Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: Pomoc w znalezieniu odpowiedzi  (Przeczytany 7398 razy)

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 9.0.1 Firefox 9.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Pomoc w znalezieniu odpowiedzi
« dnia: 7 Luty 2012, 23:05 »
Witajcie,

     W tym wątku chciałbym zamieszczać pytania na które ciężko mi znaleźć odpowiedź, lub odpowiedź znam lecz brak mi na to paragrafu.
Bardzo liczę na waszą pomoc i czynny udział.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 9.0.1 Firefox 9.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pomoc w znalezieniu odpowiedzi
« Odpowiedź #1 dnia: 7 Luty 2012, 23:09 »
Przechowywanie kopii zapasowych operatu ewidencji gruntów i budynków zawierającego dane osobowe przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:

a) wymaga zgody Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
b) wymaga pisemnej umowy ze starostą jako administratorem danych,
c) wymaga zgłoszenia zbioru danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
d) nie wymaga zgłoszenia zbioru danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

ale dlaczego ???
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 10.0 Firefox 10.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pomoc w znalezieniu odpowiedzi
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Luty 2012, 12:00 »
Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży wykonują administrację rządową na obszarze województwa, realizując zadania i kompetencje:

a) z upoważnienia starosty,
b) na polecenie właściwego ministra,
c) z upoważnienia wojewody,
d) określone w ustawach.

tu nie zaznaczę sugerowanej odpowiedzi z klucza, w grę w chodzą 2 ustawy:o samorządzie powiatowym oraz o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
Skłaniam się do ustawy o powiecie ale niczego nie sugeruję.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 10.0 Firefox 10.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pomoc w znalezieniu odpowiedzi
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Luty 2012, 16:38 »
Kolejne pytanie ... jak dla mnie to nie ma podstawy prawnej, ale ...

Wojewoda pełni funkcję organu założycielskiego dla przedsiębiorstw państwowych zlokalizowanych na obszarze województwa:

a) wymienione w ustawie,
b) wymienionych w rozporządzeniu,
c) wykazanych w statucie urzędu wojewódzkiego,
d) wszystkich.

tylko że:
USTAWA
z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rządowej w województwie.
i tam były artykuły
Cytuj
Art. 26. Na zasadach określonych w ustawach wojewoda:
1) reprezentuje Skarb Państwa w odniesieniu do mienia powierzonego mu w celu wykonywania jego zadań,
2) wykonuje inne uprawnienia wynikające z reprezentowania Skarbu Państwa,
3) wykonuje uprawnienia i obowiązki organu założycielskiego wobec przedsiębiorstw państwowych do czasu przekazania tej funkcji ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa lub do czasu wygaśnięcia tych uprawnień i obowiązków z innych tytułów.

oraz

Art. 29.
4. Do statutu urzędu wojewódzkiego dołącza się wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych wojewodzie oraz przedsiębiorstw państwowych, dla których wojewoda pełni funkcję organu założycielskiego.
ZMIENIONA

Dz.U.96.123.580
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 października 1996 r.
w sprawie ramowego statutu urzędu wojewódzkiego.
(Dz. U. z dnia 22 października 1996 r.) UCHYLONE
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 10.0 Firefox 10.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pomoc w znalezieniu odpowiedzi
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Luty 2012, 13:50 »
Co przedsiębiorstwo geodezyjne, przed otrzymaniem zlecenia na działalność, powinno uzyskać w zakresie prac na materiałach zastrzeżonych:

a) zgodę wojewody,
b) zgodę starosty,
c) zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
d) nie potrzebna jest taka zgoda.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 10.0 Firefox 10.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pomoc w znalezieniu odpowiedzi
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Luty 2012, 16:07 »
Kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży wykonują administrację rządową w imieniu własnym:

a) na polecenie wojewody,
b) jeżeli ustawy tak stanowią,
c) z własnej inicjatywy,
d) na polecenie właściwego ministra.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 10.0 Firefox 10.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pomoc w znalezieniu odpowiedzi
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Luty 2012, 18:29 »
Stworzenie nowego lokalnego układu współrzędnych płaskich nie jest uzasadnione jeżeli:

a) względy techniczne wymagają opracowania osnów o dokładności większej niż to wynika z zastosowania układu państwowego,
b) istniejąca w układzie państwowym osnowa pozwala na realizację obiektów budowlanych z dokładnością przewidzianą w projekcie technicznym, na który uzyskano pozwolenie nie budowę,
c) wykonanie dokumentacji powstałej w wyniku robót geodezyjnych nie podlega zgłoszeniu w trybie obowiązujących przepisów,
d) istniejące punkty w układzie państwowym według wykonawcy prac geodezyjnych leżą poza mierzonym obiektem.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 10.0 Firefox 10.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pomoc w znalezieniu odpowiedzi
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Luty 2012, 19:53 »
Zbycie prawa użytkowania wieczystego:

a) wymaga zgody właściciela gruntu,
b) nie wymaga zgody właściciela gruntu,
c) nie wymaga zgody właściciela gruntu, jeżeli tak stanowi umowa o oddanie w użytkowanie wieczyste,
d) w przypadku braku zgody właściciela, użytkownikowi wieczystemu służy roszczenie do zbycie tego prawa.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 10.0 Firefox 10.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pomoc w znalezieniu odpowiedzi
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Luty 2012, 15:53 »
Gromadzenie danych osobowych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków:

a) wymaga poinformowania tej osoby o celu zbierania tych danych,
b) nie wymaga poinformowania tej osoby o celu zbierania tych danych,
c) wymaga uzyskania zgody Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
d) wymaga anonimizacji danych.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 10.0 Firefox 10.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pomoc w znalezieniu odpowiedzi
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Luty 2012, 12:12 »
Jakich poprawek nie wprowadza się do pomiaru lub wyników obserwacji:

a) atmosferycznych,
b) osobowych,
c) wzorcowania,
d) odwzorowawczych.

ale gdzie o tym napisali  :crazy2:
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 10.0 Firefox 10.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pomoc w znalezieniu odpowiedzi
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Luty 2012, 13:35 »
Gromadzenie danych osobowych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków:

a) wymaga poinformowania tej osoby o celu zbierania tych danych,
b) nie wymaga poinformowania tej osoby o celu zbierania tych danych,
c) wymaga uzyskania zgody Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
d) wymaga anonimizacji danych.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 10.0.1 Firefox 10.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pomoc w znalezieniu odpowiedzi
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Luty 2012, 20:10 »
Do kogo należy obowiązek zabezpieczenia przed zniszczeniem i dostępem osób nieupoważnionych do baz danych rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa:

a) do wojewody,
b) do organów prowadzących rejestr,
c) do marszałków,
d) do Głównego Geodety Kraju.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 10.0.1 Firefox 10.0.1
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Odp: Pomoc w znalezieniu odpowiedzi
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Luty 2012, 20:13 »
Administratorem danych osobowych z zakresu geodezji i kartografii jest:

a) starosta,
b) geodeta powiatowy,
c) wojewoda,
d) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline Aniulenka

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 17
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 17.0 Firefox 17.0
  • Zobacz profil
Odp: Pomoc w znalezieniu odpowiedzi
« Odpowiedź #13 dnia: 7 Grudzień 2012, 18:50 »
  Przechowywanie kopii zapasowych operatu ewidencji gruntów i budynków zawierającego dane osobowe przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:

  Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży wykonują administrację rządową na obszarze województwa, realizując zadania i kompetencje:

  //edit by support
  przepraszam ... niechcący zmieniłem wiadomość a teraz nie mam wyjścia, edytowałem dwa pytania powyżej nie jestem przekonany prawidłowości podstaw prawnych.

  Określenie "administracja publiczna" oznacza:

  a) administrację rządową,
  b) administrację samorządową,
  c) administrację rządową i samorządową,
  d) administrację państwową.
   
  USTAWA z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej art. 5
  Klasyfikacja działów administracji rządowej:
  Ustala się następujące działy:
  1) administracja publiczna
  2).....

  sYsTEM połączył wiadomości:  7 Grudzień 2012, 19:18
  W skład akt postępowania przeznaczonych dla wykonawcy wchodzą w szczególności:

  a) protokóły międzyoperacyjnej i końcowej kontroli technicznej przy geodezyjnej obsłudze inwestycji,
  b) zwrotne poświadczenie odbioru wezwań do stawienia się na gruncie,
  c) porównanie mapy z terenem - na odbitkach mapy zasadniczej podlegającej,
  d) korespondencja związana z prowadzeniem pracy.

  Tutaj znalazłam tylko to:
  O-3 Zasady kompletowania dokumentacji
  geodezyjnej i kartograficznej” - § 6
  W skład akt postępowania, przeznaczonych dla wykonawcy, wchodzą dokumenty formalno-prawne, a w szczególności:

    1  zlecenie, załączniki do zlecenia, umowa itp.,
    2  upoważnienia, decyzje, postanowienia itp., związane z daną pracą,
    3  dokumentację techniczno-kosztorysową,
    4  dzienniki prac geodezyjnych i kartograficznych,
    5  protokóły odbioru pracy,
    6  korespondencja związana z prowadzeniem pracy,
    7  dowody przekazania dokumentacji technicznej do ośrodka.[/li][/list]

  sYsTEM połączył wiadomości:  7 Grudzień 2012, 19:27
  Stworzenie nowego lokalnego układu współrzędnych płaskich nie jest uzasadnione jeżeli:

  a) względy techniczne wymagają opracowania osnów o dokładności większej niż to wynika z zastosowania układu państwowego,
  b) istniejąca w układzie państwowym osnowa pozwala na realizację obiektów budowlanych z dokładnością przewidzianą w projekcie technicznym, na który uzyskano pozwolenie nie budowę,
  c) wykonanie dokumentacji powstałej w wyniku robót geodezyjnych nie podlega zgłoszeniu w trybie obowiązujących przepisów,
  d) istniejące punkty w układzie państwowym według wykonawcy prac geodezyjnych leżą poza mierzonym obiektem.
  Moja propozycja:

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
  z dnia 9 listopada 2011 r.
  w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  § 53. W przypadkach gdy przy realizacji inwestycji niezbędne jest wykonywanie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych z dokładnością wyższą niż określona w § 16 ust. 2 i 4, zakłada się osnowę realizacyjną w układzie lokalnym, którego początek wyznaczony jest przez współrzędne punktu ciężkości obszaru inwestycji, zaś jego osie zorientowane są przez główną oś inwestycji.
  sYsTEM połączył wiadomości:  7 Grudzień 2012, 19:35

  Modernizacja operatu ewidencyjnego dokonywana przez starostę:

  a) może być zlecona w drodze umowy pod warunkiem podjęcia przez wykonawcę środków zabezpieczających zbiór danych osobowych,
  b) może być zlecona w drodze umowy bez ograniczeń dotyczących danych osobowych,
  c) może być zlecona w drodze umowy po uzyskaniu zgody Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  d) może być zlecona w drodze umowy pod warunkiem wykonania przez wykonawcę anonimizacji danych osobowych.

  USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  Art. 31.1-3
  Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej
  na piśmie, przetwarzanie danych. Podmiot, może przetwarzać dane wyłącznie w
  zakresiei celu przewidzianym w umowie oraz jest obowiązany przed rozpoczęciem
  przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające zbiór danych oraz spełnić
  wymagania określone w przepisach. W zakresie przestrzegania tych przepisów podmiot
  ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.
  sYsTEM połączył wiadomości:  7 Grudzień 2012, 19:43

  Kontroli przetwarzania danych osobowych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków dokonuje:

  a) starosta,
  b) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
  c) Główny Geodeta Kraju,
  d) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

  USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych: Art.12
  Do zadań Generalnego Inspektora w szczególności należy:
  1) kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,
  2) wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania
  przepisów o ochronie danych osobowych,
  3) zapewnienie wykonania przez zobowiązanych obowiązków o charakterze
  niepieniężnym wynikających z decyzji, o których mowa w pkt 2, przez stosowanie
  środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o
  postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn.
  zm.3)),
  4) prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz udzielanie informacji o zarejestrowanych
  zbiorach,
  5) opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych,
  6) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych
  osobowych,
  7) uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się
  problematyką ochrony danych osobowych.
  « Ostatnia zmiana: 7 Grudzień 2012, 19:43 wysłana przez Aniulenka »

  Offline support

  • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
  • Administrator
  • Legenda
  • *
  • Wiadomości: 3467
  • Mariusz Gawron
  • System:
  • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
  • Przeglądarka:
  • Firefox 17.0 Firefox 17.0
   • Zobacz profil
   • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
  Odp: Pomoc w znalezieniu odpowiedzi
  « Odpowiedź #14 dnia: 8 Grudzień 2012, 14:43 »
      Stworzenie nowego lokalnego układu współrzędnych płaskich nie jest uzasadnione jeżeli:

      a) względy techniczne wymagają opracowania osnów o dokładności większej niż to wynika z zastosowania układu państwowego,
      b) istniejąca w układzie państwowym osnowa pozwala na realizację obiektów budowlanych z dokładnością przewidzianą w projekcie technicznym, na który uzyskano pozwolenie nie budowę,
      c) wykonanie dokumentacji powstałej w wyniku robót geodezyjnych nie podlega zgłoszeniu w trybie obowiązujących przepisów,
      d) istniejące punkty w układzie państwowym według wykonawcy prac geodezyjnych leżą poza mierzonym obiektem.

  Moja propozycja:

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
  z dnia 9 listopada 2011 r.
  w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  § 53. W przypadkach gdy przy realizacji inwestycji niezbędne jest wykonywanie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych z dokładnością wyższą niż określona w § 16 ust. 2 i 4, zakłada się osnowę realizacyjną w układzie lokalnym, którego początek wyznaczony jest przez współrzędne punktu ciężkości obszaru inwestycji, zaś jego osie zorientowane są przez główną oś inwestycji.

  Propozycja jest jak najbardziej słuszna ale nie wiemy czy w pytaniu zmieniono odpowiedzi ... dlatego nie dodam do żadnego wątku.

  Bardzo dziękuję za pomoc w udzieleniu odpowiedzi i proszę jeszcze zastanowić się nad pierwszymi dwoma pytaniam
  "Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.