Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: Pytania z rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych  (Przeczytany 1234 razy)

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Układ współrzędnych płaskich prostokątnych "2000" jest utworzony na podstawie matematycznie jednoznacznego przyporządkowania punktów powierzchni ziemi odpowiednim punktom na płaszczyźnie według teorii odwzorowania kartograficznego:

a) stereograficznego,
b) Gaussa-Krügera,
c) Merkatora,
d) Lamberta.

Cytuj
§ 3. Państwowy system odniesień przestrzennych tworzą:
   3)   układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem "2000", stosowany w pracach geodezyjnych i kartograficznych, związanych z wykonywaniem mapy zasadniczej, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
ZAŁĄCZNIK Nr 3
UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH PŁASKICH PROSTOKĄTNYCH "2000"
1.   Układ współrzędnych płaskich prostokątnych "2000" jest utworzony na podstawie matematycznie jednoznacznego przyporządkowania punktów powierzchni Ziemi odpowiednim punktom na płaszczyźnie według teorii odwzorowania kartograficznego Gaussa-Krügera.

"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Obszar kraju w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "1992: obejmuje:

a) pasy południkowe o szerokości 3o długości geograficznej,
b) pasy południkowe o szerokości 6o długości geograficznej,
c) pasy południkowe o szerokości 2o długości geograficznej,
d) obszar całego kraju.

Cytuj
ZAŁĄCZNIK Nr 4
UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH PŁASKICH PROSTOKĄTNYCH "1992"
2.   Układ "1992" określają następujące parametry:
b)   pas południkowy o szerokości obejmującej cały obszar kraju,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Współczynnik zmiany skali w południku osiowym w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "1992" równa się:

a) 0.999300,
b) 0.999923,
c) 1.000000,
d) 0.999993.

Cytuj
ZAŁĄCZNIK Nr 4
UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH PŁASKICH PROSTOKĄTNYCH "1992"
2.   Układ "1992" określają następujące parametry:
c)   współczynnik zmiany skali 0.9993 w południku osiowym,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Długość geograficzna wschodnia południka osiowego, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "1992" jest równa:

a) 19o,
b) 18o,
c) 24o,
d) 21o.

Cytuj
ZAŁĄCZNIK Nr 4
UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH PŁASKICH PROSTOKĄTNYCH "1992"
2.   Układ "1992" określają następujące parametry:
a)    południk osiowy L = 19° długości geograficznej wschodniej,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Współrzędna Y=6500000 m, określona w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "2000" oznacza, że punkty o tej współrzędnej są położone:

a) w 6 strefie odwzorowania, z wyjątkiem południka osiowego, którego długość geograficzna wschodnia wynosi 18o,
b) w 6 strefie odwzorowania, i dotyczy tylko przecięcia obrazu południka osiowego, którego długość geograficzna wschodnia wynosi 18o z obrazem równika,
c) w 6 strefie odwzorowania, i dotyczy tylko punktów położonych na równiku,
d) w 6 strefie odwzorowania, na południku osiowym, którego długość geograficzna wschodnia wynosi 18o.

Cytuj
ZAŁĄCZNIK Nr 3
UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH PŁASKICH PROSTOKĄTNYCH "2000"
2.   Obszar kraju dzieli się na cztery pasy południkowe o szerokości 3° długości geograficznej każdy i o południkach osiowych: 15°, 18°, 21° i 24° długości geograficznej wschodniej, ponumerowane odpowiednio numerami: 5, 6, 7 i 8. Podział obszaru kraju na pasy odwzorowania układu "2000" przedstawia rys. 1.
4.   Punkt przecięcia się obrazu równika z obrazem południka osiowego otrzymuje współrzędną x = 0, a punkty leżące na południku osiowym współrzędną y = 500.000 m. W celu jednoznacznego określenia położenia punktu przed współrzędną y podaje się numer pasa południkowego, co dla przykładu punktów leżących na południku osiowym oznacza:
6.500.000 m przy południku Lo = 18°
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Lokalne układy współrzędnych płaskich prostokątnych, mogą być stosowane do dnia:

a) 31 grudnia 2009r.
b) 31 grudnia 2005r.
c) 31 grudnia 2008r.
d) 31 grudnia 2010r.

Cytuj
§ 4. Układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem "1965", oraz lokalne układy współrzędnych mogą być stosowane do dnia 31 grudnia 2009 r.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Układ wysokości tworzą wartości geopotencjalne podzielone przez przeciętne wartości przyspieszenia normalnego siły ciężkości, zwane "wysokościami normalnymi", odniesione do średniego poziomu morza:

a) Pomocnego w Amsterdamie,
b) Bałtyckiego w Zatoce Gdańskiej,
c) Bałtyckiego w Zatoce Pomorskiej,
d) Bałtyckiego w Zatoce Fińskiej, wyznaczonego dla mareografu w Kronsztadzie koło Sankt Petersburga (Federacja Rosyjska).

Cytuj
ZAŁĄCZNIK Nr 2
UKŁAD WYSOKOŚCI
1.   Układ wysokości tworzą wartości geopotencjalne podzielone przez przeciętne wartości przyspieszenia normalnego siły ciężkości, zwane dalej "wysokościami normalnymi", odniesione do średniego poziomu Morza Bałtyckiego w Zatoce Fińskiej, wyznaczonego dla mareografu w Kronsztadzie koło Sankt Petersburga (Federacja Rosyjska).
2.   Wysokości normalne określa się z pomiarów geodezyjnych nawiązanych do punktów podstawowej osnowy geodezyjnej kraju.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Do jakiego rodzaju prac geodezyjnych i kartograficznych, stosuje się układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem "2000":

a) urzędowych mapy topograficznych w skali 1:10000,
b) mapy zasadniczej,
c) map do celów projektowych,
d) urzędowych mapy topograficznych w skali 1:100000.

Cytuj
§ 3. Państwowy system odniesień przestrzennych tworzą:
   3)   układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem "2000", stosowany w pracach geodezyjnych i kartograficznych, związanych z wykonywaniem mapy zasadniczej, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Współrzędna Y=8470000 m określona w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "2000" oznacza, że punkt jest położony w pasie odwzorowania o południku osiowym, którego długość geograficzna wschodnia jest równa:

a) 15o,
b) 18o,
c) 21o,
d) 24o.

Cytuj
ZAŁĄCZNIK Nr 3
UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH PŁASKICH PROSTOKĄTNYCH "2000"
2.   Obszar kraju dzieli się na cztery pasy południkowe o szerokości 3° długości geograficznej każdy i o południkach osiowych: 15°, 18°, 21° i 24° długości geograficznej wschodniej, ponumerowane odpowiednio numerami: 5, 6, 7 i 8. Podział obszaru kraju na pasy odwzorowania układu "2000" przedstawia rys. 1.
4.   Punkt przecięcia się obrazu równika z obrazem południka osiowego otrzymuje współrzędną x = 0, a punkty leżące na południku osiowym współrzędną y = 500.000 m. W celu jednoznacznego określenia położenia punktu przed współrzędną y podaje się numer pasa południkowego, co dla przykładu punktów leżących na południku osiowym oznacza:
5.500.000 m przy południku Lo = 15°
6.500.000 m przy południku Lo = 18°
7.500.000 m przy południku Lo = 21°
8.500.000 m przy południku Lo = 24°.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Do jakiego rodzaju prac geodezyjnych i kartograficznych, stosuje się układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczonych symbolem "1992":

a) mapy zasadniczej,
b) mapy do celów projektowych,
c) map ewidencji gruntów i budynków,
d) urzędowych mapy topograficznych w skali 1:10000 i mniejszych.

Cytuj
§ 3. Państwowy system odniesień przestrzennych tworzą:
   4)   układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem "1992", stosowany w mapach urzędowych o skali mapy 1:10.000 i skalach mniejszych, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 sierpnia 2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych określa:

a) warunki jakie powinien spełniać państwowy system odniesień przestrzennych,
b) dopuszczalne odstępstwa od parametrów technicznych,
c) podstawy matematyczne tworzenia państwowego systemu odniesień przestrzennych,
d) parametry techniczne i warunki stosowania państwowego systemu odniesień przestrzennych.

Cytuj
§ 1. Rozporządzenie określa parametry techniczne i warunki stosowania państwowego systemu odniesień przestrzennych.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Który z poniżej wymienionych elementów tworzy państwowy system odniesień przestrzennych:

a) geodezyjny układ odniesienia, zwany "EUREF-89", oparty na geocentrycznej elipsoidzie GRS 80,
b) układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem "1965",
c) lokalne układy współrzędnych płaskich prostokątnych,
d) geodezyjny układ odniesienia oparty na elipsoidzie Krassowskiego.

Cytuj
ZAŁĄCZNIK Nr 1
GEODEZYJNY UKŁAD ODNIESIENIA
1.   Geodezyjny układ odniesienia, zwany dalej "EUREF-89", jest rozszerzeniem europejskiego układu odniesienia ETRF na obszar Polski, w wyniku kampanii pomiarowej EUREF-POL 92, której rezultaty zostały zatwierdzone przez Podkomisję dla Europejskiego Układu Odniesienia (EUREF) Międzynarodowej Asocjacji Geodezji w 1994 r.
2.   W EUREF-89 stosuje się Geodezyjny System Odniesienia 1980 (GRS 80), przyjęty na XVII Zgromadzeniu Generalnym Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki (MUGG) w Canberze, w grudniu 1979 r.
3.   Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, są dostępne w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
W jakim przypadku dopuszcza się odstępstwo od stosowania państwowego systemu odniesień przestrzennych w pracach geodezyjnych i kartograficznych oraz w systemach informacji o terenie:

a) w pracach wykonywanych do celów planistycznych,
b) w pracach wykonywanych do celów naukowych,
c) w pracach wykonywanych do celów obronnych,
d) w lokalnych systemach informacji o terenie.

Cytuj
§ 2.
2. W pracach geodezyjnych, kartograficznych i w systemach informacji o terenie, wykonywanych do celów obronnych, dopuszcza się stosowanie systemu odniesień przestrzennych, wynikającego z międzynarodowych umów wojskowych.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
W jakich pracach stosuje się państwowy system odniesień przestrzennych:

a) we wszystkich pracach geodezyjnych i kartograficznych,
b) w pracach geodezyjnych i kartograficznych oraz w systemach informacji o terenie, wykonywanych do celów gospodarczych,
c) tylko w pracach wykonywanych do celów obronnych,
d) tylko w systemach informacji o terenie, wykonywanych do celów gospodarczych.

Cytuj
§ 2. 1. Państwowy system odniesień przestrzennych stosuje się w pracach geodezyjnych i kartograficznych oraz w systemach informacji o terenie, wykonywanych do celów gospodarczych.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Który z poniżej wymienionych elementów nie wchodzi w skład państwowego systemu odniesień przestrzennych:

a) układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem "1965",
b) układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem "2000", stosowany w pracach geodezyjnych i kartograficznych, związanych z wykonywaniem mapy zasadniczej,
c) układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem "1992", stosowany w mapach urzędowych o skali mapy 1:10000 i skalach mniejszych,
d) układ wysokości, w którym wyznacza się wysokości normalne punktów względem przyjętego poziomu powierzchni odniesienia, - średniego poziomu Morza Bałtyckiego w Zatoce Fińskiej, wyznaczonego dla mareografu w Kronsztadzie koło Sankt Petersburga - Federacja Rosyjska, stosowany w pracach geodezyjnych i kartograficznych.

Cytuj
§ 3. Państwowy system odniesień przestrzennych tworzą:
   1)   geodezyjny układ odniesienia, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
   2)   układ wysokości, w którym wyznacza się wysokości punktów względem przyjętego poziomu powierzchni odniesienia, stosowany w pracach geodezyjnych i kartograficznych, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
   3)   układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem "2000", stosowany w pracach geodezyjnych i kartograficznych, związanych z wykonywaniem mapy zasadniczej, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
   4)   układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem "1992", stosowany w mapach urzędowych o skali mapy 1:10.000 i skalach mniejszych, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.