Partnerzy

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

*

supportAutor wątku

 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • 3384
  293
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
  • Ewmapa 12.17 FB
  • Status GG
 • System: Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka: Firefox 42.0 Firefox 42.0
Schemat aplikacyjny GML dla BDOT500
8 Grudzień 2015, 21:31
Schemat aplikacyjny GML dla BDOT500 przedstawiony jest poniżej:

Kod: XML
 1. <?xml version="L0" encoding="UTF-8"?>
 2. <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:bdz="urn:gugik:specyfikaqje:gmlas:bazaDanychObiektowTopograficznych500:1.0" xmlns:bt="um:gugik:specyfikaqje:gmlas:modelPodstawowy: 1.0" targetNamespace="urn:gugik:specyfikaqje:gmlas:bazaDanychObiektowTopograficznych500:1.0" elementFormDefault="qualified" version="2.0">
 3.         <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
 4.         <import namespace="um:gugik:specyfikaqje:gmlas:modelPodstawowy: 1.0" schemaLocation="BT_ModelPodstawowy.xsd"/>
 5.         <include schemaLocation="BDZ_BDOT500_Slowniki.xsd"/>
 6.         <!--=============================================================-->
 7.         <element name="BDZ_ObiektBDOT500" type="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type" abstract="true" substitutionGroup="gml:AbstractFeature"/>
 8.         <complexType name="BDZ_ObiektBDOT500Type" abstract="true">
 9.                 <complexContent>
 10.                         <extension base="gml:AbstractFeatureType">
 11.                                 <sequence>
 12.                                         <element name="idIIP" type="bt:BT_IdentyfikatorPropertyType"/>
 13.                                         <element name="startObiekt" type="date"/>
 14.                                         <element name="cyklZyciaObiektu" type="bt:BT_CyklZyciaInfoPropertyType"/>
 15.                                         <element name="koniecObiekt" type="date" minOccurs="0"/>
 16.                                         <element name="zrodlo" type="bdz:BDZ_ZrodloType"/>
 17.                                         <element name="idMaterialu" type="bt:BT_IdMaterialuPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 18.                                         <element name="dataPomiaru" nillable="true" minOccurs="0">
 19.                                                 <complexType>
 20.                                                         <simpleContent>
 21.                                                                 <extension base="date">
 22.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 23.                                                                 </extension>
 24.                                                         </simpleContent>
 25.                                                 </complexType>
 26.                                         </element>
 27.                                         <element name="dokument" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 28.                                         <element name="informacja" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 29.                                         <element name="rodzajPunkt" type="bdz:BDZ_PunktOOkreslonejWysokosciPropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 30.                                                 <annotation>
 31.                                                         <appinfo>
 32.                                                                 <gml:reversePropertyName>ges:obiekt</gml:reversePropertyName>
 33.                                                         </appinfo>
 34.                                                 </annotation>
 35.                                         </element>
 36.                                 </sequence>
 37.                         </extension>
 38.                 </complexContent>
 39.         </complexType>
 40.         <complexType name="BDZ_ObiektBDOT500PropertyType">
 41.                 <sequence minOccurs="0">
 42.                         <element ref="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
 43.                 </sequence>
 44.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 45.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 46.         </complexType>
 47.         <!-- ========== Budowle i urzadzenia ============================-->
 48.         <element name="BDZ_BudowlaHydrotechniczna" type="bdz:BDZ_BudowlaHydrotechnicznaType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
 49.         <complexType name="BDZ_BudowlaHydrotechnicznaType">
 50.                 <complexContent>
 51.                         <extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
 52.                                 <sequence>
 53.                                         <element name="geometria" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType"/>
 54.                                         <element name="rodzajBudHydro" type="bdz:BDZ_RodzajBudHydroType"/>
 55.                                 </sequence>
 56.                         </extension>
 57.                 </complexContent>
 58.         </complexType>
 59.         <complexType name="BDZ_BudowlaHydrotechnicznaPropertyType">
 60.                 <sequence minOccurs="0">
 61.                         <element ref="bdz:BDZ_BudowlaHydrotechniczna"/>
 62.                 </sequence>
 63.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 64.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 65.         </complexType>
 66.         <element name="BDZ_BudowlaInzynierska" type="bdz:BDZ_BudowlaInzynierskaType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
 67.         <complexType name="BDZ_BudowlaInzynierskaType">
 68.                 <complexContent>
 69.                         <extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
 70.                                 <sequence>
 71.                                         <element name="rodzajBudInz" type="bdz:BDZ_RodzajBudInzType"/>
 72.                                         <element name="rodzajMatKonstr" type="bdz:BDZ_RodzajInzMatType" minOccurs="0"/>
 73.                                         <element name="rodzajKomun" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 74.                                                 <complexType>
 75.                                                         <simpleContent>
 76.                                                                 <extension base="bdz:BDZ_RodzKomunType">
 77.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 78.                                                                 </extension>
 79.                                                         </simpleContent>
 80.                                                 </complexType>
 81.                                         </element>
 82.                                         <element name="geometria" type="gml:SurfacePropertyType"/>
 83.                                 </sequence>
 84.                         </extension>
 85.                 </complexContent>
 86.         </complexType>
 87.         <complexType name="BDZ_BudowlaInzynierskaPropertyType">
 88.                 <sequence minOccurs="0">
 89.                         <element ref="bdz:BDZ_BudowlaInzynierska"/>
 90.                 </sequence>
 91.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 92.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 93.         </complexType>
 94.         <element name="BDZ_BudowlaSportowa" type="bdz:BDZ_BudowlaSportowaType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
 95.         <complexType name="BDZ_BudowlaSportowaType">
 96.                 <complexContent>
 97.                         <extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
 98.                                 <sequence>
 99.                                         <element name="geometria" type="gml:SurfacePropertyType"/>
 100.                                         <element name="rodzajBudSport" type="bdz:BDZ_RodzajBudSportType"/>
 101.                                         <element name="rodzajZadaszenia" nillable="true" minOccurs="0">
 102.                                                 <complexType>
 103.                                                         <simpleContent>
 104.                                                                 <extension base="bdz:BDZ_RodzajZadaszType">
 105.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 106.                                                                 </extension>
 107.                                                         </simpleContent>
 108.                                                 </complexType>
 109.                                         </element>
 110.                                 </sequence>
 111.                         </extension>
 112.                 </complexContent>
 113.         </complexType>
 114.         <complexType name="BDZ_BudowlaSportowaPropertyType">
 115.                 <sequence minOccurs="0">
 116.                         <element ref="bdz:BDZ_BudowlaSportowa"/>
 117.                 </sequence>
 118.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 119.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 120.         </complexType>
 121.         <element name="BDZ_WysokaBudowlaTechniczna" type="bdz:BDZ_WysokaBudowlaTechnicznaType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
 122.         <complexType name="BDZ_WysokaBudowlaTechnicznaType">
 123.                 <complexContent>
 124.                         <extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
 125.                                 <sequence>
 126.                                         <element name="geometria" type="gml:SurfacePropertyType"/>
 127.                                         <element name="rodzajBudTechn" type="bdz:BDZ_RodzajBudTechnType"/>
 128.                                 </sequence>
 129.                         </extension>
 130.                 </complexContent>
 131.         </complexType>
 132.         <complexType name="BDZ_WysokaBudowlaTechnicznaPropertyType">
 133.                 <sequence minOccurs="0">
 134.                         <element ref="bdz:BDZ_WysokaBudowlaTechniczna"/>
 135.                 </sequence>
 136.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 137.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 138.         </complexType>
 139.         <element name="BDZ_ZbiornikTechniczny" type="bdz:BDZ_ZbiornikTechnicznyType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
 140.         <complexType name="BDZ_ZbiornikTechnicznyType">
 141.                 <complexContent>
 142.                         <extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
 143.                                 <sequence>
 144.                                         <element name="geometria" type="gml:SurfacePropertyType"/>
 145.                                         <element name="rodzajZbiornika" type="bdz:BDZ_RodzajZbTechnType"/>
 146.                                 </sequence>
 147.                         </extension>
 148.                 </complexContent>
 149.         </complexType>
 150.         <complexType name="BDZ_ZbiornikTechnicznyPropertyType">
 151.                 <sequence minOccurs="0">
 152.                         <element ref="bdz:BDZ_ZbiornikTechniczny"/>
 153.                 </sequence>
 154.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 155.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 156.         </complexType>
 157.         <element name="BDZ_UmocnienieDrogoweKolejoweLubWodne" type="bdz:BDZ_UmocnienieDrogoweKolejoweLubWodneType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
 158.         <complexType name="BDZ_UmocnienieDrogoweKolejoweLubWodneType">
 159.                 <complexContent>
 160.                         <extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
 161.                                 <sequence>
 162.                                         <element name="geometria" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType"/>
 163.                                         <element name="rodzajUmocn" type="bdz:BDZ_RodzajUmocnType"/>
 164.                                         <element name="rodzajMatUmocn" mUable="true">
 165.                                                 <complexType>
 166.                                                         <simpleContent>
 167.                                                                 <extension base="bdz:BDZ_RodzajMatUmocnType">
 168.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 169.                                                                 </extension>
 170.                                                         </simpleContent>
 171.                                                 </complexType>
 172.                                         </element>
 173.                                         <element name="poliliniaKierunkowa" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="0"/>
 174.                                 </sequence>
 175.                         </extension>
 176.                 </complexContent>
 177.         </complexType>
 178.         <complexType name="BDZ_UmocnienieDrogoweKolejoweLubWodnePropertyType">
 179.                 <sequence minOccurs="0">
 180.                         <element ref="bdz:BDZ_UmocnienieDrogoweKolejoweLubWodne"/>
 181.                 </sequence>
 182.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 183.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 184.         </complexType>
 185.         <element name="BDZ_BudowlaZiemna" type="bdz:BDZ_BudowlaZiemnaType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
 186.         <complexType name="BDZ_BudowlaZiemnaType">
 187.                 <complexContent>
 188.                         <extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
 189.                                 <sequence>
 190.                                         <element name="geometria" type="gml:GeometryPropertyType"/>
 191.                                         <element name="rodzajBudZiemn" type="bdz:BDZ_RodzajBudZiemnType"/>
 192.                                         <element name="rodzajMatBudZiemn" nillable="true">
 193.                                                 <complexType>
 194.                                                         <simpleContent>
 195.                                                                 <extension base="bdz:BDZ_RodzajMatBudZiemnType">
 196.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 197.                                                                 </extension>
 198.                                                         </simpleContent>
 199.                                                 </complexType>
 200.                                         </element>
 201.                                         <element name="poczatekGorySkarpy" type="gml:DirectPositionType"/>
 202.                                         <element name="koniecGorySkarpy" type="gml:DirectPositionType"/>
 203.                                         <element name="poczatekGoryKolejnejSkarpy" type="gml:DirectPositionType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 204.                                         <element name="koniecGoryKolejnejSkarpy" type="gml:DirectPositionType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 205.                                 </sequence>
 206.                         </extension>
 207.                 </complexContent>
 208.         </complexType>
 209.         <complexType name="BDZ_BudowlaZiemnaPropertyType">
 210.                 <sequence minOccurs="0">
 211.                         <element ref="bdz:BDZ_BudowlaZiemna"/>
 212.                 </sequence>
 213.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 214.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 215.         </complexType>
 216.         <element name="BDZ_UrzadzenieTransportowe" type="bdz:BDZ_UrzadzenieTransportoweType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
 217.         <complexType name="BDZ_UrzadzenieTransportoweType">
 218.                 <complexContent>
 219.                         <extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
 220.                                 <sequence>
 221.                                         <element name="geometria" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType"/>
 222.                                         <element name="rodzajUrzTransp" type="bdz:BDZ_RodzajUrzTranspType"/>
 223.                                         <element name="poliliniaKierunkowa" type="gml: CurvePropertyType" minOccurs="0"/>
 224.                                 </sequence>
 225.                         </extension>
 226.                 </complexContent>
 227.         </complexType>
 228.         <complexType name="BDZ_UrzadzenieTransportowePropertyType">
 229.                 <sequence minOccurs="0">
 230.                         <element ref="bdz:BDZ_UrzadzenieTransportowe"/>
 231.                 </sequence>
 232.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 233.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 234.         </complexType>
 235.         <element name="BDZ_InnaBudowla" type="bdz:BDZ_InnaBudowlaType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
 236.         <complexType name="BDZ_InnaBudowlaType">
 237.                 <complexContent>
 238.                         <extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
 239.                                 <sequence>
 240.                                         <element name="geometria" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType"/>
 241.                                         <element name="rodzajBudInn" type="bdz:BDZ_RodzajBudInnType"/>
 242.                                         <element name="rodzajPodp" type="bdz:BDZ_RodzajPodpType" minOccurs="0"/>
 243.                                         <element name="poliliniaKierunkowa" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="0"/>
 244.                                 </sequence>
 245.                         </extension>
 246.                 </complexContent>
 247.         </complexType>
 248.         <complexType name="BDZ_InnaBudowlaPropertyType">
 249.                 <sequence minOccurs="0">
 250.                         <element ref="bdz:BDZ_InnaBudowla"/>
 251.                 </sequence>
 252.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 253.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 254.         </complexType>
 255.         <!-- ========== Komunikacja i transport ================================-->
 256.         <element name="BDZ_ObiektZwiazanyZKomunikacja" type="bdz:BDZ_ObiektZwiazanyZKomunikacjaType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
 257.         <complexType name="BDZ_ObiektZwiazanyZKomunikacjaType">
 258.                 <complexContent>
 259.                         <extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
 260.                                 <sequence>
 261.                                         <element name="geometria" type="gml:GeometryPropertyType"/>
 262.                                         <element name="rodzajObKomun" type="bdz:BDZ_RodzajObKomunType"/>
 263.                                         <element name="poliliniaKierunkowa" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="0"/>
 264.                                 </sequence>
 265.                         </extension>
 266.                 </complexContent>
 267.         </complexType>
 268.         <complexType name="BDZ_ObiektZwiazanyZKomunikacjaPropertyType">
 269.                 <sequence minOccurs="0">
 270.                         <element ref="bdz:BDZ_ObiektZwiazanyZKomunikaqja"/>
 271.                 </sequence>
 272.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 273.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 274.         </complexType>
 275.         <element name="BDZ_Tor" type="bdz:BDZ_TorType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
 276.         <complexType name="BDZ_TorType">
 277.                 <complexContent>
 278.                         <extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
 279.                                 <sequence>
 280.                                         <element name="rodzajTor" type="bdz:BDZ_RodzajTorType"/>
 281.                                         <element name="poziom" type="bdz:BDZ_PoziomType"/>
 282.                                         <element name="geometria" type="gml:CurvePropertyType"/>
 283.                                 </sequence>
 284.                         </extension>
 285.                 </complexContent>
 286.         </complexType>
 287.         <complexType name="BDZ_TorPropertyType">
 288.                 <sequence minOccurs="0">
 289.                         <element ref="bdz:BDZ_Tor"/>
 290.                 </sequence>
 291.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 292.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 293.         </complexType>
 294.         <element name="BDZ_Przeprawa" type="bdz:BDZ_PrzeprawaType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
 295.         <complexType name="BDZ_PrzeprawaType">
 296.                 <complexContent>
 297.                         <extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
 298.                                 <sequence>
 299.                                         <element name="rodzajPrzepr" type="bdz:BDZ_RodzajPrzeprType"/>
 300.                                         <element name="geometria" type="gml:CurvePropertyType"/>
 301.                                 </sequence>
 302.                         </extension>
 303.                 </complexContent>
 304.         </complexType>
 305.         <complexType name="BDZ_PrzeprawaPropertyType">
 306.                 <sequence minOccurs="0">
 307.                         <element ref="bdz:BDZ_Przeprawa"/>
 308.                 </sequence>
 309.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 310.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 311.         </complexType>
 312.         <element name="BDZ_Kraweznik" type="bdz:BDZ_KraweznikType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
 313.         <complexType name="BDZ_KraweznikType">
 314.                 <complexContent>
 315.                         <extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
 316.                                 <sequence>
 317.                                         <element name="geometria" type="gml:CurvePropertyType"/>
 318.                                 </sequence>
 319.                         </extension>
 320.                 </complexContent>
 321.         </complexType>
 322.         <complexType name="BDZ_KraweznikPropertyType">
 323.                 <sequence minOccurs="0">
 324.                         <element ref="bdz:BDZ_Kraweznik"/>
 325.                 </sequence>
 326.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 327.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 328.         </complexType>
 329.         <element name="BDZ_Jezdnia" type="bdz:BDZ_JezdniaType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
 330.         <complexType name="BDZ_JezdniaType">
 331.                 <complexContent>
 332.                         <extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
 333.                                 <sequence>
 334.                                         <element name="geometria" type="gml: SurfacePropertyType"/>
 335.                                         <element name="materialNaw" nillable="true">
 336.                                                 <complexType>
 337.                                                         <simpleContent>
 338.                                                                 <extension base="bdz:BDZ_RodzNawType">
 339.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 340.                                                                 </extension>
 341.                                                         </simpleContent>
 342.                                                 </complexType>
 343.                                         </element>
 344.                                         <element name="rodzajKomun" mllable="true" maxOccurs="unbounded">
 345.                                                 <complexType>
 346.                                                         <simpleContent>
 347.                                                                 <extension base="bdz:BDZ_RodzKomunType">
 348.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 349.                                                                 </extension>
 350.                                                         </simpleContent>
 351.                                                 </complexType>
 352.                                         </element>
 353.                                         <element name="poziom" type="bdz:BDZ_PoziomType"/>
 354.                                 </sequence>
 355.                         </extension>
 356.                 </complexContent>
 357.         </complexType>
 358.         <complexType name="BDZ_JezdniaPropertyType" >
 359.                 <sequence minOccurs="0">
 360.                         <element ref="bdz:BDZ_Jezdnia"/>
 361.                 </sequence>
 362.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 363.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 364.         </complexType>
 365.         <element name="BDZ_Plac" type="bdz:BDZ_PlacType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
 366.         <complexType name="BDZ_PlacType">
 367.                 <complexContent>
 368.                         <extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
 369.                                 <sequence>
 370.                                         <element name="geometria" type="gml:SurfacePropertyType"/>
 371.                                         <element name="materialNaw" nillable="true">
 372.                                                 <complexType>
 373.                                                         <simpleContent>
 374.                                                                 <extension base="bdz:BDZ_RodzNawType">
 375.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 376.                                                                 </extension>
 377.                                                         </simpleContent>
 378.                                                 </complexType>
 379.                                         </element>
 380.                                         <element name="rodzajKomun" nillable="true" maxOccurs="unbounded">
 381.                                                 <complexType>
 382.                                                         <simpleContent>
 383.                                                                 <extension base="bdz:BDZ_RodzKomunType">
 384.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 385.                                                                 </extension>
 386.                                                         </simpleContent>
 387.                                                 </complexType>
 388.                                         </element>
 389.                                 </sequence>
 390.                         </extension>
 391.                 </complexContent>
 392.         </complexType>
 393.         <complexType name="BDZ_PlacPropertyType">
 394.                 <sequence minOccurs="0">
 395.                         <element ref="bdz:BDZ_Plac"/>
 396.                 </sequence>
 397.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 398.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 399.         </complexType>
 400.         <element name="BDZ_CiagRuchuPieszegoIRowerowego" type="bdz:BDZ_CiagRuchuPieszegoIRowerowegoType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
 401.         <complexType name="BDZ_CiagRuchuPieszegoIRowerowegoType">
 402.                 <complexContent>
 403.                         <extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
 404.                                 <sequence>
 405.                                         <element name="geometria" type="gml:SurfacePropertyType"/>
 406.                                         <element name="rodzajCiagu" type="bdz:BDZ_RodzajCRPIRType"/>
 407.                                         <element name="materialNaw" nillable="true">
 408.                                                 <complexType>
 409.                                                         <simpleContent>
 410.                                                                 <extension base="bdz:BDZ_RodzNawType">
 411.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 412.                                                                 </extension>
 413.                                                         </simpleContent>
 414.                                                 </complexType>
 415.                                         </element>
 416.                                         <element name="rodzajKomun" nillable="true" maxOccurs="unbounded">
 417.                                                 <complexType>
 418.                                                         <simpleContent>
 419.                                                                 <extension base="bdz:BDZ_RodzKomunType">
 420.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 421.                                                                 </extension>
 422.                                                         </simpleContent>
 423.                                                 </complexType>
 424.                                         </element>
 425.                                         <element name="poziom" type="bdz:BDZ_PoziomType"/>
 426.                                 </sequence>
 427.                         </extension>
 428.                 </complexContent>
 429.         </complexType>
 430.         <complexType name="BDZ_CiagRuchuPieszegoIRowerowegoPropertyType">
 431.                 <sequence minOccurs="0">
 432.                         <element ref="bdz:BDZ_CiagRuchuPieszegoIRowerowego"/>
 433.                 </sequence>
 434.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 435.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 436.         </complexType>
 437.         <element name="BDZ_Ulica" type="bdz:BDZ_UlicaType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
 438.         <complexType name="BDZ_UlicaType">
 439.                 <complexContent>
 440.                         <extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
 441.                                 <sequence>
 442.                                         <element name="nazwa" type="string"/>
 443.                                         <element name="geometria" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType"/>
 444.                                 </sequence>
 445.                         </extension>
 446.                 </complexContent>
 447.         </complexType>
 448.         <complexType name="BDZ_UlicaPropertyType">
 449.                 <sequence minOccurs="0">
 450.                         <element ref="bdz:BDZ_Ulica"/>
 451.                 </sequence>
 452.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 453.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 454.         </complexType>
 455.         <!-- ========== Pokrycie terenu ======================================-->
 456.         <element name="BDZ_Row" type="bdz:BDZ_RowType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
 457.         <complexType name="BDZ_RowType">
 458.                 <complexContent>
 459.                         <extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
 460.                                 <sequence>
 461.                                         <element name="geometria" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType"/>
 462.                                         <element name="rodzajRowu" type="bdz:BDZ_RodzajRowuType"/>
 463.                                 </sequence>
 464.                         </extension>
 465.                 </complexContent>
 466.         </complexType>
 467.         <complexType name="BDZ_RowPropertyType">
 468.                 <sequence minOccurs="0">
 469.                         <element ref="bdz:BDZ_Row"/>
 470.                 </sequence>
 471.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 472.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 473.         </complexType>
 474.         <element name="BDZ_TerenLesnyZadrzewionyLubZakrzewiony" type="bdz:BDZ_TerenLesnyZadrzewionyLubZakrzewionyType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
 475.         <complexType name="BDZ_TerenLesnyZadrzewionyLubZakrzewionyType">
 476.                 <complexContent>
 477.                         <extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
 478.                                 <sequence>
 479.                                         <element name="geometria" type="gml:SurfacePropertyType"/>
 480.                                         <element name="rodzajTerLesn" type="bdz:BDZ_RodzajTerenuLZZType"/>
 481.                                 </sequence>
 482.                         </extension>
 483.                 </complexContent>
 484.         </complexType>
 485.         <complexType name="BDZ_TerenLesnyZadrzewionyLubZakrzewionyPropertyType">
 486.                 <sequence minOccurs="0">
 487.                         <element ref="bdz:BDZ_TerenLesnyZadrzewionyLubZakrzewiony"/>
 488.                 </sequence>
 489.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 490.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 491.         </complexType>
 492.         <element name="BDZ_TerenUprawTrwalychITrawnik" type="bdz:BDZ_TerenUprawTrwalychITrawnikType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
 493.         <complexType name="BDZ_TerenUprawTrwalychITrawnikType">
 494.                 <complexContent>
 495.                         <extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
 496.                                 <sequence>
 497.                                         <element name="geometria" type="gml:SurfacePropertyType"/>
 498.                                         <element name="rodzajUpraw" type="bdz:BDZ_RodzajUprawType"/>
 499.                                 </sequence>
 500.                         </extension>
 501.                 </complexContent>
 502.         </complexType>
 503.         <complexType name="BDZ_TerenUprawTrwalychITrawnikPropertyType">
 504.                 <sequence minOccurs="0">
 505.                         <element ref="bdz:BDZ_TerenUprawTrwalychITrawnik"/>
 506.                 </sequence>
 507.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 508.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 509.         </complexType>
 510.         <element name="BDZ_WodaPowierzchniowa" type="bdz:BDZ_WodaPowierzchniowaType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
 511.         <complexType name="BDZ_WodaPowierzchniowaType">
 512.                 <complexContent>
 513.                         <extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
 514.                                 <sequence>
 515.                                         <element name="geometria" type="gml:SurfacePropertyType"/>
 516.                                         <element name="rodzajWodyPow" type="bdz:BDZ_RodzajWodyPowType"/>
 517.                                         <element name="nazwa" nillable="true">
 518.                                                 <complexType>
 519.                                                         <simpleContent>
 520.                                                                 <extension base="string">
 521.                                                                         <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 522.                                                                 </extension>
 523.                                                         </simpleContent>
 524.                                                 </complexType>
 525.                                         </element>
 526.                                 </sequence>
 527.                         </extension>
 528.                 </complexContent>
 529.         </complexType>
 530.         <complexType name="BDZ_WodaPowierzchniowaPropertyType">
 531.                 <sequence minOccurs="0">
 532.                         <element ref="bdz:BDZ_WodaPowierzchniowa"/>
 533.                 </sequence>
 534.                 <attributeGroup ref="gml:AssotiationAttributeGroup"/>
 535.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 536.         </complexType>
 537.         <element name="BDZ_Cmentarz" type="bdz:BDZ_CmentarzType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
 538.         <complexType name="BDZ_CmentarzType">
 539.                 <complexContent>
 540.                                 <extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
 541.                                         <sequence>
 542.                                                 <element name="geometria" type="gml:SurfacePropertyType"/>
 543.                                                 <element name="rodzajCment" type="bdz:BDZ_RodzajCmentType"/>
 544.                                                 <element name="rodzajWyzn" nillable="true">
 545.                                                         <complexType>
 546.                                                                 <simpleContent>
 547.                                                                         <extension base="bdz:BDZ_RodzajWyznType">
 548.                                                                                 <attribute name="nilReason" type="gml:NilReasonType"/>
 549.                                                                         </extension>
 550.                                                                 </simpleContent>
 551.                                                         </complexType>
 552.                                                 </element>
 553.                                         </sequence>
 554.                                 </extension>
 555.                         </complexContent>
 556.         </complexType>
 557.         <complexType name="BDZ_CmentarzPropertyType">
 558.                 <sequence minOccurs="0">
 559.                         <element ref="bdz:BDZ_Cmentarz"/>
 560.                 </sequence>
 561.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 562.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 563.         </complexType>
 564.         <!-- ========== Obiekty inne ====================================-->
 565.         <element name="BDZ_ObiektPrzyrodniczy" type="bdz:BDZ_ObiektPrzyrodniczyType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
 566.         <complexType name="BDZ_ObiektPrzyrodniczyType">
 567.                 <complexContent>
 568.                         <extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
 569.                                 <sequence>
 570.                                         <element name="geometria" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType"/>
 571.                                         <element name="rodzaj ObPrzyrodn" type="bdz:BDZ_RodzajObPrzyrodnType"/>
 572.                                         <element name="pomnikPrzyr" type="boolean" mmOccurs="0"/>
 573.                                 </sequence>
 574.                         </extension>
 575.                 </complexContent>
 576.         </complexType>
 577.         <complexType name="BDZ_ObiektPrzyrodniczyPropertyType">
 578.                 <sequence minOccurs="0">
 579.                         <element ref="bdz:BDZ_ObiektPrzyrodniczy"/>
 580.                 </sequence>
 581.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 582.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 583.         </complexType>
 584.         <element name="BDZ_Mokradlo" type="bdz:BDZ_MokradloType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
 585.         <complexType name="BDZ_MokradloType">
 586.                 <complexContent>
 587.                         <extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
 588.                                 <sequence>
 589.                                         <element name="geometria" type="gml:SurfacePropertyType"/>
 590.                                         <element name="rodzajMokradla" type="bdz:BDZ_RodzajMokradlaType"/>
 591.                                 </sequence>
 592.                         </extension>
 593.                 </complexContent>
 594.         </complexType>
 595.         <complexType name="BDZ_MokradloPropertyType">
 596.                 <sequence minOccurs="0">
 597.                         <element ref="bdz:BDZ_Mokradlo"/>
 598.                 </sequence>
 599.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 600.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 601.         </complexType>
 602.         <element name="BDZ_Szuwary" type="bdz:BDZ_SzuwaryType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
 603.         <complexType name="BDZ_SzuwaryType">
 604.                 <complexContent>
 605.                         <extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
 606.                                 <sequence>
 607.                                         <element name="geometria" type="gml:SurfacePropertyType"/>
 608.                                 </sequence>
 609.                         </extension>
 610.                 </complexContent>
 611.         </complexType>
 612.         <complexType name="BDZ_SzuwaryPropertyType">
 613.                 <sequence minOccurs="0">
 614.                         <element ref="bdz:BDZ_Szuwary"/>
 615.                 </sequence>
 616.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 617.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 618.         </complexType>
 619.         <element name="BDZ_ObiektOZnaczemuOrientacyjnymWTereme" type="bdz:BDZ_ObiektOZnaczemuOrientacyjnymWTeremeType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
 620.         <complexType name="BDZ_ObiektOZnaczeniuOrientacyjnymWTerenieType">
 621.                 <complexContent>
 622.                         <extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
 623.                                 <sequence>
 624.                                         <element name="geometria" type="gml:GeometricPrimitivePropertyType"/>
 625.                                         <element name="rodzajObOrient" type="bdz:BDZ_RodzajObOrientType"/>
 626.                                 </sequence>
 627.                         </extension>
 628.                 </complexContent>
 629.         </complexType>
 630.         <complexType name="BDZ_ObiektOZnaczeniuOrientacyjnymWTereniePropertyType">
 631.                 <sequence minOccurs="0">
 632.                         <element ref="bdz:BDZ_ObiektOZnaczeniuOrientacyjnymWTerenie"/>
 633.                 </sequence>
 634.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 635.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 636.         </complexType>
 637.         <!-- ========== Rzezba terenu =======================================-->
 638.         <element name="BDZ_PunktOOkreslonejWysokosci" type="bdz:BDZ_PunktOOkreslonejWysokosciType" substitutionGroup="bdz:BDZ_ObiektBDOT500"/>
 639.         <complexType name="BDZ_PunktOOkreslonejWysokosciType">
 640.                 <complexContent>
 641.                         <extension base="bdz:BDZ_ObiektBDOT500Type">
 642.                                 <sequence>
 643.                                         <element name="geometria"  type="gml:PointPropertyType"/>
 644.                                         <element name="rodzajPunktu" type="bdz:BDZ_RodzajPunktuType"/>
 645.                                         <element name="rzednaGory" type="double" minOccurs="0"/>
 646.                                         <element name="rzednaDolu" type="double" minOccurs="0"/>
 647.                                 </sequence>
 648.                         </extension>
 649.                 </complexContent>
 650.         </complexType>
 651.         <complexType name="BDZ_PunktOOkreslonejWysokosciPropertyType">
 652.                 <sequence minOccurs="0">
 653.                         <element ref="bdz:BDZ_PunktOOkreslonejWysokosci"/>
 654.                 </sequence>
 655.                 <attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
 656.                 <attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
 657.         </complexType>
 658. </schema>

Słownik:
Kod: XML
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:bdz="um:gugik:specyfikaqje:gmlas:bazaDanychObiektowTopograficznych500:L0" targetNamespace="urn:gugik:specyfikaqje:gmlas:bazaDanychObiektowTopograficznych500:1.0" elementFormDefault="qualified" version="2.0">
 3.         <import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2" schemaLocation="http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd"/>
 4.         <!--=============================================================-->
 5.         <simpleType name="BDZ_ZrodloType">
 6.                 <restriction base="string">
 7.                         <enumeration value="pomiarNaOsnowe"/>
 8.                         <enumeration value="digitalizacjaIWektoryzaqja"/>
 9.                         <enumeration value="fotogrametria"/>
 10.                         <enumeration value="pomiarWOparciuOElementyMapy"/>
 11.                         <enumeration value="inne"/>
 12.                         <enumeration value="nieokreslone"/>
 13.                         <enumeration value="niepoprawne"/>
 14.                 </restriction>
 15.         </simpleType>
 16.         <simpleType name="BDZ_RodzajBudInzType">
 17.                 <restriction base="string">
 18.                         <enumeration value="estakada"/>
 19.                         <enumeration value="kladka"/>
 20.                         <enumeration value="most"/>
 21.                         <enumeration value="wiadukt"/>
 22.                         <enumeration value="inna"/>
 23.                 </restriction>
 24.         </simpleType>
 25.         <simpleType name="BDZ_RodzajInzMatType">
 26.                 <restriction base="string">
 27.                         <enumeration value="beton"/>
 28.                         <enumeration value="cegla"/>
 29.                         <enumeration value="drewno"/>
 30.                         <enumeration value="kamien"/>
 31.                         <enumeration value="stal"/>
 32.                         <enumeration value="inny"/>
 33.                 </restriction>
 34.         </simpleType>
 35.         <simpleType name="BDZ_PoziomType">
 36.                 <restriction base="string">
 37.                         <enumeration value="drugiPoziomPodPowierzchniaGruntu"/>
 38.                         <enumeration value="pierwszyPoziomPodPowierzchniaGruntu"/>
 39.                         <enumeration value="naPowierzchniGruntu"/>
 40.                         <enumeration value="pierwszyPoziomPonadPowierzchniaGruntu"/>
 41.                         <enumeration value="drugiPoziomPonadPowierzchniaGruntu"/>
 42.                         <enumeration value="trzeciPoziomPonadPowierzchniaGruntu"/>
 43.                         <enumeration value="czwartyPoziomPonadPowierzchniaGruntu"/>
 44.                 </restriction>
 45.         </simpleType>
 46.         <simpleType name="BDZ_RodzKomunType">
 47.                 <restriction base="string">
 48.                         <enumeration value="ruchLotniczy"/>
 49.                         <enumeration value="ruchDrogowy"/>
 50.                         <enumeration value="ruchPieszy"/>
 51.                         <enumeration value="ruchRowerowy"/>
 52.                         <enumeration value="ruchPieszyIRowerowy"/>
 53.                 </restriction>
 54.         </simpleType>
 55.         <simpleType name="BDZ_RodzNawType">
 56.                 <restriction base="string">
 57.                         <enumeration value="beton"/>
 58.                         <enumeration value="bruk"/>
 59.                         <enumeration value="gruntNaturalny"/>
 60.                         <enumeration value="klinkier"/>
 61.                         <enumeration value="kostkaKamienna"/>
 62.                         <enumeration value="kostkaPrefabrykowana"/>
 63.                         <enumeration value="masaBitumiczna"/>
 64.                         <enumeration value="plytyBetonowe"/>
 65.                         <enumeration value="stabilizowanaZwiremLubZuzlem"/>
 66.                         <enumeration value="tluczen"/>
 67.                         <enumeration value="zwir"/>
 68.                         <enumeration value="inny"/>
 69.                 </restriction>
 70.         </simpleType>
 71.         <simpleType name="BDZ_RodzajBudHydroType">
 72.                 <restriction base="string">
 73.                         <enumeration value="j azRuchomyLubZastawkaPietrzaca"/>
 74.                         <enumeration value="jazStaly"/>
 75.                         <enumeration value="sluza"/>
 76.                         <enumeration value="zapora"/>
 77.                         <enumeration value="inna"/>
 78.                 </restriction>
 79.         </simpleType>
 80.         <simpleType name="BDZ_RodzajBudSportType">
 81.                 <restriction base="string">
 82.                         <enumeration value="basen"/>
 83.                         <enumeration value="bieznia"/>
 84.                         <enumeration value="kortTenisowy"/>
 85.                         <enumeration value="placGierZabaw"/>
 86.                         <enumeration value="placSportowy"/>
 87.                         <enumeration value="skoczniaNarciarska"/>
 88.                         <enumeration value="sztucznyStok"/>
 89.                         <enumeration value="torSaneczkowy"/>
 90.                         <enumeration value="torZuzlowy"/>
 91.                         <enumeration value="inna"/>
 92.                 </restriction>
 93.         </simpleType>
 94.         <simpleType name="BDZ_RodzajZadaszType">
 95.                 <restriction base="string">
 96.                         <enumeration value="odkryty"/>
 97.                         <enumeration value="podCzasza"/>
 98.                 </restriction>
 99.         </simpleType>
 100.         <simpleType name="BDZ_RodzajBudTechnType">
 101.                 <restriction base="string">
 102.                         <enumeration value="chlodniaKominowa"/>
 103.                         <enumeration value="kominPrzemyslowy"/>
 104.                         <enumeration value="wiezaCisnien"/>
 105.                         <enumeration value="wiezaPrzeciwpozarowa"/>
 106.                         <enumeration value="wiezaSzybuKopalnianego"/>
 107.                         <enumeration value="wiezaWidokowa"/>
 108.                         <enumeration value="inna"/>
 109.                 </restriction>
 110.         </simpleType>
 111.         <simpleType name="BDZ_RodzajZbTechnType">
 112.                 <restriction base="string">
 113.                         <enumeration value="zbiornikNaCiecz"/>
 114.                         <enumeration value="zbiornikNaMaterialySypkie"/>
 115.                         <enumeration value="inny"/>
 116.                 </restriction>
 117.         </simpleType>
 118.         <simpleType name="BDZ_RodzajUmocnType">
 119.                 <restriction base="string">
 120.                         <enumeration value="ostroga"/>
 121.                         <enumeration value="scianaOporowa"/>
 122.                 </restriction>
 123.         </simpleType>
 124.         <simpleType name="BDZ_RodzajMatUmocnType">
 125.                 <restriction base="string">
 126.                         <enumeration value="beton"/>
 127.                         <enumeration value="kamien"/>
 128.                         <enumeration value="paleBetonowe"/>
 129.                         <enumeration value="paleDrewniane"/>
 130.                         <enumeration value="paleStalowe"/>
 131.                         <enumeration value="inny"/>
 132.                 </restriction>
 133.         </simpleType>
 134.         <simpleType name="BDZ_RodzajBudZiemnType">
 135.                 <restriction base="string">
 136.                         <enumeration value="nasyp"/>
 137.                         <enumeration value="skarpaNieumocniona"/>
 138.                         <enumeration value="skarpaUmocniona"/>
 139.                         <enumeration value="grobla"/>
 140.                         <enumeration value="walPrzeciwpowodziowy"/>
 141.                         <enumeration value="wykop"/>
 142.                         <enumeration value="inna"/>
 143.                 </restriction>
 144.         </simpleType>
 145.         <simpleType name="BDZ_RodzajMatBudZiemnType">
 146.                 <restriction base="string">
 147.                         <enumeration value="gruntNaturalny"/>
 148.                         <enumeration value="zOkladzinaBetonowa"/>
 149.                         <enumeration value="inny"/>
 150.                 </restriction>
 151.         </simpleType>
 152.         <simpleType name="BDZ_RodzajUrzTranspType">
 153.                 <restriction base="string">
 154.                         <enumeration value="kolejLinowa"/>
 155.                         <enumeration value="odbojLubDalba"/>
 156.                         <enumeration value="poler"/>
 157.                         <enumeration value="suwnica"/>
 158.                         <enumeration value="tasmociag"/>
 159.                         <enumeration value="wyciagNarciarski"/>
 160.                         <enumeration value="inne"/>
 161.                 </restriction>
 162.         </simpleType>
 163.         <simpleType name="BDZ_RodzajBudInnType">
 164.                 <restriction base="string">
 165.                         <enumeration value="estrada"/>
 166.                         <enumeration value="murekOporowy"/>
 167.                         <enumeration value="peron"/>
 168.                         <enumeration value="podpora"/>
 169.                         <enumeration value="przepust"/>
 170.                         <enumeration value="rampa"/>
 171.                         <enumeration value="reklamaLubTablicaInformacyjna"/>
 172.                         <enumeration value="smietnik"/>
 173.                         <enumeration value="trybuna"/>
 174.                         <enumeration value="wiataPrzystankowa"/>
 175.                         <enumeration value="inna"/>
 176.                 </restriction>
 177.         </simpleType>
 178.         <simpleType name="BDZ_RodzajPodpType">
 179.                 <restriction base="string">
 180.                         <enumeration value="okragla"/>
 181.                         <enumeration value="kwadratowa"/>
 182.                 </restriction>
 183.         </simpleType>
 184.         <simpleType name="BDZ_RodzajCRPIRType">
 185.                 <restriction base="string">
 186.                         <enumeration value="alejka"/>
 187.                         <enumeration value="chodnik"/>
 188.                         <enumeration value="pasaz"/>
 189.                         <enumeration value="sciezka"/>
 190.                 </restriction>
 191.         </simpleType>
 192.         <simpleType name="BDZ_RodzajTorType">
 193.                 <restriction base="string">
 194.                         <enumeration value="torKolejowy"/>
 195.                         <enumeration value="torMetra"/>
 196.                         <enumeration value="torTramwajowy"/>
 197.                 </restriction>
 198.         </simpleType>
 199.         <simpleType name="BDZ_RodzajPrzeprType">
 200.                 <restriction base="string">
 201.                         <enumeration value="brod"/>
 202.                         <enumeration value="przeprawaLodziami"/>
 203.                         <enumeration value="przeprawaPromowa"/>
 204.                 </restriction>
 205.         </simpleType>
 206.         <simpleType name="BDZ_RodzajObKomunType">
 207.                 <restriction base="string">
 208.                         <enumeration value="barieraDrogowaOchronna"/>
 209.                         <enumeration value="brama"/>
 210.                         <enumeration value="ekranAkustyczny"/>
 211.                         <enumeration value="furtka"/>
 212.                         <enumeration value="ogrodzenieTrwale"/>
 213.                         <enumeration value="schodyWCiaguKomunikacyjnym"/>
 214.                 </restriction>
 215.         </simpleType>
 216.         <simpleType name="BDZ_RodzajWodyPowType">
 217.                 <restriction base="string">
 218.                         <enumeration value="wodaMorska"/>
 219.                         <enumeration value="wodaPlynaca"/>
 220.                         <enumeration value="wodaStojaca"/>
 221.                         <enumeration value="wodaWUrzadzeniuWodnym"/>
 222.                 </restriction>
 223.         </simpleType>
 224.         <simpleType name="BDZ_RodzajRowuType">
 225.                 <restriction base="string">
 226.                         <enumeration value="obszarObjetyDrenowaniem"/>
 227.                         <enumeration value="rowMelioracyjny"/>
 228.                         <enumeration value="rowPrzydrozny"/>
 229.                 </restriction>
 230.         </simpleType>
 231.         <simpleType name="BDZ_RodzajTerenuLZZType">
 232.                 <restriction base="string">
 233.                         <enumeration value="lasIglasty"/>
 234.                         <enumeration value="lasLisciasty"/>
 235.                         <enumeration value="lasMieszany"/>
 236.                         <enumeration value="zadrzewienie"/>
 237.                         <enumeration value="zakrzewienie"/>
 238.                 </restriction>
 239.         </simpleType>
 240.         <simpleType name="BDZ_RodzajUprawType">
 241.                 <restriction base="string">
 242.                         <enumeration value="ogrodDzialkowy"/>
 243.                         <enumeration value="uprawaSadownicza"/>
 244.                         <enumeration value="trawnik"/>
 245.                 </restriction>
 246.         </simpleType>
 247.         <simpleType name="BDZ_RodzajCmentType">
 248.                 <restriction base="string">
 249.                         <enumeration value="komunalny"/>
 250.                         <enumeration value="wojenny"/>
 251.                         <enumeration value="wyznaniowy"/>
 252.                         <enumeration value="inny"/>
 253.                 </restriction>
 254.         </simpleType>
 255.         <simpleType name="BDZ_RodzajWyznType">
 256.                 <restriction base="string">
 257.                         <enumeration value="chrzescijanskie"/>
 258.                         <enumeration value="niechrzescijanskie"/>
 259.                 </restriction>
 260.         </simpleType>
 261.         <simpleType name="BDZ_Rodzaj ObPrzyrodnType">
 262.                 <restriction base="string">
 263.                         <enumeration value="drzewoIglaste"/>
 264.                         <enumeration value="drzewoLisciaste"/>
 265.                         <enumeration value="wodospad"/>
 266.                         <enumeration value="zrodlo"/>
 267.                         <enumeration value="inny"/>
 268.                 </restriction>
 269.         </simpleType>
 270.         <simpleType name="BDZ_Rodzaj ObOrientType">
 271.                 <restriction base="string">
 272.                         <enumeration value="figuraKapliczkaKrzyzPrzydrozny"/>
 273.                         <enumeration value="fontanna"/>
 274.                         <enumeration value="murHistoryczny"/>
 275.                         <enumeration value="pomnik"/>
 276.                         <enumeration value="pomostLubMolo"/>
 277.                         <enumeration value="ruinaZabytkowa"/>
 278.                         <enumeration value="inny"/>
 279.                 </restriction>
 280.         </simpleType>
 281.         <simpleType name="BDZ_RodzajMokradlaType">
 282.                 <restriction base="string">
 283.                         <enumeration value="bagno"/>
 284.                         <enumeration value="terenPodmokly"/>
 285.                 </restriction>
 286.         </simpleType>
 287.         <simpleType name="BDZ_RodzajPunktuType">
 288.                 <restriction base="string">
 289.                         <enumeration value="punktWysokosciowyNaturalny"/>
 290.                         <enumeration value="punktWysokosciowySztuczny"/>
 291.                 </restriction>
 292.         </simpleType>
 293. </schema>
"Bądź Narodowi pożytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.