicznych - w raporcie podane są dodatkowe atrybuty punktów granicznych pobierane z tabeli współrzędnych dla porównywanych punktów,
    na mapie, w oknie informacji o wybranym punkcie/obiekcie gdy dostępna jest baza danych - wyświetlane są jej atrybuty w zakładce "Dane"
    w funkcji generowania skarp wprowadzono wyliczanie wysokości punktów odcinków wypełnień skarp na podstawie wysokości punktów załamań skarp, pozwala to na eksport mapy 3D do DXF/DWG,
    w generowaniu warstwic na mapie po przeprowadzeniu trójkątowania wprowadzono wyliczanie wysokości dla punktów warstwic tak aby można było wykonać eksport mapy 3D do DXF/DWG,
    w imporcie z Geomapy i Microstation V8 (DGN) dodano możliwość wyboru warstw do importu,
    poprawka komunikatu o błędzie przy nadawaniu długich nazw tabelom,
    poprawka opisywania rzędnych dla pikiet i szybkiego opisywania punktów z odnośnikami,
    poprawka ułatwiająca kasowanie kolejnych obiektów z bazy danych przez Ctrl-K,
    poprawka wyświetlania linii odnośnika umieszczonego na warstwie działek,
    przy kopiowaniu obiektu na mapie (przez przesunięcie) dodano tworzenie nowego rekordu dla nowego obiektu w bazie danych
    powiększono okienko z ostatnio użytymi symbolami z 16 do 25
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 13.0.1 Firefox 13.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: C-Geo
« Odpowiedź #2 dnia: 4 Lipiec 2012, 13:21 »
Kolejny upgrade

[xquote]Opis zmian

    dodano możliwość obracania obiektów graficznych umieszczanych na mapie
    obsługa enklaw dla działek, użytków i innych obiektów powierzchniowych dla danych importowanych np. z GeoInfo V
    poprawka importu plików DXF z programu Turbomap (np. import punktów zapisywanych tam jako okręgi) - wymaga szablonu turbomapa.sz
    aktualizacja szablonu Gazownia
    obliczanie dokładności położenia punktów (mp) pomierzonych metodą ortogonalną, z uwzględnieniem błędów położenia początku i końca linii pomiarowej,
    poprawki: zabezpieczenie undo przed kropkami w nazwach tabel,
    dostosowanie importu danych z Trimble JXL w formacie SurveyPro 5.1 (obsługa definiowanych stałych lustra),
    dodanie możliwości wypełnień dla okręgów
    zapamiętywanie błędów lustra, wysokości instrumentu, kąta zenitalnego dla wyznaczania mp w module Tachimetrii
    zapamiętywanie ustawień w ikonce Opcje w tachimetrii (np.wymaganie liczenia wysokości stanowiska z nawiązań)
    w tachimetrii dodano nowy typ nawiązania - poziome (klawisz F7 - kolor niebieski) - ten typ nawiązania służy do wyznaczenia azymutu nawiązania. Teraz w tachimetrii są 3 rodzaje nawiązań: F5- przestrzenne, F6 - wysokościowe, F7 - poziome,
    w wyrównaniu powierzchni działek (ikonka "wyrównanie powierzchni" w oknie edycji działki) dodano wyświetlanie i umieszczanie w raporcie z wyrównania wartości dp (dopuszczalnej różnicy powierzchni wymaganej rozporządzeniem z grudnia 2011), w raporcie wartość ta jest podawana dla działki podświetlonej w oknie listy działek do wyrównania
    dodanie reakcji na klawisz Enter podczas dodawania nowej warstwy w Legendzie
    w raporcie z wyrównania ścisłego dodana informacja o ilości obserwacji nadliczbowych - częsty wymóg ODGiK w związku z nowym rozporządzeniem
[/xquote]
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 15.0 Firefox 15.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: C-Geo
« Odpowiedź #3 dnia: 3 Wrzesień 2012, 22:49 »
wersja 8.5.08.31 z dnia 2012-08-31

Opis zmian

    w oknie projektów, (zakładka "Więcej", przycisk "Dodatkowy opis"), wprowadzono możliwość definiowania nowych pól przeznaczonych na gromadzenie informacji istotnych dla użytkownika, a związanych z projektami i tabelami. Na przykład można samodzielnie dodać pole NUMER_DZIAŁKI, OPIS_ROBOTY, itp.*
    w menu Raporty - dodano nowe narzędzie - edytor Szablonów - przeznaczone do tworzenia dokumentów będących elementami sprawozdania, operatu. Użytkownik może samodzielnie zakładać nowe szablony dokumentów, wykorzystując możliwość wstawiania atrybutów projektów (nazwa projektu, lokalizacja z TERYT, KERG, zleceniodawca itp.), a także atrybutów tabel. W tworzeniu i generowaniu szablonów Wykorzystywane są pola opisowe zdefiniowane w oknie projektów,* * funkcje opisane w dwóch powyższych akapitach będą przez Softline rozwijane, aż do umożliwienia wygenerowania przez użytkownika kompletnego elektronicznego operatu zgodnie z rozporządzeniem z grudnia 2011. Zapraszamy zainteresowanych rozwojem tej funkcjonalności C-GEO do czytania i udziału w dyskusji na forum: http://www.softline.xgeo.pl/forum/viewtopic.php?f=2&t=9349&start=50
    przebudowano funkcje w menu Tabela - zebrano wszystkie operacje na zaznaczonych punktach w tabeli
    dodano nową funkcję w menu Tabela-Zaznaczone punkty - Uśrednij punkty - dla zaznaczonych w tabeli punktów wyznaczany jest punkt średniej arytmetycznej w wariantach XYH, XY, H. Nowy punkt może być zapisany do tabeli współrzędnych. Obliczane są dodatkowe parametry (vx,vy,vh,dl), a z grupy zaznaczonych punktów można wyłączyć wskazane punkty z obliczenia. Dane i wyniki mogą być wydrukowane lub zapisane do raportu.
    w kontroli punktów położonych blisko siebie (menu Tabela) dodano wyświetlanie i drukowanie odległości i azymutów dla punktów bliskich,
    w oknie wyboru odwzorowania i dokładności (żółta ikonka "?") dodano możliwość wyboru układu wysokości, wybrany układ wysokości może być drukowany w raportach jeśli została włączona opcja drukowania informacji o odwzorowaniu w parametrach raportu,
    w oknie edycji okręgu na mapie dodano możliwość zmiany numeru punktu i zapisu do tabeli współrzędnych punktu środka okręgu,
    w Wyrównaniu działek (ikonka w edycji działki) dodano możliwość wyłączania "starych" odchyłek powierzchni (tych zgodnych z instrukcjami geodezyjnymi), ponadto w raporcie z wyrównania działek umieszczane są teraz wartości dp max zgodnie z rozporządzeniem z grudnia 2011,
    w tabeli współrzędnych, w oknie komunikacji z rejestratorami/tachimetrami, dodano generowanie plików zgodnych formatami: Topcon Magnet/TopSURV, Sokkia/SSF, Topcon ES/Sokkia CX
    w module obliczania niwelacji podawany jest błąd dopuszczalny dla niwelacji geometrycznej zgodnie z rozporządzeniem z grudnia 2011,
    w funkcji "Wstaw opis do wskazywanego punktu" - ikonka na mapie, dodano możliwość jednoczesnego nadawania kodu dla wskazywanych punktów, ułatwia to szybkie nadawanie kodów dla punktów na mapie przy jednoczesnym umieszczaniu opisu np. wysokości dla takich punktów,
    w oknie projektów przy dodawaniu nowej mapy w dowolnym projekcie program podpowiada ostatnio użyty szablon mapy,
    w oknie wstawiania napisów na mapie wprowadzono kontrolę domyślnej czcionki, wysokości i szerokości - w pewnych przypadkach, gdy nie były one ustalone, mogło to powodować problemy z wyświetlaniem napisów na mapie,
    dla zaznaczonych na mapie punktów dodano możliwość ich przenoszenia na wskazaną warstwę (prawy klawisz myszki i funkcja Przenieś na...),
    po operacji kopiowania obiektu na mapie przez jego przesunięcie/obrót powstaje nowy obiekt w bazie danych jeśli obiekt oryginalny był umieszczony na warstwie z założoną bazą danych,
    nie umieszczanie w raporcie wartości składowych błędu mh gdy zostanie wyłączony wybór drukowania mh w opcjach drukowania tachimetrii,
    poprawka odczytu niektórych wersji plików JXL (format TRIMBLE/NIKON),
    zapis tytułu przekroju i innych opisów (ikonka "?" w module Przekroje pionowe) we wzorze przekroju (zakładka Parametry w module Przekroje pionowe),
    poprawka zgodności z opcjami programu dla dokładności współrzędnych H zapisywanych w raportach z obliczeń w module Objętości,
    w module transformacji współrzędnych wprowadzono zapamiętywanie ustawienia w ikonce  "Do bazy": Przepisz kod punktu z układu pierwotnego do wtórnego,
    przy kasowaniu obiektów z tabeli bazy danych (CTRL-K) pozostaje aktywne okno bazy danych,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 17.0 Firefox 17.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: C-Geo
« Odpowiedź #4 dnia: 7 Grudzień 2012, 20:46 »
8.5.11.30 z dn. 2012-11-30

    moduł Transformacja - nowa ikonka zawierająca obsługe nadawania numeracji punktom po transformacji
    we wpasowaniu rastrów, ustawienie domyślnej skali rastra na taką w jakiej jest mapa
    opcja przeliczania odległości przestrzennych i kątów zenitalnych na dane zredukowane przy konwersji danych z formatu TRIMBLE/NIKON JXL
    wyłączenie podkreślania dolnych rzędnych studzienek wysyłanych do DXF/DWG, a także inne drobne zmiany w tworzeniu plików DXF/DWG, trzeba dodatkowo pobrać plik linieacad.dxf i zapisać w katalogu C-GEO\BIN
    w oknie edycji obiektu Działki dodano nowe pole "dp" - zawierające różnicę między pow. ewidencyjną (jeśli jest podana w bazie danych działek) a powierzchnią zredukowaną,
    w wykazie działek (wydruk w oknie edycji działki) dodano możliwość wydrukowania wartości dp i dp max dla każdej działki,
    poprawki w tachimetrii: przekroczenia 400g dla kierunków do których dodano wartość, przy przeliczania ze stopni na grady nie jest już modyfikowane dh, poprawne liczenie współrzędnych pikiet gdy podano powtórzone obserwacje w tym samym położeniu lunety na te same punkty nawiązania,
    w niwelacji dodano liczenie i drukowanie obserwacji z podanym przesunięciem H gdy brak jest numerów dla tych obserwacji,
    w edytorze raportów dodano możliwość wstawiania tekstu przekreślonego
    możliwość usuwania i zmiany nazw zadań w oknie Listy projektów, w gałęzi Obliczenia. Możliwość przenoszenia i kopiowania zadań do innych projektów w tym oknie - prawy klawisz myszki na nazwie zadania
    zachowywanie typu linii odnośnika przy eksporcie do innej mapy
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 17.0 Firefox 17.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: C-Geo
« Odpowiedź #5 dnia: 1 Styczeń 2013, 12:49 »
wersja 8.5.12.31 z dnia 2012-12-31

Opis zmian
 • udostępniono nowy moduł - Wyrównanie ścisłe osnów 3D/GNSS - umożliwiający łączne wyrównanie sieci poziomych, niwelacyjnych i obserwacji satelitarnych
 • dodano nową funkcję na mapie (ikonka obok ikonki bufora na pasku ikon "Obliczenia") - przycinanie obszarem (dowolnym poligonem, wybranym obiektem, zakresem widoku) - funkcja ta obcina mapę na zewnątrz lub wewnatrz obszaru. Przycinane są wszystkie obiekty: liniowe, powierzchniowe, łuki. Dla obiektów z bazą danych ich atrybuty pozostają w nowoutworzonych obiektach. Wycięciu podlegają też punkty i napisy (według ich punktu wstawienia),
 • w module Objętości i warstwice wprowadzono możliwość łącznego wyświetlania dwóch wybranych numerycznych modeli terenu w trybie przestrzennym - funkcja "Model OpenGL"
 • wprowadzono import plików GML utworzonych w programie EWMAPA - dotyczy to działek, użytków, konturów, wektorów mapy zasadniczej,
 • wprowadzono import plików GML/XML dla punktów osnowy geodezyjnej zgodnie z rozporządzeniem MAiC z 14 lutego 2012 r.
 • zmiany w module Niwelacja: poszerzenie szerokości pól w tabelce i na wydruku, dodanie informacji o ilości stanowisk w ciągu,
 • odczyt danych tachimetrycznych z katalogu ZAD do generowania ciągów poligonowych,
 • poprawka braku polskich liter w niektórych tekstach w utworzonych plikach PDF z raportów i dodane automatyczne nadawanie rozszerzenia PDF,
 • zmiana znaku odchyłki przewyższenia w niwelacji,
 • obliczanie pikiet mierzonych w obu położeniach lunety w tachimetrii
 • ujednolicenie zasad zaokrąglania dla współrzędnych wyświetlanych poprzez ikonkę "11" i w innych miejscach programu,
 • w oknie GIS dodano możliwość wydruku oraz możliwość eksportu wielu warstw jednocześnie na mapę c-geo
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 18.0 Firefox 18.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: C-Geo
« Odpowiedź #6 dnia: 1 Luty 2013, 14:48 »
wersja 8.6.01.31 z dnia 2013-01-31

[reflect]http://img705.imageshack.us/img705/7442/edycja2013.png[/reflect]

 • w module Wyrównanie 3D/GNSS dodano odczyt danych z formatów odbiorników GPS:
  • TSJ (TopSurv-Topcon, Sokkia),
  • Leica (własny format - do pobrania od Softline lub u dystrybutorów LeicaGeosystems),
  • Trimble DC (DataCollector),
  • Landstar CHC (baza DB)
W tym module dodano także możliwość importu danych niwelacyjnych z modułu "Niwelacji", wprowadzono opcję czyszczenia wszystkich błędów obserwacji z danej zakładki (pod prawym klawiszem myszki), dodano kolumnę LP.
W wyrównaniu oprócz wyznaczenia odchylenia standardowego m0 (który dotyczy całej sieci) wprowadzono również jego odpowiedniki w zakresie każdego rodzaju obserwacji (lokalne estymatory wariancji). Oznacza to, iż użytkownik w łatwy sposób będzie mógł ocenić dla którego rodzaju obserwacji (kąty, kierunki, odległości, wektory itp) wprowadzono właściwe błędy, a dla którego nie
 • we wszystkich modułach obliczeniowych zastąpiono dotychczasowe okno rysunku obrazującego wyniki obliczeń. Nowe okno ma możliwość zapisu do standardów SHP/GML/KML/MIF i na mapę C-GEO, a także możliwość dodania innych warstw do rysunku (np. plik rastra z georeferencją, plik SWDE, itd) w celu np. wydrukowania takiego obrazu w całości,
 • import danych z GeoInfo V - dodano wybór który atrybut jest traktowany jako numer punktu, import danych punktów granicznych ZRD,BPP,STB z pliku GeoInfo do tabeli współrzędnych,
 • w formularzu wprowadzono możliwość umieszczania daty w różnych standardach (np. yy.mm.dd itp), w zapisie formularza na mapę zachowane są kolory opisów
 • w module obliczeń ortogonalnych (rzutowanie) dodano funkcje umożliwiające kontrolę wysokości  pomierzonych punktów. Jeżeli punkty rzutowane i punkty prostej mają współrzędne H, wyliczane jest  dh - różnica wysokości rzutu punktu w stosunku do wysokości interpolowanej z wysokości początku i końca prostej. Można ponadto zadać spadek co umożliwia wyliczenie dodatkowej wysokości - H teoretycznej. Dokładny opis tych funkcji jest podany w wiki C-GEO
 • w "starym" module wyrównania sieci niwelacyjnych dodano opcję importu danych przewyższeń z modułu Niwelacja
 • poprawka interpolacji warstwic zarówno w module Objętości jak i bezpośrednio na mapie - w niektórych przypadkach (gęstej interpolacji) nie rysowane były warstwice,
 • dodano możliwość drukowania i zapis do pliku BMP w oknie przestrzennego modelu terenu OpenGL w tabeli współrzędnych i module "Objętości i warstwice",
 • w oknie projektu, gałąź Mój komputer, dodano wyświetlanie daty ostatniej modyfikacji i rozmiar plików na liście,
 • poprawka importu punktów z pliku SWING w oknie GIS (zapisywanie atrybutów do tabeli)
 • eksport do formatu GML wybranych warstw, a także według kryterium daty modyfikacji obiektów,
 • na mapie, ikonka "11", dodano opcję "Wyświetlaj opisy dla zaznaczonych punktów" - po jej włączeniu opisywane są te punkty, które są zaznaczone w tabeli,
 • w oknie raportu wprowadzono automatyczny zapis ostatnio wprowadzonych zmian, oraz zapamiętanie ustawienia ostatnio wyświetlanej strony raportu,
 • podwójne kliknięcie na nazwie warstwy w Legendzie włącza edytowalność warstwy,
 • możliwość przypisania mapy w tle w oknie projektów - metodą "przeciągnij i upuść" - należy wskazać mapę i przesunąć ją na mapę w której ma być wyświetlona jako tło,
 • przy zakładaniu nowej mapy, możliwość ustalenia jako mapy w tle ostatnio użytej mapy w tle,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.