Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: Pytania z rozporządzenia w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych  (Przeczytany 1958 razy)

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Po otrzymaniu zawiadomienia o zniszczeniu znaku osnowy podstawowej poziomej, starosta przeprowadza czynności sprawdzenia stanu znaku sporządzając odpowiedni protokół, który ma obowiązek przekazać:

a) wojewodzie,
b) marszałkowi województwa,
c) marszałkowi województwa i głównemu geodecie kraju,
d) nie ma takiego obowiązku.

Cytuj
§ 9.  Starosta po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w § 8 rozporządzenia i art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej ustawą, lub po uzyskaniu w inny sposób informacji o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu znaku lub zagrożeniu przez niego bezpieczeństwu życia lub mienia:
   2)   przekazuje protokół czynności, o których mowa w pkt 1, marszałkowi województwa, a w przypadku gdy zawiadomienie dotyczy znaku podstawowej osnowy geodezyjnej (I i II klasy) oraz osnowy grawimetrycznej lub magnetycznej - również Głównemu Geodecie Kraju,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Zawiadomienie o umieszczeniu znaku geodezyjnej osnowy szczegółowej II klasy doręcza się oprócz właściciela lub innej osoby władającej nieruchomością także:

a) gminie,
b) staroście,
c) głównemu geodecie kraju,
d) marszałkowi województwa.

Cytuj
§ 7. 1. Zawiadomienie sporządza się w odpowiedniej liczbie egzemplarzy z przeznaczeniem dla:
   2)    starosty.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Znaki geodezyjne nie podlegające ochronie to:

a) specjalnie zainstalowane na dachach budynku obeliski będące punktami kierunkowymi znaków naziemnych punktów osnów poziomych I i II klasy,
b) specjalne zainstalowane na okres przejściowy w związku z realizacją inwestycji,
c) specjalne znaki osnów wysokościowych I klasy celowo ukryte pod ziemią,
d) zespołowe znaki ścienne miejskiej osnowy poziomej III klasy.

Cytuj
§ 12. Nie podlegają ochronie znaki:
   1)   umieszczone na okres przejściowy, w szczególności w związku z realizowaną inwestycją,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Zapewnienie wykonania przeglądu i konserwacji punktów wysokościowej osnowy II klasy należy do obowiązku:

a) starosty,
b) wojewódzkiego i inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
c) geodety wojewódzkiego,
d) Głównego Geodety Kraju.

Cytuj
§ 11.  Wykonanie prac, o których mowa w § 10, zapewniają:
   1)   Główny Geodeta Kraju - w zakresie osnowy geodezyjnej I i II klasy oraz osnów grawimetrycznej i magnetycznej,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
W którym z wymienionych poniżej przypadków należy doręczyć zawiadomienie właścicielowi nieruchomości oraz staroście o umieszczeniu znaku:

a) dokonania zmiany znaku na inny rodzaj - typ,
b) sprostowania pochylonego znaku naziemnego,
c) ustawienia znaku naziemnego nad podcentrem po wykonaniu obserwacji nawiązania na centr znaku podziemnego,
d) po oczyszczeniu i oznaczeniu zatartego centru znaku naziemnego.

Cytuj
§ 5. 1. Zawiadomienie doręcza się w przypadku:
   4)   dokonania zmiany znaku na inny rodzaj - typ,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
W ilu egzemplarzach wykonuje się zawiadomienie jeżeli znak umieszczony jest na jednej nieruchomości:

a) sporządza się w dwóch egzemplarzach i sporządza się jedną kopię,
b) sporządza się w trzech egzemplarzach,
c) sporządza się w jednym egzemplarzach i sporządza się dwie kopie,
d) sporządza się w dwóch egzemplarzach.

Cytuj
§ 7. 1. Zawiadomienie sporządza się w odpowiedniej liczbie egzemplarzy z przeznaczeniem dla:
   1)   właściciela lub innej osoby władającej nieruchomością,
   2)    starosty.
2. Kopię zawiadomienia wykonawca prac włącza do dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Które z wymienionych poniżej znaki geodezyjne podlegają ochronie:

a) znaki osnowy poziomej pomiarowej stabilizowanej trwale,
b) znaki osnowy poziomej pomiarowej stabilizowanej nietrwale,
c) znaki osnowy wysokościowej pomiarowej stabilizowanej trwale,
d) znaki sygnalizujące punkty osnowy poziomej II klasy stabilizowanej trwale.

Cytuj
§ 12. Nie podlegają ochronie znaki:
   1)   umieszczone na okres przejściowy, w szczególności w związku z realizowaną inwestycją,
   2)   stosowane przy zakładaniu osnów pomiarowych.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
W jaki sposób powiadamiane są osoby obowiązane do ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych:

a) przez doręczenie właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości,
b) przez ogłoszenie właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością o umieszczeniu znaku na nieruchomości,
c) przesłanie właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości pocztą listem zwykłym,
d) przesłanie właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości pocztą listem poleconym.

Cytuj
§ 4. Ochrona znaków polega na:
   1)    doręczeniu właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością oraz staroście zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości, zwanego dalej "zawiadomieniem",
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Wykonawca prac geodezyjnych stwierdził zmianę właścicieli nieruchomości na granicy których znajdował się punkt osnowy poziomej III klasy. Jakie czynności powinien wykonać oprócz wprowadzenia zmian na kopii opisu topograficznego:

a) nie powinien powiadamiać starosty chociaż wykonuje prace związane z przeglądem i konserwacją znaków,
b) powinien doręczyć zawiadomienie nowym właścicielom oraz staroście jeżeli wykonuje prace związane z przeglądem i konserwacją znaków,
c) powinien powiadamiać starostę chociaż nie wykonuje prac związanych z przeglądem i konserwacją znaków,
d) powinien doręczyć zawiadomienie nowym właścicielom oraz staroście chociaż nie wykonuje prac związanych z przeglądem i konserwacją znaków.

Cytuj
§ 5. 1. Zawiadomienie doręcza się w przypadku:
   1)   umieszczenia nowych znaków,
   2)   stwierdzenia podczas wykonywania prac, o których mowa w § 4 pkt 2, zmiany właściciela lub innej osoby władającej nieruchomością,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Kto zapewnia wykonywanie przeglądu i konserwacji osnowy wysokościowej szczegółowej IV klasy:

a) Główny Geodeta Kraju,
b) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
c) starosta,
d) brak takiego obowiązku.

Cytuj
§ 11.  Wykonanie prac, o których mowa w § 10, zapewniają:
   1)   Główny Geodeta Kraju - w zakresie osnowy geodezyjnej I i II klasy oraz osnów grawimetrycznej i magnetycznej,
   2)   Minister Obrony Narodowej - w zakresie osnów, o których mowa w pkt 1, znajdujących się na gruntach i budynkach pozostających w trwałym zarządzie komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz przedsiębiorstw państwowych, dla których jest on organem założycielskim,
   3)   starosta - w zakresie osnowy geodezyjnej klas niższych niż wymienione w pkt 1.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Dla którego z wymienionych poniżej rodzajów znaków nie stosuje się przepisów rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych:

a) znaków sygnalizujących punkty osnów geodezyjnych,
b) znaków geodezyjnych osnów realizacyjnych,
c) znaków geodezyjnych osnów pomiarowych,
d) granicznych.

Cytuj
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o znakach, rozumie się przez to znaki z trwałego materiału, określające położenie punktów osnów: geodezyjnej poziomej i wysokościowej, grawimetrycznej i magnetycznej.
§ 3. Przepisy rozporządzenia stosuje się także do ochrony urządzeń zabezpieczających, w tym sygnalizujących znaki, oraz do budowli triangulacyjnych.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Jaki jest tryb umieszczenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego podlegającego ochronie i na kim spoczywa obowiązek doręczenie zawiadomienia:

a) wykonawca prac geodezyjnych wyjaśnia właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością warunki umieszczenia znaku, a następnie umieszcza znak zgodnie z projektem,
b) wykonawca prac geodezyjnych, umieszcza znak zgodnie z projektem i ma obowiązek doręczenia zawiadomienia o umieszczeniu znaku,
c) obowiązek doręczenia zawiadomienia spoczywa na wykonawcy prac geodezyjnych, który przed tym doręczeniem powinien wyjaśnić właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością warunki umieszczenia znaków lub wykonania ich przeglądu i konserwacji oraz, w miarę możliwości, uzgodnić termin przystąpienia do tych prac, a następnie umieszcza znak zgodnie z projektem,
d) wykonawca projektu lokalizuje w terenie położenie znaku a wykonawca prac geodezyjnych, umieszcza znak zgodnie z projektem i ma obowiązek doręczenia zawiadomienia o umieszczeniu znaku.

Cytuj
§ 7. 1. Zawiadomienie sporządza się w odpowiedniej liczbie egzemplarzy z przeznaczeniem dla:
3. Obowiązek doręczenia zawiadomienia spoczywa na wykonawcy prac geodezyjnych, który przed tym doręczeniem powinien wyjaśnić właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością warunki umieszczenia znaków lub wykonania ich przeglądu i konserwacji oraz, w miarę możliwości, uzgodnić termin przystąpienia do tych prac.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Na czym polega ochrona prawna znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych:

a) na możliwości zastosowania kary grzywny za zniszczenie znaku,
b) na doręczeniu właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości,
c) na doręczeniu staroście zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości,
d) na doręczeniu właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością oraz staroście zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości.

Cytuj
§ 4. Ochrona znaków polega na:
   1)    doręczeniu właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością oraz staroście zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości, zwanego dalej "zawiadomieniem",
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Która z wymienionych osób jest zobligowana do ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych:

a) wykonawca prac geodezyjnych stabilizujących znaki w terenie.
b) wykonawca prac geodezyjnych wykonujących przeglądy i konserwacje znaków,
c) wykonawca prac geodezyjnych korzystających z istniejących w terenie znaków przy wykonywaniu prac geodezyjnych,
d) właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością której doręczono zawiadomienie o umieszczeniu znaku na nieruchomości.

Cytuj
§ 4. Ochrona znaków polega na:
   1)    doręczeniu właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością oraz staroście zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości, zwanego dalej "zawiadomieniem",
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
W którym z poniżej wymienionych przypadków nie doręcza się zawiadomienia o umieszczeniu znaku geodezyjnego:

a) gdy jako znaki przyjęto trwałe elementy obiektów budowlanych, a w szczególności gałki, maszty na wieżach lub dachach,
b) gdy jako znaki przyjęto specjalnie zamontowane tarcze, obeliski, cylindry, bolce i pręty,
c) ustawienia znaku naziemnego nad podcenterm po wykonaniu obserwacji nawiązania na centr znaku podziemnego,
d) dokonania zmiany znaku na inny rodzaj - typ.

Cytuj
§ 5. 1. Zawiadomienie doręcza się w przypadku:
   4)   dokonania zmiany znaku na inny rodzaj - typ,
2. Zawiadomienie doręcza się również wówczas, gdy jako znaki przyjęto trwałe elementy obiektów budowlanych, a w szczególności gałki, maszty na wieżach lub dachach, specjalnie zainstalowane tarcze, obeliski, cylindry, bolce i pręty.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.