Pytania z instrukcji technicznej G-1 - Pytania testowe - .:: Ewmapa ::.

Partnerzy

Pytania z instrukcji technicznej G-1

 • 3 Odpowiedzi
 • 692 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3444
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Pytania z instrukcji technicznej G-1

 • dnia: 7 Luty 2012, 20:35
[xquote]
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
z dnia 14 lutego 2012 r.
w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
(Dz. U. z dnia 30 marca 2012 r.)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297), które traci moc w zakresie poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 35 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489).
[/xquote]
Jakie dokładności charakteryzują położenie punktów osnowy poziomej I klasy:

a) błąd położenia punktów po wyrównaniu,
b) przeciętny błąd względny długości boku po wyrównaniu,
c) długość półosi elips błędu średniego po wyrównaniu,
d) przeciętny błąd względny długości najniekorzystniej położonego boku sieci po wyrównaniu.

Cytuj
§ 4.
Pod względem dokładności wyznaczenia położenia punktów, podstawowa i szczegółowa osnowa dzieli się na trzy klasy, oznaczone cyframi rzymskimi. Punkty osnowy podstawowej zalicza się do I klasy, a punkty osnowy szczegółowej do II i III klasy. Dokładność określenia położenia punktów poszczególnych klas charakteryzują następujące błędy średnie po wyrównaniu:
klasaprzeciętny błąd względny długości bokubłąd położenia punktu względem punktów nawiązania
Imd:d?5*10-6-
II-mp?0,05m
III-mp?0,10m
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3444
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Odp: Pytania z instrukcji technicznej G-1

 • dnia: 10 Luty 2012, 22:19
Który z poniżej wymienionych warunków należy uwzględniać przy zakładaniu punktów osnowy poziomej I klasy:

a) odległość punktów od osi drogi krajowej minimum 25 m,
b) odległość punktów od urządzenia służącego do piętrzenia wody na wysokość ponad 10 m o minimum 100 m,
c) można lokalizować na terenach zagrożonych szkodami górniczymi w odległości 100 m od miejsca eksploatacji,
d) wykorzystać istniejące budowle stałe na których zbadano możliwość założenia stanowisk obserwacyjnych.

Cytuj
§ 7
Przy zakładaniu punktów należy uwzględniać następujące warunki:
1.    w miarę możliwości wykorzystać istniejące budowle stałe, na których powinna być zbadana możliwość założenia stanowisk obserwacyjnych,
2.    grunt powinien zapewnić stabilność znaku geodezyjnego. Nie należy zakładać punktów na wydmach, nasypach, wałach, skarpach, bagnach, w pobliżu miejsc eksploatacji gliny, piasku, żwiru itp. Ponadto punktów I klasy nie należy lokalizować na terenie zagrożonym szkodami górniczymi,
3.    Odległość punktów I i II klasy od urządzeń wodnych lub obszarów kolejowych powinna wynosić, co najmniej:
    500 m -od urządzenia służącego do piętrzenia wody na wysokość 10 m lub większą
    100 m - od urządzenia służącego do piętrzenia wody na wysokość mniejszą niż 10m
    50m - od osi drogi I klasy lub od stopy wału ochronnego
    40m - od osi drogi II lub III klasy
    25m - od osi drogi IV klasy
    15m - od granicy obszaru kolejowego
    W przypadkach szczególnie uzasadnionych punkty II klasy mogą być lokalizowane w odległościach mniejszych niż wyżej podane, a uwzględnieniem konkretnych warunków terenowych.
    Niezależnie od powyższego, odległość projektowanego punktu od skraju drogi nie powinna być mniejsza od półtora krotnej wysokości projektowanej budowli triangulacyjnej. W rejonach, w których obowiązuje zakaz wznoszenia wysokich budowli jest konieczne ograniczenie ich wysokości /np. w pobliżu lotnisk/, prace wywiadu terenowego powinny być prowadzone w uzgodnieniu z właściwymi władzami.
4.    punkty osnowy II i III klasy lokalizowane w pobliżu urządzeń wodnych 74 w odległościach mniejszych niż podane w p.3 należy stabilizować w sposób nie naruszający struktury gruntu w uzgodnieniu z władzami administracyjnymi tych urządzeń.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3444
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Odp: Pytania z instrukcji technicznej G-1

 • dnia: 11 Luty 2012, 10:33
Punkt przeniesienia osnowy poziomej II klasy powinny posiadać punkty kierunkowe w ilości:

a) przynajmniej jeden dla każdego punktu,
b) dwa dla każdego punktu,
c) trzy dla każdego punktu dla których kąty między kierunkami powinny być w granicach 30g - 350g,
d) dwa dla każdego punktu w tym co najmniej jeden stabilizowany naziemnie.

Cytuj
§ 57
Dla każdego punktu nie będącego punktem triangulacji państwowej lub jego punktu przeniesienia współrzędnych, powinien być ustalony jeden punkt kierunkowy. Jako punkt kierunkowy należy przyjmować dobrze widoczny z ziemi:
1)    punkt osnowy poziomej na budowli trwałej lub naziemny punkt triangulacji państwowej, posiadający centryczne ustawiony sygnał rozpoznawczy położony w odległości 0,5 - 5 km
2)    naziemny punkt osnowy poziomej, widoczny po zasygnalizowaniu, położony w odległości 0,5 - 2 km
3)    trwały i jednoznacznie określony punkt na budowli, położony w odległości 0,5 - 5 km
4)    w przypadku braku możliwości ustalenia punktu kierunkowego jak powyżej, należy zaprojektować naziemny punkt kierunkowy w odległości 400 - 600 m, a w trudnych warunkach terenowych w odległości nie mniejszej niż 200 m.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3444
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Odp: Pytania z instrukcji technicznej G-1

 • dnia: 11 Luty 2012, 17:45
Instrumenty i przymiary geodezyjne stosowane do pomiarów podstawowych i szczegółowych osnów geodezyjnych poziomych powinny:

a) zapewniać nominalną dokładność wymaganą instrukcją,
b) posiadać odpowiednie parametry techniczne oraz możliwości zastosowania właściwych metod pomiaru,
c) powinny mieć przeprowadzone badania odpowiednie dla tych przyrządów oraz posiadać właściwe dla nich i aktualne świadectwa przydatności do pomiaru,
d) posiadać możliwości wyznaczenia elementów pozwalających na określenie współrzędnych przestrzennych (B, L, H).

Cytuj
§ 14
Instrumenty i przymiary geodezyjne, używane przy zakładaniu osnowy poziomej, powinny mieć przeprowadzone badania (podstawowe, okresowe, doraźne), odpowiednie dla danych przyrządów pomiarowych, oraz posiadać właściwe dla nich, aktualne świadectwa przydatności do pomiarów (świadectwo atestacji lub komparacji, metryka instrumentu). Rodzaj i częstotliwość wykonywania badań podają przepisy, odnoszące się do określonych przyrządów i technologii pomiaru.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.