Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: Pytania z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  (Przeczytany 5184 razy)

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 4.0.1 Firefox 4.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Pytania z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
« dnia: 21 Czerwiec 2011, 13:50 »
Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie przez organami administracji publicznej w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze:

a) uchwały zarządu gminy,
b) zarządzenia wójta,
c) decyzji administracyjnych,
d) orzeczeń sądu administracyjnego.

Cytuj
Art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:
   1)   przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 4.0.1 Firefox 4.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Czerwiec 2011, 13:54 »
Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić ją bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu:

a) 7 dni,
b) 14 dni,
c) 21 dni,
d) miesiąca.

Cytuj
Art. 237. § 1. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 4.0.1 Firefox 4.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Czerwiec 2011, 13:57 »
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, o tym czy pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje:

a) treść pisma,
b) forma zewnętrzna pisma,
c) tytuł pisma,
d) kierujący pismo.

Cytuj
Art. 222. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 4.0.1 Firefox 4.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Czerwiec 2011, 14:03 »
Protokół przesłuchania sporządzony w toku postępowania administracyjnego powinien być odczytany i przedstawiony do podpisu osobie zeznającej:

a) po opracowaniu redakcyjnym zeznania,
b) niezwłocznie po złożeniu zeznania,
c) w dniu następnym,
d) w ciągu 3 dni po złożeniu zeznania.

Cytuj
Art. 69. § 1. Protokół przesłuchania powinien być odczytany i przedstawiony do podpisu osobie zeznającej niezwłocznie po złożeniu zeznania.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 4.0.1 Firefox 4.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Czerwiec 2011, 14:35 »
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, właściwość miejscową organu administracji publicznej w sprawach dotyczących nieruchomości ustala się według:

a) miejsca zamieszkania jej właściciela,
b) miejsca zamieszkania jej użytkownika,
c) miejsca zamieszkania jej dzierżawcy,
d) miejsca położenia nieruchomości.

Cytuj
Art. 21. § 1. Właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się:
   1)   w sprawach dotyczących nieruchomości - według miejsca jej położenia; jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów, orzekanie należy do organu, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 4.0.1 Firefox 4.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Czerwiec 2011, 15:03 »
Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:

a) swojego małżonka,
b) krewnego trzeciego stopnia,
c) powinowatego trzeciego stopnia,
d) która go nie interesuje.

Cytuj
Art. 24. § 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:
   2)   swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 4.0.1 Firefox 4.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Czerwiec 2011, 15:29 »
Organ administracji publicznej występuje o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych w postępowaniu administracyjnym, do:

a) organu nadrzędnego,
b) wojewody,
c) sądu,
d) ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Cytuj
Art. 34. § 1. Organ administracji publicznej wystąpi do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych, o ile przedstawiciel nie został już wyznaczony.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 4.0.1 Firefox 4.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Czerwiec 2011, 15:42 »
Postanowienia wydawane w toku postępowania administracyjnego:

a) rozstrzygają o istocie sprawy,
b) uchylają decyzję,
c) uchylają zarządzenia organu,
d) nie rozstrzygają o istocie sprawy.

Cytuj
Art. 123. § 1. W toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienia.
§ 2. Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie spraw, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 4.0.1 Firefox 4.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Czerwiec 2011, 15:45 »
Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie:

a) do organu nadzoru,
b) do sądu administracyjnego,
c) tylko do jednej instancji,
d) do dwóch instancji.

Cytuj
Art. 127. § 1. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 4.0.1 Firefox 4.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Czerwiec 2011, 15:48 »
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, odwołanie od decyzji wydanej w pierwszej instancji wnosi się, od dnia jej doręczenia stronie, w terminie:

a) 7 dni,
b) 14 dni,
c) 21 dni,
d) 30 dni.

Cytuj
Art. 129.
§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 4.0.1 Firefox 4.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Czerwiec 2011, 15:54 »
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego sprawy, które mogą być rozpatrzone przez organ w oparciu o dowody przedstawione przez stronę, łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania, powinny być załatwione

a) w terminie określonym przez organ,
b) niezwłocznie,
c) w terminie 7 dni,
d) brak przepisu w tej sprawie.

Cytuj
Art. 35. §
§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 4.0.1 Firefox 4.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Czerwiec 2011, 15:58 »
Organ administracji publicznej rozstrzyga sprawę co do jej istoty poprzez:

a) wydanie decyzji,
b) wydanie postanowienia,
c) wydanie zarządzenia,
d) podjęcie odpowiednich wniosków.

Cytuj
Art. 104. § 1. Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.
§ 2. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 4.0.1 Firefox 4.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Czerwiec 2011, 16:13 »
Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków, załatwianych przez organy jednostek samorządu terytorialnego sprawuje Prezes Rady Ministrów oraz:

a) minister właściwy do spraw administracji publicznej,
b) wojewoda,
c) samorządowe kolegium odwoławcze,
d) sąd administracyjny.

Cytuj
Art. 258. § 1. Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków sprawują:
   5)   Prezes Rady Ministrów i wojewodowie - gdy chodzi o skargi załatwiane przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 4.0.1 Firefox 4.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Czerwiec 2011, 16:19 »
W przypadku gdy postępowanie administracyjne stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej:

a) zawiesza postępowanie,
b) oddala postępowanie,
c) anuluje postępowanie,
d) wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

Cytuj
Art. 105. § 1. Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 4.0.1 Firefox 4.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Czerwiec 2011, 16:29 »
Decyzja wydana na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego powinna zwierać uzasadnienie faktyczne oraz:

a) uzasadnienie merytoryczne,
b) uzasadnienie prawne,
c) uzasadnienie pojęciowe,
d) uzasadnienie kodeksowe.

Cytuj
Art. 107. § 1.  Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.