Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: Pytania z rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków  (Przeczytany 2904 razy)

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Co stanowi jednostkę powierzchniową podziału kraju dla celów ewidencji:

a) nieruchomość,
b) obwód spisowy,
c) jednostka ewidencyjna,
d) kontur gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Cytuj
§ 5. Jednostkami powierzchniowymi podziału kraju dla celów ewidencji są:
   1)   jednostka ewidencyjna,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Listopad 2011, 15:13 »
Treść mapy ewidencyjnej stanową następujące elementy:

a) kontury budynków,
b) kontury przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych,
c) sieć energetyczna niskiego i wysokiego napięcia,
d) przyłącza do budynków.

Cytuj
§ 28. 1. Treść mapy ewidencyjnej stanowią następujące elementy:
   5)   kontury budynków,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Listopad 2011, 15:17 »
O czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonawca informuje strony w formie:

a) wezwania,
b) zaproszenia,
c) zawiadomienia,
d) pozwolenia.

Cytuj
§ 38. 1. O czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonawca zawiadamia właściwe podmioty ewidencyjne oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1. Do zawiadomień stosuje się przepisy art. 32 ust. 1-4 ustawy.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Listopad 2011, 15:20 »
Treść mapy ewidencyjnej stanowią następujące elementy:

a) granice rejonów statystycznych i ich oznaczenia,
b) granice przysiółków,
c) granice niw,
d) granice obwodów spisowych i ich oznaczenia.

Cytuj
§ 28. 1. Treść mapy ewidencyjnej stanowią następujące elementy:
   7)   granice rejonów statystycznych i ich oznaczenia,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Listopad 2011, 15:27 »
W jakich terminach starosta powinien przeprowadzić weryfikację danych w każdym obrębie odnoście zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie:

a) raz na 3 lata,
b) raz na 5 lat,
c) raz na 10 lat,
d) raz na 15 lat.

Cytuj
§ 54. 1. Starosta zapewnia przeprowadzenie okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie:
   1)   zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu do ewidencji,
   2)   zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie.
4. Weryfikację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przeprowadza się w każdym obrębie co najmniej raz na 15 lat, obejmując nią cały obszar obrębu.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Listopad 2011, 16:12 »
Jakie pola powierzchni stanowią dane ewidencyjne dotyczące lokalu:

a) wyrażone w m2 pole powierzchni użytkowej lokalu oraz pole powierzchni pomieszczeń przynależnych do lokalu,
b) wyrażone w m2 pole powierzchni użytkowej lokalu oraz pole powierzchni pomieszczeń wspólnych i przynależnych do lokalu,
c) wyrażone w m2 pole powierzchni ogólnej lokalu,
d) wyrażone w m2 pole powierzchni ogólnej lokalu oraz pole powierzchni pomieszczeń przynależnych do lokalu.

Cytuj
§ 70. 1. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi lokalu są:
   5)   wyrażone w m2 pole powierzchni użytkowej lokalu oraz pole powierzchni pomieszczeń przynależnych do lokalu.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Listopad 2011, 16:16 »
Co stanowi jednostkę powierzchniową podziału kraju dla celów ewidencji:

a) rejon spisowy,
b) działka ewidencyjna,
c) grunty w granicach administracyjnych powiatu,
d) grunty w granicach administracyjnych dzielnic.

Cytuj
§ 5. Jednostkami powierzchniowymi podziału kraju dla celów ewidencji są:
   3)   działka ewidencyjna.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Listopad 2011, 16:32 »
W razie przecinania się linii kolejowych, dróg publicznych, morskich wód wewnętrznych i wód śródlądowych, które grunty dzielą pozostałe:

a) linie kolejowe dzielą drogi, a drogi dzielą morskie wody wewnętrzne i wody śródlądowe,
b) morskie wody wewnętrzne oraz wody śródlądowe dzielą koleje i drogi publiczne; linie kolejowe dzielą drogi publiczne; drogi wyższej kategorii dzielą drogi niższej kategorii,
c) morskie wody wewnętrzne oraz wody śródlądowe dzielą drogi publiczne, a drogi publiczne dzielą linie kolejowe,
d) nie ma ustalonych zasad i kolejności.

Cytuj
§ 9.
3. W razie wzajemnego przecinania się linii kolejowych, dróg publicznych, morskich wód wewnętrznych oraz wód śródlądowych, przy ustalaniu granic działek ewidencyjnych stosuje się następujące zasady:
   1)   morskie wody wewnętrzne oraz wody śródlądowe, z wyjątkiem wód płynących rurociągami lub krytymi kanałami, dzielą linie kolejowe i drogi publiczne na odrębne działki ewidencyjne,
   2)   linie kolejowe dzielą drogi publiczne na odrębne działki ewidencyjne,
   3)   drogi wyższej kategorii dzielą drogi niższej kategorii na odrębne działki ewidencyjne.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Listopad 2011, 16:35 »
W ewidencji gruntów oprócz danych dotyczących właścicieli nieruchomości wykazuje się między innymi dane:

a) użytkowników,
b) samoistnych posiadaczy,
c) użytkowników wieczystych gruntów,
d) wszystkich dzierżawców.

Cytuj
§ 11. 1. W ewidencji oprócz danych, o których mowa w § 10, wykazuje się także:
   1)   dane dotyczące:
a)   użytkowników wieczystych gruntów,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Listopad 2011, 19:43 »
Co stanowi jednostkę powierzchniową podziału kraju dla celów ewidencji:

a) gospodarstwo rolne,
b) gospodarstwo leśne,
c) grunty w granicach administracyjnych województwa,
d) obręb ewidencyjny.

Cytuj
§ 5. Jednostkami powierzchniowymi podziału kraju dla celów ewidencji są:
   2)   obręb ewidencyjny,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Listopad 2011, 19:49 »
Prawa osób i jednostek organizacyjnych do gruntów, budynków i lokali uwidacznia się w ewidencji między innymi na podstawie:

a) ostatecznych decyzji administracyjnych,
b) oświadczeń decyzji administracyjnych,
c) wykazu podatkowego,
d) oświadczeń pracowników starostwa.

Cytuj
§ 12. 1. Prawa osób i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 oraz w § 11 ust. 1 pkt 1 i 2, do gruntów, budynków i lokali uwidacznia się w ewidencji na podstawie:
   4)   ostatecznych decyzji administracyjnych,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Listopad 2011, 20:03 »
Jakie budynki stanowią jednostkę rejestrową budynków:

a) budynki stanowiące wraz z gruntem ten sam przedmiot własności, położone w granicach jednego obrębu i należące do tego samego właściciela,
b) budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, położone w granicach jednego obrębu i należące do tego samego właściciela,
c) budynki położone w granicach administracyjnych gminy należące do tego samego właściciela,
d) budynki położone w granicach jednostki ewidencyjnej należące do tego samego właściciela.

Cytuj
§ 14. 1. Budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, położone w granicach jednego obrębu i należące do tego samego właściciela, tworzą jednostkę rejestrową budynków.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Listopad 2011, 16:39 »
Jakie lokale stanowią jednostkę rejestrową lokali:

a) lokale znajdujące się w budynkach położonych w granicach jednego obrębu, należące do tego samego właściciela,
b) lokale stanowiące odrębne nieruchomości, znajdujące się w budynkach położonych w granicach jednej jednostki ewidencyjnej, należące do tego samego właściciela,
c) lokale stanowiące odrębne nieruchomości, znajdujące się w budynkach położonych w granicach jednego obrębu, należące do tego samego właściciela,
d) lokale stanowiące własność tego samego właściciela znajdujące się na obszarze wsi lub miasta.

Cytuj
§ 15. 1. Lokale stanowiące odrębne nieruchomości, znajdujące się w budynkach położonych w granicach jednego obrębu, należące do tego samego właściciela, tworzą jednostkę rejestrową lokali.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Listopad 2011, 16:43 »
Przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji między innymi na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzonej:

a) w postępowaniu dotyczącym określenia granic użytków gruntowych,
b) w postępowaniu dotyczącym nowego pomiaru mapy zasadniczej,
c) w postępowaniu dotyczącym określenia granic rejonów urbanistycznych,
d) w postępowaniu dotyczącym scalenia i podziału nieruchomości.

Cytuj
§ 36. Przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzonej:
   4)   w postępowaniu dotyczącym scalenia i podziału nieruchomości,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania z rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Listopad 2011, 18:09 »
Prawa osób i jednostek organizacyjnych do gruntów, budynków i lokali uwidacznia się w ewidencji między innymi na podstawie:

a) oświadczeń władających złożonych przed komisją samorządową,
b) umów zawartych w formie aktów notarialnych dotyczących ustanowienia lub przeniesienia praw własności do nieruchomości,
c) oświadczeń władz lokalnych,
d) w oparciu o decyzje wymiaru podatków.'

Cytuj
§ 12. 1. Prawa osób i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 oraz w § 11 ust. 1 pkt 1 i 2, do gruntów, budynków i lokali uwidacznia się w ewidencji na podstawie:
   3)   umów zawartych w formie aktów notarialnych, dotyczących ustanowienia lub przeniesienia praw rzeczowych do nieruchomości, z wyłączeniem umów dotyczących użytkowania wieczystego gruntów i własności lokali,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.