Partnerzy

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

*

supportAutor wątku

 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • 3404
  294
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
  • Ewmapa 12.17 FB
  • Status GG
 • System: Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka: Firefox 42.0 Firefox 42.0
Schemat aplikacyjny GML dla powiatowej bazy GESUT przedstawiony jest poniżej

Kod: XML
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:ges="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:geodezyjnaEwidencjaSieciUzbrojeniaTerenu:1.0" xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy: 1.0" targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:geodezyjnaEwidencjaSieciUzbrojeniaTerenu:1.0" elementFormDefault="qualified" version="2.0">
 3.         <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
 4.         <import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy: 1.0" schemaLocation="BT_ModelPodstawowy.xsd"/>
 5.         <include schemaLocation="GES_GESUT_Slowniki.xsd"/>
 6. <!--============================================================= -->
 7.         <element name="GES_ObiektGESUT" type="ges:GES_ObiektGESUTType" abstract="true" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
 8.         <complexType name="GES_ObiektGESUTType" abstract="true">
 9.                 <complexContent>
 10.                         <extension base="gml:AbstractFeatureType">
 11.                                 <sequence>
 12.                                         <element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
 13.                                         <element name="startObiekt" type="date"/>
 14.                                         <element name="cyklZyciaObiektu" type="bt:BT_CyklZyciaInfoPropertyType"/>
 15.                                         <element name="koniecObiekt" type="date" minOccurs="0"/>
 16.                                         <element name="zrodlo" type="ges:GES_ZrodloType" minOccurs="0"/>
 17.                                         <element name="istnienie" type="ges:GES_IstnienieType"/>
 18.                                         <element name="eksploatacja" nillable="true" minOccurs="0">
 19.                                                 <complexType>
 20.                                                         <simpleContent>
 21.                                                                 <extension base="ges:GES_EksploatacjaType">
 22.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 23.                                                                 </extension>
 24.                                                         </simpleContent>
 25.                                                 </complexType>
 26.                                         </element>
 27.                                         <element name="idMaterialu" type="bt:BT_IdMaterialuPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 28.                                         <element name="dataPomiaru" nillable="true" minOccurs="0">
 29.                                                 <complexType>
 30.                                                         <simpleContent>
 31.                                                                 <extension base="date">
 32.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 33.                                                                 </extension>
 34.                                                         </simpleContent>
 35.                                                 </complexType>
 36.                                         </element>
 37.                                         <element name="przedstawiciel" mUable="true">
 38.                                                 <complexType>
 39.                                                         <complexContent>
 40.                                                                 <extension base="ges:GES_DaneOsobyPropertyType">
 41.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 42.                                                                 </extension>
 43.                                                         </complexContent>
 44.                                                 </complexType>
 45.                                         </element>
 46.                                         <element name="wladajacy" nillable="true">
 47.                                                 <complexType>
 48.                                                         <complexContent>
 49.                                                                 <extension base="ges:GES_DaneOsobyPropertyType">
 50.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 51.                                                                 </extension>
 52.                                                         </complexContent>
 53.                                                 </complexType>
 54.                                         </element>
 55.                                         <element name="idBranzowy" nillable="true">
 56.                                                 <complexType>
 57.                                                         <simpleContent>
 58.                                                                 <extension base="string">
 59.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 60.                                                                 </extension>
 61.                                                         </simpleContent>
 62.                                                 </complexType>
 63.                                         </element>
 64.                                         <element name="idUzgodnienia" nillable="true">
 65.                                                 <complexType>
 66.                                                         <simpleContent>
 67.                                                                 <extension base="string">
 68.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 69.                                                                 </extension>
 70.                                                         </simpleContent>
 71.                                                 </complexType>
 72.                                         </element>
 73.                                         <element name="dokument" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 74.                                         <element name="informacja" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 75.                                         <!-- Roles -->
 76.                                         <element name="korytarzPrzesylowy" type="gml:ReferenceType" minOccurs="0"/>
 77.                                         <element name="rodzajPunkt" type="gml:ReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 78.                                 </sequence>
 79.                         </extension>
 80.                 </complexContent>
 81.         </complexType>
 82.         <complexType name="GES_ObiektGESUTPropertyType">
 83.                 <sequence minOccurs="0">
 84.                         <element ref="ges:GES_ObiektGESUT"/>
 85.                 </sequence>
 86.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 87.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 88.         </complexType>
 89.         <element name="GES_PunktOOkreslonejWysokosci" type="ges:GES_PunktOOkreslonejWysokosciType" substitutionGroup="ges:GES_ObiektGESUT"/>
 90.         <complexType name="GES_PunktOOkreslonejWysokosciType">
 91.                 <complexContent>
 92.                         <extension base="ges:GES_ObiektGESUTType">
 93.                                 <sequence>
 94.                                         <element name="rzednaGory" type="double" minOccurs="0"/>
 95.                                         <element name="rzednaDolu" type="double" minOccurs="0"/>
 96.                                         <element name="geometria" type="gml:PointPropertyType"/>
 97.                                 </sequence>
 98.                         </extension>
 99.                 </complexContent>
 100.         </complexType>
 101.         <complexType name="GES_PunktOOkreslonejWysokosciPropertyType">
 102.                 <sequence minOccurs="0">
 103.                         <element ref="ges:GES_PunktOOkreslonejWysokosci"/>
 104.                 </sequence>
 105.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 106.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 107.         </complexType>
 108.         <element name="GES_KorytarzPrzesylowy" type="ges:GES_KorytarzPrzesylowyType" substitutionGroup="ges:GES_ObiektGESUT"/>
 109.         <complexType name="GES_KorytarzPrzesylowyType">
 110.                 <complexContent>
 111.                         <extension base="ges: GES_ObiektGESUTType">
 112.                                 <sequence>
 113.                                         <element name="geometria" type="gml:SurfacePropertyType"/>
 114.                                         <element name="rodzajSieci" type="ges:GES_RodzSieciType" maxOccurs="unbounded"/>
 115.                                 </sequence>
 116.                         </extension>
 117.                 </complexContent>
 118.         </complexType>
 119.         <complexType name="GES_KorytarzPrzesylowyPropertyType">
 120.                 <sequence minOccurs="0">
 121.                         <element ref="ges:GES_KorytarzPrzesylowy"/>
 122.                 </sequence>
 123.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 124.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 125.         </complexType>
 126. <!-- ============================================================= -->
 127.         <element name="GES_Przewod" type="ges:GES_PrzewodType" abstract="true" substitutionGroup="ges:GES_ObiektGESUT"/>
 128.         <complexType name="GES_PrzewodType" abstract="true">
 129.                 <complexContent>
 130.                         <extension base="ges:GES_ObiektGESUTType">
 131.                                 <sequence>
 132.                                         <element name="geometria" type="gml:CurvePropertyType"/>
 133.                                         <element name="funkcja" nillable="true">
 134.                                                 <complexType>
 135.                                                         <simpleContent>
 136.                                                                 <extension base="ges:GES_FunkcjaType">
 137.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 138.                                                                 </extension>
 139.                                                         </simpleContent>
 140.                                                 </complexType>
 141.                                         </element>
 142.                                         <element name="przebieg" nillable="true">
 143.                                                 <complexType>
 144.                                                         <simpleContent>
 145.                                                                 <extension base="ges:GES_PrzebiegType">
 146.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 147.                                                                 </extension>
 148.                                                         </simpleContent>
 149.                                                 </complexType>
 150.                                         </element>
 151.                                         <element name="rodzajPrzewodu" nillable="true">
 152.                                                 <complexType>
 153.                                                         <simpleContent>
 154.                                                                 <extension base="ges:GES_RodzPrzewoduType">
 155.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 156.                                                                 </extension>
 157.                                                         </simpleContent>
 158.                                                 </complexType>
 159.                                         </element>
 160.                                 </sequence>
 161.                         </extension>
 162.                 </complexContent>
 163.         </complexType>
 164.         <complexType name="GES_PrzewodPropertyType">
 165.                 <sequence minOccurs="0">
 166.                         <element ref="ges:GES_Przewod"/>
 167.                 </sequence>
 168.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 169.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 170.         </complexType>
 171.         <element name="GES_ObudowaPrzewodu" type="ges:GES_ObudowaPrzewoduType" substitutionGroup="ges:GES_ObiektGESUT"/>
 172.         <complexType name="GES_ObudowaPrzewoduType">
 173.                 <complexContent>
 174.                         <extension base="ges:GES_ObiektGESUTType">
 175.                                 <sequence>
 176.                                         <element name="geometria" type="gml:CurvePropertyType"/>
 177.                                         <element name="srednica" nillable="true" minOccurs="0">
 178.                                                 <complexType>
 179.                                                         <simpleContent>
 180.                                                                 <extension base="positiveInteger">
 181.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 182.                                                                 </extension>
 183.                                                         </simpleContent>
 184.                                                 </complexType>
 185.                                         </element>
 186.                                         <element name="wymiarPionowy" nillable="true" minOccurs="0">
 187.                                                 <complexType>
 188.                                                         <simpleContent>
 189.                                                                 <extension base="positiveInteger">
 190.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 191.                                                                 </extension>
 192.                                                         </simpleContent>
 193.                                                 </complexType>
 194.                                         </element>
 195.                                         <element name="wymiarPoziomy" nillable="true" minOccurs="0">
 196.                                                 <complexType>
 197.                                                         <simpleContent>
 198.                                                                 <extension base="positiveInteger">
 199.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 200.                                                                 </extension>
 201.                                                         </simpleContent>
 202.                                                 </complexType>
 203.                                         </element>
 204.                                         <element name="obudowa" type="ges:GES_ObudowaType"/>
 205.                                         <element name="rodzajSieci" type="ges:GES_RodzSieciType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 206.                                         <element name="liczbaRur" nillable="true" minOccurs="0">
 207.                                                 <complexType>
 208.                                                         <simpleContent>
 209.                                                                 <extension base="positiveInteger">
 210.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 211.                                                                 </extension>
 212.                                                         </simpleContent>
 213.                                                 </complexType>
 214.                                         </element>
 215.                                 </sequence>
 216.                         </extension>
 217.                 </complexContent>
 218.         </complexType>
 219.         <complexType name="GES_ObudowaPrzewoduPropertyType">
 220.                 <sequence minOccurs="0">
 221.                         <element ref="ges:GES_ObudowaPrzewodu"/>
 222.                 </sequence>
 223.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 224.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 225.         </complexType>
 226.         <element name="GES_BudowlaPodziemna" type="ges:GES_BudowlaPodziemnaType" substitutionGroup="ges:GES_ObiektGESUT"/>
 227.         <complexType name="GES_BudowlaPodziemnaType">
 228.                 <complexContent>
 229.                         <extension base="ges:GES_ObiektGESUTType">
 230.                                 <sequence>
 231.                                         <element name="geometria" type="gml:SurfacePropertyType"/>
 232.                                         <element name="rodzajBudowli" type="ges:GES_RodzBudType"/>
 233.                                         <element name="rodzajSieci" type="ges:GES_RodzSieciType" minOccurs="0"/>
 234.                                 </sequence>
 235.                         </extension>
 236.                 </complexContent>
 237.         </complexType>
 238.         <complexType name="GES_BudowlaPodziemnaPropertyType">
 239.                 <sequence minOccurs="0">
 240.                         <element ref="ges:GES_BudowlaPodziemna"/>
 241.                 </sequence>
 242.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 243.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 244.         </complexType>
 245.         <element name="GES_UrzadzenieTechniczneZwiazaneZSiecia" type="ges:GES_UrzadzenieTechniczneZwiazaneZSieciaType" substitutionGroup="ges:GES_ObiektGESUT"/>
 246.         <complexType name="GES_UrzadzenieTechniczneZwiazaneZSieciaType">
 247.                 <complexContent>
 248.                         <extension base="ges:GES_ObiektGESUTType">
 249.                                 <sequence>
 250.                                         <element name="geometria" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType"/>
 251.                                         <element name="rodzajSieci" type="ges:GES_RodzSieciType" minOccurs="0"/>
 252.                                         <element name="rodzajUrzadz" type="ges:GES_UrzadzType"/>
 253.                                         <element name="ksztaltUrzadz" type="ges:GES_KsztaltUrzadzType" minOccurs="0"/>
 254.                                         <element name="przebieg" nillable="true">
 255.                                                 <complexType>
 256.                                                         <simpleContent>
 257.                                                                 <extension base="ges:GES_PrzebiegType">
 258.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 259.                                                                 </extension>
 260.                                                         </simpleContent>
 261.                                                 </complexType>
 262.                                         </element>
 263.                                         <element name="zasobnik" nillable="true" minOccurs="0">
 264.                                                 <complexType>
 265.                                                         <simpleContent>
 266.                                                                 <extension base="boolean">
 267.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 268.                                                                 </extension>
 269.                                                         </simpleContent>
 270.                                                 </complexType>
 271.                                         </element>
 272.                                         <element name="srednica" nillable="true" minOccurs="0">
 273.                                                 <complexType>
 274.                                                         <simpleContent>
 275.                                                                 <extension base="positiveInteger">
 276.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 277.                                                                 </extension>
 278.                                                         </simpleContent>
 279.                                                 </complexType>
 280.                                         </element>
 281.                                         <!-- Roles -->
 282.                                         <element name="wlazKomora" type="gml:ReferenceType" minOccurs="0"/>
 283.                                 </sequence>
 284.                         </extension>
 285.                 </complexContent>
 286.         </complexType>
 287.         <complexType name="GES_UrzadzenieTechniczneZwiazaneZSieciaPropertyType">
 288.                 <sequence minOccurs="0">
 289.                         <element ref="ges:GES_UrzadzenieTechniczneZwiazaneZSiecia"/>
 290.                 </sequence>
 291.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 292.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 293.         </complexType>
 294.         <element name="GES_SlupIMaszt" type="ges:GES_SlupIMasztType" substitutionGroup="ges:GES_ObiektGESUT"/>
 295.         <complexType name="GES_SlupIMasztType">
 296.                 <complexContent>
 297.                         <extension base="ges:GES_ObiektGESUTType">
 298.                                 <sequence>
 299.                                         <element name="geometria" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType"/>
 300.                                         <element name="rodzajSieci" type="ges:GES_RodzSieciType" maxOccurs="unbounded"/>
 301.                                         <element name="rodzajSlup" type="ges:GES_RodzSlupType"/>
 302.                                         <element name="zLatarnia" type="boolean" minOccurs="0"/>
 303.                                 </sequence>
 304.                         </extension>
 305.                 </complexContent>
 306.         </complexType>
 307.         <complexType name="GES_SlupIMasztPropertyType">
 308.                 <sequence minOccurs="0">
 309.                         <element ref="ges:GES_SlupIMaszt"/>
 310.                 </sequence>
 311.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 312.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 313.         </complexType>
 314. <!-- ============================================================= -->
 315.         <element name="GES_PrzewodBenzynowy" type="ges:GES_PrzewodBenzynowyType" substitutionGroup="ges:GES_Przewod"/>
 316.         <complexType name="GES_PrzewodBenzynowyType">
 317.                 <complexContent>
 318.                         <extension base="ges:GES_PrzewodType">
 319.                                 <sequence>
 320.                                         <element name="srednica" nillable="true">
 321.                                                 <complexType>
 322.                                                         <simpleContent>
 323.                                                                 <extension base="positiveInteger">
 324.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 325.                                                                 </extension>
 326.                                                         </simpleContent>
 327.                                                 </complexType>
 328.                                         </element>
 329.                                 </sequence>
 330.                         </extension>
 331.                 </complexContent>
 332.         </complexType>
 333.         <complexType name="GES_PrzewodBenzynowyPropertyType">
 334.                 <sequence minOccurs="0">
 335.                         <element ref="ges:GES_PrzewodBenzynowy"/>
 336.                 </sequence>
 337.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 338.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 339.         </complexType>
 340.         <element name="GES_PrzewodCieplowniczy" type="ges:GES_PrzewodCieplowniczyType" substitutionGroup="ges:GES_Przewod"/>
 341.         <complexType name="GES_PrzewodCieplowniczyType">
 342.                 <complexContent>
 343.                         <extension base="ges:GES_PrzewodType">
 344.                                 <sequence>
 345.                                         <element name="srednica" nillable="true">
 346.                                                 <complexType>
 347.                                                         <simpleContent>
 348.                                                                 <extension base="positiveInteger">
 349.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 350.                                                                 </extension>
 351.                                                         </simpleContent>
 352.                                                 </complexType>
 353.                                         </element>
 354.                                         <element name="typCiep" nillable="true">
 355.                                                 <complexType>
 356.                                                         <simpleContent>
 357.                                                                 <extension base="ges:GES_TypCiepType">
 358.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 359.                                                                 </extension>
 360.                                                         </simpleContent>
 361.                                                 </complexType>
 362.                                         </element>
 363.                                         <element name="rodzCiep" nillable="true">
 364.                                                 <complexType>
 365.                                                         <simpleContent>
 366.                                                                 <extension base="ges:GES_RodzCiepType">
 367.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 368.                                                                 </extension>
 369.                                                         </simpleContent>
 370.                                                 </complexType>
 371.                                         </element>
 372.                                 </sequence>
 373.                         </extension>
 374.                 </complexContent>
 375.         </complexType>
 376.         <complexType name="GES_PrzewodCieplowniczyPropertyType">
 377.                 <sequence minOccurs="0">
 378.                         <element ref="ges:GES_PrzewodCieplowniczy"/>
 379.                 </sequence>
 380.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 381.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 382.         </complexType>
 383.         <element name="GES_PrzewodElektroenergetyczny" type="ges:GES_PrzewodElektroenergetycznyType" substitutionGroup="ges:GES_Przewod"/>
 384.         <complexType name="GES_PrzewodElektroenergetycznyType">
 385.                 <complexContent>
 386.                         <extension base="ges:GES_PrzewodType">
 387.                                 <sequence>
 388.                                         <element name="typElektr" mUable="true">
 389.                                                 <complexType>
 390.                                                         <simpleContent>
 391.                                                                 <extension base="ges:GES_TypElektrType">
 392.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 393.                                                                 </extension>
 394.                                                         </simpleContent>
 395.                                                 </complexType>
 396.                                         </element>
 397.                                         <element name="oswietleniowy" nillable="true">
 398.                                                 <complexType>
 399.                                                         <simpleContent>
 400.                                                                 <extension base="boolean">
 401.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 402.                                                                 </extension>
 403.                                                         </simpleContent>
 404.                                                 </complexType>
 405.                                         </element>
 406.                                         <element name="wiazka" type="boolean"/>
 407.                                         <element name="liczbaPrzewodow" nillable="true" minOccurs="0">
 408.                                                 <complexType>
 409.                                                         <simpleContent>
 410.                                                                 <extension base="positiveInteger">
 411.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 412.                                                                 </extension>
 413.                                                         </simpleContent>
 414.                                                 </complexType>
 415.                                         </element>
 416.                                 </sequence>
 417.                         </extension>
 418.                 </complexContent>
 419.         </complexType>
 420.         <complexType name="GES_PrzewodElektroenergetycznyPropertyType">
 421.                 <sequence minOccurs="0">
 422.                         <element ref="ges:GES_PrzewodElektroenergetyczny"/>
 423.                 </sequence>
 424.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 425.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 426.         </complexType>
 427.         <element name="GES_PrzewodGazowy" type="ges:GES_PrzewodGazowyType" substitutionGroup="ges:GES_Przewod"/>
 428.         <complexType name="GES_PrzewodGazowyType">
 429.                 <complexContent>
 430.                         <extension base="ges:GES_PrzewodType">
 431.                                 <sequence>
 432.                                         <element name="srednica" nillable="true">
 433.                                                 <complexType>
 434.                                                         <simpleContent>
 435.                                                                 <extension base="positiveInteger">
 436.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 437.                                                                 </extension>
 438.                                                         </simpleContent>
 439.                                                 </complexType>
 440.                                         </element>
 441.                                         <element name="typGaz" nillable="true">
 442.                                                 <complexType>
 443.                                                         <simpleContent>
 444.                                                                 <extension base="ges:GES_TypGazType">
 445.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 446.                                                                 </extension>
 447.                                                         </simpleContent>
 448.                                                 </complexType>
 449.                                         </element>
 450.                                 </sequence>
 451.                         </extension>
 452.                 </complexContent>
 453.         </complexType>
 454.         <complexType name="GES_PrzewodGazowyPropertyType">
 455.                 <sequence minOccurs="0">
 456.                         <element ref="ges:GES_PrzewodGazowy"/>
 457.                 </sequence>
 458.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 459.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 460.         </complexType>
 461.         <element name="GES_PrzewodKanalizacyjny" type="ges:GES_PrzewodKanalizacyjnyType" substitutionGroup="ges:GES_Przewod"/>
 462.         <complexType name="GES_PrzewodKanalizacyjnyType">
 463.                 <complexContent>
 464.                         <extension base="ges:GES_PrzewodType">
 465.                                 <sequence>
 466.                                         <element name="srednica" nillable="true" minOccurs="0">
 467.                                                 <complexType>
 468.                                                         <simpleContent>
 469.                                                                 <extension base="positiveInteger">
 470.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 471.                                                                 </extension>
 472.                                                         </simpleContent>
 473.                                                 </complexType>
 474.                                         </element>
 475.                                         <element name="typKanal" nillable="true">
 476.                                                 <complexType>
 477.                                                         <simpleContent>
 478.                                                                 <extension base="ges:GES_TypKanalType">
 479.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 480.                                                                 </extension>
 481.                                                         </simpleContent>
 482.                                                 </complexType>
 483.                                         </element>
 484.                                         <element name="wymiarPionowy" nillable="true" minOccurs="0">
 485.                                                 <complexType>
 486.                                                         <simpleContent>
 487.                                                                 <extension base="positiveInteger">
 488.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 489.                                                                 </extension>
 490.                                                         </simpleContent>
 491.                                                 </complexType>
 492.                                         </element>
 493.                                         <element name="wymiarPoziomy" nillable="true" minOccurs="0">
 494.                                                 <complexType>
 495.                                                         <simpleContent>
 496.                                                                 <extension base="positiveInteger">
 497.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 498.                                                                 </extension>
 499.                                                         </simpleContent>
 500.                                                 </complexType>
 501.                                         </element>
 502.                                         <element name="tloczny" nillable="true">
 503.                                                 <complexType>
 504.                                                         <simpleContent>
 505.                                                                 <extension base="boolean">
 506.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 507.                                                                 </extension>
 508.                                                         </simpleContent>
 509.                                                 </complexType>
 510.                                         </element>
 511.                                 </sequence>
 512.                         </extension>
 513.                 </complexContent>
 514.         </complexType>
 515.         <complexType name="GES_PrzewodKanalizacyjnyPropertyType">
 516.                 <sequence minOccurs="0">
 517.                         <element ref="ges:GES_PrzewodKanalizacyjny"/>
 518.                 </sequence>
 519.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 520.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 521.         </complexType>
 522.         <element name="GES_PrzewodNaftowy" type="ges:GES_PrzewodNaftowyType" substitutionGroup="ges:GES_Przewod"/>
 523.         <complexType name="GES_PrzewodNaftowyType">
 524.                 <complexContent>
 525.                         <extension base="ges:GES_PrzewodType">
 526.                                 <sequence>
 527.                                         <element name="srednica" nillable="true">
 528.                                                 <complexType>
 529.                                                         <simpleContent>
 530.                                                                 <extension base="positiveInteger">
 531.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 532.                                                                 </extension>
 533.                                                         </simpleContent>
 534.                                                 </complexType>
 535.                                         </element>
 536.                                 </sequence>
 537.                         </extension>
 538.                 </complexContent>
 539.         </complexType>
 540.         <complexType name="GES_PrzewodNaftowyPropertyType">
 541.                 <sequence minOccurs="0">
 542.                         <element ref="ges:GES_PrzewodNaftowy"/>
 543.                 </sequence>
 544.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 545.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 546.         </complexType>
 547.         <element name="GES_PrzewodTelekomunikacyjny" type="ges:GES_PrzewodTelekomunikacyjnyType" substitutionGroup="ges:GES_Przewod"/>
 548.         <complexType name="GES_PrzewodTelekomunikacyjnyType">
 549.                 <complexContent>
 550.                         <extension base="ges:GES_PrzewodType">
 551.                                 <sequence>
 552.                                         <element name="wiazka" type="boolean"/>
 553.                                         <element name="liczbaPrzewodow" nillable="true" minOccurs="0">
 554.                                                 <complexType>
 555.                                                         <simpleContent>
 556.                                                                 <extension base="positiveInteger">
 557.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 558.                                                                 </extension>
 559.                                                         </simpleContent>
 560.                                                 </complexType>
 561.                                         </element>
 562.                                 </sequence>
 563.                         </extension>
 564.                 </complexContent>
 565.         </complexType>
 566.         <complexType name="GES_PrzewodTelekomunikacyjnyPropertyType" >
 567.                 <sequence minOccurs="0">
 568.                         <element ref="ges:GES_PrzewodTelekomunikacyjny"/>
 569.                 </sequence>
 570.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 571.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 572.         </complexType>
 573.         <element name="GES_PrzewodWodociagowy" type="ges:GES_PrzewodWodociagowyType" substitutionGroup="ges:GES_Przewod"/>
 574.         <complexType name="GES_PrzewodWodociagowyType">
 575.                 <complexContent>
 576.                         <extension base="ges:GES_PrzewodType">
 577.                                 <sequence>
 578.                                         <element name="srednica" nillable="true">
 579.                                                 <complexType>
 580.                                                         <simpleContent>
 581.                                                                 <extension base="positiveInteger">
 582.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 583.                                                                 </extension>
 584.                                                         </simpleContent>
 585.                                                 </complexType>
 586.                                         </element>
 587.                                         <element name="typWodoc" nillable="true">
 588.                                                 <complexType>
 589.                                                         <simpleContent>
 590.                                                                 <extension base="ges:GES_TypWodocType">
 591.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 592.                                                                 </extension>
 593.                                                         </simpleContent>
 594.                                                 </complexType>
 595.                                         </element>
 596.                                 </sequence>
 597.                         </extension>
 598.                 </complexContent>
 599.         </complexType>
 600.         <complexType name="GES_PrzewodWodociagowyPropertyType">
 601.                 <sequence minOccurs="0">
 602.                         <element ref="ges:GES_PrzewodWodociagowy"/>
 603.                 </sequence>
 604.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 605.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 606.         </complexType>
 607.         <element name="GES_PrzewodNiezidentyfikowany" type="ges:GES_PrzewodNiezidentyfikowanyType" substitutionGroup="ges:GES_Przewod"/>
 608.         <complexType name="GES_PrzewodNiezidentyfikowanyType">
 609.                 <complexContent>
 610.                         <extension base="ges:GES_PrzewodType">
 611.                                 <sequence>
 612.                                         <element name="srednica" nillable="true">
 613.                                                 <complexType>
 614.                                                         <simpleContent>
 615.                                                                 <extension base="positiveInteger">
 616.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 617.                                                                 </extension>
 618.                                                         </simpleContent>
 619.                                                 </complexType>
 620.                                         </element>
 621.                                 </sequence>
 622.                         </extension>
 623.                 </complexContent>
 624.         </complexType>
 625.         <complexType name="GES_PrzewodNiezidentyfikowanyPropertyType">
 626.                 <sequence minOccurs="0">
 627.                         <element ref="ges:GES_PrzewodNiezidentyfikowany"/>
 628.                 </sequence>
 629.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 630.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 631.         </complexType>
 632.         <element name="GES_PrzewodInny" type="ges:GES_PrzewodInnyType" substitutionGroup="ges:GES_Przewod"/>
 633.         <complexType name="GES_PrzewodInnyType">
 634.                 <complexContent>
 635.                         <extension base="ges:GES_PrzewodType">
 636.                                 <sequence>
 637.                                         <element name="srednica" nillable="true">
 638.                                                 <complexType>
 639.                                                         <simpleContent>
 640.                                                                 <extension base="positiveInteger">
 641.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 642.                                                                 </extension>
 643.                                                         </simpleContent>
 644.                                                 </complexType>
 645.                                         </element>
 646.                                 </sequence>
 647.                         </extension>
 648.                 </complexContent>
 649.         </complexType>
 650.         <complexType name="GES_PrzewodInnyPropertyType">
 651.                 <sequence minOccurs="0">
 652.                         <element ref="ges:GES_PrzewodInny"/>
 653.                 </sequence>
 654.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 655.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 656.         </complexType>
 657. <!-- ============================================================= -->
 658.         <element name="GES_DaneOsoby" type="ges:GES_DaneOsobyType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
 659.         <complexType name="GES_DaneOsobyType">
 660.                 <sequence>
 661.                         <element name="nazwaPelna" type="string" minOccurs="0"/>
 662.                         <element name="nazwaSkrocona" type="string" minOccurs="0"/>
 663.                         <element name="imieNazwisko" type="string" minOccurs="0"/>
 664.                         <element name="e-mail" type="string" minOccurs="0"/>
 665.                         <element name="telefon" type-'string" minOccurs="0"/>
 666.                         <element name="adres" type="string" minOccurs="0"/>
 667.                         <element name="adresPRG" type="gml:ReferenceType" minOccurs="0"/>
 668.                         <element name="informacja" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 669.                 </sequence>
 670.         </complexType>
 671.         <complexType name="GES_DaneOsobyPropertyType">
 672.                 <sequence>
 673.                         <element ref="ges:GES_DaneOsoby"/>
 674.                 </sequence>
 675.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 676.         </complexType>
 677. </schema>

Słownik,
w rozporządzeniu jest chyba za dużo tabów
Kod: XML
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="um:gugik:specyfikaq)e:gmlas:geodezyjnaEwidenq)aSietiUzbrojemaTerenu:L0" targetNamespace="um:gugik:specyfikaq)e:gmlas:geodezyjnaEwidenq)aSietiUzbrojemaTerenu:L0" elementFormDefault="qualified" version="2.0">
 3. <!-- ============================================================ -->
 4. <simpleType name="GES_TypElektrType">
 5.         <restriction base="string">
 6.                 <enumeration value="najwyzszegoNapiecia"/>
 7.                 <enumeration value="wysokiegoNapiecia"/>
 8.                 <enumeration value="sredniegoNapiecia"/>
 9.                 <enumeration value="niskiegoNapiecia"/>
 10.         </restriction>
 11. </simpleType>
 12. <simpleType name="GES_TypGazType">
 13.         <restriction base="string">
 14.                 <enumeration value="wysokiegoCisnienia"/>
 15.                 <enumeration value="podwyzszonegoSredniegoCisnienia"/>
 16.                 <enumeration value="sredniegoCisnienia"/>
 17.                 <enumeration value="niskiegoCisnienia"/>
 18.         </restriction>
 19. </simpleType>
 20. <simpleType name="GES_TypKanalType">
 21.         <restriction base="string">
 22.                 <enumeration value="deszczowy"/>
 23.                 <enumeration value="lokalny"/>
 24.                 <enumeration value="ogolnosplawny"/>
 25.                 <enumeration value="przemyslowy"/>
 26.                 <enumeration value="sanitarny"/>
 27.         </restriction>
 28. </simpleType>
 29. <simpleType name="GES_UrzadzType">
 30.         <restriction base="string">
 31.                 <enumeration value="dystrybutorPaliw"/>
 32.                 <enumeration value="hydrant"/>
 33.                 <enumeration value="hydrofornia"/>
 34.                 <enumeration value="kontenerTelekomunikacyjny"/>
 35.                 <enumeration value="kratkaSciekowa"/>
 36.                 <enumeration value="odwodnienieLiniowe"/>
 37.                 <enumeration value="osadnikKanalizacjiLokalnej "/>
 38.                 <enumeration value="przepompownia"/>
 39.                 <enumeration value="slupekTelekomunikacyjny"/>
 40.                 <enumeration value="slupowaStacjaTransformatorowa"/>
 41.                 <enumeration value="stacjaGazowa"/>
 42.                 <enumeration value="stacjaTransformatorowa"/>
 43.                 <enumeration value="studma"/>
 44.                 <enumeration value="studniaGlebinowa"/>
 45.                 <enumeration value="studzienka"/>
 46.                 <enumeration value="sygnalizatorSwietlny"/>
 47.                 <enumeration value="szafaTelekomunikacyjna"/>
 48.                 <enumeration value="szafaElektroenergetyczna"/>
 49.                 <enumeration value="szafaGazowa"/>
 50.                 <enumeration value="trojnik"/>
 51.                 <enumeration value="wlaz"/>
 52.                 <enumeration value="wylotKanalu"/>
 53.                 <enumeration value="wywietrznik"/>
 54.                 <enumeration value="zasuwaLubZawor"/>
 55.                 <enumeration value="zbiornik"/>
 56.                 <enumeration value="zdrojUliczny"/>
 57.                 <enumeration value="zlaczeKablowe"/>
 58.                 <enumeration value="niezidentyfikowane"/>
 59.                 <enumeration value="inne"/>
 60.         </restriction>
 61. </simpleType>
 62. <simpleType name="GES_RodzBudType">
 63.         <restriction base="string">
 64.                 <enumeration value="komoraPodziemna"/>
 65.                 <enumeration value="osadnik"/>
 66.                 <enumeration value="przejsciePodziemne"/>
 67.                 <enumeration value="tunelDrogowy"/>
 68.                 <enumeration value="tunelKolejowy"/>
 69.                 <enumeration value="tunelMetra"/>
 70.                 <enumeration value="tunelTramwajowy"/>
 71.                 <enumeration value="inna"/>
 72.         </restriction>
 73. </simpleType>
 74. <simpleType name="GES_FunkcjaType">
 75.         <restriction base="string">
 76.                 <enumeration value="przesylowy"/>
 77.                 <enumeration value="rozdzielczy"/>
 78.                 <enumeration value="przylacze"/>
 79.                 <enumeration value="inny"/>
 80.         </restriction>
 81. </simpleType>
 82. <simpleType name="GES_TypWodocType">
 83.         <restriction base="string">
 84.                 <enumeration value="ogolny"/>
 85.                 <enumeration value="lokalny"/>
 86.         </restriction>
 87. </simpleType>
 88. <simpleType name="GES_ObudowaType">
 89.         <restriction base="string">
 90.                 <enumeration value="kanalizacjaKablowa"/>
 91.                 <enumeration value="kanalCieplowniczy"/>
 92.                 <enumeration value="ruraOchronna"/>
 93.                 <enumeration value="inna"/>
 94.                 <enumeration value="kanalTechnologiczny"/>
 95.                 <enumeration value="rurociagTelekomunikacyjny"/>
 96.         </restriction>
 97. </simpleType>
 98. <simpleType name="GES_EksploatacjaType">
 99.         <restriction base="string">
 100.                 <enumeration value="czynny"/>
 101.                 <enumeration value="nieczynny"/>
 102.         </restriction>
 103. </simpleType>
 104. <simpleType name="GES_PrzebiegType">
 105.         <restriction base="string">
 106.                 <enumeration value="nadziemny"/>
 107.                 <enumeration value="naziemny"/>
 108.                 <enumeration value="podziemny"/>
 109.         </restriction>
 110. </simpleType>
 111. <simpleType name="GES_RodzPrzewoduType">
 112.         <restriction base="string">
 113.                 <enumeration value="rurowy"/>
 114.                 <enumeration value="kabel"/>
 115.                 <enumeration value="swiatlowod"/>
 116.                 <enumeration value="inny"/>
 117.         </restriction>
 118. </simpleType>
 119. <simpleType name="GES_ZrodloType">
 120.         <restriction base="string">
 121.                 <enumeration value="pomiarNaOsnowe"/>
 122.                 <enumeration value="pomiarWykrywaczemPrzewodow"/>
 123.                 <enumeration value="digitalizaqjaIWektoryzaqja"/>
 124.                 <enumeration value="fotogrametria"/>
 125.                 <enumeration value="pomiarWOparciuOElementyMapy"/>
 126.                 <enumeration value="daneBranzowe"/>
 127.                 <enumeration value="inne"/>
 128.                 <enumeration value="nieokreslone"/>
 129.                 <enumeration value="niepoprawne"/>
 130.                 <enumeration value="dokumentacj aZNarady"/>
 131.                 <enumeration value="pozwolenieNaBudowe"/>
 132.                 <enumeration value="zgloszenieBudowy"/>
 133.                 <enumeration value="dokumentacjaZWytyczenia"/>
 134.         </restriction>
 135. </simpleType>
 136. <simpleType name="GES_IstnienieType">
 137.         <restriction base="string">
 138.                 <enumeration value="istniejacy"/>
 139.                 <enumeration value="proj ektowany"/>
 140.                 <enumeration value="wBudowie"/>
 141.         </restriction>
 142. </simpleType>
 143. <simpleType name="GES_RodzCiepType">
 144.         <restriction base="string">
 145.                 <enumeration value="jednoprzewodowy"/>
 146.                 <enumeration value="dwuprzewodowy"/>
 147.                 <enumeration value="troj przewodowy"/>
 148.                 <enumeration value="czteroprzewodowy"/>
 149.                 <enumeration value="wieloprzewodowy"/>
 150.         </restriction>
 151. </simpleType>
 152. <simpleType name="GES_RodzSieciType">
 153.         <restriction base="string">
 154.                 <enumeration value="benzynowy"/>
 155.                 <enumeration value="cieplowniczy"/>
 156.                 <enumeration value="elektroenergetyczny"/>
 157.                 <enumeration value="gazowy"/>
 158.                 <enumeration value="kanalizacyjny"/>
 159.                 <enumeration value="naftowy"/>
 160.                 <enumeration value="telekomunikacyjny"/>
 161.                 <enumeration value="wodociagowy"/>
 162.                 <enumeration value="niezidentyfikowany"/>
 163.                 <enumeration value="inny"/>
 164.         </restriction>
 165. </simpleType>
 166. <simpleType name="GES_RodzSlupType">
 167.         <restriction base="string">
 168.                 <enumeration value="latarnia"/>
 169.                         <enumeration value="masztOswietleniowy"/>
 170.                         <enumeration value="masztTelekomunikacyjny"/>
 171.                         <enumeration value="slup"/>
 172.                         <enumeration value="slupLaczony"/>
 173.                         <enumeration value="slupKratowy"/>
 174.                         <enumeration value="slupTrakcjiKolejowej"/>
 175.                         <enumeration value="slupTrakcjiTramwajowej"/>
 176.                         <enumeration value="slupTrakcjiTrolejbusowej"/>
 177.                         <enumeration value="turbinaWiatrowa"/>
 178.                         <enumeration value="wiezaTelekomunikacyjna"/>
 179.                         <enumeration value="inny"/>
 180.                 </restriction>
 181.         </simpleType>
 182.         <simpleType name="GES_TypCiepType">
 183.                 <restriction base="string">
 184.                         <enumeration value="wysokiParametr"/>
 185.                         <enumeration value="niskiParametr"/>
 186.                 </restriction>
 187.         </simpleType>
 188.         <simpleType name="GES_KsztaltUrzadzType">
 189.                 <restriction base="string">
 190.                         <enumeration value="kwadratowy"/>
 191.                         <enumeration value="okragly"/>
 192.                         <enumeration value="prostokatny"/>
 193.                         <enumeration value="owalny"/>
 194.                         <enumeration value="inny"/>
 195.                 </restriction>
 196.         </simpleType>
 197. </schema>
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.

 

*

Lupus

 • *
 • 1638
  117
 • Płeć: Mężczyzna
 • Dariusz Wilczewski
 • System: Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka: Chrome 46.0.2490.86 Chrome 46.0.2490.86
a nie za krótki?
 ;D
__________
Pozdrawiam
Lupus

Wszystko da się zrobić, tylko czy jest to uzasadnione ekonomicznie?
 

*

fmajus

 • *
 • 0
  0
 • Płeć: Mężczyzna
  • Ewmapa 11.23
 • System: Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka: Chrome 57.0.2987.133 Chrome 57.0.2987.133
Czy nie powinno być zgodnie z modelem:  <ges:liczbaPrzewodow>4</ges:liczbaPrzewodow>


może jest to zmienione ale aby wczytać tę wartość w wersji 11.23 element musi mieć nazwę  <ges:liczba>4</ges:liczba>