Partnerzy

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

*

supportAutor wątku

 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • 3384
  293
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
  • Ewmapa 12.17 FB
  • Status GG
 • System: Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka: Firefox 42.0 Firefox 42.0
Schemat aplikacyjny GML dla Modelu Podstawowego przedstawiony jest poniżej:

Kod: XML
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd" xmlns:bt="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy: 1.0" targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy:1.0" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="3.6">
 3.         <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
 4.         <import namespace="http://www.isotc211.org/2005/gmd" schemaLocation="http://schemas.opengis.net/iso/19139/20070417/gmd/gmd.xsd"/> <!--===========Typy podstawowe============-->
 5.         <!--======================================-->
 6.         <element name="BT_Identyfikator" type="bt:BT_IdentyfikatorType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
 7.         <complexType name="BT_IdentyfikatorType">
 8.                 <sequence>
 9.                         <element name="lokalnyId">
 10.                                 <simpleType>
 11.                                         <restriction base="string">
 12.                                                 <pattern value="[A-Za-z0-9]{8}-[A-Za-z0-9] {4}-[A-Za-z0-9] {4}-[A-Za-z0-9] {4}-[A-Za-z0-9] {12}"/>
 13.                                         </restriction>
 14.                                 </simpleType>
 15.                         </element>
 16.                         <element name="przestrzenNazw">
 17.                                 <simpleType>
 18.                                         <restriction base="string">
 19.                                                 <pattern value="PL\.[A-Za-z] {1,6}\.\d{1,6}\.[A-Za-z0-9] {1,8}"/>
 20.                                         </restriction>
 21.                                 </simpleType>
 22.                         </element>
 23.                         <element name="wersjaId" type="dateTime" minOccurs="0"/>
 24.                 </sequence>
 25.         </complexType>
 26.         <complexType name="BT_IdentyfikatorPropertyType">
 27.                 <sequence>
 28.                         <element ref="bt:BT_Identyfikator"/>
 29.                 </sequence>
 30.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 31.         </complexType>
 32.         <!--======================================-->
 33.         <element name="BT_CyklZyciaInfo" type="bt:BT_CyklZyciaInfoType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
 34.         <complexType name="BT_CyklZyciaInfoType">
 35.                 <sequence>
 36.                         <element name="poczatekWersjiObiektu" type="dateTime"/>
 37.                         <element name="koniecWersjiObiektu" type="dateTime" minOccurs="0"/>
 38.                 </sequence>
 39.         </complexType>
 40.         <complexType name="BT_CyklZyciaInfoPropertyType">
 41.                 <sequence>
 42.                         <element ref="bt:BT_CyklZyciaInfo"/>
 43.                 </sequence>
 44.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 45.         </complexType>
 46.         <!--======================================-->
 47.         <element name="BT_ZbiorDanychPrzestrzennych" type="bt:BT_ZbiorDanychPrzestrzennychType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
 48.         <complexType name="BT_ZbiorDanychPrzestrzennychType">
 49.                 <complexContent>
 50.                         <extension base="gml:AbstractFeatureType">
 51.                                 <sequence>
 52.                                         <element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
 53.                                         <element name="metadane" type="gmd:MD_Metadata_PropertyType">
 54.                                                 <annotation>
 55.                                                         <appinfo>
 56.                                                                 <gml:targetElement>gmd:MD_Metadata</gml:targetElement>
 57.                                                         </appinfo>
 58.                                                 </annotation>
 59.                                         </element>
 60.                                 </sequence>
 61.                         </extension>
 62.                 </complexContent>
 63.         </complexType>
 64.         <complexType name="BT_ZbiorDanychPrzestrzennychPropertyType">
 65.                 <sequence minOccurs="0">
 66.                         <element ref="bt:BT_ZbiorDanychPrzestrzennych"/>
 67.                 </sequence>
 68.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 69.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 70.         </complexType>
 71.         <!--======================================-->
 72.         <element name="BT_IdMaterialu" type="bt:BT_IdMaterialuType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
 73.         <complexType name="BT_IdMaterialuType">
 74.                 <sequence>
 75.                         <element name="pierwszyCzlon" type="bt:BT_OznaczenieZasobuType"/>
 76.                         <element name="drugiCzlon" type="string"/>
 77.                         <element name="trzeciCzlon" type="positiveInteger"/>
 78.                         <element name="czwartyCzlon" type="nonNegativeInteger"/>
 79.                 </sequence>
 80.         </complexType>
 81.         <complexType name="BT_IdMaterialuPropertyType">
 82.                 <sequence>
 83.                         <element ref="bt:BT_IdMaterialu"/>
 84.                 </sequence>
 85.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 86.         </complexType>
 87.         <!--======================================-->
 88.         <simpleType name="BT_OznaczenieZasobuType">
 89.                 <restriction base="string">
 90.                         <enumeration value="C">
 91.                                 <annotation>
 92.                                         <appinfo>
 93.                                                 <gml:description>centralny</gml:description>
 94.                                         </appinfo>
 95.                                 </annotation>
 96.                         </enumeration>
 97.                         <enumeration value="W">
 98.                                 <annotation>
 99.                                         <appinfo>
 100.                                                 <gml:description>wojewodzki</gml:description>
 101.                                         </appinfo>
 102.                                 </annotation>
 103.                         </enumeration>
 104.                         <enumeration value="P">
 105.                                 <annotation>
 106.                                         <appinfo>
 107.                                                 <gml:description>powiatowy</gml:description>
 108.                                         </appinfo>
 109.                                 </annotation>
 110.                         </enumeration>
 111.                 </restriction>
 112.         </simpleType>
 113.         <!--===Referencja pomiędzy obiektami IIP==-->
 114.         <!--======================================-->
 115.         <element name="BT_ReferenqjaDoObiektu" type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
 116.         <complexType name="BT_ReferencjaDoObiektuType">
 117.                 <choice>
 118.                         <element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
 119.                 </choice>
 120.         </complexType>
 121.         <complexType name="BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType">
 122.                 <sequence>
 123.                         <element ref="bt:BT_ReferencjaDoObiektu"/>
 124.                 </sequence>
 125.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 126.         </complexType>
 127.         <!--===============Dokument===============-->
 128.         <!--======================================-->
 129.         <element name="BT_Dokument" type="bt:BT_DokumentType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
 130.         <complexType name="BT_DokumentType">
 131.                 <complexContent>
 132.                         <extension base="gml:AbstractFeatureType">
 133.                                 <sequence>
 134.                                         <element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
 135.                                         <element name="startObiekt" type="dateTime"/>
 136.                                         <element name="cyklZycia" type="bt:BT_CyklZyciaInfoPropertyType"/>
 137.                                         <element name="koniecObiekt" type="dateTime" minOccurs="0"/>
 138.                                         <element name="tytul" type="string" minOccurs="0"/>
 139.                                         <element name="nazwaTworcyDokumentu" type="string" minOccurs="0"/>
 140.                                         <element name="opisDokumentu" type="string" minOccurs="0"/>
 141.                                         <element name="rodzajDokumentu" type="bt:DC_RodzajDokumentuType"/>
 142.                                         <element name="sygnaturaDokumentu" type="string" minOccurs="0"/>
 143.                                         <element name="zasobSieciowy" type="gmd:CI_OnlineResource_PropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 144.                                         <element name="dataDokumentu" nillable="true">
 145.                                                 <complexType>
 146.                                                         <simpleContent>
 147.                                                                 <extension base="date">
 148.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 149.                                                                 </extension>
 150.                                                         </simpleContent>
 151.                                                 </complexType>
 152.                                         </element>
 153.                                         <element name="oznKancelaryjneDokumentu" nillable="true">
 154.                                                 <complexType>
 155.                                                         <simpleContent>
 156.                                                                 <extension base="string">
 157.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 158.                                                                 </extension>
 159.                                                         </simpleContent>
 160.                                                 </complexType>
 161.                                         </element>
 162.                                         <element name="zalacznikDokumentu" type="gml:ReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 163.                                 </sequence>
 164.                         </extension>
 165.                 </complexContent>
 166.         </complexType>
 167.         <complexType name="BT_DokumentPropertyType">
 168.                 <sequence minOccurs="0">
 169.                         <element ref="bt:BT_Dokument"/>
 170.                 </sequence>
 171.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 172.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 173.         </complexType>
 174.         <!--======================================-->
 175.         <simpleType name="DC_RodzajDokumentuType">
 176.                 <restriction base="string">
 177.                         <enumeration value="1">
 178.                                 <annotation>
 179.                                         <appinfo>
 180.                                                 <gml:description>umowaAktNotarialny</gml:description>
 181.                                         </appinfo>
 182.                                 </annotation>
 183.                         </enumeration>
 184.                         <enumeration value="2">
 185.                                 <annotation>
 186.                                         <appinfo>
 187.                                                 <gml:description>aktWlasnosciZiemi</gml:description>
 188.                                         </appinfo>
 189.                                 </annotation>
 190.                         </enumeration>
 191.                         <enumeration value="3">
 192.                                 <annotation>
 193.                                         <appinfo>
 194.                                                 <gml:description>decyzjaAdminInnaNizAWZ</gml:description>
 195.                                         </appinfo>
 196.                                 </annotation>
 197.                         </enumeration>
 198.                         <enumeration value="4">
 199.                                 <annotation>
 200.                                         <appinfo>
 201.                                                 <gml:description>orzeczenieSaduPostanowienieWyrok</gml:description>
 202.                                         </appinfo>
 203.                                 </annotation>
 204.                         </enumeration>
 205.                         <enumeration value="5">
 206.                                 <annotation>
 207.                                         <appinfo>
 208.                                                 <gml:description>wyciagOdpisZKsiegiWieczystej</gml:description>
 209.                                         </appinfo>
 210.                                 </annotation>
 211.                         </enumeration>
 212.                         <enumeration value="6">
 213.                                 <annotation>
 214.                                         <appinfo>
 215.                                                 <gml:description>wyciagOdpisZKsiegiHipotecznej</gml:description>
 216.                                         </appinfo>
 217.                                 </annotation>
 218.                         </enumeration>
 219.                         <enumeration value="7">
 220.                                 <annotation>
 221.                                         <appinfo>
 222.                                                 <gml:description>odpisAktKWLubZbioruDokumentu</gml:description>
 223.                                         </appinfo>
 224.                                 </annotation>
 225.                         </enumeration>
 226.                         <enumeration value="8">
 227.                                 <annotation>
 228.                                         <appinfo>
 229.                                                 <gml:description>zawiadomienieZWydzialuKW</gml:description>
 230.                                         </appinfo>
 231.                                 </annotation>
 232.                         </enumeration>
 233.                         <enumeration value="9">
 234.                                 <annotation>
 235.                                         <appinfo>
 236.                                                 <gml:description>wniosekWSprawieZmiany</gml:description>
 237.                                         </appinfo>
 238.                                 </annotation>
 239.                         </enumeration>
 240.                         <enumeration value="10">
 241.                                 <annotation>
 242.                                         <appinfo>
 243.                                                 <gml:description>wyciagZDokumentacjiBudowyBudynku</gml:description>
 244.                                         </appinfo>
 245.                                 </annotation>
 246.                         </enumeration>
 247.                         <enumeration value="11">
 248.                                 <annotation>
 249.                                         <appinfo>
 250.                                                 <gml:description>protokol</gml:description>
 251.                                         </appinfo>
 252.                                 </annotation>
 253.                         </enumeration>
 254.                         <enumeration value="12">
 255.                                 <annotation>
 256.                                         <appinfo>
 257.                                                 <gml:description>ustawa</gml:description>
 258.                                         </appinfo>
 259.                                 </annotation>
 260.                         </enumeration>
 261.                         <enumeration value="13">
 262.                                 <annotation>
 263.                                         <appinfo>
 264.                                                 <gml:description>rozporzadzenie</gml:description>
 265.                                         </appinfo>
 266.                                 </annotation>
 267.                         </enumeration>
 268.                         <enumeration value="14">
 269.                                 <annotation>
 270.                                         <appinfo>
 271.                                                 <gml:description>uchwala</gml:description>
 272.                                         </appinfo>
 273.                                 </annotation>
 274.                         </enumeration>
 275.                         <enumeration value="15">
 276.                                 <annotation>
 277.                                         <appinfo>
 278.                                                 <gml:description>zarzadzenie</gml:description>
 279.                                         </appinfo>
 280.                                 </annotation>
 281.                         </enumeration>
 282.                         <enumeration value="16">
 283.                                 <annotation>
 284.                                         <appinfo>
 285.                                                 <gml:description>odpisWyciagZInnegoRejestruPublicznego</gml:description>
 286.                                         </appinfo>
 287.                                 </annotation>
 288.                         </enumeration>
 289.                         <enumeration value="17">
 290.                                 <annotation>
 291.                                         <appinfo>
 292.                                                 <gml:description>pelnomocnictwo</gml:description>
 293.                                         </appinfo>
 294.                                 </annotation>
 295.                         </enumeration>
 296.                         <enumeration value="18">
 297.                                 <annotation>
 298.                                         <appinfo>
 299.                                                 <gml:description>wyciagZOperatuSzacunkowego</gml:description>
 300.                                         </appinfo>
 301.                                 </annotation>
 302.                         </enumeration>
 303.                         <enumeration value="19">
 304.                                 <annotation>
 305.                                         <appinfo>
 306.                                                 <gml:description>innyDokument</gml:description>
 307.                                         </appinfo>
 308.                                 </annotation>
 309.                         </enumeration>
 310.                         <enumeration value="20">
 311.                                 <annotation>
 312.                                         <appinfo>
 313.                                                 <gml:description>dokArchitektoniczoBud</gml:description>
 314.                                         </appinfo>
 315.                                 </annotation>
 316.                         </enumeration>
 317.                         <enumeration value="21">
 318.                                 <annotation>
 319.                                         <appinfo>
 320.                                                 <gml:description>dokPlanistyczny</gml:description>
 321.                                         </appinfo>
 322.                                 </annotation>
 323.                         </enumeration>
 324.                         <enumeration value="22">
 325.                                 <annotation>
 326.                                         <appinfo>
 327.                                                 <gml:description>protokolNaradyKoordynacyjnej</gml:description>
 328.                                         </appinfo>
 329.                                 </annotation>
 330.                         </enumeration>
 331.                         <enumeration value="23">
 332.                                 <annotation>
 333.                                         <appinfo>
 334.                                                 <gml:description>umowaDzierzawy</gml:description>
 335.                                         </appinfo>
 336.                                 </annotation>
 337.                         </enumeration>
 338.                 </restriction>
 339.         </simpleType>
 340.         <!--=================Karto================-->
 341.         <!--======================================-->
 342.         <element name="KR_ObiektKarto" type="bt:KR_ObiektKartoType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
 343.         <complexType name="KR_ObiektKartoType">
 344.                 <complexContent>
 345.                         <extension base="gml:AbstractFeatureType">
 346.                                 <sequence>
 347.                                         <element name="mianownikSkali" type="integer" minOccurs="0"/>
 348.                                         <element name="kodKarto" type="string" minOccurs="0"/>
 349.                                         <element name="geometriaKarto" type="gml:GeometryPropertyType" minOccurs="0"/>
 350.                                         <element name="uwagi" type="string" minOccurs="0"/>
 351.                                         <element name="etykieta" ntype="bt:KR_EtykietaPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 352.                                         <element name="parametr" type="double" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 353.                                         <element name="warstwa" type="string" minOccurs="0"/>
 354.                                         <element name="katObrotu" type="double" minOccurs="0"/>
 355.                                         <element name="obiektPrzedstawiany" type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 356.                                 </sequence>
 357.                         </extension>
 358.                 </complexContent>
 359.         </complexType>
 360.         <complexType name="KR_ObiektKartoPropertyType">
 361.                 <sequence minOccurs="0">
 362.                         <element ref="bt:KR_ObiektKarto"/>
 363.                 </sequence>
 364.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 365.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 366.         </complexType>
 367.         <!--======================================-->
 368.         <element name="KR_Etykieta" type="bt:KR_EtykietaType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
 369.         <complexType name="KR_EtykietaType" >
 370.                 <sequence>
 371.                         <element name="tekst" type="string" minOccurs="0"/>
 372.                         <element name="czcionka" type="bt:KR_KrojPismaPropertyType" minOccurs="0"/>
 373.                         <element name="geometriaKarto" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType"/>
 374.                         <element name="odnosnik" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="0"/>
 375.                         <element name="katObrotu" type="double" minOccurs="0"/>
 376.                         <element name="justyfikaqja" type="positiveInteger" minOccurs="0"/>
 377.                         <element name="kodKarto" type="string" minOccurs="0"/>
 378.                 </sequence>
 379.         </complexType>
 380.         <complexType name="KR_EtykietaPropertyType">
 381.                 <sequence>
 382.                         <element ref="bt:KR_Etykieta"/>
 383.                 </sequence>
 384.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 385.         </complexType>
 386.         <!--======================================-->
 387.         <element name="KR_KrojPisma" type="bt:KR_KrojPismaType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
 388.         <complexType name="KR_KrojPismaType">
 389.                 <sequence>
 390.                         <element name="nazwaCzcionki" type="string"/>
 391.                         <element name="wysCzcionki" type="integer"/>
 392.                         <element name="pogrubienie" type="boolean"/>
 393.                         <element name="kursywa" type="boolean"/>
 394.                         <element name="podkreslenie" type="boolean"/>
 395.                         <element name="kolor" type="integer" minOccurs="3" maxOccurs="4"/>
 396.                 </sequence>
 397.         </complexType>
 398.         <complexType name="KR_KrojPismaPropertyType">
 399.                 <sequence>
 400.                         <element ref="bt:KR_KrojPisma"/>
 401.                 </sequence>
 402.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 403.         </complexType>
 404.         <!--======================================-->
 405.         <element name="KR_Opis" type="bt:KR_OpisType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
 406.         <complexType name="KR_OpisType">
 407.                 <complexContent>
 408.                         <extension base="gml:AbstractFeatureType">
 409.                                 <sequence>
 410.                                         <element name="idOpisu" type="string"/>
 411.                                         <element name="opis" type="string" minOccurs="0"/>
 412.                                         <element name="czcionka" type="bt:KR_KrojPismaPropertyType" minOccurs="0"/>
 413.                                         <element name="geometriaKarto" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
 414.                                         <element name="kodKarto" type="string" minOccurs="0"/>
 415.                                 </sequence>
 416.                         </extension>
 417.                 </complexContent>
 418.         </complexType>
 419.         <complexType name="KR_OpisPropertyType">
 420.                 <sequence minOccurs="0">
 421.                         <element ref="bt:KR_Opis"/>
 422.                 </sequence>
 423.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 424.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 425.         </complexType>
 426. </schema>
"Bądź Narodowi pożytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.