Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: Pytania z ustawy o samorządzie gminnym  (Przeczytany 11326 razy)

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3473
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Pytania z ustawy o samorządzie gminnym
« dnia: 6 Marzec 2011, 09:54 »
Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu na podstawie:

a) porozumienia z powiatem,
b) zarządzenia starosty,
c) zarządzenia wojewody,
d) zgody ministra do spraw administracji publicznej.

Cytuj
Art. 8.
2a. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
« Ostatnia zmiana: 11 Marzec 2011, 18:28 wysłana przez support »
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3473
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o samorządzie gminnym
« Odpowiedź #1 dnia: 6 Marzec 2011, 10:07 »
Zasady dostępu do dokumentów dotyczących wykonywania przez gminę zadań publicznych, określa:

a) decyzja wójta,
b) zarządzenie sekretarza gminy,
c) uchwała zarządu gminy,
d) statut gminy.

Cytuj
Art. 11b.
3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3473
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o samorządzie gminnym
« Odpowiedź #2 dnia: 6 Marzec 2011, 10:23 »
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:

a) uchwala rada gminy,
b) zatwierdza wójt,
c) zatwierdza wojewoda,
d) uchwala sejmik województwa.

Cytuj
Art. 18.
2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
   5)    uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3473
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o samorządzie gminnym
« Odpowiedź #3 dnia: 6 Marzec 2011, 10:28 »
Organem uchwałodawczym w sołectwie jest:

a) rada sołectwa,
b) zebranie wiejskie,
c) zarząd sołectwa,
d) rada gminy.

Cytuj
Art. 36. 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3473
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o samorządzie gminnym
« Odpowiedź #4 dnia: 6 Marzec 2011, 10:30 »
Akty prawa miejscowego obowiązującego na obszarze gminy ustanawia:

a) rada gminy w formie uchwały,
b) wójt w drodze decyzji,
c) wójt w drodze zarządzenia,
d) zarząd gminy w formie uchwały.

Cytuj
Art. 41. 1. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3473
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o samorządzie gminnym
« Odpowiedź #5 dnia: 6 Marzec 2011, 10:38 »
Do zadań własnych gminy należy:

a) zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty,
b) wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej,
c) wykonywanie zadań zleconych,
d) wykonywanie zadań powierzonych.

Cytuj
Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3473
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o samorządzie gminnym
« Odpowiedź #6 dnia: 6 Marzec 2011, 10:52 »
Sprawy dotyczące ładu przestrzennego gminy są zadaniami:

a) z zakresu administracji rządowej,
b) zleconym gminie,
c) powierzonym gminie,
d) własnym gminy.

Cytuj
Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
   1)   ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3473
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o samorządzie gminnym
« Odpowiedź #7 dnia: 6 Marzec 2011, 11:26 »
Zmiany dotyczące nazw, granic i siedzib gmin następują zawsze z dniem:

a) 1 stycznia,
b) 1 maja,
c) 1 lipca,
d) 31 grudnia.

Cytuj
Art. 4. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia:
   1)   tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice,
   2)   nadaje gminie lub miejscowości status miasta i ustala jego granice,
   3)   ustala i zmienia nazwy gmin oraz siedziby ich władz.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 1, następują z dniem 1 stycznia.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3473
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o samorządzie gminnym
« Odpowiedź #8 dnia: 6 Marzec 2011, 11:28 »
Organami gminy jest rada gminy oraz:

a) zarząd gminy,
b) komisja rewizyjna gminy,
c) wójt,
d) urząd gminy.

Cytuj
Art. 11a.  1. Organami gminy są:
   2)   wójt (burmistrz, prezydent miasta).
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3473
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o samorządzie gminnym
« Odpowiedź #9 dnia: 6 Marzec 2011, 11:37 »
Jednostką pomocniczą gminy może być:

a) przedsiębiorstwo,
b) zakład budżetowy,
c) gospodarstwo pomocnicze,
d) osiedle.

Cytuj
Art. 5. 1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3473
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o samorządzie gminnym
« Odpowiedź #10 dnia: 6 Marzec 2011, 11:41 »
Organem wykonawczym gminy jest:

a) zarząd gminy,
b) urząd gminy,
c) wójt,
d) sekretarz gminy.

Cytuj
Art. 26. 1.  Organem wykonawczym gminy jest wójt.
« Ostatnia zmiana: 6 Marzec 2011, 11:43 wysłana przez support »
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3473
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o samorządzie gminnym
« Odpowiedź #11 dnia: 6 Marzec 2011, 13:04 »
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, mieszkańcy gminy tworzą, z mocy prawa:

a) wspólnotę gminną,
b) wspólnotę lokalną,
c) wspólnotę samorządową,
d) wspólnotę regionalną.

Cytuj
Art. 1. 1. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3473
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o samorządzie gminnym
« Odpowiedź #12 dnia: 6 Marzec 2011, 13:08 »
Organami nadzoru nad działalnością gminy, z wyjątkiem spraw finansowych, jest wojewoda oraz:

a) Rada Ministrów,
b) Prezes Rady Ministrów,
c) minister do spraw administracji publicznej,
d) marszałek województwa.

Cytuj
Art. 86. Organami nadzoru są Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3473
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o samorządzie gminnym
« Odpowiedź #13 dnia: 6 Marzec 2011, 13:20 »
Gmina:

a) posiada osobowość prawną,
b) nie posiada osobowości prawnej,
c) działa w oparciu o osobowość prawną powiatu,
d) ziała w oparciu o osobowość prawną województwa.

Cytuj
Art. 2.
2. Gmina posiada osobowość prawną.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3473
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o samorządzie gminnym
« Odpowiedź #14 dnia: 6 Marzec 2011, 13:29 »
Zmiany dotyczące nazw i siedzib gmin muszą być poprzedzone:

a) referendum,
b) konsultacjami z mieszkańcami gmin,
c) opiniami rad powiatów,
d) opinią sejmiku województwa.

Cytuj
Art. 4a. 1. Wydanie rozporządzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1, wymaga zasięgnięcia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanych rad gmin, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami, a w przypadku zmian granic gmin naruszających granice powiatów lub województw - dodatkowo opinii odpowiednich rad powiatów lub sejmików województw, z zastrzeżeniem ust. 2.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.