Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: Pytania z ustawy Kodeks pracy  (Przeczytany 1807 razy)

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.16 Firefox 3.6.16
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Pytania z ustawy Kodeks pracy
« dnia: 1 Kwiecień 2011, 16:34 »
Na kim spoczywa obowiązek wykonywania zadań służby bhp w przypadku, kiedy pracodawca nie jest zobowiązany do jej powołania?

a) pracodawcy,
b) lekarzu sprawującym opiekę zdrowotną nad pracownikami,
c) wybranych przedstawicielach związków zawodowych,
d) społecznym inspektorze pracy.

Cytuj
Art. 23711.  § 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej "służbą bhp", pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:
   1)   zatrudnia do 10 pracowników albo
   2)   zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
« Ostatnia zmiana: 1 Kwiecień 2011, 16:45 wysłana przez support »
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.16 Firefox 3.6.16
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks pracy
« Odpowiedź #1 dnia: 1 Kwiecień 2011, 16:52 »
Kto może nakazać pracodawcy utworzenie służby bhp w przypadku zatrudniania mniejszej ilości pracowników niż przewiduje ustawa, ale stwierdzono zagrożenia zawodowe?

a) właściwy minister,
b) właściwy inspektor sanitarny,
c) właściwy inspektor pracy,
d) nie może być takiego nakazu.

Cytuj
Art. 23711
§ 4. Właściwy inspektor pracy może nakazać utworzenie służby bhp, albo zwiększenie liczby pracowników tej służby, jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.16 Firefox 3.6.16
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks pracy
« Odpowiedź #2 dnia: 1 Kwiecień 2011, 19:07 »
W którym z wymienionych poniżej przypadków pracownik podlega badaniom lekarskim okresowym i kontrolnym?

a) niezdolności do pracy trwającej 15 dni spowodowanej chorobą,
b) niezdolności do pracy trwającej 21 dni spowodowanej chorobą,
c) niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni spowodowanej chorobą,
d) niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 90 dni spowodowanej chorobą,

Cytuj
Art. 229.
§ 2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.16 Firefox 3.6.16
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks pracy
« Odpowiedź #3 dnia: 1 Kwiecień 2011, 19:53 »
Jak powinien pracodawca zorganizować prace przy których istnieje szczególne zagrożenie życia np.: przy inwentaryzacji czynnych studzienek kanalizacyjnych?

a) zapewnić środki ochrony osobistej,
b) zapewnić asekuracje przez wykonywanie czynności przez co najmniej dwie osoby,
c) egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp,
d) zapewnić szkolenie i instruktaż z zakresu bhp przy tego rodzaju pracach.

Cytuj
Art. 225. § 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby prace, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, były wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji.
§ 2.  Wykaz prac, o których mowa w § 1, ustala pracodawca po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 23715.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.16 Firefox 3.6.16
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks pracy
« Odpowiedź #4 dnia: 1 Kwiecień 2011, 22:25 »
W którym z wymienionych poniżej przypadków pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy?

a) Pracownik posiada wymagane kwalifikacje do wykonywania pracy, a także dostateczne znajomości przepisów oraz zasad bhp,
b) Pracownik posiada wymagane umiejętności do wykonywania pracy, a także dostateczne znajomości przepisów oraz zasad bhp,
c) Pracownik posiada wymagane kwalifikacje do wykonywania pracy, i pracował na tym samym stanowisku u tego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę,
d) Pracownik nie potwierdził na piśmie zapoznania się z przepisami oraz zasadami bhp na stanowisku pracy.

Cytuj
Art. 2374.
§ 3. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.16 Firefox 3.6.16
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks pracy
« Odpowiedź #5 dnia: 2 Kwiecień 2011, 08:52 »
Co powinien zrobić pracodawca prowadzący usługi geodezyjne i kartograficzne jeżeli wprowadził technologię, która może powodować zagrożenie dla zdrowia pracowników?

a) Ma obowiązek w terminie 30 dni od rozpoczęcia tej działalności zawiadomić na piśmie organ wydający pozwolenie na prowadzenie usług,
b) Ma obowiązek w terminie 30 dni od rozpoczęcia tej działalności zawiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy,
c) Ma obowiązek w terminie 30 dni od rozpoczęcia tej działalności zawiadomić na piśmie właściwego inspektora sanitarnego,
d) Ma obowiązek w terminie 30 dni od rozpoczęcia tej działalności zawiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy i właściwego inspektora sanitarnego,

Cytuj
Art. 209. § 1.  Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.
§ 2.  Obowiązek, o którym mowa w § 1, ciąży na pracodawcy odpowiednio w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.16 Firefox 3.6.16
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks pracy
« Odpowiedź #6 dnia: 2 Kwiecień 2011, 15:24 »
Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają?

a) Osoby przyjmowane do pracy,
b) Pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy,
c) Pracownicy przenoszeni na inne stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
d) Osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po wygaśnięciu poprzedniej umowy z tym pracodawcą.

Cytuj
Art. 229. § 1.  Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:
   1)   osoby przyjmowane do pracy,
   2)   pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.16 Firefox 3.6.16
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks pracy
« Odpowiedź #7 dnia: 2 Kwiecień 2011, 15:41 »
Jak powinien postąpić pracownik jeżeli warunki jego pracy nie odpowiadają przepisom bhp?

a) Powstrzymać się od wykonania pracy zawiadamiając o tym niezwłocznie przyłożonego,
b) Wykonać pracę z zachowaniem szczególnej ostrożności i zawiadomić o tym niezwłocznie przełożonego,
c) Opuścić niezwłocznie miejsce pracy,
d) Powstrzymać się od wykonania pracy zawiadamiając o tym niezwłocznie właściwego inspektora pracy.

Cytuj
Art. 210. § 1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.16 Firefox 3.6.16
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks pracy
« Odpowiedź #8 dnia: 2 Kwiecień 2011, 15:56 »
W którym z wymienionych poniżej przypadków pracodawca nie jest zobowiązany zapewnić pracownikowi okresowych badań lekarskich na koszt pracodawcy?

a) Po zaprzestaniu pracy w kontakcie z pyłkami zwłókniającymi,
b) Niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni spowodowanej chorobą,
c) Po rozwiązaniu stosunku pracy wykonywanej z narażeniem na działanie czynników rakotwórczych,
d) Po rozwiązaniu stosunku pracy wykonywanej z narażeniem na działanie czynników rakotwórczych, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami.

Cytuj
Art. 229.
§ 2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.
§ 5. Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest obowiązany zapewnić tym pracownikom okresowe badania lekarskie także:
   1)   po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami,
   2)   po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.16 Firefox 3.6.16
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks pracy
« Odpowiedź #9 dnia: 2 Kwiecień 2011, 16:03 »
Który z wymienionych poniżej obowiązków pracowniczych nie należy do obowiązków i zasad bhp?

a) stosowanie zaleceń i wskazań lekarskich,
b) dbanie o należyty stan sprzętu,
c) dbanie o porządek i ład w miejscu pracy,
d) dbałość o dobro zakładu i ochrona jego mienia.

Cytuj
Art. 211. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:
   3)   dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
   5)   poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.16 Firefox 3.6.16
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks pracy
« Odpowiedź #10 dnia: 2 Kwiecień 2011, 17:31 »
Kiedy pracodawca nie ma obowiązku dostarczenia bezpłatnie pracownikowi odzieży i obuwia roboczego spełniających wymagania określone w Polskich Normach?

a) jeżeli odzież własna może ulec zabrudzeniu na stanowisku pracy,
b) ze względu na wymagania technologiczne,
c) ze względu na wymagania sanitarne,
d) jeżeli odzież własna może ulec zniszczeniu na stanowisku pracy.

Cytuj
Art. 2377. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:
   1)   jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
   2)   ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.16 Firefox 3.6.16
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks pracy
« Odpowiedź #11 dnia: 2 Kwiecień 2011, 17:42 »
O których z wymienionych poniżej działań dotyczących profilaktyki ochrony zdrowia pracodawca informuje pracowników?

a) rodzajach badań przeprowadzanych na koszt pracodawcy,
b) urządzeniach eliminujących szkodliwość,
c) o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami,
d) częstotliwości pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia.

Cytuj
Art. 226.  Pracodawca:
   2)   informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.16 Firefox 3.6.16
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks pracy
« Odpowiedź #12 dnia: 2 Kwiecień 2011, 17:49 »
Przy realizacji inwestycji prace wykonują pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców. Do kogo należy nadzór bhp nad tymi pracownikami?

a) do poszczególnych pracodawców,
b) do wyznaczonego przez wszystkich pracodawców koordynatora,
c) do wyznaczonego przez wszystkich pracodawców koordynatora, oraz poszczególnych pracodawców,
d) do inwestora.

Cytuj
Art. 208. § 1. W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:
   2)   wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu,
§ 2. Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa w § 1, nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.16 Firefox 3.6.16
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks pracy
« Odpowiedź #13 dnia: 2 Kwiecień 2011, 18:10 »
Kiedy pracodawca może sam wykonywać zadania służby bhp?

a) jeżeli zatrudnia do 10 pracowników,
b) jeżeli zatrudnia do 10 pracowników i posiada ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp,
c) jeżeli zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności do wyżej niż III kategoria ryzyka,
d) jeżeli zatrudnia od 20 do 100 pracowników, jest zakwalifikowany do grupy działalności nie wyżej niż III kategoria ryzyka i posiada ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp.

Cytuj
Art. 23711.  § 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej "służbą bhp", pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:
   1)   zatrudnia do 10 pracowników albo
   2)   zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.6.16 Firefox 3.6.16
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks pracy
« Odpowiedź #14 dnia: 2 Kwiecień 2011, 18:25 »
Jak powinien postąpić pracodawca jeżeli lekarz wydał orzeczenie o stwierdzeniu u pracownika objawów wskazujących na powstawanie choroby zawodowej?

a) zwolnić pracownika z pracy, bez powiadomienia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej zmierzając do ustalenia przyczyn powstania tej choroby,
b) przenieść pracownika do innej pracy nie narażającej go na działanie czynnika, który wywołał te objawy choćby to miało wpływ na obniżenie wynagrodzenia dotychczasowego, bez uwzględnienia rekompensaty,
c) przenieść pracownika do innej pracy nie narażającej go na działanie czynnika, który wywołał te objawy a w przypadku obniżenia wynagrodzenia dotychczasowego zapewnić dodatek wyrównawczy przez cały okres zatrudnienia na nowym stanowisku,
d) przenieść pracownika do innej pracy nie narażającej go na działanie czynnika, który wywołał te objawy a w przypadku obniżenia wynagrodzenia dotychczasowego zapewnić dodatek wyrównawczy przez cały nie przekraczający 6 miesięcy,

Cytuj
Art. 230. § 1. W razie stwierdzenia u pracownika objawów wskazujących na powstawanie choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany, na podstawie orzeczenia lekarskiego, w terminie i na czas określony w tym orzeczeniu, przenieść pracownika do innej pracy nie narażającej go na działanie czynnika, który wywołał te objawy.
§ 2. Jeżeli przeniesienie do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy przez okres nie przekraczający 6 miesięcy.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.