Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: Pytania z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Przeczytany 8245 razy)

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 4.0 Firefox 4.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Pytania z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
« dnia: 8 Kwiecień 2011, 19:49 »
Jaki organ jest właściwy do wydania zezwolenia na rozpowszechnianie i rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania, map topograficznych z zasobu wojewódzkiego?

a) Główny Geodeta Kraju,
b) Minister właściwy do spraw budownictwa gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,
c) Marszałek województwa,
d) Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

Cytuj
Art. 18. Rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, wymaga zezwolenia:
   2)   marszałka województwa - w zakresie zasobu wojewódzkiego;
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 4.0 Firefox 4.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
« Odpowiedź #1 dnia: 8 Kwiecień 2011, 21:35 »
Znakiem geodezyjnym jest:

a) znak z trwałego materiału, określające położenie punktu osnowy geodezyjnej,
b) miejsce dla, którego określono matematycznie położenie i dokładność usytuowania,
c) punkt dla, którego wykonano pomiary geodezyjne pozwalające na określenie matematycznego położenie i dokładność usytuowania,
d) miejsce określające położenie punktów osnowy geodezyjnej.

Cytuj
Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
   5)   znakach geodezyjnych - rozumie się przez to znaki z trwałego materiału, określające położenie punktów osnowy geodezyjnej;
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 4.0 Firefox 4.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
« Odpowiedź #2 dnia: 8 Kwiecień 2011, 21:42 »
Do sieci uzbrojenia terenu nie zalicza się:

a) tuneli i przejść podziemnych,
b) sieci telewizji kablowej,
c) sieci poczty pneumatycznej,
d) urządzeń melioracji szczegółowej.

Cytuj
Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
   11)   sieci uzbrojenia terenu - rozumie się przez to wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.;
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 4.0 Firefox 4.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
« Odpowiedź #3 dnia: 8 Kwiecień 2011, 22:04 »
Co rozumiemy pod pojęciem ewidencji gruntów i budynków?

a) jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokali,
b) systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami,
c) jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach, budowlach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami,
d) systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach, budowlach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami.

Cytuj
Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
   8 )   ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości) - rozumie się przez to jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami;
« Ostatnia zmiana: 8 Kwiecień 2011, 22:07 wysłana przez support »
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 4.0 Firefox 4.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
« Odpowiedź #4 dnia: 8 Kwiecień 2011, 22:14 »
Co to jest system informacji o terenie?

a) baza danych przestrzennych dotyczących określonego obszaru oraz techniki służące systematycznemu zbieraniu, aktualizowaniu i udostępnianiu danych,
b) baza danych przestrzennych dotyczących określonego obszaru oraz procedury służące systematycznemu zbieraniu, aktualizowaniu i udostępnianiu danych,
c) baza danych przestrzennych dotyczących określonego obszaru oraz procedury i techniki służące systematycznemu zbieraniu, aktualizowaniu i udostępnianiu danych,
d) baza danych przestrzennych dotyczących określonego obszaru oraz procedury i techniki służące zbieraniu, aktualizowaniu i udostępnianiu danych.

Cytuj
Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
15)   systemie informacji o terenie - rozumie się przez to bazę danych przestrzennych dotyczących określonego obszaru oraz procedury i techniki służące systematycznemu zbieraniu, aktualizowaniu i udostępnianiu danych;
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 4.0 Firefox 4.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
« Odpowiedź #5 dnia: 8 Kwiecień 2011, 22:18 »
Kto zatwierdza projekty osnów grawimetrycznych?

a) Główny Geodeta Kraju w porozumieniu z Ministrem właściwym w sprawach geodezji i kartografii,
b) Główny Geodeta Kraju w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej,
c) Główny Geodeta Kraju w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
d) Główny Geodeta Kraju.

Cytuj
Art. 3.
3. Projekty osnów geodezyjnych są zatwierdzane przez:
   1)   Głównego Geodetę Kraju w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej - w zakresie osnów podstawowych;
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 4.0 Firefox 4.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
« Odpowiedź #6 dnia: 9 Kwiecień 2011, 18:43 »
W jakim trybie ustalane są tereny zamknięte?

a) w stosownych ustawach,
b) w drodze rozporządzeń właściwych ministrów,
c) w drodze decyzji administracyjnych,
d) w drodze rozporządzeń Rady Ministrów.

Cytuj
Art. 4.
2a. Tereny zamknięte są ustalane przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych w drodze decyzji. W decyzji tej określane są również granice terenu zamkniętego. Dokumentacja geodezyjna określająca przebieg granic i powierzchnię terenu zamkniętego przekazywana jest przez organy wydające decyzje o zamknięciu terenu właściwym terytorialnie starostom w trybie art. 22.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 4.0 Firefox 4.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
« Odpowiedź #7 dnia: 9 Kwiecień 2011, 21:04 »
Kto przechowuje kopie zabezpieczające bazy danych ewidencji gruntów i budynków?

a) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
b) starosta,
c) geodeta województwa,
d) Główny Geodeta Kraju.

Cytuj
Art. 7b. 1. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego działający w imieniu wojewody wykonuje zadania niezastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności:
   4)   ewidencjonuje lokalne systemy informacji o terenie oraz przechowuje kopie zabezpieczające bazy danych, w tym w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 4.0 Firefox 4.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
« Odpowiedź #8 dnia: 9 Kwiecień 2011, 22:48 »
Kto jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii?

a) Główny Geodeta Kraju,
b) Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,
c) Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,
d) Przewodniczący Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej.

Cytuj
Art. 6. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii jest Główny Geodeta Kraju.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 4.0 Firefox 4.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Kwiecień 2011, 08:41 »
Organami administracji geodezyjnej i kartograficznej są:

a) marszałkowie województw i starostowie,
b) geodeci powiatowi i geodeci gminni,
c) geodeci województw i geodeci powiatowi,
d) geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni.

Cytuj
Art. 6a. 1. Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią:
   2)   organy administracji geodezyjnej i kartograficznej:
a)   marszałek województwa wykonujący zadania przy pomocy geodety województwa wchodzącego w skład urzędu marszałkowskiego,
b)   starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 4.0 Firefox 4.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Kwiecień 2011, 08:50 »
Kto i na czyj wniosek wyraża opinię o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań starosty w trybie art. 6a ust 4?

a) właściwy wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego na wniosek starosty,
b) właściwy wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego na wniosek rady gminy,
c) właściwy wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta,
d) geodeta województwa na wniosek starosty.

Cytuj
Art. 7b. 1. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego działający w imieniu wojewody wykonuje zadania niezastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności:
   6)   na wniosek starosty wyraża opinię o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań w trybie art. 6a ust. 4.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 4.0 Firefox 4.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Kwiecień 2011, 09:25 »
Które osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień są zwolnione z obowiązku wykazywania się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii?

a) osoby posiadające w dziedzinie geodezji i kartografii tytuł naukowy doktora habilitowanego lub profesora albo I lub II stopnień specjalizacji zawodowej,
b) osoby posiadające w dziedzinie geodezji i kartografii tytuł naukowy profesora albo I lub II stopnień specjalizacji zawodowej,
c) osoby posiadające w dziedzinie geodezji i kartografii tytuł naukowy doktora habilitowanego lub profesora albo I stopnień specjalizacji zawodowej,
d) osoby posiadające w dziedzinie geodezji i kartografii tytuł naukowy profesora albo II stopnień specjalizacji zawodowej.

Cytuj
Art. 44.
3. Osoby posiadające w dziedzinie geodezji i kartografii tytuł naukowy profesora albo I lub II stopień specjalizacji zawodowej, nadane w trybie odrębnych przepisów, są zwolnione z wymogów określonych w ust. 1 pkt 2 i 3.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 4.0 Firefox 4.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Kwiecień 2011, 11:50 »
Jaki organ jest właściwy do określenia zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?

a) Główny Geodeta Kraju,
b) Minister infrastruktury,
c) Minister właściwy do spraw administracji publicznej,
d) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Cytuj
Art. 19. 1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzeń:
   1)   szczegółowe zasady i tryb zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencjonowania systemów informacji o terenie, a także szczegółowe zasady przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych systemu informacji o terenie, ogólne warunki umów o udostępnianie tych baz oraz rodzaje prac niepodlegających zgłaszaniu i materiałów niepodlegających przekazywaniu, uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości prac przekazywanych do zasobu oraz zabezpieczenia baz danych przed zniszczeniem i utratą;
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 4.0 Firefox 4.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Kwiecień 2011, 15:05 »
Kto jest obowiązany do ochrony znaków granicznych?

a) właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości,
b) właściciele nieruchomości,
c) właściciele lub inne osoby władające nieruchomościami,
d) wieczyści użytkownicy lub inni użytkownicy nieruchomości.

Cytuj
Art. 38. Właściciele lub inne osoby władające nieruchomościami (gruntami) są obowiązane do ochrony znaków granicznych.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 4.0 Firefox 4.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Kwiecień 2011, 17:28 »
W jakim przypadku nie jest niezbędne posiadanie uprawnień zawodowych?

a) w przypadku biegłych sądowych wykonujących prace nie podlegające obowiązkowi zgłoszenia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
b) w przypadku wykonywania czynności administracyjnych związanych z rozgraniczaniem nieruchomości,
c) w przypadku prac geodezyjnych niezbędnych do dokonania wpisów w księgach wieczystych,
d) sprawowania bezpośredniego nadzoru nad pracami kartograficznymi polegającymi zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Cytuj
Art. 42. 1. Do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii jest niezbędne posiadanie uprawnień zawodowych.
2. Przez wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii rozumie się:
   1)   kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, podlegającymi zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru;
   2)   wykonywanie czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, podlegających zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
   3)   pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii;
   4)   wykonywanie czynności technicznych i administracyjnych związanych z rozgraniczaniem nieruchomości;
   5)   wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz prac, w wyniku których mogłoby nastąpić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.