Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: Pytania z ustawy o ochronie danych osobowych  (Przeczytany 2173 razy)

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.15 Firefox 3.6.15
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Pytania z ustawy o ochronie danych osobowych
« dnia: 18 Marzec 2011, 14:47 »
Kontrolę zgodności przetwarzania danych osobowych z zakresu geodezji i kartografii z przepisami o ochronie danych osobowych prowadzi:

a) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
b) Główny Geodeta Kraju,
c) Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
d) Administrator danych osobowych z zakresu geodezji i kartografii.

Cytuj
Art. 12. Do zadań Generalnego Inspektora w szczególności należy:
   1)   kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,
« Ostatnia zmiana: 20 Marzec 2011, 10:29 wysłana przez support »
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.15 Firefox 3.6.15
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o ochronie danych osobowych
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Marzec 2011, 14:54 »
Ustawy o ochronie danych osobowych nie stosuje się do:

a) organów państwowych oraz samorządu terytorialnego,
b) osób prawnych przetwarzających dane osobowe w związku z działalnością statutowa,
c) osób fizycznych, które przetwarzają dane osobowe w celach osobistych,
d) podmiotów niepaństwowych realizujących zadania publiczne.

Cytuj
Art. 3a.  1. Ustawy nie stosuje się do:
   1)   osób fizycznych, które przetwarzają dane wyłącznie w celach osobistych lub domowych,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.15 Firefox 3.6.15
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o ochronie danych osobowych
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Marzec 2011, 15:06 »
Za dane osobowe nie uważa się:

a) informacji dotyczących wyznania,
b) numeru identyfikacji podatkowej,
c) numeru statystycznego REGON,
d) informacji objętych ewidencją gruntów i budynków.

Cytuj
Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
2. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
3. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.15 Firefox 3.6.15
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o ochronie danych osobowych
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Marzec 2011, 16:12 »
Podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne przetwarzają dane osobowe:

a) na zasadach określonych w ustawie dotyczących jedynie zabezpieczeń danych,
b) na zasadach określonych w ustawie,
c) po ich anonimizacji,
d) po uzyskaniu zgody Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Cytuj
Art. 3.
2. Ustawę stosuje się również do:
   1)   podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.15 Firefox 3.6.15
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o ochronie danych osobowych
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Marzec 2011, 16:19 »
Geodeta uprawniony przetwarzający dane osobowe niezwiązane z wykonywaną pracą geodezyjną:

a) jest zobowiązany niezwłocznie je usunąć,
b) jest zobowiązany do ich anonimizacji,
c) podlega karze upomnienia, nagany, zwieszenia lub odebrania uprawnień zawodowych,
d) podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Cytuj
Art. 49. 1. Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.15 Firefox 3.6.15
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o ochronie danych osobowych
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Marzec 2011, 18:27 »
Kontroli przetwarzania danych osobowych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków dokonuje:

a) starosta,
b) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,
c) Główny Geodeta Kraju,
d) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Cytuj
Art. 12. Do zadań Generalnego Inspektora w szczególności należy:
   1)   kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.15 Firefox 3.6.15
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o ochronie danych osobowych
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Marzec 2011, 18:52 »
Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, jeżeli:

a) dotyczy dobra osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą,
b) nie dotyczy dobra osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą,
c) dotyczy dobra osób trzecich,
d) nie dotyczy dobra osób trzecich.

Cytuj
Art. 1.
2. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 10.0.1 Firefox 10.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o ochronie danych osobowych
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Luty 2012, 14:16 »
Prawo wstępu do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu kontroli przetwarzania danych osobowych mają:

a) kierownik zespołu kontrolnego powołany przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
b) kierownik zespołu kontrolnego powołany przez starostę,
c) upoważnienie pracownicy Biura Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
d) upoważnienie pracownicy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Cytuj
Art. 12.  Do zadań Generalnego Inspektora w szczególności należy:
1)   kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych
Art. 13. 1. Generalny Inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zwanego dalej Biurem.
Art. 14.  W celu wykonania zadań, o których mowa w art. 12 pkt 1 i 2, Generalny Inspektor, zastępca Generalnego Inspektora lub upoważnieni przez niego pracownicy Biura, zwani dalej "inspektorami", mają prawo:
   1)   wstępu, w godzinach od 600 do 2200, za okazaniem imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej, do pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest zbiór danych, oraz pomieszczenia, w którym przetwarzane są dane poza zbiorem danych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych z ustawą,
   2)   żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
   3)   wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii,
   4)   przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych,
   5)   zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii.

Odpowiedź znalazł hasan  :drinks: :podziw:
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 14.0.1 Firefox 14.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o ochronie danych osobowych
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Sierpień 2012, 21:16 »
Rejestr zbiorów danych osobowych zawartych w ewidencji gruntów i budynków prowadzi:

a) dla całego kraju Główny Geodeta Kraju,
b) dla całego kraju Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
c) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w ramach przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych tej ewidencji,
d) starosta jako administrator danych.

Cytuj
Art. 42. [Zasada jawności rejestru]
1. Generalny Inspektor prowadzi ogólnokrajowy, jawny rejestr zbiorów danych osobowych. Rejestr powinien zawierać informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1-4a i 7.
2. Każdy ma prawo przeglądać rejestr, o którym mowa w ust. 1.
3. Na żądanie administratora danych może być wydane zaświadczenie o zarejestrowaniu zgłoszonego przez niego zbioru danych, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Generalny Inspektor wydaje administratorowi danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, zaświadczenie o zarejestrowaniu zbioru danych niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Odpowiedź znalazł perkozek  :drinks: :podziw:
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 17.0 Firefox 17.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o ochronie danych osobowych
« Odpowiedź #9 dnia: 8 Grudzień 2012, 14:13 »
Przetwarzanie danych osobowych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków związane z ich udostępnieniem geodecie uprawnionemu zgłaszającemu prace geodezyjne w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

a) jest dopuszczalne,
b) jest niedopuszczalne,
c) jest dopuszczalne pod warunkiem uzyskania przez geodetę pisemnej zgody tej osoby,
d) jest dopuszczalne pod warunkiem anonimizacji danych przez geodetę.

Cytuj
Art. 23
Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Odpowiedź znalazła Aniulenka  :drinks: :podziw:
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 17.0 Firefox 17.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o ochronie danych osobowych
« Odpowiedź #10 dnia: 8 Grudzień 2012, 14:31 »
Kontroli przetwarzania danych osobowych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków dokonuje:

a) starosta,
b) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
c) Główny Geodeta Kraju,
d) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Cytuj
Art.12 Do zadań Generalnego Inspektora w szczególności należy:
1) kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,
2) wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych,
3) zapewnienie wykonania przez zobowiązanych obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z decyzji, o których mowa w pkt 2, przez stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.),
4) prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach,
5) opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych,
6) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych,
7) uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych.

Odpowiedź znalazła Aniulenka  :drinks: :podziw:
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 17.0 Firefox 17.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy o ochronie danych osobowych
« Odpowiedź #11 dnia: 8 Grudzień 2012, 14:39 »
Modernizacja operatu ewidencyjnego dokonywana przez starostę:

a) może być zlecona w drodze umowy pod warunkiem podjęcia przez wykonawcę środków zabezpieczających zbiór danych osobowych,
b) może być zlecona w drodze umowy bez ograniczeń dotyczących danych osobowych,
c) może być zlecona w drodze umowy po uzyskaniu zgody Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
d) może być zlecona w drodze umowy pod warunkiem wykonania przez wykonawcę anonimizacji danych osobowych.

Cytuj
Art. 31 [Powierzenie przetwarzania danych]
1. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie.
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39, oraz spełnić wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a. W zakresie przestrzegania tych przepisów podmiot ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-3, odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów niniejszej ustawy spoczywa na administratorze danych, co nie wyłącza odpowiedzialności podmiotu, który zawarł umowę, za przetwarzanie danych niezgodnie z tą umową.
5. Do kontroli zgodności przetwarzania danych przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, z przepisami o ochronie danych osobowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 14-19.

Odpowiedź znalazła Aniulenka  :drinks: :podziw:
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline monika_wyc

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 59
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Odp: Pytania z ustawy o ochronie danych osobowych
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Grudzień 2013, 19:20 »
Odpowiedzialnym za ochronę informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej jest:
a) pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,
b) kierownik jednostki,
c) osoba przyznająca klauzulę tajności dokumentom,
d) osoba posiadająca poświadczenie bezpieczeństwa.

Cytuj
Art.14.1 Kierownik jednostki organizacyjnej, w której są przetwarzane informacje niejawne, odpowiada za ich ochronę w szczególności za zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania tej ochrony.Klauzulę tajności dokumentom przyznaje:
a) pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,
b) kierownik jednostki,
c) osoba upoważniona do podpisania dokumentu,
d) służba ochrony państwa.

Cytuj
Art.6.1 Klauzulę tajności nadaje osoba, która jest uprawniona do podpisania dokumentu lub oznaczenia innego niż dokument materiału.

//edit by support
post przeniesiony w lepsze miejsce  ;)

sYsTEM połączył wiadomości: 29 Grudzień 2013, 22:26Nie wiem czy to jest lepsze miejsce :)- te pytania jak pisałam dotyczą ustawy o ochronie informacji niejawnych /aktualnej podstawy prawnej/ a nie ustawy o ochronie danych osobowych- warto to zaznaczyć na początku tych pytań;)


Jednostka organizacyjna, która wytwarza, przetwarza i przekazuje informacje niejawne::

a) jest zobowiązana zorganizować kancelarię tajną,,
b) jest zobowiązana zorganizować kancelarię tajną na podstawie decyzji Szefa Służby Ochrony Państwa,
c) jest zwolniona z obowiązku zorganizowania kancelarii tajnej, o ile uzyska decyzję Szefa Służby Ochrony Państwa,
d) jest zwolniona z obowiązku zorganizowania kancelarii tajnej w przypadkach określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Cytuj
Art.42.1 Kierownik jednostki organizacyjnej, w której są przetwarzane informacje niejawne o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”, tworzy kancelarię, zwaną dalej „kancelarią tajną”, i zatrudnia jej kierownika.
« Ostatnia zmiana: 30 Grudzień 2013, 19:12 wysłana przez monika_wyc »