Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: Pytania z rozporządzenia w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych  (Przeczytany 1137 razy)

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych nadzorują:

a) GUGiK,
b) właściwy wojewoda,
c) właściwy starosta,
d) jednostki organizacyjne ministerstw lub urzędów centralnych właściwe w sprawach geodezji i kartografii.

Cytuj
§ 4.
4. Jednostką nadzorującą jest jednostka organizacyjna ministerstwa lub urzędu centralnego właściwa w sprawach geodezji i kartografii.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych polega między innymi na kontroli:

a) zgodności pomiarów i opracowań geodezyjnych terenu zamkniętego z wymogami dotyczącymi w/w prac określonych w odrębnych przepisach,
b) posiadania przez wykonawców prac wyższego wykształcenia geodezyjnego,
c) przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy,
d) przestrzegania przepisów o ochronie znaków geodezyjnych.

Cytuj
§ 4. 1. Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych polega na ocenie:
   2)   zgodności wykonywanych pomiarów i opracowań geodezyjnych terenu zamkniętego z wymogami dotyczącymi pomiarów i opracowań geodezyjnych, określonych w odrębnych przepisach;
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Jakie prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych podlegają nadzorowi przez Ministra Obrony Narodowej:

a) zakładanie podstawowych osnów wysokościowych,
b) przedstawienie na mapach topograficznych terenów zamkniętych,
c) wykonywanie map specjalnych terenów zamkniętych w skali 1:100000 i mniejszych,
d) wznawianie znaków granicznych.

Cytuj
§ 3. Na terenach zamkniętych nadzorowi podlegają następujące rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych:
   4)   przedstawianie na mapach topograficznych terenów zamkniętych oraz wykonywanie map specjalnych tych terenów w skalach 1:50.000 i większych;
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Jakie prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych podlegają nadzorowi:

a) podziały nieruchomości,
b) tyczenie budynków i budowli,
c) przedstawienie terenów zamkniętych w opracowaniach fotogrametrycznych i teledetekcyjnych wykonywanych na podstawie zdjęć lotniczych i przetworzonych zobrazowań satelitarnych,
d) sporządzanie przekrojów poprzecznych i podłużnych dróg.

Cytuj
§ 3. Na terenach zamkniętych nadzorowi podlegają następujące rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych:
   5)   przedstawianie terenów zamkniętych w opracowaniach fotogrametrycznych i teledetekcyjnych wykonanych na podstawie zdjęć lotniczych i przetworzonych zobrazowań satelitarnych;
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Jakie prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych podlegają nadzorowi:

a) aktualizacja map sytuacyjno-wysokościowych,
b) aktualizacja systemów informacji o terenie,
c) ochrona znaków grawimetrycznych i magnetycznych,
d) rozgraniczenie nieruchomości.

Cytuj
§ 3. Na terenach zamkniętych nadzorowi podlegają następujące rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych:
   6)   tworzenie i aktualizowanie systemów informacji o terenie;
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Jakie prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych podlegają nadzorowi przez Ministra Obrony Narodowej:

a) przyjmowanie granic nieruchomości przy podziałach,
b) zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów wysokościowych,
c) wykonywanie map zawierających w swojej treści sieci sklepów wojskowych,
d) wykonywanie map zawierających w swej treści położenie sieci uzbrojenia terenu.

Cytuj
§ 3. Na terenach zamkniętych nadzorowi podlegają następujące rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych:
   3)   wykonywanie i aktualizowanie map zawierających w swojej treści położenie sieci uzbrojenia terenu i innych elementów zagospodarowania terenu;
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Jakie prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych podlegają nadzorowi:

a) regulacja torów kolejowych,
b) zakładanie i modernizacja osnów grawimetrycznych,
c) wykonywanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów określonych w przepisach prawnych,
d) ochrona znaków magnetycznych.

Cytuj
§ 3. Na terenach zamkniętych nadzorowi podlegają następujące rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych:
   7)   wykonywanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów określonych w przepisach prawnych;
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Jakie prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych podlegają nadzorowi:

a) zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych,
b) tyczenie tuneli,
c) geodezyjna obsługa oraz tyczenie budynków na osiedlach mieszkaniowych,
d) opracowywanie programów informatycznych.

Cytuj
§ 3. Na terenach zamkniętych nadzorowi podlegają następujące rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych:
   1)   zakładanie i modernizowanie podstawowych i szczegółowych osnów geodezyjnych;
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Jakie prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych podlegają nadzorowi:

a) wykonywanie map specjalnych tych terenów w skalach 1:100000 i mniejszych,
b) pomiary pomieszczeń,
c) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych, których wyniki przekazywane są właściwym starostom w celu ujawnienia ich w ewidencji gruntów i budynków,
d) wszelkie pomiary realizacyjne.

Cytuj
§ 3. Na terenach zamkniętych nadzorowi podlegają następujące rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych:
   2)   wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych, których wyniki przekazywane są właściwym starostom w celu ujawnienia ich w ewidencji gruntów i budynków;
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.