Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: Pytania z rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe  (Przeczytany 1194 razy)

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Pracodawca jest obowiązany:

a) informować pracowników o wynikach przeprowadzonej oceny obciążenia psychicznego pracowników,wynikającego ze sposobu organizacji pracy na stanowisku pracy,
b) informować pracowników o wynikach oceny obciążenia narządu wzroku oraz układu mięśniowo-szkieletowego pracowników na stanowisku pracy,
c) informować pracowników o wynikach oceny obciążenia pracowników nieodpowiednim oświetleniem na stanowisku pracy,
d) informować pracowników o wynikach oceny sprzętu komputerowego i wyposażenia stanowiska pracy.

Cytuj
§ 5. 1. Pracodawca jest obowiązany do przeprowadzania na stanowiskach pracy, wyposażonych w monitory ekranowe, oceny warunków pracy w aspekcie:
   5)   obciążenia psychicznego pracowników, wynikającego ze sposobu organizacji pracy.
§ 6. Pracodawca jest obowiązany:
   1)   informować pracowników o wszystkich aspektach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy, w tym o wynikach przeprowadzonej oceny, o której mowa w § 5, oraz wszelkich środkach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Zgodnie z wymogami bhp minimalna przerwa po każdej godzinie pracy ciągłej przy obsłudze monitora ekranowego wliczana do czasu pracy wynosi:

a) 5 minut,
b) 10 minut,
c) 15 minut,
d) brak takiego wymogu.

Cytuj
§ 7. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom:
   2)   co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Minimalny czas pracy dobowego wymiaru przy monitorze ekranowym kwalifikujący do ochrony bhp dla pracownika wynosi:

a) cały dobowy wymiar,
b) więcej niż połowę dobowego wymiaru,
c) połowę dobowego wymiaru,
d) nie stawia się takiego wymogu.

Cytuj
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
   4)   pracowniku - należy przez to rozumieć każdą osobę zatrudnioną przez pracodawcę, w tym praktykanta i stażystę, użytkującą w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Jakie jest dodatkowe wyposażenie stanowiska pracy z monitorem ekranowym:

a) drukarka, skaner, mysz, tracball,
b) klawiatura, lub inne urządzenie wejściowe,
c) stacja dyskietek,
d) stół, krzesło, uchwyt na dokumenty, podnóżek.

Cytuj
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
   2)   stanowisku pracy - należy przez to rozumieć przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, obejmującym:
b)   wyposażenie dodatkowe, w tym drukarkę, skaner, mysz, trackball,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Jakie wymogi powinno spełniać stanowisko wyposażone w monitory ekranowe pod względem bhp:

a) powinno być wyposażone w bezpieczne urządzenia nie stwarzających zagrożeń dla pracownika,
b) nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego,
c) nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenie wzroku,
d) nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, i lub wzroku oraz być źródłem zagrożeń dla pracownika.

Cytuj
ZAŁĄCZNIK
MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII, JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE
1. Wyposażenie stanowiska pracy oraz sposób rozmieszczenia elementów tego wyposażenia nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i (lub) wzroku oraz być źródłem zagrożeń dla pracownika.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Gdzie stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe:

a) do systemów przenośnych nie przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy,
b) do systemów komputerowych na pokładach środków transportu,
c) do systemów komputerowych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy,
d) do systemów komputerowych przeznaczonych głównie do użytku publicznego.

Cytuj
§ 3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
   4)   systemów przenośnych nie przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy,
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Co określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe:

a) minimalne kwalifikacje jakie powinny posiadać osoby obsługujące stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe,
b) minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe,
c) minimalne wymagania psychofizyczne jakie powinny spełniać osoby obsługujące monitory ekranowe,
d) warunki zdrowotne i umiejętności wymagane od pracowników obsługujących monitory ekranowe.

Cytuj
§ 4. Pracodawca jest obowiązany organizować stanowiska pracy z monitorami ekranowymi w taki sposób, aby spełniały one minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Pod jakim kątem między innymi oceniane są warunki pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe:

a) jakości wyposażenia podstawowego,
b) jakości wyposażenia dodatkowego,
c) jakości wyposażenia pomocniczego,
d) obciążenia psychicznego pracowników, wynikającego ze sposobu organizacji pracy.

Cytuj
§ 5. 1. Pracodawca jest obowiązany do przeprowadzania na stanowiskach pracy, wyposażonych w monitory ekranowe, oceny warunków pracy w aspekcie:
   5)   obciążenia psychicznego pracowników, wynikającego ze sposobu organizacji pracy.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Kiedy przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01 grudnia 1998r. wymagają oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe:

a) przy tworzeniu nowych stanowisk,
b) przy znaczącej zmianie organizacji pracy,
c) przy likwidacji stanowisk pracy,
d) nie wymagają.

Cytuj
§ 5.
2. Ocena, o której mowa w ust. 1, powinna być przeprowadzana w szczególności dla nowo tworzonych stanowisk oraz po każdej zmianie organizacji i wyposażenia stanowisk pracy. Na podstawie oceny pracodawca jest obowiązany podejmować działania mające na celu usunięcie stwierdzonych zagrożeń i uciążliwości.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
W jakich przypadkach pracodawca zapewnia pracownikowi okulary korygujące wzrok:

a) na wniosek pracownika obsługującego monitor ekranowy,
b) zgodnie z zaleceniem lekarza,
c) zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktyki opieki zdrowotnej wykazały potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego,
d) gdy badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktyki opieki zdrowotnej wykazały potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Cytuj
§ 8.
2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 8.0 Firefox 8.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Jakie warunki pod względem bhp powinien zapewnić pracodawca pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe:

a) spełniające minimalne wymagania określone w załączniku do rozporządzenia z dnia 01 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
b) spełniające wymagania bhp określone w art. 15 kodeksu pracy,
c) spełniające wymagania bhp określone w instrukcji użytkowania i eksploatacji monitora ekranowego,
d) spełniające wymagania bhp określone w rozporządzeniu właściwego Ministra do spraw informatyzacji.

Cytuj
§ 4. Pracodawca jest obowiązany organizować stanowiska pracy z monitorami ekranowymi w taki sposób, aby spełniały one minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.