Partnerzy

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

*

supportAutor wątku

 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • 3385
  293
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
  • Ewmapa 12.17 FB
  • Status GG
 • System: Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka: Firefox 42.0 Firefox 42.0
Schemat aplikacyjny GML dla Modelu Podstawowego przedstawiony jest poniżej:

Kod: XML
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd" xmlns:bt="um:gugik:specyfikaqje:gmlas:modelPodstawowy: 1.0" targetNamespace="um:gugik:specyfikaqje:gmlas:modelPodstawowy:L0" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="3.6">
 3.         <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
 4.         <import namespace="http://www.isotc211.org/2005/gmd" schemaLocation="http://schemas.opengis.net/iso/19139/20070417/gmd/gmd.xsd"/>
 5.         <!--===========Typy podstawowe============-->
 6.         <!--======================================-->
 7.         <element name="BT_Identyfikator" type="bt:BT_IdentyfikatorType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
 8.         <complexType name="BT_IdentyfikatorType">
 9.                 <sequence>
 10.                         <element name="lokalnyId">
 11.                                 <simpleType>
 12.                                         <restriction base="string">
 13.                                                 <pattern value="[A-Za-z0-9]{8}-[A-Za-z0-9] {4}-[A-Za-z0-9] {4} -[A-Za-z0-9] {4} -[A-Za-z0-9] {12}"/>
 14.                                         </restriction>
 15.                                 </simpleType>
 16.                         </element>
 17.                         <element name="przestrzenNazw">
 18.                                 <simpleType>
 19.                                         <restriction base="string">
 20.                                                 <pattern value="PL\.[A-Za-z] {1,6}\.\d{1,6}\.[A-Za-z0-9] {1,8}"/>
 21.                                         </restriction>
 22.                                 </simpleType>
 23.                         </element>
 24.                         <element name="wersjaId" type="dateTime" minOccurs="0"/>
 25.                 </sequence>
 26.         </complexType>
 27.         <complexType name="BT_IdentyfikatorPropertyType">
 28.                 <sequence>
 29.                         <element ref="bt:BT_Identyfikator"/>
 30.                 </sequence>
 31.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 32.         </complexType>
 33.         <!--======================================-->
 34.         <element name="BT_CyklZyciaInfo" type="bt:BT_CyklZyciaInfoType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
 35.         <complexType name="BT_CyklZyciaInfoType">
 36.                 <sequence>
 37.                         <element name="poczatekWersjiObiektu" type="dateTime"/>
 38.                         <element name="koniecWersjiObiektu" type="dateTime" minOccurs="0"/>
 39.                 </sequence>
 40.         </complexType>
 41.         <complexType name="BT_CyklZyciaInfoPropertyType">
 42.                 <sequence>
 43.                         <element ref="bt:BT_CyklZyciaInfo"/>
 44.                 </sequence>
 45.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 46.         </complexType>
 47.         <!--======================================-->
 48.         <element name="BT_ZbiorDanychPrzestrzennych" type="bt:BT_ZbiorDanychPrzestrzennychType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
 49.         <complexType name="BT_ZbiorDanychPrzestrzennychType">
 50.                 <complexContent>
 51.                         <extension base="gml:AbstractFeatureType">
 52.                                 <sequence>
 53.                                         <element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
 54.                                         <element name="metadane" type="gmd:MD_Metadata_PropertyType">
 55.                                                 <annotation>
 56.                                                         <appinfo>
 57.                                                                 <gml:targetElement>gmd:MD_Metadata</gml:targetElement>
 58.                                                         </appinfo>
 59.                                                 </annotation>
 60.                                         </element>
 61.                                 </sequence>
 62.                         </extension>
 63.                 </complexContent>
 64.         </complexType>
 65.         <complexType name="BT_ZbiorDanychPrzestrzennychPropertyType">
 66.                 <sequence minOccurs="0">
 67.                         <element ref="bt:BT_ZbiorDanychPrzestrzennych"/>
 68.                 </sequence>
 69.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 70.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 71.         </complexType>
 72.         <!--======================================-->
 73.         <element name="BT_IdMaterialu" type="bt:BT_IdMaterialuType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
 74.         <complexType name="BT_IdMaterialuType">
 75.                 <sequence>
 76.                         <element name="pierwszyCzlon" type="bt:BT_OznaczenieZasobuType"/>
 77.                         <element name="drugiCzlon" type="string"/>
 78.                         <element name="trzeciCzlon" type="positiveInteger"/>
 79.                         <element name="czwartyCzlon" type="nonNegativeInteger"/>
 80.                 </sequence>
 81.         </complexType>
 82.         <complexType name="BT_IdMaterialuPropertyType">
 83.                 <sequence>
 84.                         <element ref="bt:BT_IdMaterialu"/>
 85.                 </sequence>
 86.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 87.         </complexType>
 88.         <!--======================================-->
 89.         <simpleType name="BT_OznaczenieZasobuType">
 90.                 <restriction base="string">
 91.                         <enumeration value="C">
 92.                                 <annotation>
 93.                                         <appinfo>
 94.                                                 <gml:description>centralny</gml:description>
 95.                                         </appinfo>
 96.                                 </annotation>
 97.                         </enumeration>
 98.                         <enumeration value="W">
 99.                                 <annotation>
 100.                                         <appinfo>
 101.                                                 <gml:description>wojewodzki</gml:description>
 102.                                         </appinfo>
 103.                                 </annotation>
 104.                         </enumeration>
 105.                         <enumeration value="P">
 106.                                 <annotation>
 107.                                         <appinfo>
 108.                                                 <gml:description>powiatowy</gml:description>
 109.                                         </appinfo>
 110.                                 </annotation>
 111.                         </enumeration>
 112.                 </restriction>
 113.         </simpleType>
 114.         <!--===Referenqja pomiędzy obiektami IIP==—>
 115.         <!--======================================-->
 116.         <element name="BT_ReferencjaDoObiektu" type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
 117.         <complexType name="BT_ReferenqjaDoObiektuType">
 118.                 <choice>
 119.                         <element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
 120.                 </choice>
 121.         </complexType>
 122.         <complexType name="BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType">
 123.                 <sequence>
 124.                         <element ref="bt:BT_ReferencjaDoObiektu"/>
 125.                 </sequence>
 126.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 127.         </complexType>
 128.         <!--===============Dokument===============-->
 129.         <!--======================================-->
 130.         <element name="BT_Dokument" type="bt:BT_DokumentType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
 131.         <complexType name="BT_DokumentType">
 132.                 <complexContent>
 133.                         <extension base="gml:AbstractFeatureType">
 134.                                 <sequence>
 135.                                         <element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
 136.                                         <element name="startObiekt" type="dateTime"/>
 137.                                         <element name="cyklZycia" type="bt:BT_CyklZyciaInfoPropertyType"/>
 138.                                         <element name="koniecObiekt" type="dateTime" minOccurs="0"/>
 139.                                         <element name="tytul" type="string" minOccurs="0"/>
 140.                                         <element name="nazwaTworcyDokumentu" type="string" minOccurs="0"/>
 141.                                         <element name="opisDokumentu" type="string" minOccurs="0"/>
 142.                                         <element name="rodzajDokumentu" type="bt:DC_RodzajDokumentuType"/>
 143.                                         <element name="sygnaturaDokumentu" type="string" minOccurs="0"/>
 144.                                         <element name="zasobSieciowy" type="gmd:CI_OnlineResource_PropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 145.                                         <element name="dataDokumentu" nillable="true">
 146.                                                 <complexType>
 147.                                                         <simpleContent>
 148.                                                                 <extension base="date">
 149.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 150.                                                                 </extension>
 151.                                                         </simpleContent>
 152.                                                 </complexType>
 153.                                         </element>
 154.                                         <element name="oznKancelaryjneDokumentu" nillable="true">
 155.                                                 <complexType>
 156.                                                         <simpleContent>
 157.                                                                 <extension base="string">
 158.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 159.                                                                 </extension>
 160.                                                         </simpleContent>
 161.                                                 </complexType>
 162.                                         </element>
 163.                                         <element name="zalacznikDokumentu" type="gml:ReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 164.                                 </sequence>
 165.                         </extension>
 166.                 </complexContent>
 167.         </complexType>
 168.         <complexType name="BT_DokumentPropertyType">
 169.                 <sequence minOccurs="0">
 170.                         <element ref="bt:BT_Dokument"/>
 171.                 </sequence>
 172.                 <attributeGroup ref="gml:AssotiationAttributeGroup"/>
 173.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 174.         </complexType>
 175.         <!--======================================-->
 176.         <simpleType name="DC_RodzajDokumentuType">
 177.                 <restriction base="string">
 178.                         <enumeration value=" 1">
 179.                                 <annotation>
 180.                                         <appinfo>
 181.                                                 <gml:description>umowaAktNotarialny</gml:description>
 182.                                         </appinfo>
 183.                                 </annotation>
 184.                         </enumeration>
 185.                         <enumeration value="2">
 186.                                 <annotation>
 187.                                         <appinfo>
 188.                                                 <gml:description>aktWlasnosciZiemi</gml:description>
 189.                                         </appinfo>
 190.                                 </annotation>
 191.                         </enumeration>
 192.                         <enumeration value="3">
 193.                                 <annotation>
 194.                                         <appinfo>
 195.                                                 <gml:description>decyzjaAdminInnaNizAWZ</gml:description>
 196.                                         </appinfo>
 197.                                 </annotation>
 198.                         </enumeration>
 199.                         <enumeration value="4">
 200.                                 <annotation>
 201.                                         <appinfo>
 202.                                                 <gml:description>orzeczenieSaduPostanowienieWyrok</gml:description>
 203.                                         </appinfo>
 204.                                 </annotation>
 205.                         </enumeration>
 206.                         <enumeration value="5">
 207.                                 <annotation>
 208.                                         <appinfo>
 209.                                                 <gml:description>wyciagOdpisZKsiegiWieczystej</gml:description>
 210.                                         </appinfo>
 211.                                 </annotation>
 212.                         </enumeration>
 213.                         <enumeration value="6">
 214.                                 <annotation>
 215.                                         <appinfo>
 216.                                                 <gml:description>wyciagOdpisZKsiegiHipotecznej</gml:description>
 217.                                         </appinfo>
 218.                                 </annotation>
 219.                         </enumeration>
 220.                         <enumeration value="7">
 221.                                 <annotation>
 222.                                         <appinfo>
 223.                                                 <gml:description>odpisAktKWLubZbioruDokumentu</gml:description>
 224.                                         </appinfo>
 225.                                 </annotation>
 226.                         </enumeration>
 227.                         <enumeration value="8">
 228.                                 <annotation>
 229.                                         <appinfo>
 230.                                                 <gml:description>zawiadomienieZWydzialuKW</gml:description>
 231.                                         </appinfo>
 232.                                 </annotation>
 233.                         </enumeration>
 234.                         <enumeration value="9">
 235.                                 <annotation>
 236.                                         <appinfo>
 237.                                                 <gml:description>wniosekWSprawieZmiany</gml:description>
 238.                                         </appinfo>
 239.                                 </annotation>
 240.                         </enumeration>
 241.                         <enumeration value="10">
 242.                                 <annotation>
 243.                                         <appinfo>
 244.                                                 <gml:description>wyciagZDokumentacjiBudowyBudynku</gml:description>
 245.                                         </appinfo>
 246.                                 </annotation>
 247.                         </enumeration>
 248.                         <enumeration value="11">
 249.                                 <annotation>
 250.                                         <appinfo>
 251.                                                 <gml:description>protokol</gml:description>
 252.                                         </appinfo>
 253.                                 </annotation>
 254.                         </enumeration>
 255.                         <enumeration value="12">
 256.                                 <annotation>
 257.                                         <appinfo>
 258.                                                 <gml:description>ustawa</gml:description>
 259.                                         </appinfo>
 260.                                 </annotation>
 261.                         </enumeration>
 262.                         <enumeration value="13">
 263.                                 <annotation>
 264.                                         <appinfo>
 265.                                                 <gml:description>rozporzadzenie</gml:description>
 266.                                         </appinfo>
 267.                                 </annotation>
 268.                         </enumeration>
 269.                         <enumeration value="14">
 270.                                 <annotation>
 271.                                         <appinfo>
 272.                                                 <gml:description>uchwala</gml:description>
 273.                                         </appinfo>
 274.                                 </annotation>
 275.                         </enumeration>
 276.                         <enumeration value="15">
 277.                                 <annotation>
 278.                                         <appinfo>
 279.                                                 <gml:description>zarzadzenie</gml:description>
 280.                                         </appinfo>
 281.                                 </annotation>
 282.                         </enumeration>
 283.                         <enumeration value="16">
 284.                                 <annotation>
 285.                                         <appinfo>
 286.                                                 <gml:description>odpisWyciagZInnegoRejestruPublicznego</gml:description>
 287.                                         </appinfo>
 288.                                 </annotation>
 289.                         </enumeration>
 290.                         <enumeration value="17">
 291.                                 <annotation>
 292.                                         <appinfo>
 293.                                                 <gml:description>pelnomocnictwo</gml:description>
 294.                                         </appinfo>
 295.                                 </annotation>
 296.                         </enumeration>
 297.                         <enumeration value="18">
 298.                                 <annotation>
 299.                                         <appinfo>
 300.                                                 <gml:description>wyciagZOperatuSzacunkowego</gml:description>
 301.                                         </appinfo>
 302.                                 </annotation>
 303.                         </enumeration>
 304.                         <enumeration value="19">
 305.                                 <annotation>
 306.                                         <appinfo>
 307.                                                 <gml:description>mnyDokument</gml:description>
 308.                                         </appinfo>
 309.                                 </annotation>
 310.                         </enumeration>
 311.                         <enumeration value="20">
 312.                                 <annotation>
 313.                                         <appinfo>
 314.                                                 <gml:description>dokArchitektoniczoBud</gml:description>
 315.                                         </appinfo>
 316.                                 </annotation>
 317.                         </enumeration>
 318.                         <enumeration value="21">
 319.                                 <annotation>
 320.                                         <appinfo>
 321.                                                 <gml:description>dokPlanistyczny</gml:description>
 322.                                         </appinfo>
 323.                                 </annotation>
 324.                         </enumeration>
 325.                         <enumeration value="22">
 326.                                 <annotation>
 327.                                         <appinfo>
 328.                                                 <gml:description>protokolNaradyKoordynacyjnej</gml:description>
 329.                                         </appinfo>
 330.                                 </annotation>
 331.                         </enumeration>
 332.                         <enumeration value="23">
 333.                                 <annotation>
 334.                                         <appinfo>
 335.                                                 <gml:description>umowaDzierzawy</gml:description>
 336.                                         </appinfo>
 337.                                 </annotation>
 338.                         </enumeration>
 339.                 </restriction>
 340.         </simpleType>
 341.         <!--=================Karto================-->
 342.         <!--======================================-->
 343.         <element name="KR_ObiektKarto" type="bt:KR_ObiektKartoType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
 344.         <complexType name="KR_ObiektKartoType">
 345.                 <complexContent>
 346.                         <extension base="gml:AbstractFeatureType">
 347.                                 <sequence>
 348.                                         <element name="mianownikSkali" type="integer" minOccurs="0"/>
 349.                                         <element name="kodKarto" type="string" minOccurs="0"/>
 350.                                         <element name="geometriaKarto" type="gml:GeometryPropertyType" minOccurs="0"/>
 351.                                         <element name="uwagi" type="string" minOccurs="0"/>
 352.                                         <element name="etykieta" type="bt:KR_EtykietaPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 353.                                         <element name="parametr" type="double" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 354.                                         <element name="warstwa" type="string" minOccurs="0"/>
 355.                                         <element name="katObrotu" type="double" minOccurs="0"/>
 356.                                         <element name="obiektPrzedstawiany" type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 357.                                 </sequence>
 358.                         </extension>
 359.                 </complexContent>
 360.         </complexType>
 361.         <complexType name="KR_ObiektKartoPropertyType">
 362.                 <sequence minOccurs="0">
 363.                         <element ref="bt:KR_ObiektKarto"/>
 364.                 </sequence>
 365.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 366.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 367.         </complexType>
 368.         <!--======================================-->
 369.         <element name="KR_Etykieta" type="bt:KR_EtykietaType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
 370.         <complexType name="KR_EtykietaType" >
 371.                 <sequence>
 372.                         <element name="tekst" type="string" minOccurs="0"/>
 373.                         <element name="czcionka" type="bt:KR_KrojPismaPropertyType" minOccurs="0"/>
 374.                         <element name="geometriaKarto" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType"/>
 375.                         <element name="odnosnik" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="0"/>
 376.                         <element name="katObrotu" type="double" minOccurs="0"/>
 377.                         <element name="justyfikacja" type="positiveInteger" minOccurs="0"/>
 378.                         <element name="kodKarto" type="string" minOccurs="0"/>
 379.                 </sequence>
 380.         </complexType>
 381.         <complexType name="KR_EtykietaPropertyType">
 382.                 <sequence>
 383.                         <element ref="bt:KR_Etykieta"/>
 384.                 </sequence>
 385.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 386.         </complexType>
 387.         <!--================================-->
 388.         <element name="KR_KrojPisma" type="bt:KR_KrojPismaType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
 389.         <complexType name="KR_KrojPismaType">
 390.                 <sequence>
 391.                         <element name="nazwaCzcionki" type="string"/>
 392.                         <element name="wysCzcionki" type="integer"/>
 393.                         <element name="pogrubienie" type="boolean"/>
 394.                         <element name="kursywa" type="boolean"/>
 395.                         <element name="podkreslenie" type="boolean"/>
 396.                         <element name="kolor" type="integer" minOccurs="3" maxOccurs="4"/>
 397.                 </sequence>
 398.         </complexType>
 399.         <complexType name="KR_KrojPismaPropertyType">
 400.                 <sequence>
 401.                         <element ref="bt:KR_KrojPisma"/>
 402.                 </sequence>
 403.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 404.         </complexType>
 405.         <!--======================================-->
 406.         <element name="KR_Opis" type="bt:KR_OpisType" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
 407.         <complexType name="KR_OpisType">
 408.                 <complexContent>
 409.                         <extension base="gml:AbstractFeatureType">
 410.                                 <sequence>
 411.                                         <element name="idOpisu" type="string"/>
 412.                                         <element name="opis" type="string" minOccurs="0"/>
 413.                                         <element name="czcionka" type="bt:KR_KrojPismaPropertyType" minOccurs="0"/>
 414.                                         <element name="geometriaKarto" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType" maxOccurs="unbounded"/>
 415.                                         <element name="kodKarto" type="string" minOccurs="0"/>
 416.                                 </sequence>
 417.                         </extension>
 418.                 </complexContent>
 419.         </complexType>
 420.         <complexType name="KR_OpisPropertyType">
 421.                 <sequence minOccurs="0">
 422.                         <element ref="bt:KR_Opis"/>
 423.                 </sequence>
 424.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 425.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 426.         </complexType>
 427. </schema>
"Bądź Narodowi pożytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.