Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Pytania z ustawy Kodeks cywilny

 • 77 Odpowiedzi
 • 5215 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 6.0 Firefox 6.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Pytania z ustawy Kodeks cywilny

 • dnia: 18 Sierpień 2011, 17:27
Kodeks cywilny reguluje stosunki cywilnoprawne pomiędzy:

a) osobami fizycznymi, osobami prawnymi i spółkami prawa cywilnego,
b) osobami fizycznymi, osobami prawnymi i organami administracji publicznej,
c) osobami fizycznymi, osobami prawnymi,
d) osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi, którym przepisy szczególne nie przyznają osobowości prawnej.

Cytuj
Art. 1.  Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 6.0.1 Firefox 6.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Odp: Pytania z ustawy Kodeks cywilny

 • dnia: 31 Sierpień 2011, 16:12
Zdolność do czynności prawnych posiada:

a) każdy człowiek, który ukończył lat osiemnaście,
b) każdy człowiek, który ukończył lat trzynaście, a nie jest ubezwłasnowolniony,
c) każdy człowiek od chwili urodzenia,
d) osoba, która przez zawarcie małżeństwa uzyskała pełnoletność.

Cytuj
Art. 8. § 1.  Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 6.0.1 Firefox 6.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Odp: Pytania z ustawy Kodeks cywilny

 • dnia: 31 Sierpień 2011, 16:16
Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest:

a) miejscowość, w której osoba ta jest zameldowana na pobyt stały,
b) miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem pobytu stałego,
c) miejscowość, w której osoba ta jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy,
d) miejscowość, w której osoba ta wynajmuje lokal mieszkalny na czas nieokreślony.

Cytuj
Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 6.0.1 Firefox 6.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Odp: Pytania z ustawy Kodeks cywilny

 • dnia: 31 Sierpień 2011, 16:26
Przedsiębiorcą jest:

a) jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
b) osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
c) firma osoby fizycznej lub osoby prawnej działająca w imieniu tej osoby,
d) spółka prawna cywilnego prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Cytuj
Art. 431. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 6.0.1 Firefox 6.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Odp: Pytania z ustawy Kodeks cywilny

 • dnia: 31 Sierpień 2011, 16:44
Nieruchomościami rolnymi są nieruchomości, które:

a) wchodzą w skład gospodarstwa rolnego,
b) oznaczone są w operacie ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne,
c) są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej,
d) są przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego na cele rolne.

Cytuj
Art. 461.  Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.
« Ostatnia zmiana: 31 Sierpień 2011, 17:16 wysłana przez support »
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 6.0.1 Firefox 6.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Odp: Pytania z ustawy Kodeks cywilny

 • dnia: 31 Sierpień 2011, 16:50
Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli:

a) określa istotne postanowienia tej umowy,
b) została złożona w obecności drugiej strony,
c) oferta złożona w postaci elektronicznej zostanie niezwłocznie potwierdzona przez drugą stronę,
d) brak jest oświadczenia drugiej strony o przyjęciu oferty.

Cytuj
Art. 66.  § 1. Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 6.0.1 Firefox 6.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Odp: Pytania z ustawy Kodeks cywilny

 • dnia: 31 Sierpień 2011, 17:00
Umowa o treści zawartej w ofercie wiąże strony:

a) pomimo uzupełnień niezmieniających istotnie oferty,
b) po uwzględnieniu zastrzeżeń zawartych w odpowiedzi na nią,
c) jeżeli według ustalonego w danych stosunkach zwyczaju oświadczenie drugiej strony o jej przyjęciu nie jest wymagane,
d) chociaż oświadczenie o przyjęciu oferty nadeszło z opóźnieniem.

Cytuj
Art. 681.  § 1. W stosunkach między przedsiębiorcami odpowiedź na ofertę z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień niezmieniających istotnie treści oferty poczytuje się za jej przyjęcie. W takim wypadku strony wiąże umowa o treści określonej w ofercie, z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w odpowiedzi na nią.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 6.0.1 Firefox 6.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Odp: Pytania z ustawy Kodeks cywilny

 • dnia: 31 Sierpień 2011, 17:11
W granicach określonych przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu, własność gruntu rozciąga się:

a) na przestrzeń nad jego powierzchnią,
b) na przestrzeń pod jego powierzchnią,
c) na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią,
d) na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią, o ile nie uchybia to innym przepisom.

Cytuj
Art. 143.  W granicach określonych przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu własność gruntu rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią. Przepis ten nie uchybia przepisom regulującym prawa do wód.
« Ostatnia zmiana: 31 Sierpień 2011, 17:23 wysłana przez support »
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 6.0.1 Firefox 6.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Odp: Pytania z ustawy Kodeks cywilny

 • dnia: 31 Sierpień 2011, 17:14
Koszty rozgraniczenia gruntów sąsiadujących są ponoszone przez:

a) właściciela gruntów, zlecającego rozgraniczenie,
b) właściciela gruntów, który użytkował część gruntów sąsiada,
c) właścicieli tych gruntów po połowie,
d) właściciela gruntów wskazanego przez sąd.

Cytuj
Art. 152. Właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych; koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymywania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 6.0.1 Firefox 6.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Odp: Pytania z ustawy Kodeks cywilny

 • dnia: 31 Sierpień 2011, 17:28
Jeżeli przy wznoszeniu budynku bez winy umyślnej przekroczono granice sąsiedniego gruntu:

a) właściciel tego gruntu może żądać wykupienia zajętej części gruntu,
b) budynek podlega rozbiórce,
c) właściciel tego gruntu może żądać odszkodowania,
d) właściciel tego gruntu jest zobowiązany do ustanowienia służebności gruntowej na rzecz nieruchomości, na której znajduje się pozostała część budynku.

Cytuj
Art. 151. Jeżeli przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia przekroczono bez winy umyślnej granice sąsiedniego gruntu, właściciel tego gruntu nie może żądać przywrócenia stanu poprzedniego, chyba że bez nie uzasadnionej zwłoki sprzeciwił się przekroczeniu granicy albo że grozi mu niewspółmiernie wielka szkoda. Może on żądać albo stosownego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie odpowiedniej służebności gruntowej, albo wykupienia zajętej części gruntu, jak również tej części, która na skutek budowy straciła dla niego znaczenie gospodarcze.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 6.0.1 Firefox 6.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Odp: Pytania z ustawy Kodeks cywilny

 • dnia: 31 Sierpień 2011, 17:32
Ograniczonym prawem rzeczowym jest:

a) użytkowanie wieczyste,
b) najem,
c) posiadanie samoistne,
d) spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.

Cytuj
Art. 244.  § 1. Ograniczonymi prawami rzeczowymi są: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 6.0.1 Firefox 6.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Odp: Pytania z ustawy Kodeks cywilny

 • dnia: 2 Wrzesień 2011, 12:55
W użytkowanie wieczyste mogą być oddane:

a) grunty Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
b) grunty osób prawnych i fizycznych,
c) grunty Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków,
d) grunty jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych osób prawnych.

Cytuj
Art. 232.  § 1.  Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, i osobom prawnym.
§ 2.  W wypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych przedmiotem użytkowania wieczystego mogą być także inne grunty Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 6.0.1 Firefox 6.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Odp: Pytania z ustawy Kodeks cywilny

 • dnia: 2 Wrzesień 2011, 12:59
Właścicielem budynku znajdującego się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste jest:

a) właściciel gruntu,
b) posiadacz samoistny gruntu,
c) użytkownik wieczysty,
d) osoba trzecia, która nabyła od użytkownika wieczystego budynek, baz prawa do użytkowania wieczystego.

Cytuj
Art. 235. § 1.  Budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie należącym do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.
§ 2.  Przysługująca wieczystemu użytkownikowi własność budynków i urządzeń na użytkowanym gruncie jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 6.0.1 Firefox 6.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Odp: Pytania z ustawy Kodeks cywilny

 • dnia: 2 Wrzesień 2011, 14:24
Służebność gruntowa ma na celu:

a) zwiększenie użyteczności nieruchomości obciążonej,
b) zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej,
c) zapewnienie osobistych potrzeb właściciela nieruchomości obciążonej,
d) zapewnienie osobistych potrzeb właściciela nieruchomości władnącej.

Cytuj
Art. 285. § 1. Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).
§ 2. Służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 6.0.1 Firefox 6.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Odp: Pytania z ustawy Kodeks cywilny

 • dnia: 2 Wrzesień 2011, 14:30
Obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej:

a) w przypadku braku odmiennej umowy obciąża właściciela nieruchomości władnącej,
b) w przypadku braku odmiennej umowy obciąża właściciela nieruchomości obciążonej,
c) obciąża solidarnie właściciela nieruchomości władnącej i nieruchomości obciążonej,
d) określa umowa o ustanowieniu służebności.

Cytuj
Art. 289. § 1. W braku odmiennej umowy obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.