Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Pytania testowe nr 11 z 2015

 • 18 Odpowiedzi
 • 868 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline support

 • *
 • *
 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Wiadomości: 3461
 • Płeć: Mężczyzna
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 44.0 Firefox 44.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron

Pytania testowe nr 11 z 2015

 • dnia: 30 Styczeń 2016, 22:35
Zestaw pytań testowych nr 11 z 2015

[pdf]https://ewmapa.pl/uprawnienia/2015/Test-nr-11.pdf[/pdf]
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline Jigs

 • *
 • *
 • Wiadomości: 570
 • Płeć: Mężczyzna
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.103 Chrome 48.0.2564.103
  • Zobacz profil

Odp: Pytania testowe nr 11 z 2015

 • dnia: 8 Luty 2016, 17:30
1   AC          DZIAŁACH ADM. RZĄDOWEJ ART. 33A
2   ???          SAM. Gminny art. 90
3   BD          KPA ART. 1
4   A          KPA ART. 22.2
5   B          PGIK ART. 7A
6   D          KPA ART. 35.2
7   CD       NADZÓR NAD PRACAMI GiK NA TERENACH ZAMKNIĘTYCH PAR 3
8   AD          OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH ART. 5
9   ABCD   SAM.GMINNY ART. 5
10   BCD    KPA ART. 24
11   BC           KPA ART. 107
12   BCD    PGIK ART. 6/6A/7A
13   AB           KPA ART. 39
14   B           KC ART. 25
15   AD           PGIK ART. 1
16   CD           KPA ART. 43
17   AD           KPA ART. 114
18   ???           PGIK ART. 40E.1
19   AC           PRAWO AUTORSKIE ART. 75
20   ABD    PODPIS ELEKTRONICZNY ART. 21.2
21   ABD    NORMALIZACJA ART. 5
22   BC           PGIK ART. 6A
23   A           PL PRZ. ART. 15
24   ABC     KPA ART. 28
25   D          PL PRZ ART. 29
26   ABD    PGIK ART. 7B
27   ACD          SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSP. ART. 79
28   AD           INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH…ART. 20C.2
29   AB           PGIK ART. 20
30   BC           IIP ART. 22
31   ABD    OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH ART. 8
32   AB           KONTROLA ADM. RZĄDOWEJ ART. 16.3
33   AD           PGIK ART.7A.1.16 + 7D.1.A
34   ABD    PRZEJĘCIE ZADAŃ STAROSTY PAR 4
35   A?B     UPRAWNIEŃ GEODEZYJNYCH PAR 10
36   ABCD   SIT ART. 5
37   C           PGIK ART. ART. 7A.1.10
38   D         PL PRZ ART. 60.3
39   BD       NADZÓR NAD PRACAMI GiK NA TERENACH ZAMKNIĘTYCH PAR 3
40   A             WARUNKI JAKIE POWINNI SPEŁNIĆ GEODECI PAR 4
41   AC       PGIK ART. 7D/OCHRONA ZNAKÓW PAR 4+11
42   B         PRACE GEODEZYJNE MAJĄCE ZNACZENIE DLA OBRONNOŚCI PAR 2
43   AB       EPUAP PAR 6
44   AB       PGIK ART27.4
45   D         UTWORZENIE MAIC PAR 1
46   AD      PGIK ART. 1
47   AB       EMUIA PAR 3
48   ABD    PGIK ART. 23.3
49   ACD    EMUIA PAR 5
50   AB       PGIK ART. 4.2C
51   ABC     URZEDOWYCH NAZW
52   C?D     ZASÓB PAR 5
53   ABD    ZASÓB PAR 3,4,5
54   ABD    ZASÓB PAR 8
55   AC       UPRAWNIEŃ GEODEZYJNYCH PAR 3
56   ABC    PGIK ART. 12.1.3
57   ABC    EMUIA PAR 6
58   B         SPOSOBU I TRYBU UWIERZYTELNIANIA PAR 4
59   AB       PGIK ART. 46
60   D         PGIK ART. 12.2

Pytanie 2
Cytuj
Art. 90. 1. Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Akty ustanawiające przepisy porządkowe wójt przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia.
brak odpowiedzi 2 dni  :o chyba ,że ja mam coś nieaktualne
Pytanie 18
Cytuj
Art. 40e. 1. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty...
Albo znowu brak odpowiedzi albo ja juz za długo nad tym siedzę   :D
Pytanie 13
w KPA nie ma mowy o wniosku - czy odp A będzie ok???
Cytuj
Art. 391. § 1. Doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:
1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;
2) wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;
3) wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.>
Pytanie  32
w odp B użyto słowa "kontrolującego"  w ustawie jest "kontroler" = licze ,że komisja traktuje to jako to samo  ;D :D
Cytuj
3. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:
1) oznaczenie wydającego upoważnienie oraz numer i datę wystawienia;
2) podstawę prawną podjęcia kontroli;
3) imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera;
4) zakres kontroli;
5) nazwę i adres jednostki kontrolowanej;
6) okres ważności upoważnienia;
7) podpis wydającego upoważnienie.
Pytanie 35
odp A - przewodniczący komisji i członkowie
czy to jest to samo przewodniczący komisji kwalifikacyjnej i członkowie???
Cytuj
§ 10. 1. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:
1) przewodniczący komisji kwalifikacyjnej;
2) wiceprzewodniczący;
3) dwóch sekretarzy;
4) pozostali członkowie
Pytanie 39
odp C aktualizowanie mapy sieci uzbrojenia terenu
czy to to samo co mapy zawierające w swojej treści sieci uzbrojenia terenu...????
Cytuj
§ 3.Na terenach zamkniętych nadzorowi podlegają następujące rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych:
1)zakładanie i modernizowanie podstawowych i szczegółowych osnów geodezyjnych;
2)wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych, których wyniki przekazywane są właściwym starostom w celu ujawnienia ich w ewidencji gruntów i budynków;
3)wykonywanie i aktualizowanie map zawierających w swojej treści położenie sieci uzbrojenia terenu i innych elementów zagospodarowania terenu;
Pytanie 40
odp B ukończyła studia na kierunku geodezyjnym  - jak dla mnie można ukończyć ale nie uzyskać dyplomu
Cytuj
§ 4. Wymagania na stanowisko geodety powiatowego
Geodetą powiatowym może być osoba, która spełnia następujące wymagania:
1)   korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
2)   posiada:
a)   dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
b)   uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 zakresy uprawnień zawodowych pkt 1 i 2 ustawy,
c)   2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego.

Pytanie 43
odp D stworzyć warunki żeby danych do złożenia podpisu nie mogła wykorzystać osoba trzecia..
czy to to samo co zapewnić poufność???
Cytuj
§ 6. Osoba posiadająca ważny profil zaufany ePUAP powinna w celu jego bezpiecznego wykorzystywania:
1) zapewnić poufność danych, które mogłyby być wykorzystane do złożenia podpisu potwierdzonego profilem zaufanym
ePUAP przez osoby trzecie;
2) nie udostępniać konta użytkownika osobom trzecim;
3) niezwłocznie unieważnić profil zaufany ePUAP w przypadku utraty kontroli nad kontem użytkownika
Pytanie 52
odp C operaty techniczne ze scalenia gruntów..
w  rozporządzeniu piszę o operatach techniczne ze scalenia i wymiany gruntów
Cytuj
5. W powiatowej części zasobu są gromadzone:
1) bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b ustawy;
2) mapy ewidencyjne oraz mapy zasadnicze, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy;
3) operaty techniczne powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych lub kartograficznych, mających na celu:
a) tworzenie, weryfikację lub aktualizację baz danych, o których mowa w pkt 1,
b) opracowanie dokumentacji na potrzeby postępowań sądowych lub administracyjnych dotyczących nieruchomo-
ści, a w szczególności:
– podziałów nieruchomości,
– scalania i podziałów nieruchomości,
– rozgraniczania nieruchomości,
scalania i wymiany gruntów,
– regulacji stanów prawnych nieruchomości,
« Ostatnia zmiana: 8 Luty 2016, 17:39 wysłana przez Jigs »
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline Bestia

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 74
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 35.0.2066.37 Opera 35.0.2066.37
  • Zobacz profil

Odp: Pytania testowe nr 11 z 2015

 • dnia: 8 Luty 2016, 20:17
2 D o samorządzie gminnym art. 41.5
13 B co do A mam wątpliwości, bo w art. 39 par.1 2) nie ma słowa wniosek, choć z treści można wnioskować, że to to samo
18 B tutaj chyba się pomylili i powinno być "dokumencie obliczenia opłaty", a nie "dowodzie obliczenia opłaty"
39 BCD "wykonywanie i aktualizowanie map zawierające w swojej treści położenie sieci uzbrojeni terenu"
42 ABC
60 BD w pytaniu jest "zgodnie ze wzorem", więc myślę, że jako podstawę prawną należy wziąć rozp w spr formularzy dotyczących zgłaszania.....

Ogólnie uważam, że to najtrudniejszy test. Jest bardzo dużo wątpliwości przy odpowiedziach!

Offline Jigs

 • *
 • *
 • Wiadomości: 570
 • Płeć: Mężczyzna
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.103 Chrome 48.0.2564.103
  • Zobacz profil

Odp: Pytania testowe nr 11 z 2015

 • dnia: 8 Luty 2016, 21:43
Wcześniejsze testy były zdecydowanie łatwiejsze i jednoznacznie sformułowane - ten zawiera kilka pytań na które trzeba dobrze się zastanowić i co za tym idzie "stracić" dużo czasu z dostępnych 60 min -  a i tak nie masz pewności do poprawnej odpowiedzi.
Co najmniej jakby ktoś "specjalnie" je tak sformułował aby "ułatwić" zdanie testów na max liczbę punktów  >:( :o ??? :dash2: :kijemgo:

Proponuje wszystkim zabrać na egzamin oprócz materiałów Słownik synonimów języka polskiego !!! :D ;D :D O0
« Ostatnia zmiana: 9 Luty 2016, 09:32 wysłana przez Jigs »
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline masymiusz

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 5
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.109 Chrome 48.0.2564.109
  • Zobacz profil

Odp: Pytania testowe nr 11 z 2015

 • dnia: 12 Luty 2016, 11:34
Pyt. 36 odpowiedzi ABC na 100% są ok. Jednak przy odpowiedzi D brakuje słowa "ewidencji". Moim zdaniem baza danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu nie istnieje. Jak myślicie?
Pomyłka układającego ten test czy celowe zagranie aby stracić punkty?  :idiot2:

Offline grze_sio1

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 32
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 47.0.2526.111 Chrome 47.0.2526.111
  • Zobacz profil

Odp: Pytania testowe nr 11 z 2015

 • dnia: 12 Luty 2016, 15:17
15 ABD - art 2 ust. 8) PGIK - kataster nieruchomości to ewidencja gruntów i budynków
58 AC - par. 2,3 Rozp w sprawie uwierzytelniania

Offline Bart

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 27
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 44.0 Firefox 44.0
  • Zobacz profil

Odp: Pytania testowe nr 11 z 2015

 • dnia: 25 Luty 2016, 22:14
Pyt 7 nie powinno być BCD


§ 3. Na terenach zamkniętych nadzorowi podlegają
następujące rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych:
1) zakładanie i modernizowanie podstawowych
i szczegółowych osnów geodezyjnych;
2) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych,
których wyniki przekazywane są wlaściwym
starostom w celu ujawnienia ich w ewidencji gruntów
i budynków;
3) wykonywanie i aktualizowanie map zawierających
w swojej treści położenie sieci uzbrojenia terenu
i innych elementów zagospodarowania terenu;Ustawa PGiK

7) mapie zasadniczej – rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, a także wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów;

RoBoCIK połączył wiadomości: 25 Luty 2016, 22:40
Pyt 39 ABCD ??
« Ostatnia zmiana: 25 Luty 2016, 22:40 wysłana przez Bart »

Offline Bamboos87

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 71
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 35.0.2066.82 Opera 35.0.2066.82
  • Zobacz profil

Odp: Pytania testowe nr 11 z 2015

 • dnia: 27 Luty 2016, 15:07
25 - BD?

RoBoCIK połączył wiadomości: 27 Luty 2016, 16:22
42 - ABCD?
« Ostatnia zmiana: 27 Luty 2016, 16:22 wysłana przez Bamboos87 »

Offline kowalking1

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 46
 • System:
 • Android 4.1.2 Android 4.1.2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 47.0.2526.83 Chrome 47.0.2526.83
  • Zobacz profil

Odp: Pytania testowe nr 11 z 2015

 • dnia: 15 Maj 2016, 13:44
Pyt 7 nie powinno być BCD


§ 3. Na terenach zamkniętych nadzorowi podlegają
następujące rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych:
1) zakładanie i modernizowanie podstawowych
i szczegółowych osnów geodezyjnych;
2) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych,
których wyniki przekazywane są wlaściwym
starostom w celu ujawnienia ich w ewidencji gruntów
i budynków;
3) wykonywanie i aktualizowanie map zawierających
w swojej treści położenie sieci uzbrojenia terenu
i innych elementów zagospodarowania terenu;Ustawa PGiK

7) mapie zasadniczej – rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, a także wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów;

RoBoCIK połączył wiadomości: 25 Luty 2016, 22:40
Pyt 39 ABCD ??

Na terenach zamknietych nie prowadzi sie mapy zasadniczej PG art4.2

Offline JolHaD

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 18
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 49.0.2623.112 Chrome 49.0.2623.112
  • Zobacz profil

Odp: Pytania testowe nr 11 z 2015

 • dnia: 25 Maj 2016, 14:06
Pytanie 25

Art. 29. 1. Uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego
obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.

Nie zastanawialiście się czy odpowiedź B nie jest także prawidłowa?

Offline adzik7

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 58
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 49.0.2623.112 Chrome 49.0.2623.112
  • Zobacz profil

Odp: Pytania testowe nr 11 z 2015

 • dnia: 25 Maj 2016, 14:56
Cytuj
Pytanie 25

Art. 29. 1. Uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego
obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.

Nie zastanawialiście się czy odpowiedź B nie jest także prawidłowa?

Zastanawiałam się kiedyś nad tym, ale doszłam tego, że gmina uchwalając plan może wpisać w uchwale datę wcześniejszą niż data z którą minie 14 dni od ogłoszenia, i wtedy odpowiedź B nie będzie prawidłowa.

Offline maxpor

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 74
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 51.0.2704.84 Chrome 51.0.2704.84
  • Zobacz profil

Odp: Pytania testowe nr 11 z 2015

 • dnia: 15 Czerwiec 2016, 22:29
Zastanawiałam się kiedyś nad tym, ale doszłam tego, że gmina uchwalając plan może wpisać w uchwale datę wcześniejszą niż data z którą minie 14 dni od ogłoszenia, i wtedy odpowiedź B nie będzie prawidłowa.
Ja bym mimo wszystko zaznaczył obie odp: BD, wówczas brzmi to dość literalnie.

 • A do pyt. 40 nie należałoby dodać odp: D- upr. 1 i 2?
 • Do pyt. 60 dołożyłbym odp.B - skoro ma być zgodnie ze wzorem to spójrzcie na wzór  ;)
 • Pyt. 58 powinno być A? + C. B nie może być bo to chodzi o przyjęcie do zasobu a nie przyjęcie do kontroli - brak sensu w odp. B
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwiec 2016, 22:42 wysłana przez maxpor »

Offline adzik7

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 58
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 49.0.2623.112 Chrome 49.0.2623.112
  • Zobacz profil

Odp: Pytania testowe nr 11 z 2015

 • dnia: 16 Czerwiec 2016, 19:14
maxpor - ja do pyt. 40 dałabym też D, w pyt. 60 tylko D, a w 58. chyba A i C.

Offline Atol

 • *
 • *
 • Wiadomości: 447
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 54.0.2840.99 Chrome 54.0.2840.99
  • Zobacz profil

Odp: Pytania testowe nr 11 z 2015

 • dnia: 21 Listopad 2016, 22:06
ale przejebany test :/ zajęło mi 100 min. rozwiązanie go i nawet nie wiem czy miałbym 41 punktów :/  zdecydowanie porąbany, najtrudniejszy i po to by zredukować liczbę uczestników egzaminu.

Oby się wiecej nie powtarzało :/

Offline zurek86

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 128
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 54.0.2840.99 Chrome 54.0.2840.99
  • Zobacz profil

Odp: Pytania testowe nr 11 z 2015

 • dnia: 22 Listopad 2016, 20:06
3. BCD KPA art. 1 oraz art. 2

RoBoCIK połączył wiadomości: 22 Listopad 2016, 21:09
15.AD ale dodałbym B katastru nieruchomości i podparłbym się ustawą pgik art. 53a

RoBoCIK połączył wiadomości: 22 Listopad 2016, 22:44
42. abc rozporządzenie w/s rodzajów prac § 2

RoBoCIK połączył wiadomości: 22 Listopad 2016, 22:46
43. ABD wynika z rozporządzenia epuap Dz.U.2016.1633

RoBoCIK połączył wiadomości: 22 Listopad 2016, 22:52
60.BD zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia w s formularzy dotyczących zgłaszania prac
« Ostatnia zmiana: 22 Listopad 2016, 22:52 wysłana przez zurek86 »