Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: Pytania z rozporządzenia w sprawie warunków organizacyjnych, kadrowych i technicznych, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii  (Przeczytany 1873 razy)

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Kto opiniuje przygotowanie organizacyjne i techniczne gminy do przejęcia zadań starosty w zakresie geodezji i kartografii:

a) geodeta województwa,
b) wojewoda,
c) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
d) marszałek województwa.

Cytuj
§ 2. Warunkami organizacyjnymi, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii, są:
  7)   uzyskanie pozytywnej opinii wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w zakresie przygotowania organizacyjnego i technicznego gminy do przejęcia zadań.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Do warunków kadrowych, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie kompetencji starosty zalicza się:

a) zapewnienie, że zadania powierzone prze starostę nie będą przez gminę przekazane do prowadzenia innym osobom lub jednostkom organizacyjnym,
b) uzgodnieniu ze starostą terminu przejęcia zadań,
c) uzyskanie pozytywnej opinii wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w zakresie przygotowania gminy do przejęcia zadań,
d) przyrzeczenie zatrudnienia na stanowisku geodety gminnego osoby spełniającej odpowiednie kryteria.

Cytuj
§ 3. Warunkami kadrowymi, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii, są:
  1)   przyrzeczenie zatrudnienia na stanowisku geodety gminnego osoby, która spełnia wymagania określone w § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. Nr 49, poz. 492),
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Jakie uprawnienia powinna posiadać osoba zatrudniona na stanowisku kierownika Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

a) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy,
b) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy,
c) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy oraz uprawnienia do szacowania nieruchomości,
d) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy oraz uprawnienia do szacowania nieruchomości.

Cytuj
§ 3. Warunkami kadrowymi, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii, są:
  3)   przyrzeczenie zatrudnienia na stanowisku kierownika Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej osoby posiadającej uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Warunkiem organizacyjnym, jaki powinien być spełniony przez gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii jest zatwierdzenie przez radę gminy planu finansowego zapewniającego między innymi:

a) przejęcie do prowadzenia przez gminę pełnego zakresu zadań i kompetencji starosty w tej mierze,
b) przejęcie do prowadzenia przez gminę zadań z zakresu ewidencji gruntów i budynków,
c) przejęcie do prowadzenia przez gminę państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
d) zakup sprzętu i programów do prowadzenia ewidencji ludności.

Cytuj
§ 2. Warunkami organizacyjnymi, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii, są:
  1)   zatwierdzenie przez radę gminy planu finansowego, zapewniającego:
a)  przejęcie do prowadzenia przez gminę pełnego zakresu zadań i kompetencji starosty,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Ile jednostek zarządzających sieciami uzbrojenia terenu powinno mieć lokalizację w miejscowości będącej siedzibą gminy, aby spełniony był jeden z warunków organizacyjnych ubiegania się przez gminę o przejęcie zadań starosty w zakresie geodezji i kartografii:

a) lokalizacja co najmniej jednej jednostki zarządzającej sieciami uzbrojenia terenu,
b) lokalizacja co najmniej dwóch jednostki zarządzającej sieciami uzbrojenia terenu,
c) lokalizacja co najmniej trzech jednostki zarządzającej sieciami uzbrojenia terenu,
d) lokalizacja co najmniej czterech jednostki zarządzającej sieciami uzbrojenia terenu.

Cytuj
§ 2. Warunkami organizacyjnymi, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii, są:
  5)   lokalizacja w miejscowości będącej siedzibą gminy co najmniej trzech jednostek zarządzających sieciami uzbrojenia terenu,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Gmina przejmująca od starosty zadania i kompetencje w zakresie geodezji i kartografii, powinna uzgodnić termin tego przejęcia:

a) z wojewodą,
b) z marszałkiem województwa,
c) ze starostą,
d) z geodetą województwa.

Cytuj
§ 2. Warunkami organizacyjnymi, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii, są:
  4)   uzgodnienie ze starostą terminu przejęcia zadań,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Gmina przejmująca od starosty zadania i kompetencje w zakresie geodezji i kartografii, powinna utworzyć następujące komórki organizacyjne:

a) Oddział Geodezji i Kartografii,
b) Referat osnów Geodezyjnych,
c) Referat sieci Geodezyjnych,
d) Oddział Geodezji.

Cytuj
§ 2. Warunkami organizacyjnymi, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii, są:,
  2)   utworzenie jednostek organizacyjnych urzędu gminy pod nazwą:
d)  Oddział Geodezji,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Rada gminy wnioskująca o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii, powinna:

a) powołać pełnomocnika do przejęcia tych zadań i kompetencji,
b) utworzyć komórkę koordynacyjną,
c) zatwierdzić odpowiedni plan finansowy,
d) wystąpić w tej sprawie do marszałka województwa.

Cytuj
§ 2. Warunkami organizacyjnymi, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii, są:
  1)   zatwierdzenie przez radę gminy planu finansowego, zapewniającego:
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Gmina wnioskująca o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii, powinna spełniać m. in. następujące warunki:

a) powołać pełnomocnika gminy,
b) utworzyć w gminie określone przepisami jednostki organizacyjne,
c) wystąpić w tej sprawie do marszałka województwa,
d) uzyskać zgodę geodety województwa.

Cytuj
§ 2. Warunkami organizacyjnymi, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii, są:
  2)   utworzenie jednostek organizacyjnych urzędu gminy pod nazwą:
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Gmina przejmująca od starosty zadania i kompetencje w zakresie geodezji i kartografii, powinna utworzyć następujące komórki organizacyjne:

a) Oddział Katastru Nieruchomości,
b) Oddział Katastru i Księgi Wieczystej Nieruchomości,
c) Oddział Ewidencji Katastralnej,
d) Referat Nieruchomości.

Cytuj
§ 2. Warunkami organizacyjnymi, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii, są:
  2)   utworzenie jednostek organizacyjnych urzędu gminy pod nazwą:
c)  Oddział Katastru Nieruchomości,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Jakie uprawnienia powinna posiadać osoba zatrudniona w gminie, która przejęła od starosty zadania i kompetencje w zakresie geodezji i kartografii, mająca kontrolować opracowania przyjmowane do zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

a) z zakresu pierwszego,
b) z zakresu pierwszego i drugiego,
c) z zakresu szacowania nieruchomości,
d) z zakresów odpowiadających  zakresom kontrolowanych prac.

Cytuj
§ 3. Warunkami kadrowymi, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii, są:
  4)   przyrzeczenie zatrudnienia do kontrolowania opracowań przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego osoby posiadającej uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 ustawy, w zakresach odpowiadających zakresom kontrolowanych opracowań.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Gmina przejmująca od starosty zadania i kompetencje w zakresie geodezji i kartografii, powinna utworzyć następujące komórki organizacyjne:

a) Zespół Sieci Uzbrojenia Podziemnego,
b) Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej,
c) Referat Projektowania Sieci Uzbrojenia,
d) Referat Uzgodnienia Uzbrojenia Technicznego.

Cytuj
§ 2. Warunkami organizacyjnymi, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii, są:
  2)   utworzenie jednostek organizacyjnych urzędu gminy pod nazwą:
b)  Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Gmina przejmująca od starosty zadania i kompetencje w zakresie geodezji i kartografii, ustalając warunki organizacyjne tego przejęcia, powinna określić:

a) siedziby powołanych, w związku z przejęciem, jednostek organizacyjnych,
b) środki komunikacyjne,
c) punkty zaopatrzenia,
d) minimalne płace personelu.

Cytuj
§ 2. Warunkami organizacyjnymi, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii, są:
  3)   określenie siedziby jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 2,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.