Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: Pytania z rozporządzenia w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii  (Przeczytany 1079 razy)

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
W jakim terminie przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne:

a) w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku przez osobę zainteresowaną,
b) w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku przez osobę zainteresowaną,
c) w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia złożenia wniosku przez osobę zainteresowaną,
d) w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku przez osobę zainteresowaną.

Cytuj
§ 14. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia złożenia wniosku przez osobę zainteresowaną.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Osoba ubiegająca się o uprawnienia w zakresie geodezji i kartografii dokumentuje praktykę zawodową zaświadczeniem pracodawcy lub:

a) poświadczeniem od zleceniodawców,
b) wykazem prac z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
c) zaświadczeniem od geodety województwa,
d) składa oświadczenie dotyczące praktyki zawodowej.

Cytuj
§ 8. Osoba zainteresowana dokumentuje praktykę zawodową zaświadczeniem pracodawcy lub składa oświadczenie dotyczące praktyki zawodowej.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Postępowanie kwalifikacyjne na uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii w stosunku do osób posiadających stopień specjalizacji zawodowej obejmuje:

a) część wstępną i część sprawdzającą,
b) tylko część sprawdzającą,
c) tylko część wstępną,
d) otrzymują uprawnienia bez postępowania kwalifikacyjnego.

Cytuj
§ 25. 1. Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do osób zainteresowanych posiadających tytuł profesora albo stopień specjalizacji zawodowej przeprowadza się odrębnie.
2. Postępowanie kwalifikacyjne wobec osób wymienionych w ust. 1 obejmuje wyłącznie część wstępną postępowania, o której mowa w § 17 ust. 1.
3. Po zakończeniu części wstępnej postępowania wobec osób zainteresowanych, o których mowa w ust. 1, zespół kwalifikacyjny wypełnia część III protokołu.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
W trakcie części ogólnej (testowej) egzaminu pisemnego dotyczącego uprawnień geodezyjnych i kartograficznych, sprawdzana jest znajomość przepisów oraz dotyczących geodezji i kartografii:

a) wytycznych technicznych,
b) standardów technicznych,
c) interpretacji urzędowych,
d) zaleceń instrukcyjnych.

Cytuj
§ 19. 1. Egzamin pisemny składa się z dwóch części:
   1)   części ogólnej, będącej egzaminem testowym sprawdzającym znajomość przepisów prawnych oraz standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych, przy czym do każdego pytania testowego są dołączone odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna;
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
W trakcie części ogólnej (testowej) egzaminu pisemnego dotyczącego uprawnień geodezyjnych i kartograficznych, sprawdzana jest znajomość przepisów oraz:

a) wytycznych technicznych,
b) standardu technicznego dotyczącego systemu informacji o terenie,
c) interpretacji urzędowych,
d) zaleceń instrukcyjnych.

Cytuj
§ 19. 1. Egzamin pisemny składa się z dwóch części:
   1)   części ogólnej, będącej egzaminem testowym sprawdzającym znajomość przepisów prawnych oraz standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres uprawnień zawodowych, przy czym do każdego pytania testowego są dołączone odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna;
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Osoba ubiegająca się o uprawnienia w zakresie geodezji i kartografii dokumentuje praktykę zawodową składając odpowiednie oświadczenie lub:

a) zaświadczenie pracodawcy,
b) poświadczeniem od zleceniodawców,
c) wykaz prac z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
d) zaświadczeniem od geodety województwa.

Cytuj
§ 8. Osoba zainteresowana dokumentuje praktykę zawodową zaświadczeniem pracodawcy lub składa oświadczenie dotyczące praktyki zawodowej.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Osoba ubiegająca się o uprawnienia w zakresie geodezji i kartografii, a trakcie jednego postępowania może zdawać egzamin na:

a) jeden tylko zakres,
b) dwa zakresy,
c) trzy zakresy,
d) dowolną liczbę zakresów.

Cytuj
§ 7. Osoba zainteresowana może w jednym postępowaniu kwalifikacyjnym złożyć wniosek o nadanie uprawnień zawodowych wyłącznie w jednym z zakresów, o których mowa w art. 43 ustawy.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Postępowanie kwalifikacyjne związane z uzyskaniem uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii składa się z części wstępnej oraz części:

a) kontrolnej,
b) końcowej,
c) dodatkowej,
d) sprawdzającej.

Cytuj
§ 17. 1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z części wstępnej i z części sprawdzającej.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Liczba pytań zadawanych w części szczegółowej na egzaminie pisemnym na uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii, wynosi:

a) 2,
b) 3,
c) 4,
d) 5.

Cytuj
§ 19.
2. Liczba pytań na egzaminie pisemnym wynosi:
   2)   w części szczegółowej: 3 pytania o charakterze opisowym.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
W przypadku niedopuszczenia osoby ubiegającej się o uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii do części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego, osobie tej zwraca się część opłaty egzaminacyjnej wynoszącą:

a) 30% wniesionej wpłaty,
b) 40% wniesionej wpłaty,
c) 50% wniesionej wpłaty,
d) 60% wniesionej wpłaty.

Cytuj
§ 28. 1. W przypadku niedopuszczenia osoby zainteresowanej do części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego, osobie tej zwraca się 50 % wpłaty wniesionej na poczet pokrycia kosztów postępowania kwalifikacyjnego.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Za każdą dobrą odpowiedź na egzaminie testowym dotyczącym uprawnień w zakresie geodezji i kartografii, osoba zdająca otrzymuje:

a) 1 punkt,
b) 2 punkty,
c) 3 punkty,
d) 4 punkty.

Cytuj
§ 21. 1. Członkowie zespołu kwalifikacyjnego oceniają udzielone podczas egzaminu pisemnego odpowiedzi w następujący sposób:
   1)   w części ogólnej przyznaje się 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź;
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.