Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: Geodeta otrzymał zlecenie na wykonanie dokumentacji do celów prawnych dla nieruchomości, dla której stan zapisany w KW odnośnie do powierzchni i granic nieruchomości, różni się znacząco od stanu ujawnionego w EGiB a oba te stany różnią się od faktycznej s  (Przeczytany 430 razy)

Offline GeoKart

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 136
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 54.0.2840.99 Chrome 54.0.2840.99
  • Zobacz profil
Geodeta otrzymał zlecenie na wykonanie dokumentacji do celów prawnych dla nieruchomości, dla której stan zapisany w KW odnośnie do powierzchni i granic nieruchomości, różni się znacząco od stanu ujawnionego w EGiB a oba te stany różnią się od faktycznej sytuacji w terenie. Opisać jakie rozwiązania uregulowania tej sprawy zależnie od sytuacji powinien zaproponować geodeta właścicielowi nieruchomości, jeśli geodeta stwierdził że zarówno stan KW jak i ewidencji gruntów jest błędny.

Jak widać pytanie dość długi,ale odpowiedz może będzie krótka, pokusimy się o wspólną próbę odpowiedzi ?

PGiK złoszenie pracy rozgraniczenie
EGiB par 37.1.2 par 38 par 39.1.2.3.4.5.6 + załącznik 2 protokół ustalenia przebiegu granic

Bazy danych zasilone co do powierzchni PGiK Art. 24.2b pk h) oraz pkt granicznych.
Zamiany z urzędu przekazywane są przez starostę do odpowiedniego sądu rejonowego
a te wprowadzają zmianę w KW

to w dużym skrócie – może ktoś sprostuje albo rozwinie temat  
« Ostatnia zmiana: 27 Listopad 2016, 10:52 wysłana przez GeoKart »

Offline chacek88

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 6
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 50.0 Firefox 50.0
  • Zobacz profil
Lepiej nie widzę. Albo rozgraniczenie PGiK albo ustalenie EGiB. Ewentualnie można dopisać,że w przypadku rozgraniczenia to organ albo sąd prześle decyzję/orzeczenie do starosty. Art.23 i Art. 37. Ogólnie nie wiem co więcej można ulepić w tej odpowiedzi  :) pytanie dość ogólne
« Ostatnia zmiana: 27 Listopad 2016, 13:39 wysłana przez chacek88 »

Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 50.0 Firefox 50.0
  • Zobacz profil
To ja zadam takie pytanie.. Jak wójt ma wydać postanowienie o wszczęciu rozgraniczenia, skoro nie może sprawdzić czy wniosek o rozgraniczenie złożyła strona bo jest niezgodność w KW z EGiB i jeszcze ze stanem faktycznym? :D

Proponuję zacząć od art. 10 UoKW. Następnie zależnie od dokumentu stwierdzającego prawo własności sporządzić wykaz synchronizacyjny, z równoczesnym wszczęciem postępowania rozgraniczeniowego.

Tylko niech mi już nikt tu nie mówi, że wykazy synchronizacyjne sporządza się tylko przy podziałach i że  w małopolsce geodeci tego nadużywają robiąc to przy innych czynnościach :D

Offline GeoKart

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 136
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 54.0.2840.99 Chrome 54.0.2840.99
  • Zobacz profil
a widzisz,  zapomniałem o tym zapisie ,
ale Kuba może mam problemy z czytaniem ze zrozumieniem albo pytanie mało precyzyjne.
Wprost jak się przeczyta to mowa o KW nie jest poruszona kwestia właściciela tylko niezgodność odnośnie powierzchni - to jest w KW,  i granic a to jak wiadomo w EGiB wraz z powierzchnią.
Dlaczego z góry w tym pytaniu mamy zakładać że właściciele są inni w KW i EGiB ????????????
« Ostatnia zmiana: 27 Listopad 2016, 17:09 wysłana przez GeoKart »

Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 54.0.2840.99 Chrome 54.0.2840.99
  • Zobacz profil
Ups.. masz racje, to ja się rozpędziłem, że niezgodność dotyczy również właściciela- mój błąd :D Ale i tak bym zaczął od sporządzenia wykazu synchronizacyjnego i doprowadzeniu oznaczeń do zgodności, a dopiero później rozgraniczenie :)


Offline Bart

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 27
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 50.0 Firefox 50.0
  • Zobacz profil


Rozp ws EGiB
§ 45. 1. Aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych
ewidencyjnych w celu:
1) zastąpienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym, stanem prawnym lub obowiązującymi standardami technicznymi
odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub prawnym oraz obowiązującymi standardami technicznymi;
2) ujawnienia nowych danych ewidencyjnych;
3) wyeliminowania danych błędnych.
2. Przy aktualizacji operatu ewidencyjnego przepisy § 35 i § 36 stosuje się odpowiednio.
3. Przy sporządzaniu dokumentacji określającej przebieg granic działek ewidencyjnych na potrzeby aktualizacji operatu
ewidencyjnego przepisy § 37–39 stosuje się odpowiednio.

PGIK

Art. 29. 1. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.
2. Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami.
3. Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz, w wypadkach określonych w ustawie, sądy.

Ustawa o KW i hipotece

Art. 27. 1. W razie niezgodności danych katastru nieruchomości1) z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej sąd rejonowy dokonuje – na wniosek właściciela nieruchomości lub wieczystego użytkownika – sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie danych katastru nieruchomości1).
2. Sprostowanie, o którym mowa w ust. 1, może być dokonane także z urzędu, na skutek bezpośredniego sprawdzenia danych w bazie danych katastru nieruchomości1) lub zawiadomienia jednostki prowadzącej kataster nieruchomości1).
3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się wypis z operatu katastralnego, a gdy jest to niezbędne – także wyrys z mapy katastralnej lub inny dokument stanowiący podstawę sprostowania oznaczenia nieruchomości.
4. Organ prowadzący kataster nieruchomości1) zapewni nieodpłatnie sądom prowadzącym księgi wieczyste, w celu sprawdzenia oznaczenia nieruchomości, bezpośredni dostęp do bazy danych katastru nieruchomości1) poprzez zintegrowany system informacji o nieruchomościach.