Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: egzamin 9 maja 2013  (Przeczytany 3605 razy)

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3466
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 20.0 Firefox 20.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
egzamin 9 maja 2013
« dnia: 9 Maj 2013, 20:46 »
Do egzaminu przystąpiło szesnastu uczestników, po części ogólnej nadal był komplet.
Po części opisowej do egzaminu ustnego zostało dopuszczonych dziesięć osób, ostatecznie uprawnienia otrzymało osiem osób.
Zdawano na zakresy 1, 2, i 4.

Z zakresu 1 uprawnienia otrzymało sześć osób
Z zakresu 2 uprawnienia otrzymała jedna osoba
Z zakresu 4 uprawnienia otrzymała jedna osoba

Komisja:
Przewodniczący: Gabryszewski
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3466
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 20.0 Firefox 20.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: egzamin 9 maja 2013
« Odpowiedź #1 dnia: 9 Maj 2013, 21:10 »
Zakres 1
 • Jaka jest skala arkusza mapy zasadniczej, opracowywanej w układzie współrzędnych „2000”, gdy godło arkusza wynosi 6.150.12.17.2(oryginalnie nie wiem jakie było ale w skali 1:1000)? Proszę wyjaśnić co wyrażają poszczególne elementy (liczby) tego godła, oddzielone kropkami.
 • Co rozumiemy pod pojęciem niwelacja trygonometryczna, zasady opracowywania wyników pomiaru osnowy pomiarowej.
 • Co rozumiesz pod pojęciem geodezyjnego opracowania projektu podaj treść szkicu dokumentacyjnego

Zakres 2
 • Jakie dokumenty należy złożyć do PODGiK po wykonaniu rozgraniczenia gruntów, jeżeli strony podpisały protokół
 • Dlaczego w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków § 12. 1. 3 z wyłączeniem umów dotyczących użytkowania wieczystego gruntów i własności lokali. (nie mam pojęcia o co chodziło)
 • Agencja Nieruchomości Rolnych chce wydzielić udział Skarbu Państwa w gruncie wspólnoty gruntowej ... (nie wiem w czym rzecz)

Zakres 4
 • Obsługa geodezyjna inwestycji wymaga konieczności wejścia z pomiarami na teren sąsiedniej nieruchomości. Proszę opisać warunki i sposób postępowania wynikające z obowiązującego prawa w przypadku odmowy przez właściciela tej nieruchomości umożliwienia pomiaru.
 • Proszę opisać przynajmniej jedną technikę przenoszenia osi konstrukcyjnych na kolejne kondygnacje z uwzględnieniem skrajnie małej przestrzeni wokół wznoszonego budynku.
 • Rozległa inwestycja przemysłowa z wieloma obiektami kubaturowymi i halami proszę zaproponować projekt osnowy realizacyjnej. (mniej więcej)
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3466
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 20.0 Firefox 20.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: egzamin 9 maja 2013
« Odpowiedź #2 dnia: 9 Maj 2013, 21:37 »
Jeszcze ustny zakres 4
 • Od czego rozpocznie Pan pomiar suwnicy w zakładzie przemysłowym
 • Proszę podać znane Panu metody przenoszenia osi konstrukcyjnych na kolejne kondygnacje
 • Czy i zawsze jest potrzeba podczas wykonywania niwelacji precyzyjnej dowiązywania do osnowy państwowej
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline juli2000

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 27
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 8.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 9 maja 2013
« Odpowiedź #3 dnia: 9 Maj 2013, 21:48 »
Widzę, że w GUGiKU nie śpią. Na drugi zakres wszystkie pytania nowe >:(

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 9 maja 2013
« Odpowiedź #4 dnia: 9 Maj 2013, 21:49 »
Zakres 1
 • Jaka jest skala arkusza mapy zasadniczej, opracowywanej w układzie współrzędnych „2000”, gdy godło arkusza wynosi 6.150.12.17.2(oryginalnie nie wiem jakie było ale w skali 1:1000)? Proszę wyjaśnić co wyrażają poszczególne elementy (liczby) tego godła, oddzielone kropkami.
 • Co rozumiemy pod pojęciem niwelacja trygonometryczna, zasady opracowywania wyników pomiaru osnowy pomiarowej.
 • Co rozumiesz pod pojęciem geodezyjnego opracowania projektu podaj treść szkicu dokumentacyjnego

Pytanie 1)
Rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych z 15-10-2012 par 15.1pkt 4 i 19
Cytuj
§ 15. 1. Państwowy system odniesień przestrzennych stosuje się w pracach geodezyjnych i kartograficznych oraz przy tworzeniu zbiorów danych przestrzennych przez organy władzy publicznej, przy czym:
4) układ współrzędnych PL-2000 stosuje się na potrzeby wykonywania map w skalach większych od 1:10 000 – w szczególności
mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej.

§ 19. 1. Podstawą podziału na arkusze mapy i nadawania im godła w układzie współrzędnych PL-2000 jest arkusz mapy w skali 1:10 000 o wymiarach 5 km na 8 km, przy czym godło każdego arkusza mapy w skali 1:10 000 składa się z trzech liczb rozdzielonych kropkami, gdzie:
1) pierwsza, jednocyfrowa liczba oznacza numer pasa południkowego (5, 6, 7 lub 8 ) i powstaje przez podzielenie wartości południka osiowego pasa południkowego przez liczbę 3;
2) druga, trzycyfrowa liczba określa numer rzędu, do którego przynależy arkusz, i powstaje jako liczba całkowita dzielenia (xi – 4920) przez 5, gdzie xi oznacza współrzędną północną dowolnego punktu z pasa południkowego wyrażoną w kilometrach[km];
3) trzecia, dwucyfrowa liczba określa numer kolumny, do której przynależy arkusz, i powstaje jako liczba całkowita dzielenia (yi – 332) przez 8, gdzie yi oznacza współrzędną wschodnią dowolnego punktu z pasa południkowego wyrażoną w kilometrach [km] z pominięciem początkowej cyfry oznaczającej numer pasa południkowego.
2. Godło arkusza mapy w skali 1:5000, 1:2000, 1:1000 i 1:500 powstaje przez dodanie do godła mapy w skali 1:10 000 liczby wynikającej z podziału odpowiednio:
1) arkusza mapy w skali 1:10 000 na 4 arkusze mapy w skali 1:5000, po 2 arkusze w rzędzie, oznaczone liczbami 1, 2, 3 i 4, poczynając od górnego lewego arkusza, rzędami z lewej do prawej;
2) arkusza mapy w skali 1:10 000 na 25 arkuszy mapy w skali 1:2000, po 5 arkuszy w rzędzie, oznaczone liczbami od 01 do 25, poczynając od górnego lewego arkusza, rzędami z lewej do prawej;
3) arkusza mapy w skali 1:2000 na 4 arkusze mapy w skali 1:1000, po 2 arkusze w rzędzie, oznaczone liczbami 1, 2, 3 i 4, poczynając od górnego lewego arkusza, rzędami z lewej do prawej;
4) arkusza mapy w skali 1:1000 na 4 arkusze mapy w skali 1:500, po 2 arkusze w rzędzie, oznaczone liczbami 1, 2, 3 i 4, poczynając od górnego lewego arkusza, rzędami z lewej do prawej.
Pytanie 2)
Rozporządzenie w sprawie standardów z 9-11-2011 par 2.15 , 26 i 64
Cytuj
2.15) niwelacji trygonometrycznej — rozumie się przez to pomiar różnic wysokości punktów wykonywany na podstawie pomierzonych odległości poziomych oraz kątów pionowych;

§ 26. 1. Niwelację trygonometryczną wykonuje się za pomocą narzędzi pomiarowych zapewniających:
1) pomiar odległości z błędem średnim md ? 0,01m;
2) pomiar kąta pionowego z błędem średnim m? ? 0,0030g.
2. Przy wykonywaniu niwelacji trygonometrycznej z wykorzystaniem tachimetrów optycznych pomiar kątów pionowych wykonuje się w dwóch położeniach lunety.
3. Różnice wysokości określone na podstawie pomiaru odległości i kąta pionowego koryguje się ze względu na refrakcję oraz krzywiznę Ziemi.
4. Przy wykonywaniu niwelacji trygonometrycznej osnowy pomiarowej:
1) celowe nie mogą być dłuższe niż 250 m;
2) wysokość instrumentu oraz wysokość tarczy celowniczej ustala się z dokładnością nie mniejszą niż 0,002 m.
5. Różnica przewyższeń między sąsiednimi punktami ciągu niwelacyjnego wynikająca z pomiarów w dwóch kierunkach nie może przekroczyć 0,004 m.

§ 64. Na treść dokumentacji zawierającej rezultaty przetwarzania wyników pomiarów osnowy pomiarowej składają się:
1) dane obserwacyjne oraz ich błędy średnie po wyrównaniu;
2) wykazy punktów osnowy pomiarowej zawierające współrzędne prostokątne płaskie lub wysokości punktów osnowy pomiarowej oraz błędy średnie punktów tej osnowy po wyrównaniu;
3) mapa przeglądowa osnowy pomiarowej zawierająca:
a) oznaczenia punktów osnowy pomiarowej i punktów nawiązania,
b) elementy konstrukcyjne sieci,
c) skalę mapy;
4) data i podpis osoby, która sporządziła dokumentację.

Pytanie 3)
Rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geod-kart .....w budownictwie z dnia 21-02-1995 par 8
Rozporządzenie w sprawie standardów z 9-11-2011 par 55 i 56
Cytuj
§ 8. 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy opracować geodezyjnie, w celu określenia danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie położenia poszczególnych elementów projektowanych obiektów budowlanych. W szczególności dane te powinny dotyczyć: punktów głównych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczających, linii zabudowy, usytuowania obiektów budowlanych, jak również projektowanego ukształtowania terenu.
 2. Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania działki lub terenu należy opierać na osnowie geodezyjnej.
 3. W wypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3, dane liczbowe potrzebne do wytyczenia mogą być wyznaczone tylko w stosunku do trwałych szczegółów sytuacyjnych uwidocznionych na mapie.

§ 55. 1. Pomiary mające na celu geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie oraz geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych wykonuje się na podstawie wyników geodezyjnego opracowania:
1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;
2) planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
2. Przy geodezyjnym opracowaniu projektu zagospodarowania działki lub terenu wykorzystuje się, o ile jest to niezbędne, inne dokumenty wchodzące w skład dokumentacji budowy.
§ 56. 1. Wyniki geodezyjnego opracowania dokumentów, o których mowa w § 55, utrwala się w szkicu dokumentacyjnym, na którego treść składają się:
1) dane dotyczące osnowy realizacyjnej;
2) rysunek istniejących w terenie obiektów powierzchniowych mających znaczenie w procesie tyczenia;
3) rysunek istniejących w terenie obiektów podziemnego uzbrojenia mających znaczenie w procesie tyczenia;
4) dane niezbędne do wytyczenia projektowanych obiektów, w tym dane obliczone;
5) miary kontrolne;
6) współrzędne punktów głównych, punktów osiowych, punktów charakterystycznych obiektu, punktów przecięcia projektowanych elementów sieci uzbrojenia terenu z elementami istniejącej sieci, obliczone w wyniku geodezyjnego opracowania projektu.
2. Treść projektowaną oraz obliczone miary kontrolne przedstawia się na szkicu dokumentacyjnym w kolorze czerwonym.
« Ostatnia zmiana: 9 Maj 2013, 22:14 wysłana przez Jigs »
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3466
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 20.0 Firefox 20.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: egzamin 9 maja 2013
« Odpowiedź #5 dnia: 9 Maj 2013, 22:18 »
i pewnikiem mamy 21 pkt za te odpowiedź Jigs nie śpi.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline arcadio

 • Rosja to nie kraj... to stan umysłu.
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 88
 • "Im więcej trenuję, tym więcej mam szczęścia..."
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 23.0.1271.95 Chrome 23.0.1271.95
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 9 maja 2013
« Odpowiedź #6 dnia: 9 Maj 2013, 22:21 »
jakby starczyło czasu to do drugiego dodałbym, że niwelacja trygonometryczna to tachimetria i przytoczyłbym treść paragrafu
Cytuj
§ 42. 1. Wykonując tachimetrię, określa się wysokości szczegółów terenowych metodą niwelacji trygonometrycznej z równoczesnym wyznaczeniem metodą biegunową współrzędnych prostokątnych płaskich w państwowym systemie odniesień przestrzennych, z zachowaniem następujących warunków:
1) błąd średni pomiaru odległości - 0,10 m;
2) błąd średni pomiaru kąta pionowego - 0,0030g;
3) długości celowych -250 m;
4) błąd średni pomiaru wysokości instrumentu i tarczy celowniczej - 0,01
 [\quote]
sYsTEM połączył wiadomości:  9 Maj 2013, 22:24
Jigs nie śpi, Jigs czuwa
a każdy z nas zakuwa... (miał być ładny rym)  :idiot2:
« Ostatnia zmiana: 9 Maj 2013, 22:25 wysłana przez arcadio »
"Trafić w pytania- łatwiej jak się po prostu dużo umie."
Lupus

Offline delfinserfing

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 11
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 20.0 Firefox 20.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 9 maja 2013
« Odpowiedź #7 dnia: 9 Maj 2013, 22:28 »
Widzę, że w GUGiKU nie śpią. Na drugi zakres wszystkie pytania nowe >:(

Witam, czy mógłby ktoś napisać dokładnie o co chodziło w pytaniach (2,3) na 2 zakres. Egzamin zdaję 16 maja i wizja zmiany nastawienia komisji do pytań z zeszłych lat nie napawa optymizmem :-(.  Egzamin 16 maja ( dla informacji : sala nr A XII piętro).
Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie to napisałbym:
par. 19 ( bez pkt. 8 i aktu ugody) i par 24
ROZPORZĄDZENIA MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
w sprawie rozgraniczania nieruchomości z dnia 14 kwietnia 1999 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453).
Jakby starczyło czasu możnaby było dopisać z czego się składa protokół graniczny par 20. ale to już chyba wychodzi poza zakres pytania. Będę wdzięczny za jakieś wskazówki dotyczące pytania 2 i 3. Pozdrawiam

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 9 maja 2013
« Odpowiedź #8 dnia: 9 Maj 2013, 22:29 »
i pewnikiem mamy 21 pkt za te odpowiedź Jigs nie śpi.
:2funny:    :alko:  - nawet po kilku głębszych  odpowiadam pozytywnie   O0 - a może tak przed ustnym 2xsetka na odwagę łykne  :2funny: i jak zazwyczaj nic ze mnie nie można wydusić na ustnym tak po setach będą mnie uciszać :2funny:
« Ostatnia zmiana: 9 Maj 2013, 22:33 wysłana przez Jigs »
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3466
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 20.0 Firefox 20.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: egzamin 9 maja 2013
« Odpowiedź #9 dnia: 9 Maj 2013, 23:05 »
delfinserfing dziękuję za podanie daty egzaminu i piętra, ale jest na to specjalny wątek.

Słaby jestem z zakresu 2 i nie bardzo jestem w stanie pomóc na to pytanie ale poczekaj dzień dwa może ktoś opisze jak by dał odpowiedź.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline Ciurbel

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 5
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 20.0 Firefox 20.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 9 maja 2013
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Maj 2013, 06:40 »
Pyt 2 zakres 1

2.15) niwelacji trygonometrycznej — rozumie się przez to pomiar różnic wysokości punktów wykonywany na podstawie pomierzonych odległości poziomych oraz kątów pionowych;
§ 23. Pomiarową osnowę wysokościową wyznacza się w postaci ciągów niwelacyjnych, w nawiązaniu do co najmniej dwóch punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej, metodami:
2) niwelacji trygonometrycznej;
§ 24. 1. Dane obserwacyjne niezbędne do ustalenia wysokości punktów pomiarowej osnowy wysokościowej metodami, niwelacji trygonometrycznej; uzyskuje się w wyniku pomiaru w dwóch kierunkach, głównym i powrotnym, między punktami nawiązania.
§ 26. 1. Niwelację trygonometryczną wykonuje się za pomocą narzędzi pomiarowych zapewniających:
1) pomiar odległości z błędem średnim md ? 0,01m;
2) pomiar kąta pionowego z błędem średnim m? ? 0,0030g.
2. Przy wykonywaniu niwelacji trygonometrycznej z wykorzystaniem tachimetrów optycznych pomiar kątów pionowych wykonuje się w dwóch położeniach lunety.
3. Różnice wysokości określone na podstawie pomiaru odległości i kąta pionowego koryguje się ze względu na refrakcję oraz krzywiznę Ziemi.
4. Przy wykonywaniu niwelacji trygonometrycznej osnowy pomiarowej:
1) celowe nie mogą być dłuższe niż 250 m;
2) wysokość instrumentu oraz wysokość tarczy celowniczej ustala się z dokładnością nie mniejszą niż 0,002 m.
5. Różnica przewyższeń między sąsiednimi punktami ciągu niwelacyjnego wynikająca z pomiarów w dwóch kierunkach nie może przekroczyć 0,004 m.
§ 18. 1. Dane obserwacyjne dotyczące osnowy pomiarowej wyrównuje się metodą najmniejszych kwadratów w układzie sieci jednorzędowej.
2. Miarą dokładności założonej osnowy pomiarowej są błędy średnie położenia wyznaczanych punktów, przy założeniu bezbłędności punktów nawiązania.
§ 73. 3. Przy wyrównywaniu niwelacji trygonometrycznej wagi danych obserwacyjnych są odwrotnie proporcjonalne do kwadratu długości ciągów niwelacyjnych.
4. Wysokości punktów po wyrównaniu wykazuje się z precyzją zapisu do 0,01 m
§ 16.3.  Średni błąd położenia punktów pomiarowej osnowy wysokościowej nie może być większy niż 0,05 m względem najbliższych punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej.
4.  Błąd średni wysokości punktów pomiarowej osnowy wysokościowej wykorzystywanej do określenia wysokości szczegółów terenowych, o których mowa w § 35 ust. 2 pkt 2 lit. a i b, nie może być większy niż 0,02 m.
§ 64. Na treść dokumentacji zawierającej rezultaty przetwarzania wyników pomiarów osnowy pomiarowej składają się:
1) dane obserwacyjne oraz ich błędy średnie po wyrównaniu;
2) wykazy punktów osnowy pomiarowej zawierające współrzędne prostokątne płaskie lub wysokości punktów osnowy pomiarowej oraz błędy średnie punktów tej osnowy po wyrównaniu;
3) mapa przeglądowa osnowy pomiarowej zawierająca:
a) oznaczenia punktów osnowy pomiarowej i punktów nawiązania,
b) elementy konstrukcyjne sieci,
c) skalę mapy;
4) data i podpis osoby, która sporządziła dokumentację.

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 9 maja 2013
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Maj 2013, 07:00 »
wg mnie pięknie znalazłeś i opisałeś wszystko co tyczy się niwelacji trygonometrycznej pytanie brzmiało:
2.Co rozumiemy pod pojęciem niwelacja trygonometryczna, zasady opracowywania wyników pomiaru osnowy pomiarowej.
i na drugą część odp jest par 64 i faktycznie można by było dopisać par dot wag 73.3
na pierwszą część pytania odpowiedzią jest sam par 2.15 - resztę ja traktuje jako dodatek
Sztuką nie jest odnaleźć wszystko  dot. danego zagadnienia(trzeba dokładnie czytać i zrozumieć pytanie) tylko odnaleźć i przepisać to co najważniejsze tak aby w 60 min  odpowiedzieć na 3 pytania i zdać.

//edit by support
usunięcie cytatu całości postu wyżej
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline peki

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 40
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 20.0 Firefox 20.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 9 maja 2013
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Maj 2013, 08:17 »
a na pytanie pierwsze z zakresu 2 nie trzeba było napisać ze standardów? tam też jest co zawiera operat techniczny...

Offline Baśka

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 15
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 20.0 Firefox 20.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 9 maja 2013
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Maj 2013, 08:43 »
Brałam udział w tym egzaminie, podam moje odpowiedzi, za które dostałam 18pkt. Pokrywały się w większości w odpowiedziami powyżej.
Ad. 1 Niwelacja trygonometryczna własnymi słowami, w dwóch zdaniach dosłownie. Druga część pytania §16.3, §16.4, §18, §73.3, §73.4, §74 z Rozporządzenie MSWiA z 9 listopada 2011 w sprawie standardów....
Podstawa prawna: Rozporządzenie MSWiA z 9 listopada 2011 w sprawie standardów....

Ad. 2 Tu wszyscy wiedzą. §19 z Rozporządzenia RM z 15 października 2012 w sprawie państwowego systemu.....

Ad. 3 G-3.1 §17 z tym, że nie przepisywałam tego dosłownie, tylko pomagałam sobie tym paragrafem, a poszło własnymi słowami. §55, §56 z Rozporządzenie MSWiA z 9 listopada 2011 w sprawie standardów....   
Podstawa prawna:  Rozporządzenie MSWiA z 9 listopada 2011 w sprawie standardów....
                                Rozporządzenie MGPiB z 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych.....

Ustny:
Co powinna zawierać mapa do projektu pod sieć uzbrojenia telekomnikacji? bez wymieniania wszystkich elementów
odp. projekty uzgodnione w ZUD

W jaki sposób realizowana jest ochrona znaków geodezyjnych?
odp. przez doręczenie właścicielowi zawiadomnienia o umieszczeniu znaku na jego posesji

Inwestor zgłosił wytyczenie budynku na którym jest rola. Czy ta praca poglega zgłoszeniu i w jakim zakresie?
Tu odpowiedziałam że nie, a użytek gruntowy zmienię przy inwentaryzacji, ale Pan z komisji oczekiwał odpowiedzi, że podlega zgłoszeniu i w zakresie aktualizacji użytków gruntowych.

Jak wytyczyć budynek i jak zabezpieczyć pkt wytyczane?
Krótko i ogólnie wytyczenie, a zabezpieczenie na ławach.

Testy proste, jedno pytanie nowe- jaka jest dopuszczalna odchyłka linii pomiarowej w przydadku gdy ta linia opiera się o szczegóły terenowe I grupy, i chcesz pomierzyć z niej szczegóły II i III grupy?
Odpowiedzią jest §34 ust.6 p.1.  fL< 0,07m +50mm/km
W tym pytaniu wg mnie jest coś nie tak - te odchyłki nie są podzielone ze względu na to co się mierzy (tzn. szczegóły terenowe I, II czy III grupy) a w zależności od tego w jaki sposób weryfikuję pomiar długości linii (tzn. czy przez podwójny pomiar czy przez pomiar i obliczenie współrzędnych). Czy ktoś mnie uświadomi w tym temacie? Jakie jest Wasze zdanie?

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 20.0 Firefox 20.0
  • Zobacz profil
Odp: egzamin 9 maja 2013
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Maj 2013, 09:31 »
Zakres 2 pyt. 3
Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z 29.06.1963  Art. 26 i Art. 27.
Podział zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Dopiero zaczynam naukę więc to tylko taki mały zarys.  ;)
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka