Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: Pytania z rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego  (Przeczytany 1794 razy)

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0.1 Firefox 7.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Co to jest rejon statystyczny:

a) jednostka administracyjna agregacji danych statystycznych złożona z 3 obwodów spisowych,
b) jednostka administracyjna agregacji danych statystycznych złożona z 6 obwodów spisowych,
c) jednostka przestrzenna agregacji danych statystycznych złożona z kilku, nie więcej niż dziewięciu obwodów spisowych,
d) jednostka przestrzenna agregacji danych statystycznych złożona z kilku, nie więcej niż dziesięciu obwodów spisowych.

Cytuj
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
   4)   rejon statystyczny - jednostkę przestrzenną agregacji danych statystycznych, złożoną z kilku, nie więcej niż dziewięciu, obwodów spisowych,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0.1 Firefox 7.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
W jakim dokumencie zapisane są wszystkie ulice:

a) w centralnym rejestrze ulic,
b) w centralnym spisie nazw ulic i placów,
c) w centralnym katalogu ulic,
d) w centralnym katalogu nazw ulic i placów.

Cytuj
§ 7.
3. W ramach systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań prowadzony jest centralny katalog ulic obejmujący nazwy ulic zgodne z brzmieniem uchwał o ich nadaniu, utworzony przez alfabetyczne ułożenie nazw ulic; ulicom o takiej samej nazwie, występującym w różnych miejscowościach, nadawany jest jeden, ten sam identyfikator wraz z określeniem jednostek podziału terytorialnego, w których dana nazwa występuje.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0.1 Firefox 7.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Jakie mapy urzędowi statystycznemu przekazuje wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:

a) kopie mapy ewidencyjnych zawierające granice obrębów oraz jednostek ewidencyjnych,
b) kopię aktualnej mapy województwa, zawierającej granice jednostek podziału administracyjnego,
c) kopię aktualnej mapy zasadniczej, zawierającej wszelkie granice,
d) kopię mapy topograficznej.

Cytuj
§ 14. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego udostępnia urzędowi statystycznemu dane objęte prowadzonym rejestrem granic administracyjnych gmin i powiatów oraz przekazuje kopię aktualnej mapy województwa, zawierającej granice jednostek podziału administracyjnego.

Edit: Nyzczsel
Przepraszam że się strącę - ale to się kłóci z nowym PG


Nowelizacja Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Cytuj
Art 7c. Do zadań marszałka województwa należy w szczególności:
6) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym prowadzeniu bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4, w części dotyczącej obszaru województwa.
Dodany przez art. 23 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 3 - czyli:
odnośnik 3: Dodany przez art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489), która weszła w życie z dniem 7 czerwca 2010 r

czyli Marszałek przejmuje obowiązki WINGiKa związane z PRG. Niestety nasz GUGiK nie dokonał starań aby reszta rozporządzeń została zmodyfikowana tym zapisem (ot tak sobie zmienili PG bez zmiany rozporządzeń

« Ostatnia zmiana: 14 Październik 2011, 22:09 wysłana przez Nyzczsel »
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0.1 Firefox 7.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
W skład systemu rejonów i obwodów spisowych między innymi wchodzą identyfikatory oraz następująca dokumentacja:

a) mapa ewidencyjna,
b) mapa zasadnicza,
c) mapy i szkice sytuacyjne określające granice każdego rejonu statystycznego i obwodu spisowego,
d) mapy i szkice przeglądowe przedstawiające w sposób przybliżony granice rejonów statystycznych i obwodów spisowych.

Cytuj
§ 6.
4. W skład systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych wchodzą identyfikatory rejonów statystycznych i obwodów spisowych wraz z liczbą zamieszkałych osób i mieszkań oraz następująca dokumentacja:
   1)   mapy i szkice sytuacyjne określające granice każdego rejonu statystycznego i obwodu spisowego,
   2)   arkusze aktualizacyjne zmian wniesionych do systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0.1 Firefox 7.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
W jakim terminie następuje aktualizacja systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych:

a) raz na 0,5 roku,
b) raz w roku,
c) raz na 2 lata,
d) raz na 3 lata.

Cytuj
§ 6.
5. Aktualizacja systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych następuje co najmniej raz w roku i obejmuje zmiany w:
   1)   podziale terytorialnym kraju,
   2)   zabudowie i szacunkowym zaludnieniu poszczególnych terenów,
   3)   podziale kraju na rejony statystyczne i obwody spisowe,
   4)   podziale na obręby, o których mowa w przepisach o ewidencji gruntów i budynków.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0.1 Firefox 7.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
W jakich terminach gminy mają obowiązek przekazywania urzędom statystycznym informacji o nadaniu i zmianie nazw ulic:

a) niezwłocznie,
b) w ciągu 7 dni,
c) w ciągu 14 dni,
d) w ciągu miesiąca.

Cytuj
§ 11. 1. Gminy na potrzeby rejestru terytorialnego przekazują urzędom statystycznym, stosownie do art. 13 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668), zwanej dalej "ustawą":
   1)   sporządzone, z udziałem urzędu statystycznego, załączniki do protokołu zdawczo-odbiorczego - zestawienie danych dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym, o którym mowa w § 5 ust. 4 - w ciągu 7 dni od dnia wejścia w życie zmiany w podziale terytorialnym,
   2)   informacje o nadaniu i zmianie nazw ulic - w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały,
   3)   informacje o zmianach numeracji porządkowej nieruchomości i budynków - raz w miesiącu,
   4)   kopie planów ogólnych i szczegółowych nowych osiedli oraz kopie map zawierających nazwy ulic i placów oraz numerację porządkową nieruchomości i budynków - w ciągu 7 dni po opracowaniu lub wniesieniu zmian.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0.1 Firefox 7.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
W jakich terminach gminy mają obowiązek przekazania urzędom statystycznym informacji o zmianach numeracji porządkowej nieruchomości i budynków:

a) raz w miesiącu,
b) raz na 2 miesiące,
c) raz na 3 miesiące,
d) raz na 0,5 roku.

Cytuj
§ 11. 1. Gminy na potrzeby rejestru terytorialnego przekazują urzędom statystycznym, stosownie do art. 13 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668), zwanej dalej "ustawą":
   1)   sporządzone, z udziałem urzędu statystycznego, załączniki do protokołu zdawczo-odbiorczego - zestawienie danych dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym, o którym mowa w § 5 ust. 4 - w ciągu 7 dni od dnia wejścia w życie zmiany w podziale terytorialnym,
   2)   informacje o nadaniu i zmianie nazw ulic - w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały,
   3)   informacje o zmianach numeracji porządkowej nieruchomości i budynków - raz w miesiącu,
   4)   kopie planów ogólnych i szczegółowych nowych osiedli oraz kopie map zawierających nazwy ulic i placów oraz numerację porządkową nieruchomości i budynków - w ciągu 7 dni po opracowaniu lub wniesieniu zmian.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0.1 Firefox 7.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Krajowy rejestr terytorialny, prowadzony jest przez:

a) Prezesa Rady Ministrów,
b) Minister Infrastruktury,
c) Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,
d) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Cytuj
§ 1. Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, zwany dalej "rejestrem terytorialnym", obejmujący systemy:
   1)   identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego,
   2)   identyfikatorów i nazw miejscowości,
   3)   rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
   4)   identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań
jest prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sposób zinformatyzowany i nosi skróconą nazwę TERYT.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0.1 Firefox 7.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Jakie systemy obejmuje krajowy rejestr terytorialny:

a) identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego,
b) rejonów spisowych,
c) obwodów wyborczych,
d) identyfikatorów sołectw.

Cytuj
§ 1. Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, zwany dalej "rejestrem terytorialnym", obejmujący systemy:
   1)   identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego,
   2)   identyfikatorów i nazw miejscowości,
   3)   rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
   4)   identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań
jest prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sposób zinformatyzowany i nosi skróconą nazwę TERYT.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0.1 Firefox 7.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
W jakich terminach aktualizowany jest system identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego:

a) po każdej zmianie w podziale terytorialnym,
b) co 6 miesięcy,
c) co 12 miesięcy,
d) co 2 lata.

Cytuj
§ 4. 1. Jednostkom zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, wprowadzonego ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603 i Nr 104, poz. 656) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103, poz. 652), z dniem 1 stycznia 1999 r. ustala się identyfikatory określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. System identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego jest aktualizowany po każdej zmianie w podziale terytorialnym według następujących zasad:
   1)   nowo utworzonym jednostkom podziału terytorialnego nadaje się symbol w kolejności po ostatnim w ramach liczb przewidzianych dla danego szczebla podziału i rodzaju jednostki,
   2)   identyfikatory jednostek likwidowanych wyłącza się z systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego i nie mogą być one powtórnie użyte,
   3)   zmiana nazwy i granic jednostki podziału terytorialnego nie powoduje zmiany identyfikatora,
   4)   przeniesienie miasta lub gminy do innego powiatu oraz przeniesienie powiatu lub miasta na prawach powiatu do innego województwa wymaga zmiany identyfikatora,
   5)   zmiana rodzaju gminy powoduje zmianę identyfikatora w ostatniej cyfrze trzeciego członu.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0.1 Firefox 7.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Jakie dane gminy przekazują urzędom statystycznym:

a) informacje o zmianach nawierzchni ulic,
b) informacje o zmianie numeracji porządkowej nieruchomości i budynków,
c) dokumenty dotyczące zmian klas gruntów,
d) informacje o wydanych pozwoleniach na budowę.

Cytuj
§ 11. 1. Gminy na potrzeby rejestru terytorialnego przekazują urzędom statystycznym, stosownie do art. 13 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668), zwanej dalej "ustawą":
   1)   sporządzone, z udziałem urzędu statystycznego, załączniki do protokołu zdawczo-odbiorczego - zestawienie danych dotyczących obszarów przekazywanych w związku z dokonaną zmianą w podziale terytorialnym, o którym mowa w § 5 ust. 4 - w ciągu 7 dni od dnia wejścia w życie zmiany w podziale terytorialnym,
   2)   informacje o nadaniu i zmianie nazw ulic - w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały,
   3)   informacje o zmianach numeracji porządkowej nieruchomości i budynków - raz w miesiącu,
   4)   kopie planów ogólnych i szczegółowych nowych osiedli oraz kopie map zawierających nazwy ulic i placów oraz numerację porządkową nieruchomości i budynków - w ciągu 7 dni po opracowaniu lub wniesieniu zmian.
2. Gminy uzgadniają z urzędem statystycznym poprawność wprowadzonych do rejestru terytorialnego informacji, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy zwróci się o to urząd statystyczny.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0.1 Firefox 7.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Do zadań urzędów statystycznych między innymi należy:

a) aktualizacja katastru nieruchomości,
b) udostępnianie danych objętych rejestrem terytorialnym na obszarze województwa,
c) nadzór nad nadawaniem nazw ulicom,
d) nadzór nad numeracją porządkową budynków.

Cytuj
§ 9. Do zadań urzędów statystycznych należy:
   3)   udostępnianie danych objętych rejestrem terytorialnym na obszarze województwa.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0.1 Firefox 7.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Do zadań Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego między innymi należy:

a) nadawanie nazw ulic,
b) prowadzenie i aktualizacja systemów: rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
c) aktualizacja map i szkiców sytuacyjnych,
d) współdziałanie z Komisją Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych działających przy właściwym ministrze.

Cytuj
§ 8. Do zadań Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego należy:
6) współdziałanie z Komisją Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych działającą przy ministrze
właściwym do spraw administracji publicznej,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0.1 Firefox 7.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Jakie systemy obejmuje krajowy rejestr terytorialny:

a) obwodów urbanistycznych,
b) identyfikatorów i nazw historycznych gmin,
c) rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
d) obrębów geodezyjnych.

Cytuj
§ 1. Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, zwany dalej "rejestrem terytorialnym", obejmujący systemy:
   1)   identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego,
   2)   identyfikatorów i nazw miejscowości,
   3)   rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
   4)   identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań
jest prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sposób zinformatyzowany i nosi skróconą nazwę TERYT.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 7.0.1 Firefox 7.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Jakie systemy obejmuje krajowy rejestr terytorialny:

a) rejonów urbanistycznych,
b) identyfikatorów i nazw miejscowości,
c) obrębów ewidencyjnych,
d) obwodów wyborczych.

Cytuj
§ 1. Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, zwany dalej "rejestrem terytorialnym", obejmujący systemy:
   1)   identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego,
   2)   identyfikatorów i nazw miejscowości,
   3)   rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
   4)   identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań
jest prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sposób zinformatyzowany i nosi skróconą nazwę TERYT.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.