Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: Pytania z ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  (Przeczytany 1157 razy)

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.15 Firefox 3.6.15
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Skargę do sądu administracyjnego może wnieść skarżący, po:

a) bezskutecznej interwencji w organie nadrzędnym,
b) wyczerpaniu środków zaskarżenia,
c) bezskutecznej interwencji w organie, który wydał decyzję,
d) odrzuceniu wniosku przez sąd powszechny.

Cytuj
Art. 52. § 1. Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.15 Firefox 3.6.15
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Marzec 2011, 12:06 »
Sprawy należące do właściwości sądów administracyjnych rozpoznawane są w pierwszej instancji przez:

a) Naczelny Sąd Administracyjny,
b) regionalne sądy administracyjne,
c) wojewódzkie sądy administracyjne,
d) powiatowe sądy administracyjne.

Cytuj
Art. 13. § 1. Wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.15 Firefox 3.6.15
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Marzec 2011, 12:17 »
Od skargi wniesionej do sądu administracyjnego pobiera się:

a) opłatę,
b) wpis,
c) ryczałt,
d) zwrot kosztów postępowania.

Cytuj
Art. 230. § 1. Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.
§ 2. Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.15 Firefox 3.6.15
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Marzec 2011, 13:30 »
Spory o właściwość między organami samorządu terytorialnego rozstrzyga:

a) wojewoda,
b) sąd administracyjny,
c) minister właściwy do spraw administracji publicznej,
d) sąd arbitrażowy.

Cytuj
Art. 4. Sądy administracyjne rozstrzygają spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.15 Firefox 3.6.15
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Marzec 2011, 13:36 »
Rozpoznanie spraw należących do właściwości określonego terytorialnie wojewódzkiego sądu administracyjnego, może być przekazane, jeżeli wymagają tego względy celowości, innemu sądowi administracyjnemu, przez:

a) Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego,
b) Prezesa Rady Ministrów,
c) ministra właściwego do spraw administracji publicznej,
d) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Cytuj
Art. 13.
§ 3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze rozporządzenia, może przekazać wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu rozpoznawanie spraw określonego rodzaju należących do właściwości innego wojewódzkiego sądu administracyjnego, jeżeli wymagają tego względy celowości.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.15 Firefox 3.6.15
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Marzec 2011, 13:48 »
Organ, na działanie którego wniesiono skargę do sądu administracyjnego, przekazuje sądowi skargę wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na tę skargę, w terminie:

a) 7 dni,
b) 14 dni,
c) 21 dni,
d) 30 dni.

Cytuj
Art. 54.
§ 2. Organ, o którym mowa w § 1, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.15 Firefox 3.6.15
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Marzec 2011, 14:34 »
Sąd administracyjny uwzględniając skargę na akt wydany z zakresu administracji publicznej i stwierdzając jego niezgodność z prawem:

a) przekazuje go do ponownego rozpatrzenia,
b) ustala właściwą treść aktu,
c) uchyla ten akt,
d) zawiesza postępowanie.

Cytuj
Art. 146. § 1.  Sąd, uwzględniając skargę na akt lub czynność, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, uchyla ten akt lub interpretację albo stwierdza bezskuteczność czynności.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.15 Firefox 3.6.15
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Marzec 2011, 14:38 »
Sąd administracyjny odrzuca skargę w drodze:

a) orzeczenia,
b) decyzji,
c) wyroku,
d) postanowienia.

Cytuj
Art. 58.
§ 3. Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.15 Firefox 3.6.15
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Marzec 2011, 15:00 »
Sąd administracyjny uwzględniając skargę na czynności z zakresu administracji publicznej stwierdzający jej niezgodność z prawem:

a) stwierdza bezskuteczność czynności,
b) nakazuje właściwe jej wykonanie,
c) zawiesza dalsze jej działanie,
d) określa dalszy tryb postępowania.

Cytuj
Art. 146. § 1.  Sąd, uwzględniając skargę na akt lub czynność, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, uchyla ten akt lub interpretację albo stwierdza bezskuteczność czynności.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.15 Firefox 3.6.15
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Marzec 2011, 15:04 »
Spory o właściwość między samorządowymi kolegiami odwoławczymi rozstrzyga:

a) Trybunał Konstytucyjny,
b) minister właściwy do spraw administracji publicznej,
c) sąd administracyjny,
d) sąd powszechny.

Cytuj
Art. 4. Sądy administracyjne rozstrzygają spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.