Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: Pytania z rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu  (Przeczytany 1907 razy)

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
wygasło z dniem 8 czerwca 2012

Wniosek kierownika powiatowego ośrodka, o wyłączeniu z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową, podlega ocenie komisji powołanej przez:

a) Głównego Geodetę Kraju,
b) starostę,
c) wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
d) geodetę województwa.

Cytuj
§ 8. 1. Wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 1, podlega ocenie komisji powołanej przez Głównego Geodetę Kraju - dla zasobu centralnego, marszałka województwa - dla zasobu wojewódzkiego, a starostę - dla zasobu powiatowego.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Bieżącej aktualizacji podlegają materiały zasobu:

a) bazowego i użytkowego,
b) tylko użytkowego,
c) tylko bazowego,
d) bazowego, użytkowego i przejściowego.

Cytuj
§ 4.
5. Materiały zasobu bazowego i użytkowego podlegają bieżącej aktualizacji. Materiały nieczytelne, uszkodzone lub zniszczone odnawia się.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Zasób bazowy stanowią:

a) materiały źródłowe, służące za podstawę opracowań gromadzonych w zasobie,
b) materiały przeznaczone dla zamawiającego,
c) materiały przeznaczone dla prowadzącego ewidencję gruntów,
d) materiały służące do bezpośredniego i powszechnego udostępniania.

Cytuj
§ 4.
3. Ustala się następujące grupy funkcjonalne zasobu uwzględniające charakter, cel oraz sposób wykorzystywania jego materiałów:
   1)   zasób bazowy, który stanowią materiały źródłowe, służące za podstawę następnych opracowań gromadzonych w zasobie,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Zasób użytkowy stanowią:

a) materiały przeznaczone dla zamawiającego,
b) materiały źródłowe, służące za podstawę następnych opracowań gromadzonych w zasobie,
c) nie zakwalifikowane do zasobu bazowego i użytkowego materiały pomocnicze,
d) materiały służące do bezpośredniego i powszechnego udostępniania.

Cytuj
§ 4.
3. Ustala się następujące grupy funkcjonalne zasobu uwzględniające charakter, cel oraz sposób wykorzystywania jego materiałów:
   2)   zasób użytkowy, który stanowią materiały służące do bezpośredniego i powszechnego udostępniania,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Zasób przejściowy stanowią:

a) materiały przeznaczone dla zamawiającego,
b) materiały źródłowe, służące za podstawę następnych opracowań gromadzonych w zasobie,
c) nie zakwalifikowane do zasobu bazowego i użytkowego materiały pomocnicze,
d) materiały przeznaczone dla prowadzącego ewidencję gruntów.

Cytuj
§ 4.
3. Ustala się następujące grupy funkcjonalne zasobu uwzględniające charakter, cel oraz sposób wykorzystywania jego materiałów:
   3)   zasób przejściowy, który stanowią nie zakwalifikowane do zasobu bazowego i użytkowego materiały pomocnicze.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Kto wnioskuje wyłączenie z zasobu centralnego materiałów, które utraciły przydatność użytkową:

a) kierownik centralnego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
b) Główny Geodeta Kraju,
c) minister właściwy do spraw administracji,
d) minister spraw wewnętrznych i administracji.

Cytuj
§ 7. 1. Materiały, które utraciły przydatność użytkową, podlegają wyłączeniu z zasobu na wniosek kierownika właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Materiały zasobu bazowego i użytkowego podlegają aktualizacji, w jakim okresie:

a) co dwa lata,
b) na bieżąco,
c) co dziesięć lat,
d) co roku.

Cytuj
§ 4.
5. Materiały zasobu bazowego i użytkowego podlegają bieżącej aktualizacji. Materiały nieczytelne, uszkodzone lub zniszczone odnawia się.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Wniosek kierownika centralnego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, o wyłączenie z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową, podlega ocenie komisji powołanej przez:

a) ministra właściwego do spraw administracji,
b) ministra infrastruktury,
c) dyrektora generalnego w głównym urzędzie geodezji i kartografii,
d) Głównego Geodety Kraju.

Cytuj
§ 8. 1. Wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 1, podlega ocenie komisji powołanej przez Głównego Geodetę Kraju - dla zasobu centralnego, marszałka województwa - dla zasobu wojewódzkiego, a starostę - dla zasobu powiatowego.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Ocena wniosku kierownika powiatowego ośrodka dokumentacji i geodezyjnej i kartograficznej o wyłączeniu z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową, przez komisję powołaną przez starostę podlega zatwierdzeniu przez:

a) Głównego Geodetę Kraju,
b) starostę,
c) wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
d) marszałka województwa.

Cytuj
§ 8.
2. Ocena komisji, zatwierdzona przez Głównego Geodetę Kraju w stosunku do zasobu centralnego, a przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego - w stosunku do zasobów wojewódzkiego i powiatowych, stanowi podstawę do wykreślenia wyłączonych materiałów z ewidencji ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Ocena wniosku kierownika wojewódzkiego ośrodka dokumentacji i geodezyjnej i kartograficznej o wyłączeniu z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową, przez komisję powołaną przez marszałka województwa podlega zatwierdzeniu przez:

a) geodetę województwa,
b) Głównego Geodetę Kraju,
c) marszałka województwa,
d) wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

Cytuj
§ 8.
2. Ocena komisji, zatwierdzona przez Głównego Geodetę Kraju w stosunku do zasobu centralnego, a przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego - w stosunku do zasobów wojewódzkiego i powiatowych, stanowi podstawę do wykreślenia wyłączonych materiałów z ewidencji ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa stanowi część:

a) centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
b) odpowiednich zasobów wojewódzkich,
c) odpowiednich zasobów wojewódzkich i powiatowych,
d) odpowiednich zasobów powiatowych.

Cytuj
ZAŁĄCZNIK Nr 1
RODZAJE MATERIAŁÓW STANOWIĄCYCH PAŃSTWOWY ZASÓB GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY
I. Zasób centralny stanowią następujące materiały:
1. Pozyskane w trybie określonym w art. 12 ustawy:
   7)   państwowy rejestr granic wraz z ich opisem oraz rejestr powierzchni jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Zasób gromadzony jest w grupach asortymentowych, segregowanych według:

a) arkuszy map topograficznych w skali 1:10000,
b) jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa, z uwzględnieniem podziału na grupy funkcjonalne,
c) jednostek ewidencji gruntów i budynków,
d) arkuszy map topograficznych w skali 1:000000.

Cytuj
§ 4. 1. Zasób gromadzony jest w grupach asortymentowych, segregowanych według jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa, z uwzględnieniem podziału na grupy funkcjonalne.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Kiedy materiały zasobu bazowego i użytkowego tracą swą przydatność użytkową:

a) gdy stały się nieaktualne lub nieczytelne albo zostały uszkodzone lub zniszczone, a ich odnowienie na podstawie dokumentów istniejących w zasobie nie jest możliwe lub gdy ich treść nie jest już przydatna,
b) gdy upłynęło 3 lata od ich powstania,
c) gdy upłynęło 10 lata od ich powstania,
d) nigdy nie tracą przydatności użytkowej.

Cytuj
§ 7.
2. Materiały zasobu bazowego i użytkowego tracą swą przydatność użytkową, w szczególności gdy stały się nieaktualne lub nieczytelne albo zostały uszkodzone lub zniszczone, a ich odnowienie na podstawie dokumentów istniejących w zasobie nie jest możliwe lub gdy ich treść nie jest już przydatna.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Jakim procedurom podlegają materiały zasobu bazowego, które stały się nieczytelne, uszkodzone lub zniszczone:

a) są niszczone,
b) są sporządzane ponownie,
c) są odnawiane,
d) są wyłączane z zasobu.

Cytuj
§ 4.
5. Materiały zasobu bazowego i użytkowego podlegają bieżącej aktualizacji. Materiały nieczytelne, uszkodzone lub zniszczone odnawia się.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Kto wnioskuje wyłączenie z zasobu powiatowego materiałów, które utraciły przydatność użytkową:

a) starosta,
b) geodeta powiatowy,
c) kierownik powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
d) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

Cytuj
§ 7. 1. Materiały, które utraciły przydatność użytkową, podlegają wyłączeniu z zasobu na wniosek kierownika właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.