Partnerzy

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

*

supportAutor wątku

 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • 3384
  293
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
  • Ewmapa 12.17 FB
  • Status GG
 • System: Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka: Firefox 42.0 Firefox 42.0
Schemat aplikacyjny GML dla krajowej bazy GESUT przedstawiony jest poniżej

Kod: XML
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:kges="um:gugik:specyfikaqje:gmlas:krajowaBazaDanychGeodezyjnejEwidenqjiSieciUzbrojeniaTerenu:1.0" xmlns:bt="um:gugik:specyfikaqje:gmlas:modelPodstawowy:1.0" targetNamespace="um:gugik:specyfikaqje:gmlas:krajowaBazaDanychGeodezyjnejEwidenqjiSietiUzbrojeniaTerenu: 1.0" elementFormDefault="qualified" version=" 1.0">
 3.         <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
 4.         <import namespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:modelPodstawowy: 1.0" schemaLocation="BT_ModelPodstawowy.xsd"/>
 5.         <include schemaLocation="KGES_KGESUT_Slowniki.xsd"/>
 6.         <!-- ============================================================ -->
 7.         <element name="KGES_ObiektKGESUT" type="kges:KGES_ObiektKGESUTType" abstract="true" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
 8.         <complexType name="KGES_ObiektKGESUTType" abstract="true">
 9.                 <complexContent>
 10.                         <extension base="gml:AbstractFeatureType">
 11.                                 <sequence>
 12.                                         <element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
 13.                                         <element name="startObiekt" type="date"/>
 14.                                         <element name="cyklZyciaObiektu" type="bt:BT_CyklZyciaInfoPropertyType"/>
 15.                                         <element name="koniecObiekt" type="date" minOccurs="0"/>
 16.                                         <element name="zrodlo" type="kges:KGES_ZrodloType" minOccurs="0"/>
 17.                                         <element name="istnienie" type="kges:KGES_IstnienieType"/>
 18.                                         <element name="eksploatacja" nillable="true" minOccurs="0">
 19.                                                 <complexType>
 20.                                                         <simpleContent>
 21.                                                                 <extension base="kges:KGES_EksploatacjaType">
 22.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 23.                                                                 </extension>
 24.                                                         </simpleContent>
 25.                                                 </complexType>
 26.                                         </element>
 27.                                         <element name="wladajacy" nillable="true">
 28.                                                 <complexType>
 29.                                                         <complexContent>
 30.                                                                 <extension base="kges:KGES_DaneOsobyPropertyType">
 31.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 32.                                                                 </extension>
 33.                                                         </complexContent>
 34.                                                 </complexType>
 35.                                         </element>
 36.                                         <element name="dokument" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 37.                                         <!-- Roles -->
 38.                                         <element name="informacja" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 39.                                         <element name="rodzajPunkt" type="gml:ReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 40.                                         <element name="GESUT" type="gml:ReferenceType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 41.                                         <element name="korytarzPrzesylowy" type="gml:ReferenceType" minOccurs="0"/>
 42.                                 </sequence>
 43.                         </extension>
 44.                 </complexContent>
 45.         </complexType>
 46.         <complexType name="KGES_ObiektKGESUTPropertyType">
 47.                 <sequence minOccurs="0">
 48.                         <element ref="kges:KGES_ObiektKGESUT"/>
 49.                 </sequence>
 50.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 51.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 52.         </complexType>
 53.         <element name="KGES_PunktOOkreslonejWysokosci" type="kges:KGES_PunktOOkreslonejWysokosciType" substitutionGroup="kges:KGES_ObiektKGESUT"/>
 54.         <complexType name="KGES_PunktOOkreslonejWysokosciType">
 55.                 <complexContent>
 56.                         <extension base="kges:KGES_ObiektKGESUTType">
 57.                                 <sequence>
 58.                                         <element name="geometria" type="gml:PointPropertyType"/>
 59.                                         <element name="rzednaGory" type="double" minOccurs="0"/>
 60.                                         <element name="rzednaDolu" type="double" minOccurs="0"/>
 61.                                 </sequence>
 62.                         </extension>
 63.                 </complexContent>
 64.         </complexType>
 65.         <complexType name="KGES_PunktOOkreslonejWysokosciPropertyType">
 66.                 <sequence minOccurs="0">
 67.                         <element ref="kges:KGES_PunktOOkreslonejWysokosci"/>
 68.                 </sequence>
 69.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 70.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 71.         </complexType>
 72.         <element name="KGES_KorytarzPrzesylowy" type="kges:KGES_KorytarzPrzesylowyType" substitutionGroup="kges:KGES_ObiektKGESUT"/>
 73.         <complexType name="KGES_KorytarzPrzesylowyType">
 74.                 <complexContent>
 75.                         <extension base="kges:KGES_ObiektKGESUTType">
 76.                                 <sequence>
 77.                                         <element name="geometria" type="gml:SurfacePropertyType"/>
 78.                                         <element name="rodzajSieci" type="kges:KGES_RodzSieciType" maxOccurs="unbounded"/>
 79.                                 </sequence>
 80.                         </extension>
 81.                 </complexContent>
 82.         </complexType>
 83.         <complexType name="KGES_KorytarzPrzesylowyPropertyType">
 84.                 <sequence minOccurs="0">
 85.                         <element ref="kges:KGES_KorytarzPrzesylowy"/>
 86.                 </sequence>
 87.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 88.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 89.         </complexType>
 90.         <element name="KGES_Przewod" type="kges:KGES_PrzewodType" abstract="true" substitutionGroup="kges:KGES_ObiektKGESUT"/>
 91.         <complexType name="KGES_PrzewodType" abstract="true">
 92.                 <complexContent>
 93.                         <extension base="kges:KGES_ObiektKGESUTType">
 94.                                 <sequence>
 95.                                         <element name="geometria" type="gml:CurvePropertyType"/>
 96.                                         <element name="funkcja" nillable="true">
 97.                                                 <complexType>
 98.                                                         <simpleContent>
 99.                                                                 <extension base="kges:KGES_FunkcjaType">
 100.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 101.                                                                 </extension>
 102.                                                         </simpleContent>
 103.                                                 </complexType>
 104.                                         </element>
 105.                                         <element name="przebieg" nillable="true">
 106.                                                 <complexType>
 107.                                                         <simpleContent>
 108.                                                                 <extension base="kges:KGES_PrzebiegType">
 109.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 110.                                                                 </extension>
 111.                                                         </simpleContent>
 112.                                                 </complexType>
 113.                                         </element>
 114.                                         <element name="rodzajPrzewodu" nillable="true">
 115.                                                 <complexType>
 116.                                                         <simpleContent>
 117.                                                                 <extension base="kges:KGES_RodzPrzewoduType">
 118.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 119.                                                                 </extension>
 120.                                                         </simpleContent>
 121.                                                 </complexType>
 122.                                         </element>
 123.                                 </sequence>
 124.                         </extension>
 125.                 </complexContent>
 126.         </complexType>
 127.         <complexType name="KGES_PrzewodPropertyType">
 128.                 <sequence minOccurs="0">
 129.                         <element ref="kges:KGES_Przewod"/>
 130.                 </sequence>
 131.                 <attributeGroup ref="gml:AssotiationAttributeGroup"/>
 132.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 133.         </complexType>
 134.         <element name="KGES_BudowlaPodziemna" type="kges:KGES_BudowlaPodziemnaType" substitutionGroup="kges:KGES_ObiektKGESUT"/>
 135.         <complexType name="KGES_BudowlaPodziemnaType">
 136.                 <complexContent>
 137.                         <extension base="kges:KGES_ObiektKGESUTType">
 138.                                 <sequence>
 139.                                         <element name="geometria" type="gml:SurfacePropertyType"/>
 140.                                         <element name="rodzajBudowli" type="kges:KGES_RodzBudType"/>
 141.                                         <element name="rodzajSieci" type="kges:KGES_RodzSieciType" minOccurs="0"/>
 142.                                 </sequence>
 143.                         </extension>
 144.                 </complexContent>
 145.         </complexType>
 146.         <complexType name="KGES_BudowlaPodziemnaPropertyType">
 147.                 <sequence minOccurs="0">
 148.                         <element ref="kges:KGES_BudowlaPodziemna"/>
 149.                 </sequence>
 150.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 151.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 152.         </complexType>
 153.         <element name="KGES_UrzadzenieTechniczneZwiazaneZSiecia" type="kges:KGES_UrzadzenieTechniczneZwiazaneZSieciaType" substitutionGroup="kges:KGES_ObiektKGESUT"/>
 154.         <complexType name="KGES_UrzadzenieTechniczneZwiazaneZSieciaType">
 155.                 <complexContent>
 156.                         <extension base="kges:KGES_ObiektKGESUTType">
 157.                                 <sequence>
 158.                                         <element name="geometria" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType"/>
 159.                                         <element name="rodzajSieci" type="kges:KGES_RodzSieciType" minOccurs="0"/>
 160.                                         <element name="rodzajUrzadz" type="kges:KGES_UrzadzType"/>
 161.                                         <element name="przebieg" nillable="true">
 162.                                                 <complexType>
 163.                                                         <simpleContent>
 164.                                                                 <extension base="kges:KGES_PrzebiegType">
 165.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 166.                                                                 </extension>
 167.                                                         </simpleContent>
 168.                                                 </complexType>
 169.                                         </element>
 170.                                         <element name="zasobnik" nillable="true" minOccurs="0">
 171.                                                 <complexType>
 172.                                                         <simpleContent>
 173.                                                                 <extension base="boolean">
 174.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 175.                                                                 </extension>
 176.                                                         </simpleContent>
 177.                                                 </complexType>
 178.                                         </element>
 179.                                         <element name="srednica" nillable="true" minOccurs="0">
 180.                                                 <complexType>
 181.                                                         <simpleContent>
 182.                                                                 <extension base="positiveInteger">
 183.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 184.                                                                 </extension>
 185.                                                         </simpleContent>
 186.                                                 </complexType>
 187.                                         </element>
 188.                                 </sequence>
 189.                         </extension>
 190.                 </complexContent>
 191.         </complexType>
 192.         <complexType name="KGES_UrzadzenieTechniczneZwiazaneZSieciaPropertyType">
 193.                 <sequence minOccurs="0">
 194.                         <element ref="kges:KGES_UrzadzenieTechniczneZwiazaneZSiecia"/>
 195.                 </sequence>
 196.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 197.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 198.         </complexType>
 199.         <element name="KGES_PrzewodBenzynowy" type="kges:KGES_PrzewodBenzynowyType" substitutionGroup="kges:KGES_Przewod"/>
 200.         <complexType name="KGES_PrzewodBenzynowyType">
 201.                 <complexContent>
 202.                         <extension base="kges:KGES_PrzewodType">
 203.                                 <sequence>
 204.                                         <element name="srednica" nillable="true">
 205.                                                 <complexType>
 206.                                                         <simpleContent>
 207.                                                                 <extension base="positiveInteger">
 208.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 209.                                                                 </extension>
 210.                                                         </simpleContent>
 211.                                                 </complexType>
 212.                                         </element>
 213.                                 </sequence>
 214.                         </extension>
 215.                 </complexContent>
 216.         </complexType>
 217.         <complexType name="KGES_PrzewodBenzynowyPropertyType">
 218.                 <sequence minOccurs="0">
 219.                         <element ref="kges:KGES_PrzewodBenzynowy"/>
 220.                 </sequence>
 221.                 <attributeGroup ref="gml:AssotiationAttributeGroup"/>
 222.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 223.         </complexType>
 224.         <element name="KGES_PrzewodCieplowniczy" type="kges:KGES_PrzewodCieplowniczyType" substitutionGroup="kges:KGES_Przewod"/>
 225.         <complexType name="KGES_PrzewodCieplowniczyType">
 226.                 <complexContent>
 227.                         <extension base="kges:KGES_PrzewodType">
 228.                                 <sequence>
 229.                                         <element name="srednica" nillable="true">
 230.                                                 <complexType>
 231.                                                         <simpleContent>
 232.                                                                 <extension base="positiveInteger">
 233.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 234.                                                                 </extension>
 235.                                                         </simpleContent>
 236.                                                 </complexType>
 237.                                         </element>
 238.                                         <element name="typCiep" nillable="true">
 239.                                                 <complexType>
 240.                                                         <simpleContent>
 241.                                                                 <extension base="kges:KGES_TypCiepType">
 242.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 243.                                                                 </extension>
 244.                                                         </simpleContent>
 245.                                                 </complexType>
 246.                                         </element>
 247.                                 </sequence>
 248.                         </extension>
 249.                 </complexContent>
 250.         </complexType>
 251.         <complexType name="KGES_PrzewodCieplowniczyPropertyType">
 252.                 <sequence minOccurs="0">
 253.                         <element ref="kges:KGES_PrzewodCieplowniczy"/>
 254.                 </sequence>
 255.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 256.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 257.         </complexType>
 258.         <element name="KGES_PrzewodElektroenergetyczny" type="kges: KGES_PrzewodElektroenergetycznyType" substitutionGroup="kges: KGES_Przewod"/>
 259.         <complexType name="KGES_PrzewodElektroenergetycznyType">
 260.                 <complexContent>
 261.                         <extension base="kges:KGES_PrzewodType">
 262.                                 <sequence>
 263.                                         <element name="typElektr" nillable="true">
 264.                                                 <complexType>
 265.                                                         <simpleContent>
 266.                                                                 <extension base="kges:KGES_TypElektrType">
 267.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 268.                                                                 </extension>
 269.                                                         </simpleContent>
 270.                                                 </complexType>
 271.                                         </element>
 272.                                         <element name="oswietleniowy" mUable="true">
 273.                                                 <complexType>
 274.                                                         <simpleContent>
 275.                                                                 <extension base="boolean">
 276.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 277.                                                                 </extension>
 278.                                                         </simpleContent>
 279.                                                 </complexType>
 280.                                         </element>
 281.                                         <element name="wiazka" type="boolean"/>
 282.                                         <element name="liczbaPrzewodow" nillable="true" minOccurs="0">
 283.                                                 <complexType>
 284.                                                         <simpleContent>
 285.                                                                 <extension base="positiveInteger">
 286.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 287.                                                                 </extension>
 288.                                                         </simpleContent>
 289.                                                 </complexType>
 290.                                         </element>
 291.                                 </sequence>
 292.                         </extension>
 293.                 </complexContent>
 294.         </complexType>
 295.         <complexType name="KGES_PrzewodElektroenergetycznyPropertyType">
 296.                 <sequence minOccurs="0">
 297.                         <element ref="kges:KGES_PrzewodElektroenergetyczny"/>
 298.                 </sequence>
 299.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 300.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 301.         </complexType>
 302.         <element name="KGES_PrzewodGazowy" type="kges:KGES_PrzewodGazowyType" substitutionGroup="kges:KGES_Przewod"/>
 303.         <complexType name="KGES_PrzewodGazowyType">
 304.                 <complexContent>
 305.                         <extension base="kges:KGES_PrzewodType">
 306.                                 <sequence>
 307.                                         <element name="srednica" nillable="true">
 308.                                                 <complexType>
 309.                                                         <simpleContent>
 310.                                                                 <extension base="positiveInteger">
 311.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 312.                                                                 </extension>
 313.                                                         </simpleContent>
 314.                                                 </complexType>
 315.                                         </element>
 316.                                         <element name="typGaz" mnable="true">
 317.                                                 <complexType>
 318.                                                         <simpleContent>
 319.                                                                 <extension base="kges:KGES_TypGazType">
 320.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 321.                                                                 </extension>
 322.                                                         </simpleContent>
 323.                                                 </complexType>
 324.                                         </element>
 325.                                 </sequence>
 326.                         </extension>
 327.                 </complexContent>
 328.         </complexType>
 329.         <complexType name="KGES_PrzewodGazowyPropertyType">
 330.                 <sequence minOccurs="0">
 331.                         <element ref="kges:KGES_PrzewodGazowy"/>
 332.                 </sequence>
 333.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 334.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 335.         </complexType>
 336.         <element name="KGES_PrzewodKanalizacyjny" type="kges:KGES_PrzewodKanalizacyjnyType" substitutionGroup="kges:KGES_Przewod"/>
 337.         <complexType name="KGES_PrzewodKanalizacyjnyType">
 338.                 <complexContent>
 339.                         <extension base="kges:KGES_PrzewodType">
 340.                                 <sequence>
 341.                                         <element name="srednica" nillable="true" minOccurs="0">
 342.                                                 <complexType>
 343.                                                         <simpleContent>
 344.                                                                 <extension base="positiveInteger">
 345.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 346.                                                                 </extension>
 347.                                                         </simpleContent>
 348.                                                 </complexType>
 349.                                         </element>
 350.                                         <element name="typKanal" nillable="true">
 351.                                                 <complexType>
 352.                                                         <simpleContent>
 353.                                                                 <extension base="kges:KGES_TypKanalType">
 354.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 355.                                                                 </extension>
 356.                                                         </simpleContent>
 357.                                                 </complexType>
 358.                                         </element>
 359.                                         <element name="wymiarPionowy" nillable="true" minOccurs="0">
 360.                                                 <complexType>
 361.                                                         <simpleContent>
 362.                                                                 <extension base="positiveInteger">
 363.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 364.                                                                 </extension>
 365.                                                         </simpleContent>
 366.                                                 </complexType>
 367.                                         </element>
 368.                                         <element name="wymiarPoziomy" nillable="true" minOccurs="0">
 369.                                                 <complexType>
 370.                                                         <simpleContent>
 371.                                                                 <extension base="positiveInteger">
 372.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 373.                                                                 </extension>
 374.                                                         </simpleContent>
 375.                                                 </complexType>
 376.                                         </element>
 377.                                 </sequence>
 378.                         </extension>
 379.                 </complexContent>
 380.         </complexType>
 381.         <complexType name="KGES_PrzewodKanalizacyjnyPropertyType">
 382.                 <sequence minOccurs="0">
 383.                         <element ref="kges:KGES_PrzewodKanalizacyjny"/>
 384.                 </sequence>
 385.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 386.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 387.         </complexType>
 388.         <element name="KGES_PrzewodNaftowy" type="kges:KGES_PrzewodNaftowyType" substitutionGroup="kges:KGES_Przewod"/>
 389.         <complexType name="KGES_PrzewodNaftowyType">
 390.                 <complexContent>
 391.                         <extension base="kges:KGES_PrzewodType">
 392.                                 <sequence>
 393.                                         <element name="srednica" nillable="true">
 394.                                                 <complexType>
 395.                                                         <simpleContent>
 396.                                                                 <extension base="positiveInteger">
 397.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 398.                                                                 </extension>
 399.                                                         </simpleContent>
 400.                                                 </complexType>
 401.                                         </element>
 402.                                 </sequence>
 403.                         </extension>
 404.                 </complexContent>
 405.         </complexType>
 406.         <complexType name="KGES_PrzewodNaftowyPropertyType">
 407.                 <sequence minOccurs="0">
 408.                         <element ref="kges:KGES_PrzewodNaftowy"/>
 409.                 </sequence>
 410.                 <attributeGroup ref="gml:AssotiationAttributeGroup"/>
 411.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 412.         </complexType>
 413.         <element name="KGES_PrzewodTelekomunikacyjny" type="kges: KGES_PrzewodTelekomunikacyj nyType" substitutionGroup="kges: KGES_Przewod"/>
 414.         <complexType name="KGES_PrzewodTelekomunikacyjnyType">
 415.                 <complexContent>
 416.                         <extension base="kges:KGES_PrzewodType">
 417.                                 <sequence>
 418.                                         <element name="wiazka" type="boolean"/>
 419.                                         <element name="liczbaPrzewodow" nillable="true" minOccurs="0">
 420.                                                 <complexType>
 421.                                                         <simpleContent>
 422.                                                                 <extension base="positiveInteger">
 423.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 424.                                                                 </extension>
 425.                                                         </simpleContent>
 426.                                                 </complexType>
 427.                                         </element>
 428.                                 </sequence>
 429.                         </extension>
 430.                 </complexContent>
 431.         </complexType>
 432.         <complexType name="KGES_PrzewodTelekomunikacyjnyPropertyType">
 433.                 <sequence minOccurs="0">
 434.                         <element ref="kges:KGES_PrzewodTelekomunikacyjny"/>
 435.                 </sequence>
 436.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 437.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 438.         </complexType>
 439.         <element name="KGES_PrzewodWodociagowy" type="kges:KGES_PrzewodWodociagowyType" substitutionGroup="kges:KGES_Przewod"/>
 440.         <complexType name="KGES_PrzewodWodociagowyType">
 441.                 <complexContent>
 442.                         <extension base="kges:KGES_PrzewodType">
 443.                                 <sequence>
 444.                                         <element name="srednica" nillable="true">
 445.                                                 <complexType>
 446.                                                         <simpleContent>
 447.                                                                 <extension base="positiveInteger">
 448.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 449.                                                                 </extension>
 450.                                                         </simpleContent>
 451.                                                 </complexType>
 452.                                         </element>
 453.                                         <element name="typWodoc" nillable="true">
 454.                                                 <complexType>
 455.                                                         <simpleContent>
 456.                                                                 <extension base="kges:KGES_TypWodocType">
 457.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 458.                                                                 </extension>
 459.                                                         </simpleContent>
 460.                                                 </complexType>
 461.                                         </element>
 462.                                 </sequence>
 463.                         </extension>
 464.                 </complexContent>
 465.         </complexType>
 466.         <complexType name="KGES_PrzewodWodociagowyPropertyType">
 467.                 <sequence minOccurs="0">
 468.                         <element ref="kges:KGES_PrzewodWodociagowy"/>
 469.                 </sequence>
 470.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 471.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 472.         </complexType>
 473.         <element name="KGES_PrzewodNiezidentyfikowany" type="kges:KGES_PrzewodNiezidentyfikowanyType" substitutionGroup="kges:KGES_Przewod"/>
 474.         <complexType name="KGES_PrzewodNiezidentyfikowanyType">
 475.                 <complexContent>
 476.                         <extension base="kges:KGES_PrzewodType">
 477.                                 <sequence>
 478.                                         <element name="srednica" nillable="true">
 479.                                                 <complexType>
 480.                                                         <simpleContent>
 481.                                                                 <extension base="positiveInteger">
 482.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 483.                                                                 </extension>
 484.                                                         </simpleContent>
 485.                                                 </complexType>
 486.                                         </element>
 487.                                 </sequence>
 488.                         </extension>
 489.                 </complexContent>
 490.         </complexType>
 491.         <complexType name="KGES_PrzewodNiezidentyfikowanyPropertyType">
 492.                 <sequence minOccurs="0">
 493.                         <element ref="kges:KGES_PrzewodNiezidentyfikowany"/>
 494.                 </sequence>
 495.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 496.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 497.         </complexType>
 498.         <element name="KGES_PrzewodInny" type="kges:KGES_PrzewodInnyType" substitutionGroup="kges:KGES_Przewod"/>
 499.         <complexType name="KGES_PrzewodInnyType">
 500.                 <complexContent>
 501.                         <extension base="kges:KGES_PrzewodType">
 502.                                 <sequence>
 503.                                         <element name="srednica" nillable="true">
 504.                                                 <complexType>
 505.                                                         <simpleContent>
 506.                                                                 <extension base="positiveInteger">
 507.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 508.                                                                 </extension>
 509.                                                         </simpleContent>
 510.                                                 </complexType>
 511.                                         </element>
 512.                                 </sequence>
 513.                         </extension>
 514.                 </complexContent>
 515.         </complexType>
 516.         <complexType name="KGES_PrzewodInnyPropertyType">
 517.                 <sequence minOccurs="0">
 518.                         <element ref="kges:KGES_PrzewodInny"/>
 519.                 </sequence>
 520.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 521.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 522.         </complexType>
 523.         <element name="KGES_ObudowaPrzewodu" type="kges:KGES_ObudowaPrzewoduType" substitutionGroup="kges:KGES_ObiektKGESUT"/>
 524.         <complexType name="KGES_ObudowaPrzewoduType">
 525.                 <complexContent>
 526.                         <extension base="kges:KGES_ObiektKGESUTType">
 527.                                 <sequence>
 528.                                         <element name="geometria" type="gml:CurvePropertyType"/>
 529.                                         <element name="srednica" nillable="true" minOccurs="0">
 530.                                                 <complexType>
 531.                                                         <simpleContent>
 532.                                                                 <extension base="positiveInteger">
 533.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 534.                                                                 </extension>
 535.                                                         </simpleContent>
 536.                                                 </complexType>
 537.                                         </element>
 538.                                         <element name="wymiarPionowy" nillable="true" minOccurs="0">
 539.                                                 <complexType>
 540.                                                         <simpleContent>
 541.                                                                 <extension base="positiveInteger">
 542.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 543.                                                                 </extension>
 544.                                                         </simpleContent>
 545.                                                 </complexType>
 546.                                         </element>
 547.                                         <element name="wymiarPoziomy" nillable="true" minOccurs="0">
 548.                                                 <complexType>
 549.                                                         <simpleContent>
 550.                                                                 <extension base="positiveInteger">
 551.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 552.                                                                 </extension>
 553.                                                         </simpleContent>
 554.                                                 </complexType>
 555.                                         </element>
 556.                                         <element name="obudowa" type="kges:KGES_ObudowaType"/>
 557.                                         <element name="rodzajSieci" type="kges:KGES_RodzSieciType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 558.                                         <element name="liczbaRur" nillable="true" minOccurs="0">
 559.                                                 <complexType>
 560.                                                         <simpleContent>
 561.                                                                 <extension base="positiveInteger">
 562.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 563.                                                                 </extension>
 564.                                                         </simpleContent>
 565.                                                 </complexType>
 566.                                         </element>
 567.                                 </sequence>
 568.                         </extension>
 569.                 </complexContent>
 570.         </complexType>
 571.         <complexType name="KGES_ObudowaPrzewoduPropertyType">
 572.                 <sequence minOccurs="0">
 573.                         <element ref="kges:KGES_ObudowaPrzewodu"/>
 574.                 </sequence>
 575.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 576.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 577.         </complexType>
 578.         <element name="KGES_SlupIMaszt" type="kges:KGES_SlupIMasztType" substitutionGroup="kges:KGES_ObiektKGESUT"/>
 579.         <complexType name="KGES_SlupIMasztType">
 580.                 <complexContent>
 581.                         <extension base="kges:KGES_ObiektKGESUTType">
 582.                                 <sequence>
 583.                                         <element name="geometria" type="gml:PointPropertyType"/>
 584.                                         <element name="rodzajSieci" type="kges:KGES_RodzSieciType" maxOccurs="unbounded"/>
 585.                                         <element name="rodzajSlup" type="kges:KGES_RodzSlupType"/>
 586.                                         <element name="zLatarnia" type="boolean" minOccurs="0"/>
 587.                                 </sequence>
 588.                         </extension>
 589.                 </complexContent>
 590.         </complexType>
 591.         <complexType name="KGES_SlupIMasztPropertyType">
 592.                 <sequence minOccurs="0">
 593.                         <element ref="kges:KGES_SlupIMaszt"/>
 594.                 </sequence>
 595.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 596.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 597.         </complexType>
 598.         <element name="KGES_DaneOsoby" type="kges:KGES_DaneOsobyType" substitutionGroup="gml:AbstractObject"/>
 599.         <complexType name="KGES_DaneOsobyType">
 600.                 <sequence>
 601.                         <element name="nazwaPelna" type="string" minOccurs="0"/>
 602.                         <element name="nazwaSkrocona" type="string" minOccurs="0"/>
 603.                         <element name="imieNazwisko" type="string" minOccurs="0"/>
 604.                         <element name="e-mail" type="string" minOccurs="0"/>
 605.                         <element name="telefon" type="string" minOccurs="0"/>
 606.                         <element name="adres" type="string" minOccurs="0"/>
 607.                         <element name="adresPRG" type="gml:ReferenceType" minOccurs="0"/>
 608.                         <element name="informacja" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 609.                 </sequence>
 610.         </complexType>
 611.         <complexType name="KGES_DaneOsobyPropertyType">
 612.                 <sequence>
 613.                         <element ref="kges:KGES_DaneOsoby"/>
 614.                 </sequence>
 615.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 616.         </complexType>
 617. </schema>

Słownik:
Kod: XML
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:kges="urn:gugik:specyfikaqje:gmlas:krajowaBazaDanychGeodezyjnejEwidenq)iSieciUzbrojeniaTerenu:1.0" targetNamespace="urn:gugik:specyfikaq)e:gmlas:krajowaBazaDanychGeodezyjnejEwidenq)iSieciUzb rojeniaTerenu: 1.0" elementFormDefault="qualified" version=" 1.0">
 3.         <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
 4.         <!-- ============================================================ -->
 5.         <simpleType name="KGES_TypElektrType">
 6.                 <restriction base="string">
 7.                         <enumeration value="najwyzszegoNapiecia"/>
 8.                         <enumeration value="wysokiegoNapiecia"/>
 9.                         <enumeration value="sredniegoNapiecia"/>
 10.                         <enumeration value="niskiegoNapiecia"/>
 11.                 </restriction>
 12.         </simpleType>
 13.         <simpleType name="KGES_TypGazType">
 14.                 <restriction base="string">
 15.                         <enumeration value="wysokiegoCisnienia"/>
 16.                         <enumeration value="podwyzszonegoSredniegoCisnienia"/>
 17.                         <enumeration value="sredniegoCisnienia"/>
 18.                         <enumeration value="niskiegoCisnienia"/>
 19.                 </restriction>
 20.         </simpleType>
 21.         <simpleType name="KGES_TypKanalType">
 22.                 <restriction base="string">
 23.                         <enumeration value="deszczowy"/>
 24.                         <enumeration value="ogolnosplawny"/>
 25.                         <enumeration value="przemyslowy"/>
 26.                         <enumeration value="sanitarny"/>
 27.                 </restriction>
 28.         </simpleType>
 29.         <simpleType name="KGES_UrzadzType">
 30.                 <restriction base="string">
 31.                         <enumeration value="hydrofornia"/>
 32.                         <enumeration value="kontenerTelekomunikacyjny"/>
 33.                         <enumeration value="przepompownia"/>
 34.                         <enumeration value="slupekTelekomunikacyjny"/>
 35.                         <enumeration value="slupowaStacjaTransformatorowa"/>
 36.                         <enumeration value="stacjaGazowa"/>
 37.                         <enumeration value="stacjaTransformatorowa"/>
 38.                         <enumeration value="studniaGlebinowa"/>
 39.                         <enumeration value="studzienka"/>
 40.                         <enumeration value="sygnalizatorSwietlny"/>
 41.                         <enumeration value="szafaTelekomunikacyjna"/>
 42.                         <enumeration value="szafaElektroenergetyczna"/>
 43.                         <enumeration value="szafaGazowa"/>
 44.                         <enumeration value="wlaz"/>
 45.                         <enumeration value="zasuwaLubZawor"/>
 46.                         <enumeration value="zbiornik"/>
 47.                         <enumeration value="zlaczeKablowa"/>
 48.                         <enumeration value="niezidentyfikowane"/>
 49.                         <enumeration value="inne"/>
 50.                         <enumeration value="zespolDystrybutorowPaliwa"/>
 51.                 </restriction>
 52.         </simpleType>
 53.         <simpleType name="KGES_RodzBudType">
 54.                 <restriction base="string">
 55.                         <enumeration value="komoraPodziemna"/>
 56.                         <enumeration value="osadnik"/>
 57.                         <enumeration value="parking"/>
 58.                         <enumeration value="przejsciePodziemne"/>
 59.                         <enumeration value="tunelDrogowy"/>
 60.                         <enumeration value="tunelKolejowy"/>
 61.                         <enumeration value="tunelMetra"/>
 62.                         <enumeration value="tunelTramwajowy"/>
 63.                 </restriction>
 64.         </simpleType>
 65.         <simpleType name="KGES_FunkcjaType">
 66.                 <restriction base="string">
 67.                         <enumeration value="przesylowy"/>
 68.                         <enumeration value="rozdzielczy"/>
 69.                         <enumeration value="przylacze"/>
 70.                 </restriction>
 71.         </simpleType>
 72.         <simpleType name="KGES_TypWodocType">
 73.                 <restriction base="string">
 74.                         <enumeration value="ogolny"/>
 75.                 </restriction>
 76.         </simpleType>
 77.         <simpleType name="KGES_EksploataqjaType">
 78.                 <restriction base="string">
 79.                         <enumeration value="czynny"/>
 80.                         <enumeration value="meczynny"/>
 81.                 </restriction>
 82.         </simpleType>
 83.         <simpleType name="KGES_PrzebiegType">
 84.                 <restriction base="string">
 85.                         <enumeration value="nadziemny"/>
 86.                         <enumeration value="naziemny"/>
 87.                         <enumeration value="podziemny"/>
 88.                 </restriction>
 89.         </simpleType>
 90.         <simpleType name="KGES_RodzPrzewoduType">
 91.                 <restriction base="string">
 92.                         <enumeration value="rurowy"/>
 93.                         <enumeration value="kabel"/>
 94.                         <enumeration value="swiatlowod"/>
 95.                 </restriction>
 96.         </simpleType>
 97.         <simpleType name="KGES_IstnienieType">
 98.                 <restriction base="string">
 99.                         <enumeration value="istniejacy"/>
 100.                         <enumeration value="proj ektowany"/>
 101.                         <enumeration value="wBudowie"/>
 102.                 </restriction>
 103.         </simpleType>
 104.         <simpleType name="KGES_RodzSieciType">
 105.                 <restriction base="string">
 106.                         <enumeration value="benzynowy"/>
 107.                         <enumeration value="cieplowniczy"/>
 108.                         <enumeration value="elektroenergetyczny"/>
 109.                         <enumeration value="gazowy"/>
 110.                         <enumeration value="kanalizacyjny"/>
 111.                         <enumeration value="naftowy"/>
 112.                         <enumeration value="telekomunikacyjny"/>
 113.                         <enumeration value="wodociagowy"/>
 114.                         <enumeration value="niezidentyfikowany"/>
 115.                         <enumeration value="inny"/>
 116.                 </restriction>
 117.         </simpleType>
 118.         <simpleType name="KGES_TypCiepType">
 119.                 <restriction base="string">
 120.                         <enumeration value="wysokiParametr"/>
 121.                         <enumeration value="niskiParametr"/>
 122.                 </restriction>
 123.         </simpleType>
 124.         <simpleType name="KGES_ZrodloType">
 125.                 <restriction base="string">
 126.                         <enumeration value="powiatowaBazaGESUT"/>
 127.                         <enumeration value="inne"/>
 128.                 </restriction>
 129.         </simpleType>
 130.         <simpleType name="KGES_RodzSlupType">
 131.                 <restriction base="string">
 132.                         <enumeration value="latarnia"/>
 133.                         <enumeration value="masztOswietleniowy"/>
 134.                         <enumeration value="masztTelekomunikacyjny"/>
 135.                         <enumeration value="slup"/>
 136.                         <enumeration value="slupLaczony"/>
 137.                         <enumeration value="slupKratowy"/>
 138.                         <enumeration value="slupTrakcjiKolejowej"/>
 139.                         <enumeration value="slupTrakcjiTramwajowej"/>
 140.                         <enumeration value="slupTrakcjiTrolejbusowej"/>
 141.                         <enumeration value="turbinaWiatrowa"/>
 142.                         <enumeration value="wiezaTelekomunikacyjna"/>
 143.                 </restriction>
 144.         </simpleType>
 145.         <simpleType name="KGES_ObudowaType">
 146.                 <restriction base="string">
 147.                         <enumeration value="kanalizacjaKablowa"/>
 148.                         <enumeration value="inna"/>
 149.                         <enumeration value="kanalTechnologiczny"/>
 150.                         <enumeration value="rurociagTelekomunikacyjny"/>
 151.                 </restriction>
 152.         </simpleType>
 153. </schema>
"Bądź Narodowi pożytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.