Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

egzamin 4 września 2013

 • 7 Odpowiedzi
 • 1271 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Brook

 • *
 • *
 • Wiadomości: 454
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 29.0.1547.66 Chrome 29.0.1547.66
  • Zobacz profil

egzamin 4 września 2013

 • dnia: 4 Wrzesień 2013, 17:16
Do dzisiejszego egzaminu przystąpiło 15 osób (zakresy 1 i 2). Jedna osoba zwolniona była z części ogólnej.
Przewodniczący komisji: p. S. Cegielski

Testów nie zdały 2 osoby. Część opisową zdali wszyscy.

Tak po krótce
Pytania z części opisowej zakres 1.
1. Elementy mapy do celów projektowych.
2. Sieci modularne - opisać.
3. Ochrona znaków geodezyjnych - opisać.

Pytania z części opisowej zakres 2.
1. Co zawiera mapa do służebności gruntowych.
2. Kto wydaje decyzje z rozgraniczenia, kto sprawdza dokumentację.
3. Organy, które wydają decyzje o wywłaszczeniach, odwołania od decyzji.

Pytania z ustnego:
- generalizacja obiektów
- co  to jest idIP
- czym się różni kanalizacja deszczowa od sanitarnej
- co to jest baza robocza
- jakie są osnowy i ich dokładności
- tyczenie budynku
- czym wykrywa się uzbrojenie podziemne
- jak mierzy się krawężnik
- co to jest BDOT, EGIB
- opłaty adiacenckie
- kiedy sąd rozstrzyga o rozgraniczeniach

Tyle tak na szybko...
Emocje są..... zaznałam osobiście będąc ze zdającymi  :)
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline fabian

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 13
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 23.0 Firefox 23.0
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 4 września 2013

 • dnia: 4 Wrzesień 2013, 21:25
Inne pytania na ustnym:
-inwentaryzacja sieci wodociągowej, co i jak inwentaryzować (przewody, hydranty, studzienki itp), jakie dokumenty, w jakiej formie i  komu przekazujemy, czy zgodne z ZUD i jak to dokumentujemy;
-dosłownie:   "Jak Pan odłoży kąt poziomy na odległość 200m?"   No takie pytania to mnie najbardziej wkur... irytują. Nieco kątów już w życiu odłożyłem, przeciętnie rozwinięty debil nauczy się tego w 1 min. Okazało się jednak, że chodzi o tyczenie dwuetapowe, bo jak zwykle mamy instrument o niewystarczjącej dokładności kąta i trzeba zamarkować, pomierzyć i naliczyć poprawki;
-osnowa pomiarowa: dokładności, długości boków, jaki stosunek boków sąsiednik
Pozdrawiam 

Offline 1910

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 30
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 29.0.1547.62 Chrome 29.0.1547.62
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 4 września 2013

 • dnia: 5 Wrzesień 2013, 13:25
o wzory na poprawki tez sie pytaja i same liczenie czy tylko wystarczy powiedziec o tych poprawkach ?

Offline phelas

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 11
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 23.0 Firefox 23.0
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 4 września 2013

 • dnia: 5 Wrzesień 2013, 13:28
trochę sprostuję słabo zapamiętałaś brook. :P
3 osoby były zwolnione.
testów nie zdały dwie.
Część pisemną zdali wszyscy czyli 13 osób.
Wchodziłem na ustny przedostatni i przede mną nie zdała 1 osoba, ja zdałem O0 a co z osobą za mną nie wiem.

Pytania na zakres II:
1. Kto wydaje decyzje z rozgraniczenia, kto sprawdza dokumentację.
2. Proszę wymienić w jakim postępowania (trybie postępowania) można dokonać wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne. Podać zasadnicze różnice miedzy tymi trybami, w szczególności dotyczące: wnioskowania, prowadzenia postępowania, wydawania decyzji, odwołania od decyzji i skargi na decyzję II instancji.
3. Co zawiera mapa do służebności gruntowych. Odpowiedź uzasadnij.ustny:
jak zamienić las na rolę
grupy rejestrowe
zaczęło się od  wznowienia i skończyło na rozgraniczeniu
gminne zasoby nieruchomości
« Ostatnia zmiana: 5 Wrzesień 2013, 23:05 wysłana przez Brook »

Offline Brook

 • *
 • *
 • Wiadomości: 454
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 29.0.1547.66 Chrome 29.0.1547.66
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 4 września 2013

 • dnia: 5 Wrzesień 2013, 23:08
przepraszam, że nie zapamiętałam... byłam lekko skołowana i bardziej zestresowana niż dziś na swoim egzaminie  :crazy2:

dzięki phelas za uzupełnienie  O0

www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline nikt

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 5
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 29.0.1547.62 Chrome 29.0.1547.62
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 4 września 2013

 • dnia: 6 Wrzesień 2013, 19:07
Moje pytania na ustnym:
- czynniki zewnętrzne wpływające na pomiar GNSS? odp. komisji chodziło głównie o przeszkody elektroenergetyczne
- jaki układ odniesienia stosowany jest w GPS? odp. WGS-84
- jak definiowany jest środek układu WGS-84? odp. środek układu pokrywa się ze środkiem masy Ziemi
- w jaki układzie obliczane są wektory GNSS? odp. moja kartezjańskim, Pan z komisji poprawił mnie, że w ortokartezjańskim - może ktoś mi wytłumaczy różnicę?
- w jakim systemie wysokości mierzy GNSS? odp. wysokości elipsoidalne
- jakie odstępy między geoidą, a elipsoidą występują na obszarze Polski? odpowiedziałem 30-40 m, zostało zaliczone
- w jaki sposób odbiornik GNSS oblicza wysokość normalną, skoro mierzy w systemie wysokości elipsoidalnych? odp. posiada wgrany model dyskretny geoidy
- co to jest "harmonizacja zbiorów danych przestrzennych"? odp. przedstawienie wszystkich zbiorów w ramach jednej formy i postaci, ponadto przejścia z formy analogowej do cyfrowej, a w przypadku niewystarczających dokładności pomiar brakujących danych w terenie - szczególnie ostatnie stwierdzenie spodobało się Panu z komisji
- na koniec dostałem rysunek budynku w obrębie działki, i jak bym go wytyczył? należało odpowiedzieć, iż zacznę od sprawdzenia, czy budynek ma pozwolenie na budowę,
- w drugiej części było pytanie co w przypadku, gdy budynek znajduje się w odległości 2.5 m od granic? odp. par 79 5,6 ze standardów
- na koniec pytanie-żart: czy słyszałem o "ławicach", przy tyczeniu  :)

Jednocześnie chciałbym podziękować wszystkim z forum Ewmapy - bez Waszej pomocy nie byłoby zbyt kolorowo na egzaminie.
Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 6 Wrzesień 2013, 19:44 wysłana przez Brook »

e-geo@info-lab.pl

Odp: egzamin 4 września 2013

 • dnia: 25 Wrzesień 2013, 17:12
propozycja

Ad. 1


 Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej. Dopuszcza się dwukrotne pomniejszenie lub powiększenie tej mapy. W razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, projekt sporządza się na mapie jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W razie budowy pojedynczych obiektów o prostej konstrukcji, usytuowanych w granicach jednej nieruchomości, dopuszcza się wykonanie mapy jednostkowej, o której mowa w ust. 2, w układzie lokalnym dla danej inwestycji. W takim wypadku punkty, na których będzie oparty pomiar, należy utrwalić znakami z trwałego materiału oraz sporządzić dla nich opisy topograficzne w nawiązaniu do istniejących trwałych szczegółów sytuacyjnych.  Mapy, o których mowa w § 4, zwane dalej "mapami do celów projektowych", powinny obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej - także teren tej strefy. Treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości (działek), powinna zawierać:
1) opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody,
3) usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy.
Skalę map do celów projektowych należy dostosować do rodzaju i wielkości obiektu lub całego zamierzenia budowlanego, przy czym:
1) skala map działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1:500,
2) skala map zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa przemysłowego nie może być mniejsza niż 1:1000,
3) skala map rozległych terenów z obiektami budowlanymi o dużym rozproszeniu oraz obiektami liniowymi może wynosić 1:2000.

Do sporządzenia mapy do celów projektowych wykonawca wykorzystuje:
1) zbiory danych PZGiK, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 8 i 11 oraz ust. 1b ustawy;
2) wyniki pomiarów obiektów nieobjętych bazami danych, o których mowa w pkt 1, wskazanych przez projektanta lub inwestora;
3) opracowania planistyczne oraz projekty budowlane i inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę, przechowywane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczące terenu projektowanej inwestycji lub terenów sąsiednich.
Treść mapy do celów projektowych w zakresie konturów użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych musi być zgodna z treścią mapy ewidencyjnej.
Aktualizacja użytków gruntowych nie jest konieczna na obszarze otaczającym teren planowanej kubaturowej inwestycji budowlanej, a także na obszarze planowanym wyłącznie pod działania inwestycyjne, mające na celu przeprowadzenie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji. Informacje określające rodzaj aktualnych użytków gruntowych, o których mowa w ust. 2, jeżeli mają znaczenie dla projektanta, mogą być dodatkowo wykazane na mapie do celów projektowych, oprócz informacji zgodnych z operatem ewidencyjnym, bez uprzedniej aktualizacji baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 i 3 ustawy. W przypadku wykazania na mapie do celów projektowych konturów użytków gruntowych nieujawnionych w bazie danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy, na mapie zamieszcza się informację o treści: "kontur użytku gruntowego oznaczony symbolem (wzór symbolu) nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków". W przypadku gdy przedmiotem planowanej inwestycji są budynki sytuowane w odległości nie większej niż 4,0 m od granicy nieruchomości, a jednocześnie w PZGiK brak jest danych określających położenie punktów granicznych z wymaganą dokładnością, wykonawca pozyskuje niezbędne dane dotyczące tych punktów w drodze pomiaru .Pomiar punktów granicznych, które nie są na gruncie oznaczone w postaci znaków granicznych, poprzedzają czynności mające na celu ustalenie położenia tych punktów na gruncie w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy lub w trybie przepisów art. 39 ustawy. Przy redakcji mapy do celów projektowych stosuje się oznaczenia i symbole ustalone przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7 ustawy. Treścią mapy do celów projektowych mogą być miary liniowe pozyskane w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych określające w szczególności odległości między charakterystycznymi punktami sytuacyjnymi mającymi znaczenie w procesie projektowania Jeżeli na mapie będą umieszczone inne obiekty nieobjęte katalogiem obiektów baz danych, o których mowa w ust. 1, należy na mapie umieścić legendę z oznaczeniem występujących obiektów. Na mapie do celów projektowych, w granicach projektowanej inwestycji budowlanej, wyróżnia się linią przerywaną w kolorze brązowym grunty obciążone służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych oraz umieszcza się skrótowy opis treści lub sposobu wykonywania tych służebności. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, gdy charakter projektowanej inwestycji budowlanej nie wpływa na sposób zagospodarowania gruntów objętych mapą do celów projektowych. W przypadku gdy mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń, o których mowa w ust. 4, wykonawca zamieszcza na tej mapie stosowną informację w tej sprawie.
Treść opisu mapy do celów projektowych stanowią:
1) tytuł mapy "Mapa do celów projektowych";
2) skala mapy;
3) nazwa miejscowości;
4) identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej;
5) identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego;
6) imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę, oraz podpis osoby reprezentującej ten podmiot;
7) imię i nazwisko, numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który sporządził mapę, oraz jego podpis;
8) oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej;
9) nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich oraz układu wysokości;
10) oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji;
11) data opracowania mapy.
Mapę do celów projektowych edytuje się na arkuszu formatu A4 lub jego wielokrotności
W zależności od rodzaju i wielkości inwestycji mapę sporządza się w układzie:
1) sekcyjnym - w tym przypadku na mapie należy zaznaczyć i podać właściwy numer sekcji;
2) jednostkowym (w jednym arkuszu) - w tym przypadku na mapie należy zaznaczyć zasięg arkusza na szkicu orientacyjnym zorientowanym do północy;
3) wieloarkuszowym - w tym przypadku na mapie należy podać numer arkusza i w nawiasie ogólną liczbę arkuszy, z zaznaczeniem właściwego arkusza na szkicu orientacyjnym, zorientowanym do północy, i przedstawieniem arkuszy sąsiednich.

Podstawa
Prawo Geodezyjne
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w sprawie standardów technicznych
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie


Ad. 2

sieci modularnej - rozumie się przez to zbiór wzajemnie powiązanych modułów, będących odrębnymi konstrukcjami geometrycznymi. Dokładność kątowych i liniowych danych obserwacyjnych, wykorzystanych do tworzenia modułów sieci modularnej, nie może być mniejsza niż dokładność określona w § 16 ust. 2 oraz w § 17 ust. 2 pkt 4.
W sieci modularnej podlegają pomiarowi:
1) punkty nawiązania będące punktami poziomej osnowy geodezyjnej oraz punktami wysokościowej osnowy geodezyjnej;
2) punkty wiążące będące punktami należącymi do co najmniej dwóch modułów;
3) punkty szczegółów terenowych.

Do wykonania pomiaru sytuacyjnego i wysokościowego na stosunkowo dużych obszarach o niewielkim zagęszczeniu punktów nawiązania znajdują zastosowanie sieci modularne, stanowiące zbiór wzajemnie powiązanych
konstrukcji pomiarowych zwanych modułami. Projektując sieć modularną ustala się w terenie:
- usytuowanie stanowisk pomiaru biegunowego (modułów pomiaru biegunowego) oraz punktów oparcia linii pomiarowych (modułów pomiaru ortogonalnego),
- usytuowania punktów wiążących,
- sposób nawiązania sieci,
przestrzegając następujących wskazówek:
1) stanowiska pomiaru biegunowego oraz linie pomiarowe lokalizuje się w miejscach dogodnych do pomiaru szczegółów terenowych, obserwacji punktów wiążących oraz punktów nawiązania;
2) w każdym module niezbędne są obserwacje co najmniej trzech punktów wybranych z grupy punktów nawiązania i/lub wiążących; układ celowych wyznaczających stanowiska pomiaru biegunowego powinien spełniać
warunki podane w ust. 6;
3) punkty wiążące w sieci powinny mieć co najmniej trzy kierunki wyznaczające, spełniające warunki podane w ust. 6; w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest wyznaczenie położenia punktów z dwóch
kierunków wcinających z pomiarem odległości;
4) punktami wiążącymi mogą być szczegóły terenowe I grupy dokładności np. znaki graniczne; w przypadku braku trwałych szczegółów terenowych punkty wiążące oznacza się palikami lub w zależności od potrzeb stabilizuje się trwale;
5) punkty nawiązania powinny być równomiernie rozłożone;
6) obszar objęty siecią modularną dzieli się na kompleksy, w miarę możliwości rozdzielone granicami naturalnymi (drogami, ulicami) i punktami geodezyjnymi dogodnymi do nawiązania sieci;
7) liczba modułów podlegających jednoczesnemu wyrównaniu nie powinna być większa od 100, z uwagi na trudności w wykryciu ewentualnych błędów pomiarowych.
Na szkicu przeglądowym sieci modularnej wykazuje się:
- istniejące punkty osnowy poziomej, w tym trwale stabilizowane punkty osnowy pomiarowej; w przypadku pomiaru sytuacyjno-wysokościowego również punkty osnowy wysokościowej,
- punkty stanowisk i linii pomiarowych,
- punkty wiążące,
- kierunki nawiązania sieci (do osnowy poziomej co najmniej III klasy),
- w przypadku pomiaru sytuacyjno-wysokościowego również przebieg ciągów niwelacyjnych,
- przebieg granic obrębów i kompleksów.


Podstawa
Prawo Geodezyjne
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w sprawie standardów technicznych


Ad. 3


Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie.
W miarę potrzeby może być wydzielony na gruncie, za odszkodowaniem, obszar niezbędny do ochrony znaku geodezyjnego oraz budowli triangulacyjnej. Na obszarze tym nie mogą być wykonywane czynności, które zagrażałyby znakowi geodezyjnemu i budowli triangulacyjnej. Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością, na której znajdują się znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, są obowiązani:
1) nie dokonywać czynności powodujących ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie;
2) niezwłocznie zawiadomić właściwego starostę o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrażaniu przez nie bezpieczeństwu życia lub mienia.
Przepis stosuje się odpowiednio do znaków grawimetrycznych i magnetycznych. Szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych podlegają naprawieniu na zasadach prawa cywilnego. W razie ograniczenia korzystania z nieruchomości przy wykonywaniu czynności określonych w art. 13 ust. 1 pkt 3 i 4, właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością przysługuje wynagrodzenie.
Ochrona znaków polega na:
1) doręczeniu właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością oraz gminie zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości, zwanego dalej "zawiadomieniem",
2) wykonywaniu przeglądu i konserwacji znaków,
3) ustawianiu urządzeń zabezpieczających, w tym sygnalizujących położenie znaków.
Zawiadomienie doręcza się w przypadku:
1) umieszczenia nowych znaków,
2) stwierdzenia podczas wykonywania prac, o których mowa w § 4 pkt 2, zmiany właściciela lub innej osoby władającej nieruchomością,
3) wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znaków,
4) dokonania zmiany znaku na inny rodzaj - typ,
5) umieszczenia nad znakiem budowli triangulacyjnej,
6) wykonywania czynności, o których mowa w § 4 pkt 3.
Zawiadomienie doręcza się również wówczas, gdy jako znaki przyjęto trwałe elementy obiektów budowlanych, a w szczególności gałki, maszty na wieżach lub dachach,
specjalnie zainstalowane tarcze, obeliski, cylindry, bolce i pręty. Jednym zawiadomieniem można objąć grupę znaków umieszczonych na gruntach oraz obiektach budowlanych
należących do tego samego właściciela lub innej osoby władającej nieruchomością.
W przypadku gdy znak został umieszczony na granicy dwóch lub więcej nieruchomości, zawiadomienie doręcza się właścicielom lub innym osobom władającym tymi
nieruchomościami. Zawiadomienie sporządza się w odpowiedniej liczbie egzemplarzy z przeznaczeniem dla:
1) właściciela lub innej osoby władającej nieruchomością,
2) gminy.
Kopię zawiadomienia wykonawca prac włącza do dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Obowiązek doręczenia zawiadomienia
spoczywa na wykonawcy prac geodezyjnych, który przed tym doręczeniem powinien wyjaśnić właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością warunki umieszczenia
znaków lub wykonania ich przeglądu i konserwacji oraz, w miarę możliwości, uzgodnić termin przystąpienia do tych prac.
Wykonawca prac, o których mowa w § 4 pkt 2, w razie stwierdzenia zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia znaku lub zagrażania przez niego bezpieczeństwu życia lub
mienia, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym starostę.

Podstawa

Prawo Geodezyjne
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Offline tomekbb

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 43
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 25.0 Firefox 25.0
  • Zobacz profil

Odp: egzamin 4 września 2013

 • dnia: 25 Listopad 2013, 19:00
"- w jaki układzie obliczane są wektory GNSS? odp. moja kartezjańskim, Pan z komisji poprawił mnie, że w ortokartezjańskim - może ktoś mi wytłumaczy różnicę?"

Definicja układu kartezjańskiego zaczerpnięta z wikipedii
"Układ współrzędnych kartezjańskich (prostokątny) – prostoliniowy układ współrzędnych o parach prostopadłych osi."
wskazuje, że jest to układ płaski, natomiast układ ortokartezjański stosuje się dla przestrzeni. Dla przykładu zacytuje fragment opracowania znaleziony na stronie geoforum.pl
"Do określania współrzędnych punktu na elipsoidzie oraz kuli stosuje się także ortokartezjańskie układy współrzędnych prostokątnych. Początek takiego układu znajduje się w środku elipsoidy lub kuli, oś z pokrywa się z osią obrotu elipsoidy, oś x leży w płaszczyźnie wybranego południka początkowego, a oś y jest ortogonalna do osi x i z, tworząc prawoskrętny układ oxyz."