Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Pytania z ustawy o działach administracji rządowej

 • 10 Odpowiedzi
 • 1173 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Ustawa o działach administracji rządowej określa zakres działów tej administracji oraz:

a) nazwy ministerstw w danym dziale,
b) zakres zadań poszczególnych ministerstw,
c) właściwość ministra kierującego danym działem,
d) statuty ministerstw.

Cytuj
Art. 1. Ustawa określa zakres działów administracji rządowej, zwanych dalej "działami", oraz właściwość ministra kierującego danym działem.
« Ostatnia zmiana: 11 Marzec 2011, 18:28 wysłana przez support »
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
W sprawach geodezji i kartografii właściwym jest minister do spraw:

a) architektury i budownictwa,
b) gospodarki przestrzennej,
c) administracji publicznej,
d) budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Cytuj
Art. 6. 1. Dział administracja publiczna obejmuje sprawy:
   4a)    geodezji i kartografii;
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
W sprawach indywidualnych, decyzje centralnego organu administracji rządowej, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego:

a) są ostateczne,
b) służy od nich odwołanie do właściwego ministra,
c) służy od nich odwołanie do ministra właściwego do spraw administracji publicznej,
d) służy od nich odwołanie do sądu administracyjnego.

Cytuj
Art. 34.
2. W sprawach indywidualnych decyzje centralnego organu administracji rządowej są ostateczne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że ustawa uprawnienie takie przyznaje ministrowi kierującemu określonym działem administracji rządowej.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Geodezja i kartografia objęta jest działem administracji rządowej:

a) administracja publiczna,
b) gospodarka przestrzenna,
c) budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa,
d) sprawy wewnętrzne.

Cytuj
Art. 6. 1. Dział administracja publiczna obejmuje sprawy:
   4a)    geodezji i kartografii;
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Sprawy scalania i wymiany gruntów obejmuje dział administracji rządowej:

a) rolnictwo,
b) architektura i budownictwo,
c) rozwoju wsi,
d) gospodarka przestrzenna.

Cytuj
Art. 23. 1. Dział rozwój wsi obejmuje sprawy:
   3)   scalania i wymiany gruntów, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz podziału i rozgraniczenia nieruchomości na obszarze wsi;
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Sprawy ochrony gruntów rolnych należą do ministra właściwego do spraw:

a) rolnictwa,
b) rozwoju wsi,
c) budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,
d) rozwoju regionalnego.

Cytuj
Art. 23. 1. Dział rozwój wsi obejmuje sprawy:
   2)   ochrony gruntów przeznaczonych na cele rolne;
« Ostatnia zmiana: 27 Marzec 2011, 20:01 wysłana przez support »
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Nadzór nad działalnością administracji rządowej nie objętej zakresem działów administracji rządowej sprawuje:

a) minister właściwy do spraw administracji publicznej,
b) Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów,
c) Rada Ministrów,
d) Prezes Rady Ministrów.

Cytuj
Art. 33a. 1. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością administracji rządowej nieobjętą zakresem działów administracji rządowej, wykonywaną przez:
« Ostatnia zmiana: 6 Marzec 2011, 09:12 wysłana przez support »
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Sprawy podziału administracyjnego państwa należą do działu administracji rządowej:

a) budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa,
b) rozwój regionalny,
c) administracja publiczna,
d) sprawy wewnętrzne.

Cytuj
Art. 6. 1. Dział administracja publiczna obejmuje sprawy:
   4)   podziału administracyjnego państwa oraz nazw jednostek osadniczych i obiektów fizjograficznych;
« Ostatnia zmiana: 27 Marzec 2011, 20:01 wysłana przez support »
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Ministra kierującego określonym działem administracji rządowej określa się jako:

a) zwierzchnika danego działu,
b) pełnomocnika danego działu,
c) odpowiedzialnego z dany dział,
d) ministra właściwego do spraw oznaczonych nazwą danego działu.

Cytuj
Art. 4. 1. Ministra kierującego określonym działem określa się jako ministra właściwego do spraw oznaczonych nazwą danego działu, określoną w art. 5.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.13 Firefox 3.6.13
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Nadzór nad Głównym Geodetą Kraju sprawuje minister właściwy do spraw:

a) administracji publicznej,
b) rozwoju wsi,
c) budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,
d) gospodarki przestrzennej.

Cytuj
Art. 6.
2.  Minister właściwy do spraw administracji publicznej sprawuje nadzór nad Głównym Geodetą Kraju, Krajową Komisją Uwłaszczeniową oraz, na podstawie kryterium zgodności z prawem, nad działalnością regionalnych izb obrachunkowych.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 17.0 Firefox 17.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Określenie "administracja publiczna" oznacza:

a) administrację rządową,
b) administrację samorządową,
c) administrację rządową i samorządową,
d) administrację państwową.

Cytuj
art. 5 Klasyfikacja działów administracji rządowej:
Ustala się następujące działy:
1) administracja publiczna

Odpowiedź znalazła Aniulenka  :drinks: :podziw:
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.