Pytania z rozporządzenia w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie - Pytania testowe - .:: Ewmapa ::.

Partnerzy

Pytania z rozporządzenia w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie

 • 4 Odpowiedzi
 • 943 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3444
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
wygasło z dniem 14 kwietnia 2012

Który z wymienionych poniżej standardów technicznych obowiązuje przy kompletowaniu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

a) O-1,
b) O-2,
c) O-3,
d) O-4.

Cytuj
ZAŁĄCZNIK
WYKAZ STANDARDÓW TECHNICZNYCH
2.   Instrukcja techniczna "O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej", wprowadzona do stosowania zarządzeniem nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 1992 r.
« Ostatnia zmiana: 31 Sierpień 2013, 18:22 wysłana przez Brook »
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3444
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
W jakim standardzie zawarte są przepisy techniczne dotyczące wykonywania geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu:

a) instrukcja techniczna "G-3" wprowadzona zarządzeniem nr 5 Prezesa GUGiK z dnia 11 kwietnia 1980r.,
b) instrukcja techniczna "G-5" wprowadzona zarządzeniem nr 16 z dnia 3 listopada 2003 r. przez Głównego Geodetę Kraju,
c) instrukcja techniczna "G-7" wydana w 1998 r. przez Głównego Geodetę Kraju,
d) brak takiego standardu.

Cytuj
ZAŁĄCZNIK
WYKAZ STANDARDÓW TECHNICZNYCH
13.   Instrukcja techniczna "G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu", wydana w 1998 r. przez Głównego Geodetę Kraju.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3444
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Który z wymienionych poniżej standardów technicznych obowiązuje przy opracowaniu nowozakładanej mapy zasadniczej:

a) instrukcja techniczna "K-1 Mapa zasadnicza", wprowadzona do stosowania zarządzeniem Prezesa GUGiK z dnia 9 lutego 1979r., zmieniona zarządzeniem nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 24 lutego 1984r. (Dz.Urz. GUGiK Nr 1, poz. 1),
b) instrukcja techniczna "K-3 Mapy tematyczne", wprowadzona do stosowania zarządzeniem nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 12 stycznia 1980 r.,
c) instrukcja techniczna "K-1 Podstawowa mapa kraju", wprowadzona do stosowania przez Głównego Geodetę Kraju pismem z dnia 16 maja 1995 r.,
d) instrukcja techniczna "K-1 Mapa zasadnicza", wydana w 1998 r. przez Głównego Geodetę Kraju.

Cytuj
ZAŁĄCZNIK
WYKAZ STANDARDÓW TECHNICZNYCH
12.   Instrukcja techniczna "K-1 Mapa zasadnicza", wydana w 1998 r. przez Głównego Geodetę Kraju.
Instrukcja techniczna "K-1 Mapa zasadnicza"
§ 27
Na obszarach, gdzie istnieją założone arkusze mapy w formie klasycznej, do czasu założenia mapy numerycznej ich dalszą aktualizację należy wykonywać zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami i znakami umownymi. Jeśli na obszarze nie istnieje mapa w określonej skali i zdecydowano założyć nowe arkusze w formie tradycyjnej, należy stosować znaki i symbole zgodne z niniejszą instrukcją. Niedopuszczalne jest stosowanie na jednym arkuszu mapy klasycznej znaków i symboli poprzednich i nowych przepisów.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3444
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Dane osobowe mogą być zawarte:

a) w gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
b) w geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
c) systemie informacji o terenie,
d) w powszechnej taksacji nieruchomości.

Cytuj
§ 1. 1. Krajowy system informacji o terenie, zwany dalej "systemem", zawiera dane obligatoryjne dotyczące:
  1)   państwowego systemu odniesień przestrzennych,
  2)   rejestru granic Rzeczypospolitej Polskiej oraz granic jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
  3)   osnów geodezyjnych,
  4)   ewidencji gruntów i budynków,
  5)   geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  6)   obiektów topograficznych.

Odpowiedź znalazł DAREK  :drinks: :podziw:
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3444
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Udostępnianie baz danych krajowego systemu informacji o terenie dla jednostek organizacyjnych współfinansujących budowę baz danych tego systemu odbywa się na zasadach preferencyjnych polegających na:

a) zaniechaniu pobierania opłaty podstawowej,
b) zaniechaniu pobierania opłaty eksploatacyjnej,
c) naliczaniu opłaty podstawowej na zasadach preferencji określonej w umowie,
d) naliczaniu opłaty eksploatacyjnej na zasadach preferencyjnych.

Cytuj
§ 7. 1. Organy wymienione w § 2 ust. 1 przy tworzeniu systemu współpracują z jednostkami organizacyjnymi, zainteresowanymi tworzeniem tego systemu, działającymi na danym terenie.
2. Formę i tryb współpracy przy zakładaniu systemu na danym terenie w części fakultatywnej, o której mowa w § 1 ust. 2, określają właściwe umowy, zawierające również postanowienia odnośnie do preferencji w korzystaniu z baz danych oraz zasady współfinansowania przez jednostki organizacyjne zainteresowane tworzeniem tych baz danych.
3. Prawo własności tworzonych zasobów informacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 2, przysługuje organom administracji rządowej i samorządowej.
4. W zakresie preferencji, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się wielkość zaangażowanych środków, proponowane terminy realizacji prac oraz ewentualne inwestycje w infrastrukturę informatyczną ośrodków dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

Odpowiedź znalazł DAREK  :drinks: :podziw:
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.