Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: Pytania testowe nr 1 z 2015  (Przeczytany 1416 razy)

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 44.0 Firefox 44.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Pytania testowe nr 1 z 2015
« dnia: 30 Styczeń 2016, 22:22 »
Zestaw pytań testowych nr 1 z 2015

[pdf]https://ewmapa.pl/uprawnienia/2015/Test-nr-1.pdf[/pdf]
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline Bestia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 74
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 34.0.2036.50 Opera 34.0.2036.50
  • Zobacz profil
Odp: Pytania testowe nr 1 z 2015
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Styczeń 2016, 14:12 »
Moja propozycja odpowiedzi:
1   A, C, D   KPA - art.1, art. 2
2   C, D   KC - art. 33
3   A, B, C   KONSTYTUCJA RP - art. 87
4   B, C, D   PGiK - art. 1
5   A, B, D   PGiK - art. 11
6   B   Rozp. W spr nadzoru nad pracami geod i kart na terenach zamkniętych par.3
7   B   KC - art. 43.4
8   A, B, C,   Rozp. W spr ewid ziorów i usług danych przestrzennych objętych IIP par. 3
9   B, D   PGiK art.42
10   A, B, D   Rozp. W spr EMUiA par. 6.3
11   A, B   PGiK art.2. 9)
12   A, C   Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne art. 20c.2
13   D   O samorządzie gminnym art. 4.1
14   A,B, C   Rozp w spr określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy…. Par.3
15   A   KPA art. 21
16   B, D   Rozp w spr PRG par.5.1
17   B, D   PGiK art 12c
18   B, D   O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.50
19   A, C, D    Rozp w sprawie organizacji i trybu prowadzenia PZGiK par.19.1
20   D   PGiK art. 4.2d
21   A, C   Rozp w spr rodzajów materiałów gedo i kart, które podlegają ochronie zgodnie …. Par.3
22   A, C   Rozp w sprawie EMUiA par.3.1
23   A, B   PGiK art.24
24   B   Rozp w spr EMUiA par. 4
25   A, B, C   Rozp w sprawie organizacji  trybu prowadzenia PZGiK par. 20.2
26   C, D   Rozp w spr EMUiA par. 9.1
27   B, D   KPA art.39
28   B, D   Rozp w sprawie organizacji  trybu prowadzenia PZGiK par. 4
29   A, B, D   Prawo o miarach art. 10
30   B, D   O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 4.1
31   B, C, D   KPA art. 24
32   B, D   rozp w spr terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa par. 3
33   A, B   PGiK art. 12.2 - może jeszcze D ??
34   A, D   o ochronie informacji niejawnych art.. 42
35   B   KC art. 646
36   A, B, C, D   PGiK art. 33-37
37   C   PGiK art. 6.4
38   B, D   o prawie autorskim i prawach pokrewnych art. 1.1
39   A, D   KPA art. 61
40   B, D   PGiK art. 40.3a
41   A, C, D    PGiK art.28
42   A,B,C   PGiK art. 2.14)
43   D   o podpisie elektronicznym art. 3
44   B   pgik art. 7d.6)
45   A,B,C   rozp w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu…. Par.2.1
46   C,D   KPA art. 30.5
47   C   KONSTYTUCJA RP - art. 21
48   D   Rozp w spr nadania statutu GUGiK par.1
49   A, D   PGiK art. 7c
50   B, C, D   O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art.16
51   A   KC art. 109.2
52   A, C   rozp w spr warunków organizacyjnych, kadrowych i technicznych …..
53   B   rozp w spr zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego EPUAP
54   A, B   PGiK art. 46
55   B, D   KC art. 58
56   A, D   PGiK art. 47a.5
57   B, C   PGiK art. 4.2c
58   C   PGiK art. 6.1
59   A   PGiK art. 12b
60   C   KPA art. 17
Czekam na weryfikację  ;D
« Ostatnia zmiana: 3 Luty 2016, 14:31 wysłana przez Bestia »

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 44.0 Firefox 44.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pytania testowe nr 1 z 2015
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Styczeń 2016, 14:56 »
Pytanie 6
tu nie wiem czy nie należało by dodać odpowiedzi A
[xquote]§ 3.Na terenach zamkniętych nadzorowi podlegają następujące rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych:
1)zakładanie i modernizowanie podstawowych i szczegółowych osnów geodezyjnych;
2)wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych, których wyniki przekazywane są właściwym starostom w celu ujawnienia ich w ewidencji gruntów i budynków;
3)wykonywanie i aktualizowanie map zawierających w swojej treści położenie sieci uzbrojenia terenu i innych elementów zagospodarowania terenu;
4)przedstawianie na mapach topograficznych terenów zamkniętych oraz wykonywanie map specjalnych tych terenów w skalach 1:50.000 i większych;
5)przedstawianie terenów zamkniętych w opracowaniach fotogrametrycznych i teledetekcyjnych wykonanych na podstawie zdjęć lotniczych i przetworzonych zobrazowań satelitarnych;
6)tworzenie i aktualizowanie systemów informacji o terenie;
7)wykonywanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów określonych w przepisach prawnych;
8)ochrona znaków geodezyjnych.[/xquote]

Pytanie 14
poprawna również odpowiedź B
[xquote] § 3. Wymagania na stanowisko geodety województwa
Geodetą województwa może być osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
2) posiada:
a) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
b) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 zakresy uprawnień zawodowych pkt 1 i 2 ustawy,
c) 3-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego.[/xquote]

Pytanie 17
odpowiedź w prawie geodezyjnym i kartograficznym:
[xquote]1. Obowiązek zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz przekazania wyników tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie obejmuje prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych dotyczących:
1) terenów zamkniętych, jeżeli przedmiotem tych prac nie są obiekty objęte ewidencją gruntów i budynków;
2) zobrazowań lotniczych, ortofotomapy lub numerycznego modelu terenu, a także map tematycznych i specjalnych wykonywanych na zamówienie innych podmiotów niż podmioty, o których mowa w art. 2 stosowanie przepisów ustawy ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
2. Obowiązek zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych oraz przekazania wyników tych prac nie dotyczy prac geodezyjnych związanych z wytyczaniem obiektów budowlanych, jeżeli w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wytyczenia tych obiektów zostaną przekazane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumenty zawierające wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej tych obiektów.[/xquote]

cdn...
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline Bestia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 74
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 34.0.2036.50 Opera 34.0.2036.50
  • Zobacz profil
Odp: Pytania testowe nr 1 z 2015
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Styczeń 2016, 17:10 »
Z ta 6 to nie wiem.
Co do 14 to masz jak najbardziej rację, to chyba z pośpiechu tak poszło  ;) Już poprawiam  ;D

Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.97 Chrome 48.0.2564.97
  • Zobacz profil
Odp: Pytania testowe nr 1 z 2015
« Odpowiedź #4 dnia: 1 Luty 2016, 17:19 »
1. ACD
6.AB
17.BD
18.BD
33.ABCD
48. OBECNIE POZA WYKAZEM
53. NIE WIDZĘ PODSTAWY PRAWNEJ??
59.A

Offline mach99

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 21
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.97 Chrome 48.0.2564.97
  • Zobacz profil
Odp: Pytania testowe nr 1 z 2015
« Odpowiedź #5 dnia: 1 Luty 2016, 18:28 »
ja w pytaniu 26 dałbym odpowiedź tylko D
Cytuj
§ 9. 1. Aktualizacji danych ewidencji, ich uzupełnienia lub zmiany dokonuje się, jeżeli: 
1)  nastąpiła zmiana danych, o których mowa w § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 oraz § 6 ust. 3; 
2)  w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uchwalenia jego zmiany rozszerzeniu 
uległy tereny przeznaczone pod budownictwo; 
3)  został wybudowany budynek, który nie był przedmiotem prognozy przy zakładaniu ewidencji; 
4)  zostały utworzone nowa ulica lub plac w drodze nadania nazwy ciągowi komunikacyjnemu; 
5)  obiekty przestrzenne ujawniane w ewidencji zakończyły swój cykl istnienia; 
6)  istniejąca numeracja porządkowa budynków zawiera wady utrudniające jej wykorzystywanie; 
7)  w trybie przepisów art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjogra-
ficznych została ustalona nowa urzędowa nazwa miejscowości. 

Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.97 Chrome 48.0.2564.97
  • Zobacz profil
Odp: Pytania testowe nr 1 z 2015
« Odpowiedź #6 dnia: 1 Luty 2016, 19:07 »
6)  istniejąca numeracja porządkowa budynków zawiera wady utrudniające jej wykorzystywanie;

Myślę, że zdublowane numery to bez wątpienia taki przypadek.

Offline Bestia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 74
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 34.0.2036.50 Opera 34.0.2036.50
  • Zobacz profil
Odp: Pytania testowe nr 1 z 2015
« Odpowiedź #7 dnia: 1 Luty 2016, 20:33 »
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2005 r. w  sprawie  nadania  statutu  Głównemu  Urzędowi  Geodezji  i Kartografii jest w wykazie

Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 43.0 Firefox 43.0
  • Zobacz profil
Odp: Pytania testowe nr 1 z 2015
« Odpowiedź #8 dnia: 1 Luty 2016, 21:50 »
Racja coś mnie przyćmiło :P

Offline Bestia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 74
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 34.0.2036.50 Opera 34.0.2036.50
  • Zobacz profil
Odp: Pytania testowe nr 1 z 2015
« Odpowiedź #9 dnia: 2 Luty 2016, 09:04 »
spoko  ;) fajnie, że ktoś to zweryfikował  ;D, bo w innych postach o testach z 2015 roku cisza ...
« Ostatnia zmiana: 2 Luty 2016, 09:06 wysłana przez Bestia »

Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.97 Chrome 48.0.2564.97
  • Zobacz profil
Odp: Pytania testowe nr 1 z 2015
« Odpowiedź #10 dnia: 2 Luty 2016, 09:34 »
Chętnie włączę się do dyskusji- mam w planach robić jeden test dziennie po kolei jak czas pozwoli :)

Offline Bestia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 74
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 34.0.2036.50 Opera 34.0.2036.50
  • Zobacz profil
Odp: Pytania testowe nr 1 z 2015
« Odpowiedź #11 dnia: 2 Luty 2016, 10:06 »
to super ;) dobrze, gdy ktoś zweryfikuje, bo często z pośpiechu wkradają się błędy

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.97 Chrome 48.0.2564.97
  • Zobacz profil
Odp: Pytania testowe nr 1 z 2015
« Odpowiedź #12 dnia: 2 Luty 2016, 13:35 »
Pytanie 53  odp B i C    rozp w spr zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego EPUAP par 11.1 + odwołanie do par 6.1 pkt 1-7
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline Bestia

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 74
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 34.0.2036.50 Opera 34.0.2036.50
  • Zobacz profil
Odp: Pytania testowe nr 1 z 2015
« Odpowiedź #13 dnia: 2 Luty 2016, 14:23 »
chyba masz jakąś inną wersję rozporządzenia, bo u mnie jest odwołanie do par. 8 ust.1 pkt 1-3 .....

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 48.0.2564.97 Chrome 48.0.2564.97
  • Zobacz profil
Odp: Pytania testowe nr 1 z 2015
« Odpowiedź #14 dnia: 2 Luty 2016, 15:14 »
...faktycznie jakaś inna wersja ....ale w sumie sens ten sam  :D
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan