Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: Schemat aplikacyjny GML do rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej  (Przeczytany 2985 razy)

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Schemat aplikacyjny GML dla bazy danych GESUT:

Kod: (xml) [Zaznacz]
<?xml version="L0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd" xmlns:ges="um:gugik:specyfikacje:gmlas:geodezyjnaEwidencjaSieciUzbrojemaTerenu:L0" xmlns:bt="um:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:10" targetNamespace="um:gugikspecyfikacje:gmlas:geodezyjnaEwidencjaSieciUzbrojemaTeren u:1.0" elementFormDefault="qualified" version="1.0">
<import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
<import namespace="http://www.isotc211.org/2005/gmd" schemaLocation="http://schemas.opengis.net/iso/19139/20070417/gmd/gmd.xsd"/>
<import namespace="um:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0" schemaLocation="BT_ModelPodstawowy.xsd"/>
<include schemaLocation="GES_GESUT_Slowniki.xsd"/>
<!--=============================================================-->
<element name="GES_ObiektGESUT" type="ges:GES_ObiektGESUTType" abstract="true" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="GES_ObiektGESUTType" abstract="true">
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractFeatureType">
<sequence>
<element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
<element name="zrodlo" type="ges:GES_ZrodloType"/>
<element name="startObiekt" type="date"/>
<element name="cyklZyciaObiektu" type=Mbt:BT_CyklZyciaInfoPropertyType"/>
<element name="koniecObiekt" type="date" mm0ccurs="0">
<element name="istnienie" type="ges:GES_IstmemeType">
<element name="eksploatacja" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="ges:GES_EksploatacjaType">
<attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType">
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="operatTech" type="bt:BT_OperatTechPropertyType" min0ccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="dataPomiaru" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="date">
<attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="przedstawiciel" type="gmd:CI_ResponsibleParty_PropertyType"/>
<element name="wladajacy" nillable="true">
<complexType>
<complexContent>
<extension base="ges:GES_DaneOsobyPropertyType">
<attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
</element>
<element name="idBranzowy" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="string">
<attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="idUzgodnienia" type="string"/>
<element name="informacja" type="string" min0ccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<!-- Roles -->
<element name="EGiB" type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType"/>
<element name="rodzajPunkt" type="ges:GES_PunktOOkreslonejWysokosciPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<annotation>
<appinfo>
<gml:reversePropertyName>ges:obiekt2</gml:reversePropertyName>
</appinfo>
</annotation>
</element>
<element name="korytarzPrzesylowy" type="ges:GES_KorytarzPrzesylowyPropertyType">
<annotation>
<appinfo>
<gml:reversePropertyName>ges:obiekt3</gml:reversePropertyName>
</appinfo>
</annotation>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GES_ObiektGESUTPropertyType">
<sequence min0ccurs="0">
<element ref="ges:GES_ObiektGESUT"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="GES_PunktOOkreslonejWysokosci" type="ges:GES_PunktOOkreslonejWysokosciType" substitutionGroup="ges:GES_ObiektGESUT"/>
<complexType name="GES_PunktOOkreslonejWysokosciType">
<complexContent>
<extension base="ges:GES_ObiektGESUTType">
<sequence>
<element name="rzednaGory" type="double" minOccurs="0"/>
<element name="rzednaDolu" type="double" minOccurs="0"/>
<element name="rodzajObudowy" type="ges:GES_ObudowaType" minOccurs="0"/>
<element name="rodzajSieci" type="ges:GES_RodzSieciType" minOccurs="0"/>
<element name="rodzajUrzadz" type="ges:GES_UrzadzType" minOccurs="0"/>
<element name="rodzajBudowli" type="ges:GES_RodzBudType" minOccurs="0"/>
<element name="geometria" type="gml:PointPropertyType"/>
<!-- Roles -->
<element name="obiekt2" type="ges:GES_ObiektGESUTPropertyType">
<annotation>
<appinfo>
<gml:reversePropertyName>ges:rodzajPunkt</gml:reversePropertyName>
</appinfo>
</annotation>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GES_PunktOOkreslonejWysokosciPropertyType">
<sequence min0ccurs="0">
<element ref="ges:GES_PunktOOkreslonejWysokosci"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="GES_KorytarzPrzesylowy" type="ges:GES_KorytarzPrzesylowyType" substitutionGroup="ges:GES_ObiektGESUT"/>
<complexType name="GES_KorytarzPrzesylowyType">
<complexContent>
<extension base="ges:GES_ObiektGESUTType">
<sequence>
<element name="geometria" type="gml:SurfacePropertyType"/>
<element name="podPrawna" nillable="true">
<complexType>
<complexContent>
<extension base="bt:BT_DokumentPropertyType">
<attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
</element>
<element name="rodzajSieci" type="ges:GES_RodzSieciType"/>
<!-- Roles -->
<element name="obiekt3" type="ges:GES_ObiektGESUTPropertyType">
<annotation>
<appinfo>
<gml:reversePropertyName>ges:korytarzPrzesylowy</gml:reversePropertyName>
</appinfo>
</annotation>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GES_KorytarzPrzesylowyPropertyType">
<sequence min0ccurs="0">
<element ref="ges:GES_KorytarzPrzesylowy"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--=============================================================-->
<element name="GES_Przewod" type="ges:GES_PrzewodType" abstract="true" substitutionGroup="ges:GES_ObiektGESUT"/>
<complexType name="GES_PrzewodType" abstract="true">
<complexContent>
<extension base="ges:GES_ObiektGESUTType">
<sequence>
<element name="funkcja" type="ges:GES_FunkcjaType"/>
<element name="przebieg" type="ges:GES_PrzebiegType"/>
<element name="rodzajPrzewodu" type="ges:GES_RodzPrzewoduType"/>
<element name="geometria" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GES_PrzewodPropertyType">
<sequence min0ccurs="0">
<element ref="ges:GES_Przewod"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="GES_ObudowaPrzewodu" type="ges:GES_ObudowaPrzewoduType" substitutionGroup="ges:GES_ObiektGESUT"/>
<complexType name="GES_ObudowaPrzewoduType">
<complexContent>
<extension base="ges:GES_ObiektGESUTType">
<sequence>
<element name="geometria" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType"/>
<element name="obudowa" type="ges:GES_ObudowaType"/>
<element name="rodzajSieci" type="ges:GES_RodzSieciType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GES_ObudowaPrzewoduPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="ges:GES_ObudowaPrzewodu"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="GES_BudowlaPodziemna" type="ges:GES_BudowlaPodziemnaType" substitutionGroup="ges:GES_ObiektGESUT"/>
<complexType name="GES_BudowlaPodziemnaType">
<complexContent>
<extension base="ges:GES_ObiektGESUTType">
<sequence>
<element name="geometria" type="gml:SurfacePropertyType"/>
<element name="rodzajBudowli" type="ges:GES_RodzBudType"/>
<element name="rodzajSieci" type="ges:GES_RodzSieciType" minOccurs="0"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GES_BudowlaPodziemnaPropertyType">
<sequence min0ccurs="0">
<element ref="ges:GES_BudowlaPodziemna"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="GES_UrzadzenieTechniczneZwiazaneZSiecia" type="ges:GES_UrzadzenieTechniczneZwiazaneZSieciaType" substitutionGroup="ges:GES_ObiektGESUT"/>
<complexType name="GES_UrzadzenieTechniczneZwiazaneZSieciaType">
<complexContent>
<extension base="ges:GES_ObiektGESUTType">
<sequence>
<element name="geometria" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType"/>
<element name="rodzajSieci" type="ges:GES_RodzSieciType"/>
<element name="rodzajUrzadz" type="ges:GES_UrzadzType"/>
<element name="przebieg" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="ges:GES_PrzebiegType">
<attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GES_UrzadzemeTechniczneZwiazaneZSieciaPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="ges:GES_UrzadzenieTechniczneZwiazaneZSiecia"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="GES_SlupIMaszt" type="ges:GES_SlupIMasztType" substitutionGroup="ges:GES_ObiektGESUT"/>
<complexType name="GES_SlupIMasztType">
<complexContent>
<extension base="ges:GES_ObiektGESUTType">
<sequence>
<element name="geometria" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType"/>
<element name="rodzajSieci" type="ges:GES_RodzSieciType" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="rodzajSlup" type="ges:GES_RodzSlupType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GES_SlupIMasztPropertyType">
<sequence min0ccurs="0">
<element ref="ges:GES_SlupIMaszt"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--=============================================================-->
<element name="GES_PrzewodBenzynowy" type="ges:GES_PrzewodBenzynowyType" substitutionGroup="ges:GES_Przewod"/>
<complexType name="GES_PrzewodBenzynowyType">
<complexContent>
<extension base="ges:GES_PrzewodType">
<sequence>
<element name="srednica" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="integer">
<attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GES_PrzewodBenzynowyPropertyType">
<sequence min0ccurs="0">
<element ref="ges:GES_PrzewodBenzynowy"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name=" GES_PrzewodCi eplowniczy" type="ges:GES_PrzewodCieplowniczyType" substitutionGroup="ges:GES_Przewod"/>
<complexType name="GES_PrzewodCieplowniczyType">
<complexContent>
<extension base="ges:GES_PrzewodType">
<sequence>
<element name="srednica" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="integer">
<attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="typCiep" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="ges:GES_TypCiepType">
<attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GES_PrzewodCieplowniczyPropertyType">
<sequence min0ccurs="0">
<element ref="ges:GES_PrzewodCieplowniczy"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="GES_PrzewodElektroenergetyczny" type="ges:GES_PrzewodElektroenergetycznyType" substitutionGroup="ges:GES_Przewod"/>
<complexType name="GES_PrzewodElektroenergetycznyType">
<complexContent>
<extension base="ges:GES_PrzewodType">
<sequence>
<element name="typElektr" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="ges:GES_TypElektrType">
<attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GES_PrzewodElektroenergetycznyPropertyType">
<sequence min0ccurs="0">
<element ref="ges:GES_PrzewodElektroenergetyczny"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="GES_PrzewodGazowy" type="ges:GES_PrzewodGazowyType" substitutionGroup="ges:GES_Przewod"/>
<complexType name="GES_PrzewodGazowyType">
<complexContent>
<extension base="ges:GES_PrzewodType">
<sequence>
<element name="srednica" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="integer">
<attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="typGaz" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="ges:GES_TypGazType">
<attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GES_PrzewodGazowyPropertyType">
<sequence min0ccurs="0">
<element ref="ges:GES_PrzewodGazowy"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="GES_PrzewodKanalizacyjny" type="ges:GES_PrzewodKanalizacyjnyType" substitutionGroup="ges:GES_Przewod"/>
<complexType name="GES_PrzewodKanalizacyjnyType">
<complexContent>
<extension base="ges:GES_PrzewodType">
<sequence>
<element name="srednica" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="integer">
<attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="wymiarPionowy" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="integer">
<attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="wymiarPoziomy" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="integer">
<attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="typKanal" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="ges:GES_TypKanalType">
<attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GES_PrzewodKanalizacyjnyPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="ges:GES_PrzewodKanalizacyjny"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="GES_PrzewodNaftowy" type="ges:GES_PrzewodNaftowyType" substitutionGroup="ges:GES_Przewod"/>
<complexType name="GES_PrzewodNaftowyType">
<complexContent>
<extension base="ges:GES_PrzewodType">
<sequence>
<element name="srednica" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="integer">
<attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GES_PrzewodNaftowyPropertyType">
<sequence min0ccurs="0">
<element ref="ges:GES_PrzewodNaftowy"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name=" GES_PrzewodT elekomunikacyj ny" type="ges:GES_PrzewodTelekomunikacyjnyType" substitutionGroup="ges:GES_Przewod"/>
<complexType name="GES_PrzewodTelekomunikacyjnyType">
<complexContent>
<extension base="ges:GES_PrzewodType"/>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GES_PrzewodTelekomunikacyjnyPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="ges:GES_PrzewodTelekomunikacyjny"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="GES_PrzewodWodociagowy" type="ges:GES_PrzewodWodociagowyType" substitutionGroup="ges:GES_Przewod"/>
<complexType name="GES_PrzewodWodociagowyType">
<complexContent>
<extension base="ges:GES_PrzewodType">
<sequence>
<element name="srednica" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="integer">
<attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="typWodoc" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="ges:GES_TypWodocType">
<attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GES_PrzewodWodociagowyPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="ges:GES_PrzewodWodociagowy"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="GES_PrzewodNiezidentyfikowany" type="ges:GES_PrzewodNiezidentyfikowanyType" substitutionGroup="ges:GES_Przewod"/>
<complexType name="GES_PrzewodNiezidentyfikowanyType">
<complexContent>
<extension base="ges:GES_PrzewodType">
<sequence>
<element name="srednica" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="integer">
<attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GES_PrzewodNiezidentyfikowanyPropertyType">
<sequence min0ccurs="0">
<element ref="ges:GES_PrzewodNiezidentyfikowany"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="GES_PrzewodInny" type="ges:GES_PrzewodInnyType" substitutionGroup="ges:GES_Przewod"/>
<complexType name="GES_PrzewodInnyType">
<complexContent>
<extension base="ges:GES_PrzewodType">
<sequence>
<element name="srednica" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="integer">
<attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="GES_PrzewodInnyPropertyType">
<sequence min0ccurs="0">
<element ref="ges:GES_PrzewodInny"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--=============================================================-->
<element name="GES_Kontakt" type="ges:GES_KontaktType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="GES_KontaktType">
<sequence>
<element name="e-mail" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="string">
<attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="telefon" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="string">
<attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="adresZagraniczny" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="string">
<attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<!-- Roles -->
<element name="AD_Adres" type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="GES_KontaktPropertyType">
<sequence>
<element ref="ges:GES_Kontakt"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="GES_DaneOsoby" type="ges:GES_DaneOsobyType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="GES_DaneOsobyType">
<sequence>
<element name="nazwaPelna" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="nazwaSkrocona" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="imieNazwisko" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="kontakt" type="ges:GES_KontaktPropertyType"/>
<element name="uwagi" type="string" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="GES_DaneOsobyPropertyType">
<sequence>
<element ref="ges:GES_DaneOsoby"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
</schema>
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Model podstawowy dla GESUT

Kod: (xml) [Zaznacz]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:ges="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:geodezyjnaEwidencjaSieciUzbrojeniaTerenu:1.0" targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:geodezyjnaEwidencjaSieciUzbrojeniaTeren u:1.0" elementFormDefault="qualified" version="1.0">
<import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
<!--=============================================================-->
<simpleType name="GES_TypElektrType">
<restriction base="string">
<enumeration value="najwyzszegoNapiecia"/>
<enumeration value="wysokiegoNapiecia"/>
<enumeration value="sredniegoNapiecia"/>
<enumeration value="niskiegoNapiecia"/>
<enumeration value="oswietleniowy"/>
<enumeration value="nieokreslony"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="GES_TypGazType">
<restriction base="string">
<enumeration value="wysokiegoCisnienia"/>
<enumeration value="podwyzszonegoSredniegoCisnienia"/>
<enumeration value="sredniegoCisnienia"/>
<enumeration value="niskiegoCisnienia"/>
<enumeration value="nieokreslony"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="GES_TypKanalType">
<restriction base="string">
<enumeration value="deszczowy"/>
<enumeration value="lokalny"/>
<enumeration value="ogolnosplawny"/>
<enumeration value="przemyslowy"/>
<enumeration value="sanitarny"/>
<enumeration value="nieokreslony"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="GES_UrzadzType">
<restriction base="string">
<enumeration value="dystrybutorPaliw"/>
<enumeration value="hydrant"/>
<enumeration value="hydrofornia"/>
<enumeration value="kontenerTelekomunikacyjny"/>
<enumeration value="kratkaSciekowa"/>
<enumeration value="odwodnienieLiniowe"/>
<enumeration value="osadnikKanalizacjiLokalnej"/>
<enumeration value="przepompownia"/>
<enumeration value="slupekTelekomunikacyjny"/>
<enumeration value="slupowaStacjaTransformatorowa"/>
<enumeration value="stacjaGazowa"/>
<enumeration value="stacjaTransformatorowa"/>
<enumeration value="studnia"/>
<enumeration value="studniaGlebinowa"/>
<enumeration value="studzienka"/>
<enumeration value="sygnalizatorSwietlny"/>
<enumeration value="szafaKablowa"/>
<enumeration value="szafaOswietleniowa"/>
<enumeration value="szafaSterownicza"/>
<enumeration value="szafkaGazowa"/>
<enumeration value="trojnik"/>
<enumeration value="wlaz"/>
<enumeration value="wylotKanalu"/>
<enumeration value="wywietrznik"/>
<enumeration value="zasuwa"/>
<enumeration value="zawor"/>
<enumeration value="zbiornik"/>
<enumeration value="zdrojUliczny"/>
<enumeration value="zlaczeKablowe"/>
<enumeration value="niezidentyfikowane"/>
<enumeration value="inne"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="GES_RodzBudType">
<restriction base="string">
<enumeration value="kanalTechnologiczny"/>
<enumeration value="komoraPodziemna"/>
<enumeration value="osadnikPiaskowy"/>
<enumeration value="parkingLubGaraz"/>
<enumeration value="przejsciePodziemne"/>
<enumeration value="tunelDrogowy"/>
<enumeration value="tunelKolejowy"/>
<enumeration value="tunelMetra"/>
<enumeration value="tunelTramwajowy"/>
<enumeration value="schronLubBunkier"/>
<enumeration value="inna"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="GES_FunkcjaType">
<restriction base="string">
<enumeration value="przesylowy"/>
<enumeration value="rozdzielczy"/>
<enumeration value="przylacze"/>
<enumeration value="inny"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="GES_TypWodocType">
<restriction base="string">
<enumeration value="ogolny"/>
<enumeration value="lokalny"/>
<enumeration value="nieokreslony"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="GES_ObudowaType">
<restriction base="string">
<enumeration value="kanalizacjaKablowa"/>
<enumeration value="kanalCieplowniczy"/>
<enumeration value="ruraOchronna"/>
<enumeration value="inna"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="GES_EksploatacjaType">
<restriction base="string">
<enumeration value="czynny"/>
<enumeration value="nieczynny"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="GES_PrzebiegType">
<restriction base="string">
<enumeration value="nadziemny"/>
<enumeration value="naziemny"/>
<enumeration value="podziemny"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="GES_RodzPrzewoduType">
<restriction base="string">
<enumeration value="rurowy"/>
<enumeration value="kabel"/>
<enumeration value="swiatlowod"/>
<enumeration value="inny"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="GES_ZrodloType">
<restriction base="string">
<enumeration value="pomiarNaOsnowe"/>
<enumeration value="pomiarWykrywaczemPrzewodow"/>
<enumeration value="daneBranzowe"/>
<enumeration value="digitalizacjaIWektoryzacja"/>
<enumeration value="fotogrametria"/>
<enumeration value="GPSBezPowiazaniaZOsnowa"/>
<enumeration value="inne"/>
<enumeration value="pomiarWOparciuOElementyMapy"/>
<enumeration value="niepoprawne"/>
<enumeration value="nieokreslone"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="GES_IstnienieType">
<restriction base="string">
<enumeration value="istniejacy"/>
<enumeration value="projektowany"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="GES_TypCiepType">
<restriction base="string">
<enumeration value="wysokiParametrWodny"/>
<enumeration value="niskiParametrWodny"/>
<enumeration value="dwuprzewodowyParowy"/>
<enumeration value="jednoprzewodowyParowy"/>
<enumeration value="nieokreslony"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="GES_RodzSieciType">
<restriction base="string">
<enumeration value="benzynowy"/>
<enumeration value="cieplowniczy"/>
<enumeration value="elektroenergetyczny"/>
<enumeration value="gazowy"/>
<enumeration value="kanalizacyjny"/>
<enumeration value="naftowy"/>
<enumeration value="telekomunikacyjny"/>
<enumeration value="wodociagowy"/>
<enumeration value="niezidentyfikowany"/>
<enumeration value="inny"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="GES_RodzSlupType">
<restriction base="string">
<enumeration value="latarnia"/>
<enumeration value="masztOswietleniowy"/>
<enumeration value="masztTelekomunikacyjny"/>
<enumeration value="slup"/>
<enumeration value="slupLaczony"/>
<enumeration value="slupKratowy"/>
<enumeration value="slupTrakcjiKolejowej"/>
<enumeration value="slupTrakcjiTramwajowej"/>
<enumeration value="slupTrakcjiTrolejbusowej"/>
<enumeration value="turbinaWiatrowa"/>
<enumeration value="wiezaTelekomunikacyjna"/>
<enumeration value="inne"/>
</restriction>
</simpleType>
</schema>
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Model Podstawowy BDOT500

Kod: (xml) [Zaznacz]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:bdz="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:bazaDanychObiektowTopograficznych500:1.0" xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0" targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:bazaDanychObiektowTopograficznych500:1.0" elementFormDefault="qualified" version="1.0">
<import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
<import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0" schemaLocation="BT_ModelPodstawowy.xsd"/>
<include schemaLocation="BDZ_BDOT500_Slowniki.xsd"/>
<!--=============================================================-->
<element name="BDZ_ObiektBDOT500" type="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type" abstract="true" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="BDZ_ObiektBDOT500Type" abstract="true">
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractFeatureType">
<sequence>
<element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
<element name="zrodlo" type="bdz:BDZ_ZrodloType"/>
<element name="startObiekt" type="date"/>
<element name="koniecObiekt" type="date" minOccurs="0"/>
<element name="cyklZyciaObiektu" type="bt:BT_CyklZyciaInfoPropertyType"/>
<element name="operatTech" type="bt:BT_OperatTechPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="dataPomiaru" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="date">
<attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="istnienie" type="bdz:BDZ_IstnienieType"/>
<element name="informacja" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="rodzajPunkt" type="bdz:BDZ_PunktOOkreslonejWysokosciPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<annotation>
<appinfo>
<gml:reversePropertyName>ges:obiekt</gml:reversePropertyName>
</appinfo>
</annotation>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BDZ_ObiektBDOT500PropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--========== Budowle i urzadzenia =================================-->
<element name="BDZ_BudowlaInzynierska" type="bdz:BDZ_BudowlaInzynierskaType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
<complexType name="BDZ_BudowlaInzynierskaType">
<complexContent>
<extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
<sequence>
<element name="rodzajBudInz" type="bdz:BDZ_RodzajBudInzType"/>
<element name="rodzajMatKonstr" type="bdz:BDZ_RodzajInzMatType" minOccurs="0"/>
<element name="geometria" type="gml:SurfaceType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BDZ_BudowlaInzynierskaPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bdz:BDZ_BudowlaInzynierska"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="BDZ_BudowlaHydrotechniczna" type="bdz:BDZ_BudowlaHydrotechnicznaType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
<complexType name="BDZ_BudowlaHydrotechnicznaType">
<complexContent>
<extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
<sequence>
<element name="rodzajBudHydro" type="bdz:BDZ_RodzajBudHydroType"/>
<element name="geometria" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BDZ_BudowlaHydrotechnicznaPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bdz:BDZ_BudowlaHydrotechniczna"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="BDZ_BudowlaSportowa" type="bdz:BDZ_BudowlaSportowaType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
<complexType name="BDZ_BudowlaSportowaType">
<complexContent>
<extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
<sequence>
<element name="rodzajBudSport" type="bdz:BDZ_RodzajBudSportType"/>
<element name="rodzajZadaszenia" nillable="true" minOccurs="0">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="bdz:BDZ_RodzajZadaszType">
<attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="geometria" type="gml:SurfaceType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BDZ_BudowlaSportowaPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bdz:BDZ_BudowlaSportowa"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="BDZ_WysokaBudowlaTechniczna" type="bdz:BDZ_WysokaBudowlaTechnicznaType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
<complexType name="BDZ_WysokaBudowlaTechnicznaType">
<complexContent>
<extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
<sequence>
<element name="rodzajBudTechn" type="bdz:BDZ_RodzajBudTechnType"/>
<element name="geometria" type="gml:SurfaceType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BDZ_WysokaBudowlaTechnicznaPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bdz:BDZ_WysokaBudowlaTechniczna"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="BDZ_ZbiornikTechniczny" type="bdz:BDZ_ZbiornikTechnicznyType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
<complexType name="BDZ_ZbiornikTechnicznyType">
<complexContent>
<extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
<sequence>
<element name="rodzajZbiornika" type="bdz:BDZ_RodzajZbTechnType"/>
<element name="geometria" type="gml:SurfaceType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BDZ_ZbiornikTechnicznyPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bdz:BDZ_ZbiornikTechniczny"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="BDZ_UmocnienieDrogoweKolejoweLubWodne" type="bdz:BDZ_UmocnienieDrogoweKolejoweLubWodneType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
<complexType name="BDZ_UmocnienieDrogoweKolejoweLubWodneType">
<complexContent>
<extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
<sequence>
<element name="rodzajUmocn" type="bdz:BDZ_RodzajUmocnType"/>
<element name="rodzajMatUmocn" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="bdz:BDZ_RodzajMatUmocnType">
<attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="geometria" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BDZ_UmocnienieDrogoweKolejoweLubWodnePropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bdz:BDZ_UmocnienieDrogoweKolejoweLubWodne"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="BDZ_BudowlaZiemna" type="bdz:BDZ_BudowlaZiemnaType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
<complexType name="BDZ_BudowlaZiemnaType">
<complexContent>
<extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
<sequence>
<element name="rodzajBudZiemn" type="bdz:BDZ_RodzajBudZiemnType"/>
<element name="rodzajMatBudZiemn" type="bdz:BDZ_RodzajMatBudZiemnType"/>
<element name="geometria" type="gml:GeometryPropertyType"/>
<element name="poczatekDoluSkarpy" type="gml:PointPropertyType"/>
<element name="koniecDoluSkarpy" type="gml:PointPropertyType"/>
<element name="poczatekDoluDrugiejSkarpy" type="gml:PointPropertyType"/>
<element name="koniecDoluDrugiejSkarpy" type="gml:PointPropertyType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BDZ_BudowlaZiemnaPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bdz:BDZ_BudowlaZiemna"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="BDZ_UrzadzenieTransportowe" type="bdz:BDZ_UrzadzenieTransportoweType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
<complexType name="BDZ_UrzadzenieTransportoweType">
<complexContent>
<extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
<sequence>
<element name="rodzajUrzTransp" type="bdz:BDZ_RodzajUrzTranspType"/>
<element name="geometria" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BDZ_UrzadzenieTransportowePropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bdz:BDZ_UrzadzenieTransportowe"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="BDZ_InnaBudowla" type="bdz:BDZ_InnaBudowlaType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
<complexType name="BDZ_InnaBudowlaType">
<complexContent>
<extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
<sequence>
<element name="rodzajBudInn" type="bdz:BDZ_RodzajBudInnType"/>
<element name="geometria" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BDZ_InnaBudowlaPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bdz:BDZ_InnaBudowla"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--========== Komunikacja i transport ================================-->
<element name="BDZ_ObiektZwiazanyZKomunikacja" type="bdz:BDZ_ObiektZwiazanyZKomunikacjaType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
<complexType name="BDZ_ObiektZwiazanyZKomunikacjaType">
<complexContent>
<extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
<sequence>
<element name="rodzajObKomun" type="bdz:BDZ_RodzajObKomunType"/>
<element name="geometria" type="gml:GeometryPropertyType"/>
<element name="spocznik" type="boolean"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BDZ_ObiektZwiazanyZKomunikacjaPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bdz:BDZ_ObiektZwiazanyZKomunikacja"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="BDZ_Tor" type="bdz:BDZ_TorType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
<complexType name="BDZ_TorType">
<complexContent>
<extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
<sequence>
<element name="rodzajTor" type="bdz:BDZ_RodzajTorType"/>
<element name="poziom" type="bdz:BDZ_PoziomType"/>
<element name="geometria" type="gml:CurvePropertyType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BDZ_TorPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bdz:BDZ_Tor"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="BDZ_Przeprawa" type="bdz:BDZ_PrzeprawaType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
<complexType name="BDZ_PrzeprawaType">
<complexContent>
<extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
<sequence>
<element name="rodzajPrzepr" type="bdz:BDZ_RodzajPrzeprType"/>
<element name="geometria" type="gml:CurvePropertyType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BDZ_PrzeprawaPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bdz:BDZ_Przeprawa"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="BDZ_Kraweznik" type="bdz:BDZ_KraweznikType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
<complexType name="BDZ_KraweznikType">
<complexContent>
<extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
<sequence>
<element name="geometria" type="gml:CurvePropertyType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BDZ_KraweznikPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bdz:BDZ_Kraweznik"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="BDZ_Jezdnia" type="bdz:BDZ_JezdniaType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
<complexType name="BDZ_JezdniaType">
<complexContent>
<extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
<sequence>
<element name="materialNaw" type="bdz:BDZ_RodzNawType"/>
<element name="rodzajKomun" type="bdz:BDZ_RodzKomunType" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="poziom" type="bdz:BDZ_PoziomType"/>
<element name="geometria" type="gml:SurfaceType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BDZ_JezdniaPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bdz:BDZ_Jezdnia"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="BDZ_Plac" type="bdz:BDZ_PlacType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
<complexType name="BDZ_PlacType">
<complexContent>
<extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
<sequence>
<element name="materialNaw" type="bdz:BDZ_RodzNawType"/>
<element name="rodzajKomun" type="bdz:BDZ_RodzKomunType" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="geometria" type="gml:SurfaceType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BDZ_PlacPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bdz:BDZ_Plac"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="BDZ_CiagRuchuPieszegoIRowerowego" type="bdz:BDZ_CiagRuchuPieszegoIRowerowegoType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
<complexType name="BDZ_CiagRuchuPieszegoIRowerowegoType">
<complexContent>
<extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
<sequence>
<element name="rodzajCiagu" type="bdz:BDZ_RodzajCRPIRType"/>
<element name="materialNaw" type="bdz:BDZ_RodzNawType" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="rodzajKomun" type="bdz:BDZ_RodzKomunType"/>
<element name="poziom" type="bdz:BDZ_PoziomType"/>
<element name="geometria" type="gml:SurfaceType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BDZ_CiagRuchuPieszegoIRowerowegoPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bdz:BDZ_CiagRuchuPieszegoIRowerowego"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="BDZ_Ulica" type="bdz:BDZ_UlicaType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="BDZ_UlicaType">
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractFeatureType">
<sequence>
<element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
<element name="nazwa" type="string"/> <element name="geometria" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType"/>
<!-- Roles -->
<element name="EMUiA" type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BDZ_UlicaPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bdz:BDZ_Ulica"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--========== Pokrycie terenu ======================================-->
<element name="BDZ_Row" type="bdz:BDZ_RowType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
<complexType name="BDZ_RowType">
<complexContent>
<extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
<sequence>
<element name="rodzajRowu" type="bdz:BDZ_RodzajRowuType"/>
<element name="geometria" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType"/>
<!-- Roles -->
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BDZ_RowPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bdz:BDZ_Row"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="BDZ_T erenLesnyZadrzewionyLubZakrzewiony" type="bdz:BDZ_TerenLesnyZadrzewionyLubZakrzewionyType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
<complexType name="BDZ_TerenLesnyZadrzewionyLubZakrzewionyType">
<complexContent>
<extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
<sequence>
<element name="rodzajTerLesn" type="bdz:BDZ_RodzajTerenuLZZType"/>
<element name="geometria" type="gml:SurfaceType"/>
<!-- Roles -->
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BDZ_TerenLesnyZadrzewionyLubZakrzewionyPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bdz:BDZ_TerenLesnyZadrzewionyLubZakrzewiony"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="BDZ_TerenUprawTrwalychITrawnik" type="bdz:BDZ_TerenUprawTrwalychITrawnikType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
<complexType name="BDZ_TerenUprawTrwalychITrawnikType">
<complexContent>
<extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
<sequence>
<element name="rodzajUpraw" type="bdz:BDZ_RodzajUprawType"/>
<element name="geometria" type="gml:SurfaceType"/>
<!-- Roles -->
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BDZ_TerenUprawTrwalychITrawnikPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bdz:BDZ_TerenUprawT rwalychIT rawnik"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="BDZ_WodaPowierzchniowa" type="bdz:BDZ_WodaPowierzchniowaType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
<complexType name="BDZ_WodaPowierzchniowaType">
<complexContent>
<extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
<sequence>
<element name="rodzajWodyPow" type="bdz:BDZ_RodzajWodyPowType"/>
<element name="nazwa" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="string">
<attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="geometria" type="gml:SurfaceType"/>
<!-- Roles -->
<element name="PRNG" type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BDZ_WodaPowierzchniowaPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bdz:BDZ_WodaPowierzchniowa"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="BDZ_Cmentarz" type="bdz:BDZ_CmentarzType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
<complexType name="BDZ_CmentarzType">
<complexContent>
<extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
<sequence>
<element name="rodzajCment" type="bdz:BDZ_RodzajCmentType"/>
<element name="rodzajWyzn" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="bdz:BDZ_RodzajWyznType">
<attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="geometria" type="gml:SurfaceType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BDZ_CmentarzPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bdz:BDZ_Cmentarz"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--========== Obiekty inne =========================================-->
<element name="BDZ_ObiektPrzyrodniczy" type="bdz:BDZ_ObiektPrzyrodniczyType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
<complexType name="BDZ_ObiektPrzyrodniczyType">
<complexContent>
<extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
<sequence>
<element name="rodzajObPrzyrodn" type="bdz:BDZ_RodzajObPrzyrodnType"/>
<element name="pomnikPrzyr" type="boolean" minOccurs="0"/>
<element name="geometria" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BDZ_ObiektPrzyrodniczyPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bdz:BDZ_ObiektPrzyrodniczy"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="BDZ_Mokradlo" type="bdz:BDZ_MokradloType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
<complexType name="BDZ_MokradloType">
<complexContent>
<extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
<sequence>
<element name="rodzajMokradla" type="bdz:BDZ_RodzajMokradlaType"/>
<element name="geometria" type="gml:SurfaceType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BDZ_MokradloPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bdz:BDZ_Mokradlo"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="BDZ_Szuwary" type="bdz:BDZ_SzuwaryType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
<complexType name="BDZ_SzuwaryType">
<complexContent>
<extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
<sequence>
<element name="geometria" type="gml:SurfaceType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BDZ_SzuwaryPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bdz:BDZ_Szuwary"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<element name="BDZ_ObiektOZnaczeniuOrientacyjnymWTerenie" type="bdz:BDZ_ObiektOZnaczeniuOrientacyjnymWTerenieType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
<complexType name="BDZ_ObiektOZnaczeniuOrientacyjnymWTerenieType">
<complexContent>
<extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
<sequence>
<element name="rodzajObOrient" type="bdz:BDZ_RodzajObOrientType"/>
<element name="geometria" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BDZ_ObiektOZnaczeniuOrientacyjnymWTereniePropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bdz:BDZ_ObiektOZnaczeniuOrientacyjnymWTerenie"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--========== Rzezba terenu =======================================-->
<element name="BDZ_PunktOOkreslonejWysokosci" type="bdz:BDZ_PunktOOkreslonejWysokosciType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
<complexType name="BDZ_PunktOOkreslonejWysokosciType">
<complexContent>
<extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
<sequence>
<element name="wysokosc" type="double" minOccurs="0"/>
<element name="wysokoscGory" type="double" minOccurs="0"/>
<element name="wysokoscDolu" type="double" minOccurs="0"/>
<element name="geometria" type="gml:PointPropertyType"/>
<element name="rodzajPunktu" type="bdz:BDZ_RodzajPunktuType"/>
<element name="obiekt" type="bdz:BDZ_ObiektBDOT500PropertyType">
<annotation>
<appinfo>
<gml:reversePropertyName>bdz:rodzajPunkt</gml:reversePropertyName>
</appinfo>
</annotation>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BDZ_PunktOOkreslonejWysokosciPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bdz:BDZ_PunktOOkreslonejWysokosci"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
</schema>
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Schemat aplikacyjny GML dla bazy danych BDOT500

Kod: (xml) [Zaznacz]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:bdz="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:bazaDanychObiektowTopograficznych500:1.0" targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:bazaDanychObiektowTopograficznych500: 1.0" elementFormDefault="qualified" version="1.0">
<import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
<!--=============================================================-->
<simpleType name="BDZ_IstnienieType">
<union memberTypes="bdz:BDZ_IstnienieEnumerationTypebdz:BDZ_IstnienieOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_IstnienieEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="istniejacy"/>
<enumeration value="projektowany"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_IstnienieOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajInzMatType">
<union memberTypes="bdz:BDZ_RodzajInzMatEnumerationTypebdz:BDZ_RodzajInzMatOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajInzMatEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="beton"/>
<enumeration value="cegla"/>
<enumeration value="drewno"/>
<enumeration value="inny"/>
<enumeration value="kamien"/>
<enumeration value="stal"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajInzMatOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_PoziomType">
<union memberTypes="bdz:BDZ_PoziomEnumerationTypebdz:BDZ_PoziomOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_PoziomEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="podPowierzchniaGruntu"/>
<enumeration value="naPowierzchniGruntu"/>
<enumeration value="pierwszyPoziomPonadPowierzchniaGruntu"/>
<enumeration value="drugiPoziomPonadPowierzchniaGruntu"/>
<enumeration value="trzeciPoziomPonadPowierzchniaGruntu"/>
<enumeration value="czwartyPoziomPonadPowierzchniaGruntu"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_PoziomOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzKomunType">
<union memberTypes="bdz:BDZ_RodzKomunEnumerationTypebdz:BDZ_RodzKomunOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzKomunEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="ruchLotniczy "/>
<enumeration value="ruchDrogowy"/>
<enumeration value="ruchPieszy"/>
<enumeration value="ruchRo werowy "/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzKomunOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzNawType">
<union memberTypes="bdz:BDZ_RodzNawEnumerationTypebdz:BDZ_RodzNawOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzNawEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="beton"/>
<enumeration value="bruk"/>
<enumeration value="gruntNaturalny "/>
<enumeration value="inny"/>
<enumeration value="klinkier"/>
<enumeration value="ko stkaKami enna"/>
<enumeration value="kostkaPrefabrykowana"/>
<enumeration value="masaBitumiczna"/>
<enumeration value="plytyB etonowe "/>
<enumeration value="stabilizowanaZwiremLubZuzlem"/>
<enumeration value="tluczen"/>
<enumeration value="zwir"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzNawOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajBudHydroType">
<union memberTypes="bdz:BDZ_RodzajBudHydroEnumerationTypebdz:BDZ_RodzajBudHydroOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajBudHydroEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="inne"/>
<enumeration value="jazRuchomyLubZastawkaPietrzaca"/>
<enumeration value="jazStaly"/>
<enumeration value="sluza"/>
<enumeration value="zapora"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajBudHydroOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajBudInnType">
<union memberTypes="bdz:BDZ_RodzajBudInnEnumerationTypebdz:BDZ_RodzajBudInnOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajBudInnEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="estrada"/>
<enumeration value="inna"/>
<enumeration value=" murekOporowy1"/>
<enumeration value="peron"/>
<enumeration value="podpora"/>
<enumeration value="rampa"/>
<enumeration value="przepust"/>
<enumeration value="reklamaLubTablicaInformacyjna"/>
<enumeration value="smietnik"/>
<enumeration value="trybuna"/>
<enumeration value="wiata"/>
<enumeration value="wiataPrzystankowa"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajBudInnOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajBudInzType">
<union memberTypes="bdz:BDZ_RodzajBudInzEnumerationTypebdz:BDZ_RodzajBudInzOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajBudInzEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="estakada"/>
<enumeration value="inne"/>
<enumeration value="kladkaDlaPieszych"/>
<enumeration value="most"/>
<enumeration value="wiadukt"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajBudInzOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajBudSportType">
<union memberTypes="bdz:BDZ_RodzajBudSportEnumerationTypebdz:BDZ_RodzajBudSportOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajBudSportEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="basen"/>
<enumeration value="bieznia"/>
<enumeration value="inne"/>
<enumeration value=" kortTenisowy1"/>
<enumeration value="placGierZabaw"/>
<enumeration value="placSportowy"/>
<enumeration value="skoczniaNarciarska"/>
<enumeration value="sztucznyStok"/>
<enumeration value="torS aneczkowy "/>
<enumeration value="torZuzlowy"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajBudSportOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajBudTechnType">
<union memberTypes="bdz:BDZ_RodzajBudTechnEnumerationTypebdz:BDZ_RodzajBudTechnOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajBudTechnEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="chlodniaKominowa"/>
<enumeration value="inne"/>
<enumeration value="kominPrzemyslowy "/>
<enumeration value="wiezaCisnien"/>
<enumeration value="wiezaPrzeciwpozarowa"/>
<enumeration value="wiezaSzybuKopalnianego"/>
<enumeration value="wiezaWidokowa"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajBudTechnOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajBudZiemnType">
<union memberTypes="bdz:BDZ_RodzajBudZiemnEnumerationTypebdz:BDZ_RodzajBudZiemnOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajBudZiemnEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="nasyp"/>
<enumeration value=" skarpaNieumocniona"/>
<enumeration value=" skarpaUmocniona"/>
<enumeration value="walPrzeciwpowodziowyLubGrobla"/>
<enumeration value="wykop"/>
<enumeration value="inna"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajBudZiemnOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajCRPIRType">
<union memberTypes="bdz:BDZ_RodzajCRPIREnumerationTypebdz:BDZ_RodzajCRPIROtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajCRPIREnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="alejka"/>
<enumeration value="chodnik"/>
<enumeration value="pasaz"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajCRPIROtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajCmentType">
<union memberTypes="bdz:BDZ_RodzajCmentEnumerationTypebdz:BDZ_RodzajCmentOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajCmentEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="inne"/>
<enumeration value="komunalny "/>
<enumeration value="wojenny"/>
<enumeration value="wyznaniowy"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajCmentOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajMatBudZiemnType">
<union memberTypes="bdz:BDZ_RodzajMatBudZiemnEnumerationTypebdz:BDZ_RodzajMatBudZiemnOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajMatBudZiemnEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="gruntNaturalny "/>
<enumeration value="inny"/>
<enumeration value="zOkladzinaBetonowa"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajMatBudZiemnOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajMatUmocnType">
<union memberTypes="bdz:BDZ_RodzajMatUmocnEnumerationTypebdz:BDZ_RodzajMatUmocnOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajMatUmocnEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="beton"/>
<enumeration value="inne"/>
<enumeration value="kamien"/>
<enumeration value="paleBetonowe"/>
<enumeration value="paleDrewniane"/>
<enumeration value="paleStalowe"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajMatUmocnOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajMokradlaType">
<union memberTypes="bdz:BDZ_RodzajMokradlaEnumerationTypebdz:BDZ_RodzajMokradlaOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajMokradlaEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="bagno"/>
<enumeration value="terenPodmokly"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajMokradlaOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajObKomunType">
<union memberTypes="bdz:BDZ_RodzajObKomunEnumerationTypebdz:BDZ_RodzajObKomunOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajObKomunEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="barieraDrogowaOchronna"/>
<enumeration value="brama"/>
<enumeration value="ekranAkustyczny"/>
<enumeration value="furtka"/>
<enumeration value="ogrodzenieTrwale"/>
<enumeration value="schodyWCiaguKomunikacyjnym"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajObKomunOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajObOrientType">
<union memberTypes="bdz:BDZ_RodzajObOrientEnumerationTypebdz:BDZ_RodzajObOrientOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajObOrientEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="figuraKapliczkaKrzyzPrzydrozny"/>
<enumeration value="fontanna"/>
<enumeration value="inne"/>
<enumeration value="murHistoryczny "/>
<enumeration value="pomnik"/>
<enumeration value="pomostLubMolo"/>
<enumeration value="ruinazabytkowa"/>
<enumeration value="wodowskaz"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajObOrientOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajObPrzyrodnType">
<union memberTypes="bdz:BDZ_RodzajObPrzyrodnEnumerationTypebdz:BDZ_RodzajObPrzyrodnOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajObPrzyrodnEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="drzewoIglaste"/>
<enumeration value="drzewoLisciaste"/>
<enumeration value="inny"/>
<enumeration value="wodospad"/>
<enumeration value="zrodlo"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajObPrzyrodnOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajPrzeprType">
<union memberTypes="bdz:BDZ_RodzajPrzeprEnumerationTypebdz:BDZ_RodzajPrzeprOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajPrzeprEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="brod"/>
<enumeration value="przeprawaLodziami"/>
<enumeration value="przeprawaPromowa"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajPrzeprOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajPunktuType">
<union memberTypes="bdz:BDZ_RodzajPunktuEnumerationTypebdz:BDZ_RodzajPunktuOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajPunktuEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="punktWysokosciowyNaturalny"/>
<enumeration value="punktWysokosciowySztuczny"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajPunktuOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajRowuType">
<union memberTypes="bdz :BDZ_RodzajRowuEnumerationTypebdz:BDZ_RodzajRowuOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajRowuEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="ob szarObjetyDrenowaniem"/>
<enumeration value="rowMelioracyjny"/>
<enumeration value="rowPrzydrozny"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajRowuOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajTerenuLZZType">
<union memberTypes="bdz:BDZ_RodzajTerenuLZZEnumerationTypebdz:BDZ_RodzajTerenuLZZOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajTerenuLZZEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="lasIglasty"/>
<enumeration value=" lasLisciasty"/>
<enumeration value="lasMieszany"/>
<enumeration value="zadrzewienie"/>
<enumeration value="zakrzewienie"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajTerenuLZZOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajTorType">
<union memberTypes="bdz:BDZ_RodzajTorEnumerationTypebdz:BDZ_RodzajTorOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajTorEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="torKolejowy"/>
<enumeration value="torMetra"/>
<enumeration value="torTramwajowy"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajTorOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajUmocnType">
<union memberTypes="bdz:BDZ_RodzajUmocnEnumerationTypebdz:BDZ_RodzajUmocnOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajUmocnEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="ostroga"/>
<enumeration value="scianaOporowa"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajUmocnOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajUprawType">
<union memberTypes="bdz:BDZ_RodzajUprawEnumerationTypebdz:BDZ_RodzajUprawOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajUprawEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="ogrodDdzialkowy"/>
<enumeration value="plantacja"/>
<enumeration value="sad"/>
<enumeration value="trawnik"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajUprawOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajUrzTranspType">
<union memberTypes="bdz:BDZ_RodzajUrzTranspEnumerationTypebdz:BDZ_RodzajUrzTranspOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajUrzTranspEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="inne"/>
<enumeration value="kolej Linowa"/>
<enumeration value="odbojLubDalba"/>
<enumeration value="poler"/>
<enumeration value="suwnica"/>
<enumeration value="tasmociag"/>
<enumeration value="wyciagNarciarski"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajUrzTranspOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajWodyPowType">
<union memberTypes="bdz:BDZ_RodzajWodyPowEnumerationTypebdz:BDZ_RodzajWodyPowOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajWodyPowEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="wodaMorska"/>
<enumeration value="wodaPlynaca"/>
<enumeration value="wodaStojaca"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajWodyPowOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajWyznType">
<union memberTypes="bdz:BDZ_RodzajWyznEnumerationTypebdz:BDZ_RodzajWyznOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajWyznEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="chrzescijanskie"/>
<enumeration value="niechrzescijanskie"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajWyznOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajZadaszType">
<union memberTypes="bdz:BDZ_RodzajZadaszEnumerationTypebdz:BDZ_RodzajZadaszOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajZadaszEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="odkryty"/>
<enumeration value="podCzasza"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajZadaszOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajZbTechnType">
<union memberTypes="bdz:BDZ_RodzajZbTechnEnumerationTypebdz:BDZ_RodzajZbTechnOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajZbTechnEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="inne"/>
<enumeration value="zbiornikNaCiecz"/>
<enumeration value="zbiornikNaMaterialyPedneLubGaz"/>
<enumeration value="zbiornikNaMaterialySypkie"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_RodzajZbTechnOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_ZrodloType">
<union memberTypes="bdz:BDZ_ZrodloEnumerationTypebdz:BDZ_ZrodloOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_ZrodloEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="digitalizacjaIWektoryzacja"/>
<enumeration value="fotogrametria"/>
<enumeration value="GPSbezPowiazaniaZOsnowa"/>
<enumeration value="inne"/>
<enumeration value="nieokreslone"/>
<enumeration value="niepoprawne"/>
<enumeration value="pomiarNaOsnowe"/>
<enumeration value="pomiarWOparciuOElementyMapy"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BDZ_ZrodloOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
</schema>
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Schemat aplikacyjny GML dla mapy zasadniczej

Kod: (xml) [Zaznacz]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:mz="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:mapaZasadnicza:1.0" xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0" targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:mapaZasadnicza:1.0" elementFormDefault="qualified" version=" 1.0">
<import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
<import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0" schemaLocation="BT_ModelPodstawowy.xsd"/>
<!--=============================================================-->
<element name="MZ_OgolnyObiekt" type="mz:MZ_OgolnyObiektType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="MZ_OgolnyObiektType">
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractFeatureType">
<sequence>
<element name="PRPOG" type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="BDSOG" type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="BDOT500" type="bt: BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType" minOccurs=" 0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="GESUT" type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="PRG" type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="EGiB" type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="MZ_OgolnyObiektPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="mz:MZ_OgolnyObiekt"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
</schema>
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Schemat aplikacyjny GML dla Modelu Podstawowego mapy zasadniczej

Kod: (xml) [Zaznacz]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd" xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0" xmlns:mz="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:mapaZasadnicza:1.0" targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
<import namespace="http://www.isotc211.org/2005/gmd" schemaLocation="http://schemas.opengis.net/iso/19139/20070417/gmd/gmd.xsd"/>
<import namespace="http://www.isotc211.org/2005/gmd" schemaLocation="http://schemas.opengis.net/iso/19139/20070417/gmd/citation.xsd"/>
<import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:mapaZasadnicza:1.0" schemaLocati on="MZ_MapaZasadnicza.xsd"/>
<!--======================================-->
<element name="BT_ObiektPrzestrzenny" type="bt:BT_ObiektPrzestrzennyType" abstract="true" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="BT_ObiektPrzestrzennyType" abstract="true">
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractFeatureType">
<sequence>
<element name="zbior" type="bt:BT_ZbiorDanychPrzestrzennychPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<annotation>
<appinfo>
<gml:reversePropertyName>bt:obiekt</gml:reversePropertyName>
</appinfo>
</annotation>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BT_ObiektPrzestrzennyPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bt: BT_ObiektPrzestrzenny"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--======================================-->
<element name="BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny" type="bt:BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzennyType" abstract="true" substitutionGroup="bt: BT_ObiektPrzestrzenny"/>
<complexType name="BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzennyType" abstract="true">
<complexContent>
<extension base="bt:BT_ObiektPrzestrzennyType">
<sequence>
<element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzennyPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bt:BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--======================================-->
<element name="BT_ZbiorDanychPrzestrzennych" type="bt:BT_ZbiorDanychPrzestrzennychType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="BT_ZbiorDanychPrzestrzennychType">
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractFeatureType">
<sequence>
<element name="idIIP" type="bt: BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
<element name="metadane" type="gmd:MD_Metadata_PropertyType">
<annotation>
<appinfo>
<gml:targetElement>gmd:MD_Metadata</gml:targetElement>
</appinfo>
</annotation>
</element>
<element name="obiekt" type="bt:BT_ObiektPrzestrzennyPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<annotation>
<appinfo>
<gml:reversePropertyName>bt:zbior</gml:reversePropertyName>
</appinfo>
</annotation>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BT_ZbiorDanychPrzestrzennychPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bt:BT_ZbiorDanychPrzestrzennych"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--======================================-->
<element name="BT_Identyfikator" type="bt:BT_IdentyfikatorType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="BT_IdentyfikatorType">
<sequence>
<element name="lokalnyId" type="string"/>
<element name="przestrzenNazw" type="string"/>
<element name="wersjaId" type="string" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="BT_IdentyfikatorPropertyType">
<sequence>
<element ref="bt: BT_Identyfikator "/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--======================================-->
<element name="BT_Zbior" type="bt:BT_ZbiorType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="BT_ZbiorType">
<sequence>
<element name="dataAktualizacji" type="date" minOccurs="0"/>
<element name="dataUtworzenia" type="date"/>
<element name="opis" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="postacElektroniczna" type="boolean"/>
<element name="rozszerzenie" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="autor" type="gmd:CI_ResponsibleParty_PropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="tytul" type="string"/>
<element name="zasobSieciowy" type="gmd:CI_OnlineResource_PropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="rodzajZawartosci" type="bt:BT_RodzajElementuType" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="BT_ZbiorPropertyType">
<sequence>
<element ref="bt:BT_Zbior"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--======================================-->
<element name="BT_CyklZyciaInfo" type="bt:BT_CyklZyciaInfoType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="BT_CyklZyciaInfoType">
<sequence>
<element name="poczatekWersjiObiektu" type="dateTime"/>
<element name="koniecWersjiObiektu" type="dateTime" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="BT_CyklZyciaInfoPropertyType">
<sequence>
<element ref= "bt:BT_CyklZyciaInfo"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--======================================-->
<element name="BT_OperatTech" type="bt:BT_OperatTechType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="BT_OperatTechType">
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractFeatureType">
<sequence>
<element name="dataUtworzenia" type="date"/>
<element name="idOpracowania" type="string" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="metadane" type="gmd:MD_Metadata_PropertyType"/>
<element name="odniesienieDoBazy" type="bt:BT_BazaEnumerationType" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="wykonawca" type="gmd:CI_ResponsibleParty_PropertyType"/>
<element name="zasiegRoboty" type="gml:LinearRingPropertyType"/>
<element name="zasobSieciowy" type="gmd:CI_OnlineResource_PropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="zawartosc" type="bt:BT_ZbiorPropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="idZgloszenia" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="string">
<attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="zleceniodawca" nillable="true">
<complexType>
<complexContent>
<extension base="gmd:CI_ResponsibleParty_PropertyType"/>
</complexContent>
</complexType>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BT_OperatTechPropertyType">
<sequence>
<element ref="bt:BT_OperatTech"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--======================================-->
<simpleType name="BT_BazaEnumerationType">
<annotation/>
<restriction base="string">
<enumeration value="EGiB"/>
<enumeration value="GESUT"/>
<enumeration value="BDNMT"/>
<enumeration value="BDOrto"/>
<enumeration value="BDOT10k"/>
<enumeration value="BDOT500"/>
<enumeration value="BDSOG"/>
<enumeration value="BDZLiS"/>
<enumeration value="EMUiA"/>
<enumeration value="PRG"/>
<enumeration value="PRNG"/>
<enumeration value="PRPOG"/>
<enumeration value="RCiWN"/>
<enumeration value="BDOO"/>
</restriction>
</simpleType>
<!--======================================-->
<simpleType name="BT_RodzajElementuType">
<union memberTypes="bt:BT_RodzajElementuEnumerationTypebt:BT_RodzajElementuOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BT_RodzajElementuEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="dowodyIKopieDoreczen">
<annotation/>
</enumeration>
<enumeration value="dziennikPomiaru">
<annotation/>
</enumeration>
<enumeration value="inny">
<annotation/>
</enumeration>
<enumeration value="protokol">
<annotation/>
</enumeration>
<enumeration value="roboczaBazaDanych">
<annotation/>
</enumeration>
<enumeration value="sprawozdanieTechniczne">
<annotation/>
</enumeration>
<enumeration value=" szkicPomiarowy">
<annotation/>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BT_RodzajElementuOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<!--======================================-->
<simpleType name="BT_UkladWysType">
<union memberTypes="bt:BT_UkladWysEnumerationTypebt:BT_UkladWysOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BT_UkladWysEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="Kronsztadt60"/>
<enumeration value="Kronsztadt86"/>
<enumeration value="Kronsztadt2006"/>
<enumeration value="Amsterdam55"/>
<enumeration value="Amsterdam2000"/>
<enumeration value="EUREF89"/>
<enumeration value="ETRF2000"/>
<enumeration value="ETRF2008"/>
<enumeration value="Pulkowo42"/>
<enumeration value="EVRS2007"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BT_UkladWysOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<!--======================================-->
<simpleType name="BT_UkladGeodType">
<union memberTypes="bt:BT_UkladGeodEnumerationTypebt:BT_UkladGeodOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BT_UkladGeodEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="EUREF89"/>
<enumeration value="ETRF2000"/>
<enumeration value="ETRF2008"/>
<enumeration value="Pulkowo42"/>
<enumeration value="PUWP1992"/>
<enumeration value="PUWP2000"/>
<enumeration value="PUWP1965"/>
<enumeration value="PUWP1942"/>
<enumeration value="PUWPBG"/>
<enumeration value="UTM"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BT_UkladGeodOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<!--======================================-->
<element name="BT_ReferencjaDoObiektu" type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="BT_ReferencjaDoObiektuType">
<choice>
<element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
<element name="obiekt" type="bt:BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzennyPropertyType">
<annotation>
<appinfo>
<gml:targetElement>bt:BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny</gml:targetElement>
</appinfo>
</annotation>
</element>
<element name="obiektKarto" type="bt:KR_ObiektKartoPropertyType" maxOccurs="unbounded">
<annotation>
<appinfo>
<gml:reversePropertyName>bt:obiektPrzedstawiany</gml:reversePropertyName>
</appinfo>
</annotation>
</element>
<element name="pktWysKarto" type="bt:KR_PktWysPropertyType" minOccurs="0">
<annotation>
<appinfo>
<gml:reversePropertyName>bt:obiektPrzedstawiany2</gml:reversePropertyName>
</appinfo>
</annotation>
</element>
<element name="liniaWysKarto" type="bt:KR_LiniaWysPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<annotation>
<appinfo>
<gml:reversePropertyName>bt:obiektyReferencyjne</gml:reversePropertyName>
</appinfo>
</annotation>
</element>
</choice>
</complexType>
<complexType name="BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bt:BT_ReferencjaDoObiektu"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<simpleType name="BT_ReferencjaDoObiektuUnionSemantics">
<restriction base="string">
<enumeration value="identyfikatorIIP"/>
</restriction>
</simpleType>
<!--======================================-->
<element name="BT_Dokument" type="bt:BT_DokumentType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="BT_DokumentType">
<sequence>
<element name="opis" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="rodzaj" type="bt:DC_RodzajDokumentuType"/>
<element name="status" type="bt:DC_StatusDokumentuKodType"/>
<element name="sygnatura" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="tytul" type="string"/>
<element name="wydawca" type="string"/>
<element name="zasobSieciowy" type="gmd:CI_OnlineResource_PropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="data" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="date">
<attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="BT_DokumentPropertyType">
<sequence>
<element ref="bt:BT_Dokument"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--======================================-->
<simpleType name="DC_RodzajDokumentuType">
<annotation/>
<union memberTypes="bt:DC_RodzajDokumentuEnumerationTypebt:DC_RodzajDokumentuOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="DC_RodzajDokumentuEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="decyzja"/>
<enumeration value="inny"/>
<enumeration value="orzeczenie"/>
<enumeration value="rozporzadzenie"/>
<enumeration value="protokol"/>
<enumeration value="uchwala"/>
<enumeration value="umowa"/>
<enumeration value="ustawa"/>
<enumeration value="wyciagZKW"/>
<enumeration value="zarzadzenie"/>
<enumeration value="zawiadomienie"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="DC_RodzajDokumentuOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<!--======================================-->
<simpleType name="DC_StatusDokumentuKodType">
<restriction base="string">
<enumeration value="obowiazujacy"/>
<enumeration value="nieobowiazujacy"/>
</restriction>
</simpleType>
<!--======================================-->
<element name="KR_ObiektKarto" type="bt:KR_ObiektKartoType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="KR_ObiektKartoType">
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractFeatureType">
<sequence>
<element name="mianownikSkali" type="integer"/>
<element name="kodKarto" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="geometriaKarto" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="uwagi" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="etykieta" type="bt:KR_EtykietaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="parametr" type="double" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="warstwa" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="obiektPrzedstawiany1" type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType">
<annotation>
<appinfo>
<gml:reversePropertyName>bt:obiektKarto</gml:reversePropertyName>
</appinfo>
</annotation>
</element>
<element name="mz_ogolnyObiekt" type="mz:MZ_OgolnyObiektPropertyType" minOccurs="0"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="KR_ObiektKartoPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bt:KR_ObiektKarto"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--======================================-->
<element name="KR_PktWys" type="bt:KR_PktWysType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="KR_PktWysType">
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractFeatureType">
<sequence>
<element name="polozenie" type="gml:DirectPositionType"/>
<element name="etykieta" type="bt:KR_EtykietaType"/>
<element name="rodzajPkt" type="bt:KR_RodzajPktuType"/>
<element name="obiektPrzedstawiany2" type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<annotation>
<appinfo>
<gml:reversePropertyName>bt:pktWysKarto</gml:reversePropertyName>
</appinfo>
</annotation>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="KR_PktWysPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bt:KR_PktWys"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--======================================-->
<element name="KR_LiniaWys" type="bt:KR_LiniaWysType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="KR_LiniaWysType">
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractFeatureType">
<sequence>
<element name="geometriaKarto" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="etykieta" type="bt:KR_EtykietaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="rodzajLinii" type="bt:KR_RodzajLiniiType"/>
<element name="obiektyReferencyjne" type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<annotation>
<appinfo>
<gml:reversePropertyName>liniaWysKarto</gml:reversePropertyName>
</appinfo>
</annotation>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="KR_LiniaWysPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bt:KR_LiniaWys"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--======================================-->
<element name="KR_Etykieta" type="bt:KR_EtykietaType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="KR_EtykietaType">
<sequence>
<element name="tekst" type="string"/>
<element name="czcionka" type="bt:KR_KrojPismaPropertyType"/>
<element name="geometriaKarto" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="odnosnik" type="bt:KR_OdnosnikPropertyType" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="KR_EtykietaTypePropertyType">
<sequence>
<element ref="bt:KR_Etykieta"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--======================================-->
<element name="KR_KrojPisma" type="bt:KR_KrojPismaType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="KR_KrojPismaType">
<sequence>
<element name="nazwaCzcionki" type="string"/>
<element name="wysCzcionki" type="integer"/>
<element name="pogrubiona" type="boolean"/>
<element name="kursywa" type="boolean"/>
<element name="podkreslona" type="boolean"/>
<element name="kolor" type="integer" minOccurs="3" maxOccurs="4"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="KR_KrojPismaPropertyType">
<sequence>
<element ref="bt:KR_KrojPisma"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--======================================-->
<element name="KR_Odnosnik" type="bt:KR_OdnosnikType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="KR_OdnosnikType">
<sequence>
<element name="polozenie" type="gml:PointType" minOccurs="3" maxOccurs="3"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="KR_OdnosnikPropertyType">
<sequence>
<element ref="bt:KR_Odnosnik"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--======================================-->
<element name="KR_Opis" type="bt:KR_OpisType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="KR_OpisType">
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractFeatureType">
<sequence>
<element name="idOpisu" type="string"/> <element name="opis" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="czcionka" type="bt:KR_KrojPismaPropertyType" minOccurs="0"/>
<element name="geometriaKarto" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="KR_OpisPropertyType">
<sequence>
<element ref="bt:KR_Opis"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--======================================-->
<simpleType name="KR_RodzajPktuType">
<annotation/>
<union memberTypes="bt:KR_Rodzaj PktuEnumerationTypebt:KR_RodzajPktuOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="KR_RodzajPktuEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="pikieta"/>
<enumeration value="pktOsnowy"/>
<enumeration value="rzednaArmatury"/>
<enumeration value="inny"/>
<enumeration value="rzednaDna"/>
<enumeration value="rzednaGory"/>
<enumeration value="rzednaDolu"/>
<enumeration value="pktWysNaturalny"/>
<enumeration value="pktWysSztuczny"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="KR_RodzajPktuOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<!--======================================-->
<simpleType name="KR_RodzajLiniiType">
<annotation/>
<union memberTypes="bt:KR_RodzajLiniiEnumerationTypebt:KR_RodzajLiniiOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="KR_RodzajLiniiEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="warstwica"/>
<enumeration value="granicaSkarpy"/>
<enumeration value="inna"/>
<enumeration value="liniaGrzbietu"/>
<enumeration value="liniaCieku"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="KR_RodzajLiniiOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
</schema>
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Schemat aplikacyjny GML dla Modelu Podstawowego mapy zasadniczej

Kod: (xml) [Zaznacz]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns :gml="http://www. opengis.net/gml/3.2" xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd" xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0" xmlns:mz="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:mapaZasadnicza:1.0" targetNamespace="urn: gugik: specyfikacje: gmlas: modelPodstawowy :1.0" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/ gml .xsd"/>
<import namespace="http://www.isotc211.org/2005/gmd" schemaLocation="http://schemas.opengis.net/iso/19139/20070417/gmd/gmd.xsd"/>
<import namespace="http://www.isotc211.org/2005/gmd" schemaLocation="http://schemas.opengis.net/iso/19139/20070417/gmd/citation.xsd"/>
<import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:mapaZasadnicza:1.0" schemaLocation="MZ_MapaZasadnicza.xsd"/>
<!--======================================-->
<element name="BT_ObiektPrzestrzenny" type="bt:BT_ObiektPrzestrzennyType" abstract="true" substituti onGroup="gml:AbstractF eature"/>
<complexType name="BT_ObiektPrzestrzennyType" abstract="true">
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractFeatureType">
<sequence>
<element name="zbior" type="bt:BT_ZbiorDanychPrzestrzennychPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<annotation>
<appinfo>
<gml:reversePropertyName>bt:obiekt</gml:reversePropertyName>
</appinfo>
</annotation>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BT_ObiektPrzestrzennyPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bt:BT_ObiektPrzestrzenny"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--======================================-->
<element name="BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny" type="bt:BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzennyType" abstract="true" substitutionGroup="bt:BT_ObiektPrzestrzenny"/>
<complexType name="BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzennyType" abstract="true">
<complexContent>
<extension base="bt:BT_ObiektPrzestrzennyType">
<sequence>
<element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzennyPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bt:BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--======================================-->
<element name="BT_ZbiorDanychPrzestrzennych" type="bt:BT_ZbiorDanychPrzestrzennychType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="BT_ZbiorDanychPrzestrzennychType">
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractFeatureType">
<sequence>
<element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
<element name="metadane" type="gmd:MD_Metadata_PropertyType">
<annotation>
<appinfo>
<gml:targetElement>gmd:MD_Metadata</gml:targetElement>
</appinfo>
</annotation>
</element>
<element name="obiekt" type="bt: BT_ObiektPrzestrzennyPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<annotation>
<appinfo>
<gml:reversePropertyName>bt:zbior</gml:reversePropertyName>
</appinfo>
</annotation>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BT_ZbiorDanychPrzestrzennychPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bt:BT_ZbiorDanychPrzestrzennych"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--======================================-->
<element name="BT_Identyfikator" type="bt:BT_IdentyfikatorType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="BT_IdentyfikatorType">
<sequence>
<element name="lokalnyId" type="string"/>
<element name="przestrzenNazw" type="string"/>
<element name="wersjaId" type="string" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="BT_IdentyfikatorPropertyType">
<sequence>
<element ref="bt:BT_Identyfikator"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--======================================-->
<element name="BT_Zbior" type="bt:BT_ZbiorType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="BT_ZbiorType">
<sequence>
<element name="dataAktualizacji" type="date" minOccurs="0"/>
<element name="dataUtworzenia" type="date"/>
<element name="opis" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="postacElektroniczna" type="boolean"/>
<element name="rozszerzenie" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="autor" type="gmd:CI_ResponsibleParty_PropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="tytul" type="string"/>
<element name="zasobSieciowy" type="gmd:CI_OnlineResource_PropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="rodzajZawartosci" type="bt:BT_RodzajElementuType" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="BT_ZbiorPropertyType">
<sequence>
<element ref="bt:BT_Zbior"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--======================================-->
<element name="BT_CyklZyciaInfo" type="bt:BT_CyklZyciaInfoType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="BT_CyklZyciaInfoType">
<sequence>
<element name="poczatekWersjiObiektu" type="dateTime"/>
<element name="koniecWersjiObiektu" type="dateTime" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="BT_CyklZyciaInfoPropertyType">
<sequence>
<element ref="bt:BT_CyklZyciaInfo"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--======================================-->
<element name="BT_OperatTech" type="bt:BT_OperatTechType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="BT_OperatTechType">
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractFeatureType">
<sequence>
<element name="dataUtworzenia" type="date"/> <element name="idOpracowania" type="string" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="metadane" type="gmd:MD_Metadata_PropertyType"/>
<element name="odniesienieDoBazy" type="bt:BT_BazaEnumerationType" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="wykonawca" type="gmd:CI_ResponsibleParty_PropertyType"/>
<element name="zasiegRoboty" type="gml: LinearRingPropertyType"/>
<element name="zasobSieciowy" type="gmd:CI_OnlineResource_PropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="zawartosc" type="bt:BT_ZbiorPropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="idZgloszenia" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="string">
<attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="zleceniodawca" nillable="true">
<complexType>
<complexContent>
<extension base="gmd:CI_ResponsibleParty_PropertyType"/>
</complexContent>
</complexType>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="BT_OperatTechPropertyType">
<sequence>
<element ref="bt:BT_OperatTech"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--======================================-->
<simpleType name="BT_BazaEnumerationType">
<annotation/>
<restriction base="string">
<enumeration value="EGiB"/>
<enumeration value="GESUT"/>
<enumeration value="BDNMT"/>
<enumeration value="BDOrto"/>
<enumeration value="BDOT10k"/>
<enumeration value="BDOT500"/>
<enumeration value="BDSOG"/>
<enumeration value="BDZLiS"/>
<enumeration value="EMUiA"/>
<enumeration value="PRG"/>
<enumeration value="PRNG"/>
<enumeration value="PRPOG"/>
<enumeration value="RCiWN"/>
<enumeration value="BDOO"/>
</restriction>
</simpleType>
<!--======================================-->
<simpleType name="BT_RodzajElementuType">
<union memberTypes="bt:BT_RodzajElementuEnumerationTypebt:BT_RodzajElementuOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BT_RodzajElementuEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="dowodyIKopieDoreczen">
<annotation/>
</enumeration>
<enumeration value="dziennikPomiaru">
<annotation/>
</enumeration>
<enumeration value="inny">
<annotation/>
</enumeration>
<enumeration value="protokol">
<annotation/>
</enumeration>
<enumeration value="roboczaBazaDanych">
<annotation/>
</enumeration>
<enumeration value="sprawozdanieTechniczne">
<annotation/>
</enumeration>
<enumeration value="szkicPomiarowy">
<annotation/>
</enumeration>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BT_RodzajElementuOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<!--======================================-->
<simpleType name="BT_UkladWysType">
<union memberTypes="bt:BT_UkladWysEnumerationTypebt:BT_UkladWysOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BT_UkladWysEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="Kronsztadt60"/>
<enumeration value="Kronsztadt86"/>
<enumeration value="Kronsztadt2006"/>
<enumeration value="Amsterdam55"/>
<enumeration value="Amsterdam2000"/>
<enumeration value="EUREF89"/>
<enumeration value="ETRF2000"/>
<enumeration value="ETRF2008"/>
<enumeration value="Pulkowo42"/>
<enumeration value="EVRS2007"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BT_UkladWysOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<!--======================================-->
<simpleType name="BT_UkladGeodType">
<union memberTypes="bt:BT_UkladGeodEnumerationTypebt:BT_UkladGeodOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="BT_UkladGeodEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="EUREF89"/>
<enumeration value="ETRF2000"/>
<enumeration value="ETRF2008"/>
<enumeration value="Pulkowo42"/>
<enumeration value="PUWP1992"/>
<enumeration value="PUWP2000"/>
<enumeration value="PUWP1965"/>
<enumeration value="PUWP1942"/>
<enumeration value="PUWPBG"/>
<enumeration value="UTM"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="BT_UkladGeodOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<!--======================================-->
<element name="BT_ReferencjaDoObiektu" type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="BT_ReferencjaDoObiektuType">
<choice>
<element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
<element name="obiekt" type="bt:BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzennyPropertyType">
<annotation>
<appinfo>
<gml:targetElement>bt:BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny</gml:targetElement>
</appinfo>
</annotation>
</element>
<element name="obiektKarto" type="bt:KR_ObiektKartoPropertyType" maxOccurs="unbounded">
<annotation>
<appinfo>
<gml:reversePropertyName>bt:obiektPrzedstawiany</gml:reversePropertyName>
</appinfo>
</annotation>
</element>
<element name="pktWysKarto" type="bt:KR_PktWysPropertyType" minOccurs="0">
<annotation>
<appinfo>
<gml:reversePropertyName>bt:obiektPrzedstawiany2</gml:reversePropertyName>
</appinfo>
</annotation>
</element>
<element name="liniaWysKarto" type="bt:KR_LiniaWysPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<annotation>
<appinfo>
<gml:reversePropertyName>bt: obiektyReferencyjne</gml:reversePropertyName>
</appinfo>
</annotation>
</element>
</choice>
</complexType>
<complexType name="BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bt:BT_ReferencjaDoObiektu"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<simpleType name="BT_ReferencjaDoObiektuUnionSemantics">
<restriction base="string">
<enumeration value="identyfikatorIIP"/>
</restriction>
</simpleType>
<!--======================================-->
<element name="BT_Dokument" type="bt:BT_DokumentType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="BT_DokumentType">
<sequence>
<element name="opis" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="rodzaj" type="bt:DC_RodzajDokumentuType"/>
<element name="status" type="bt:DC_StatusDokumentuKodType"/>
<element name="sygnatura" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="tytul" type="string"/>
<element name="wydawca" type="string"/>
<element name="zasobSieciowy" type="gmd:CI_OnlineResource_PropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="data" nillable="true">
<complexType>
<simpleContent>
<extension base="date">
<attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="BT_DokumentPropertyType">
<sequence>
<element ref="bt:BT_Dokument"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--======================================-->
<simpleType name="DC_RodzajDokumentuType">
<annotation/>
<union memberTypes="bt:DC_RodzajDokumentuEnumerationTypebt:DC_RodzajDokumentuOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="DC_RodzajDokumentuEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="decyzja"/>
<enumeration value="inny"/>
<enumeration value="orzeczenie"/>
<enumeration value="rozporzadzenie"/>
<enumeration value="protokol"/>
<enumeration value="uchwala"/>
<enumeration value="umowa"/>
<enumeration value="ustawa"/>
<enumeration value="wyciagZKW"/>
<enumeration value="zarzadzenie"/>
<enumeration value="zawiadomienie"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="DC_RodzajDokumentuOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<!--======================================-->
<simpleType name="DC_StatusDokumentuKodType">
<restriction base="string">
<enumeration value="obowiazujacy"/>
<enumeration value="nieobowiazujacy"/>
</restriction>
</simpleType>
<!--======================================-->
<element name="KR_ObiektKarto" type="bt:KR_ObiektKartoType" substitutionGroup="gml:AbstractF eature"/>
<complexType name="KR_ObiektKartoType">
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractF eatureType">
<sequence>
<element name="mianownikSkali" type="integer"/>
<element name="kodKarto" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="geometriaKarto" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="uwagi" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="etykieta" type="bt:KR_EtykietaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="parametr" type="double" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="warstwa" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="obiektPrzedstawiany1" type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType">
<annotation>
<appinfo>
<gml:reversePropertyName>bt:obiektKarto</gml:reversePropertyName>
</appinfo>
</annotation>
</element>
<element name="mz_ogolnyObiekt" type="mz:MZ_OgolnyObiektPropertyType" minOccurs="0"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="KR_ObiektKartoPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bt:KR_ObiektKarto"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--======================================-->
<element name="KR_PktWys" type="bt:KR_PktWysType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="KR_PktWysType">
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractF eatureType">
<sequence>
<element name="polozenie" type="gml:DirectPositionType"/>
<element name="etykieta" type="bt:KR_EtykietaType"/>
<element name="rodzajPkt" type="bt:KR_RodzajPktuType"/>
<element name="obiektPrzedstawiany2" type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<annotation>
<appinfo>
<gml:reversePropertyName>bt:pktWysKarto</gml:reversePropertyName>
</appinfo>
</annotation>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="KR_PktWysPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bt:KR_PktWys"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--======================================-->
<element name="KR_LiniaWys" type="bt:KR_LiniaWysType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="KR_LiniaWysType">
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractF eatureType">
<sequence>
<element name="geometriaKarto" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="etykieta" type="bt:KR_EtykietaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="rodzajLinii" type="bt:KR_RodzajLiniiType"/>
<element name="obiektyReferencyjne" type="bt: BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType" minOccurs=" 0" maxOccurs="unbounded">
<annotation>
<appinfo>
<gml:reversePropertyName>liniaWysKarto</gml:reversePropertyName>
</appinfo>
</annotation>
</element>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="KR_LiniaWysPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="bt:KR_LiniaWys"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--======================================-->
<element name="KR_Etykieta" type="bt:KR_EtykietaType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="KR_EtykietaType">
<sequence>
<element name="tekst" type="string"/>
<element name="czcionka" type="bt:KR_KrojPismaPropertyType"/>
<element name="geometriaKarto" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="odnosnik" type="bt:KR_OdnosnikPropertyType" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="KR_EtykietaTypePropertyType">
<sequence>
<element ref="bt:KR_Etykieta"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--======================================-->
<element name="KR_KrojPisma" type="bt:KR_KrojPismaType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="KR_KrojPismaType">
<sequence>
<element name="nazwaCzcionki" type="string"/>
<element name="wysCzcionki" type="integer"/>
<element name="pogrubiona" type="boolean"/>
<element name="kursywa" type="boolean"/>
<element name="podkreslona" type="boolean"/>
<element name="kolor" type="integer" minOccurs="3" maxOccurs="4"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="KR_KrojPismaPropertyType">
<sequence>
<element ref="bt:KR_KrojPisma"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--======================================-->
<element name="KR_Odnosnik" type="bt:KR_OdnosnikType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
<complexType name="KR_OdnosnikType">
<sequence>
<element name="polozenie" type="gml:PointType" minOccurs="3" maxOccurs="3"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="KR_OdnosnikPropertyType">
<sequence>
<element ref="bt:KR_Odnosnik"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--======================================-->
<element name="KR_Opis" type="bt:KR_OpisType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
<complexType name="KR_OpisType">
<complexContent>
<extension base="gml:AbstractFeatureType">
<sequence>
<element name="idOpisu" type="string"/>
<element name="opis" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="czcionka" type="bt:KR_KrojPismaPropertyType" minOccurs="0"/>
<element name="geometriaKarto" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="KR_OpisPropertyType">
<sequence>
<element ref="bt:KR_Opis"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
</complexType>
<!--======================================-->
<simpleType name="KR_RodzajPktuType">
<annotation/>
<union memberTypes="bt:KR_RodzajPktuEnumerationTypebt:KR_RodzajPktuOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="KR_RodzajPktuEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="pikieta"/>
<enumeration value="pktOsnowy"/>
<enumeration value="rzednaArmatury "/>
<enumeration value="inny"/>
<enumeration value="rzednaDna"/>
<enumeration value="rzednaGory "/>
<enumeration value="rzednaDolu"/>
<enumeration value="pktWysNaturalny"/>
<enumeration value="pktWysSztuczny"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="KR_RodzajPktuOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
<!--======================================-->
<simpleType name="KR_RodzajLiniiType">
<annotation/>
<union memberTypes="bt:KR_RodzajLiniiEnumerationTypebt:KR_RodzajLiniiOtherType"/>
</simpleType>
<simpleType name="KR_RodzajLiniiEnumerationType">
<restriction base="string">
<enumeration value="warstwica"/>
<enumeration value="granicaSkarpy"/>
<enumeration value="inna"/>
<enumeration value="liniaGrzbietu"/>
<enumeration value="liniaCieku"/>
</restriction>
</simpleType>
<simpleType name="KR_RodzajLiniiOtherType">
<restriction base="string">
<pattern value="other: \w{2,}"/>
</restriction>
</simpleType>
</schema>
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.