Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: Pytania z rozporządzenia w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  (Przeczytany 1443 razy)

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Na czym polega nadanie właściwego układu materiałom archiwalnym przekazywanym do właściwego archiwum państwowego:

a) na ułożeniu teczek zgodnie z kolejnością alfabetyczną grup asortymentów prac przyjętych do zasobu,
b) na ułożeniu teczek zgodnie z kolejnością wynikającą z państwowego systemu odniesień przestrzennych,
c) na ułożeniu teczek według numerów ewidencyjnych, nadanych przy przyjmowaniu materiałów do zasobu,
d) na ułożeniu teczek zgodnie z podziałem materiałów według grup asortymentowych na poszczególne zespoły tematyczne.

Cytuj
§ 7.
4. Nadanie materiałom archiwalnym właściwego układu polega na ułożeniu teczek zgodnie z kolejnością ustaloną w załączniku nr 1.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Zabezpieczenie techniczne materiałów archiwalnych przekazywanych do archiwum państwowego polega na:

a) umieszczeniu ich w odpowiednich opakowaniach chroniących przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i biologicznym oraz opakowaniu w paczki,
b) umieszczeniu ich w tekturowych opakowaniach chroniących przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i biologicznymi,
c) umieszczeniu ich w drewnianych opakowaniach chroniących przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i biologicznymi,
d) umieszczeniu ich w metalowych opakowaniach chroniących przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i biologicznymi.

Cytuj
§ 7.
5. Materiały archiwalne zabezpiecza się technicznie przez:
  1)   umieszczenie ich w odpowiednich opakowaniach chroniących przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym lub biologicznym,
  2)   opakowanie w paczki zaopatrzone w etykiety z nazwą jednostki organizacyjnej oraz numerami teczek.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Materiały wyłączone z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego kwalifikowane są jako:

a) materiały archiwalne przechowywane przez 25 lat lub dokumentacja niearchiwalna podlegająca brakowaniu,
b) materiały archiwalne przechowywane wieczyście lub dokumentacja niearchiwalna podlegająca brakowaniu,
c) materiały archiwalne przechowywane przez 50 lat lub dokumentacja niearchiwalna podlegająca brakowaniu,
d) materiały archiwalne przechowywane wieczyście lub dokumentacja niearchiwalna podlegająca ekspertyzie ze względu na znaczenie treść i charakter.

Cytuj
§ 3. Materiały wyłączane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego kwalifikuje się do następujących kategorii archiwalnych:
  1)   materiały archiwalne przechowywane wieczyście,
  2)   dokumentacja niearchiwalna podlegająca brakowaniu.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Czy materiały archiwalne sporządzone przy użyciu techniki cyfrowej przekazuje się do właściwego archiwum państwowego:

a) tak, w formie wydruku wysokiej jakości gwarantującego wieczyste przechowywanie w archiwum państwowym,
b) tak, na nośnikach informatycznych gwarantujących niezmienność i trwałość zapisu, umożliwiających bezpośredni odczyt w archiwum państwowym, lub w formie wydruku wysokiej jakości gwarantującego wieczyste przechowywanie w archiwum państwowym,
c) nie, są jedynie przechowywane w formie kopii zabezpieczających przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
d) nie, są przekazywane do zasobu wojewódzkiego i ponadto przechowywane w formie kopii zabezpieczających przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

Cytuj
§ 8. Materiały archiwalne sporządzone przy użyciu techniki cyfrowej przekazuje się do właściwego archiwum państwowego na nośnikach informatycznych gwarantujących niezmienność i trwałość zapisu, umożliwiających bezpośredni odczyt w archiwum państwowym, lub w formie wydruku wysokiej jakości gwarantującego wieczyste przechowywanie w archiwum państwowym.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Gdzie są przekazywane materiały z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły przydatność użytkową a stanowią materiały archiwalne:

a) do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
b) do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
c) do właściwych archiwów państwowych,
d) do archiwum urzędu wojewódzkiego.

Cytuj
§ 6. Sposób przekazywania materiałów archiwalnych kategorii "A" wyłączonych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do właściwego archiwum państwowego oraz sposób brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii "B" regulują odrębne przepisy.
§ 7. 1. Materiały archiwalne państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwane dalej "materiałami archiwalnymi", przed przekazaniem do właściwego archiwum państwowego podlegają uporządkowaniu.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Co określa rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

a) sposób klasyfikowania i kwalifikowania materiałów przeznaczonych do wyłączenia z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
b) sposób porządkowania materiałów przeznaczonych do wyłączenia z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
c) tryb wyłączania z zasobu materiałów przeznaczonych do wyłączenia z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
d) szczegółowy sposób klasyfikowania i kwalifikowania materiałów przeznaczonych do wyłączenia z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także sposób ich porządkowania i tryb wyłączania z zasobu.

Cytuj
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób klasyfikowania i kwalifikowania materiałów przeznaczonych do wyłączenia z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także sposób ich porządkowania i tryb wyłączania z zasobu, uwzględniając przydatność użytkową w zakresie geodezji i kartografii oraz posiadaną wartość historyczną.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Do jakich kategorii archiwalnych kwalifikuje się materiały wyłączone z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

a) materiały archiwalne przechowywane wieczyście,
b) dokumentacja niearchiwalna podlegająca brakowaniu,
c) materiały archiwalne przechowywane wieczyście oraz dokumentacja niearchiwalna podlegająca brakowaniu,
d) dokumentacja archiwalna specjalnego znaczenia.

Cytuj
§ 3. Materiały wyłączane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego kwalifikuje się do następujących kategorii archiwalnych:
  1)   materiały archiwalne przechowywane wieczyście,
  2)   dokumentacja niearchiwalna podlegająca brakowaniu.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Co należy rozumieć przez kwalifikację materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

a) odpowiednią przydatność użytkową,
b) odpowiednią przydatność historyczną,
c) odpowiedni stan zużycia,
d) odpowiednie kategorie archiwalne materiałów.

Cytuj
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
  2)   kwalifikacji materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - należy przez to rozumieć odpowiednie kategorie archiwalne materiałów, o których mowa w § 3 i 4,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Co należy rozumieć przez klasyfikację materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

a) podział tematyczny materiałów według grup asortymentowych,
b) podział materiałów według zasobów,
c) podział tematyczny materiałów według grup funkcjonalnych,
d) podział tematyczny materiałów według sposobu pozyskania.

Cytuj
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
  1)   klasyfikacji materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - należy przez to rozumieć podział tematyczny materiałów według grup asortymentowych, określonych odrębnymi przepisami,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Kto przeprowadza ekspertyzę dokumentacji niearchiwalnej oznaczonej symbolem "BE":

a) komisja powołana przez starostę w zakresie zasobu powiatowego,
b) komisja powołana przez marszałka w zakresie zasobu wojewódzkiego,
c) komisja powołana przez Głównego Geodetę Kraju w zakresie zasobu centralnego,
d) właściwe archiwum państwowe.

Cytuj
§ 4. 1. Kategorie archiwalne oznacza się następującymi symbolami:
  2)   symbolem "B" - dokumentacja niearchiwalna:
b)  podlegająca ekspertyzie właściwego archiwum państwowego ze względu na szczególne znaczenie, treść i charakter, oznaczona symbolem "BE".
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Jakie cechy materiałów będących w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym uwzględnia się przy klasyfikowaniu. kwalifikowaniu i porządkowaniu materiałów wyłączanych z zasobu:

a) przydatność użytkową w zakresie geodezji i kartografii,
b) wartość historyczną,
c) przydatność użytkową w zakresie geodezji i kartografii oraz posiadaną wartość historyczną,
d) stan materialny i aktualność.

Cytuj
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób klasyfikowania i kwalifikowania materiałów przeznaczonych do wyłączenia z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także sposób ich porządkowania i tryb wyłączania z zasobu, uwzględniając przydatność użytkową w zakresie geodezji i kartografii oraz posiadaną wartość historyczną.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Co określa rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

a) sposób klasyfikowania i kwalifikowania,
b) sposób porządkowania materiałów przeznaczonych do wyłączenia,
c) tryb wyłączenia materiałów,
d) szczegółowy sposób klasyfikowania i kwalifikowania.

Cytuj
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób klasyfikowania i kwalifikowania materiałów przeznaczonych do wyłączenia z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także sposób ich porządkowania i tryb wyłączania z zasobu, uwzględniając przydatność użytkową w zakresie geodezji i kartografii oraz posiadaną wartość historyczną.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
W jaki sposób zabezpiecza się technicznie materiały archiwalne:

a) poprzez umieszczenie ich w skrzyniach metalowych zaopatrzonych w etykiety z nazwą jednostki organizacyjnej,
b) poprzez umieszczenie ich w odpowiednich opakowaniach chroniących przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym lub biologicznym,
c) poprzez opakowanie w paczki zaopatrzone w etykiety z nazwą jednostki organizacyjnej oraz numerami teczek,
d) poprzez umieszczenie ich w odpowiednich opakowaniach chroniących przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym lub biologicznym i opakowanie w paczki zaopatrzone w etykiety z nazwą jednostki organizacyjnej oraz numerami teczek.

Cytuj
§ 7.
5. Materiały archiwalne zabezpiecza się technicznie przez:
  1)   umieszczenie ich w odpowiednich opakowaniach chroniących przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym lub biologicznym,
  2)   opakowanie w paczki zaopatrzone w etykiety z nazwą jednostki organizacyjnej oraz numerami teczek.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Co należy rozumieć przez klasyfikowanie materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

a) podział tematyczny materiałów według grup asortymentowych,
b) podział materiałów według zasobów,
c) podział tematyczny materiałów według grup funkcjonalnych,
d) podział tematyczny materiałów według sposobu pozyskania.

Cytuj
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
  1)   klasyfikacji materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - należy przez to rozumieć podział tematyczny materiałów według grup asortymentowych, określonych odrębnymi przepisami,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Co oznacza symbol "A" dla kategorii materiałów wyłączonych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

a) dokumentacja niearchiwalna podlegająca ekspertyzie,
b) dokumentacja niearchiwalna,
c) dokumentacja niearchiwalna podlegająca brakowaniu,
d) materiały archiwalne.

Cytuj
§ 4. 1. Kategorie archiwalne oznacza się następującymi symbolami:
  1)   symbolem "A" - materiały archiwalne,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.