Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [4] Przy pomiarach przemieszczeń o charakterze bezwzględnym elementów betonowych zapór wodnych...  (Przeczytany 677 razy)

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 8.0
  • Zobacz profil
Przy pomiarach przemieszczeń o charakterze bezwzględnym elementów betonowych zapór wodnych metodami geodezyjnymi w projekcie określono sposób identyfikacji stabilnego układu odniesienia metodą transformacji poszukiwawczych. Proszę podać co to jest stabilny układ odniesienia i na czym polega jego identyfikacja tą metodą.

Norma 02211
Cytuj
2.1.3 Baza odniesienia -
2.1.6 Uklad odniesienia - (razem z uwagą)
2.1.9 Stabilny układ odniesienia -
2.4.4 Kryterium wzajemnej stałości -
2.4.3 Identyfikacja bazy odniesienia to proces rachunkowy poszukiwania w zbiorze potencjalnych punktów odniesienia (2.4 1) podzbioru punktów wzajemnie nieprzemieszczonych, na podstawie odpowiednio przetworzonych wyników pomiarów
 2.4.10 Przemieszczenie pozorne - przemieszczenie obliczone w układzie odniesienia (2.4.6) zdefiniowanym na podzbiorze potencjalnych punktów odniesienia (2.4.1)
 2.4.1 Potencjalne punkty odniesienia - znaki pomiarowe osadzane w otoczeniu kontrolowanego obiektu bądź na kontrolowanym obiekcie z przeznaczeniem jako punkty odniesienia
 2.4.12 Metoda transformacji poszukiwawczych - metoda identyfikacji układu odniesienia (2.4.3) polegająca na realizacji ciągu transformacji przemieszczeń pozornych (2.4.10) i ich charakterystyk dokładnościowych.
przemieszczenie pozorne - przemieszczenie obliczone w układzie odniesienia zdefiniowanym na podzbiorze potencjalnych punktów odniesienia

GB2 3.13 +71
Cytuj
2.13. Punkty stałe - punkty odniesienia sieci kontrolnej, które nie zmieniają wzajemnego położenia w rozpatrywanym okresie czasu

71.
1.Punkty stałe identyfikuje się na podstawie analizy wyników kontroli wzajemnej stałości punktów odniesienia.
2. Kontrolą stałości punktów obejmuje się wszystkie repery przewidziane przy projektowaniu sieci na punkty odniesienia.
3. Kontrolą stałości punktów przeprowadza się po wykonaniu każdej obserwacji okresowej przez porównanie wyników pomiaru wyjściowego i okresowego,
4. Każdy z punktów odniesienia, zidentyfikowany jako punkt stały, musi spełniać warunki stałości wzglądem wszystkich pozostałych punktów zidentyfikowanych jako stałe.
5. Kontrolą stałości punktów wykonuje się za pomocą wyników pomiaru ciągów składających się z najmniejszej liczby stanowisk oprócz ciągów przebiegających w wyjątkowo niekorzystnych warunkach pomiarowych.
1)Identyfikacja układu odniesienia jest to proces analityczny bądź analityczno – graficzny, polegający na poszukiwaniu w zbiorze potencjalnych punktów podzbiorów punktów wzajemnie nieprzemieszczonych, na podstawie odpowiednio przetworzonych wyników pomiarów okresowych.
 2)Kryterium wzajemnej stałości – warunek bądź zespół warunków nałożonych na pewne wielkości będące funkcjami wyników obserwacji w sieci kontrolnej, umożliwiających wyłonienie podzbioru potencjalnych punktów odniesienia o przemieszczeniach wzajemnych nie wykraczających poza granice wynikające z dokładności pomiaru.
 3) Identyfikacja układu odniesienia metodą badania stałości par reperów względem siebie polega na:
- znalezieniu wzajemnego przemieszczenia dla wszystkich kombinacji par potencjalnych reperów odniesienia oraz błędów średnich tych przemieszczeń.
- wartość wzajemnego przemieszczenia dwóch punktów nie może przekroczyć wartości krytycznej (przyjęte kryterium wzajemnej stałości zwykle wynosi ono podwójny lub dwu i półkrotny błąd średni pomiaru).
- punkty dla których spełnione jest to kryterium przyjmujemy za bazę odniesienia
- badamy kryterium istotności przemieszczenie mniejsze lub większe od przyjętego kryterium
  stałości,
- jeżeli przemieszczenia są nie istotne to prowadzimy łącznicę między reperami; jeżeli są istotne
   to brak łącznicy,
- im więcej łącznic od danego reperu do innych tym lepiej (bardziej stabilny reper),
- jeżeli znajdziemy przynajmniej trzy repery, spełniające wzajemne kryterium stałości, to te trzy
  repery będą tworzyły stabilny układ odniesienia, jeżeli nie to układ jest niestabilny i należy założyć
  nową sieć reperów włączając w nią odpowiednio dobrane (najbardziej nieprzesunięte repery
  np. przy obniżonym kryterium stałości).


coś więcej? czy coś innego? jakieś propozycje?
« Ostatnia zmiana: 1 Listopad 2013, 18:48 wysłana przez Jigs »
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline wks

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 24
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 30.0.1599.101 Chrome 30.0.1599.101
  • Zobacz profil
Podobne pytanie: Na czym polega specyfika badania przemieszczeń o charakterze bezwględnym np dla zapory?
ODP. Podstawa prawna (g-3)
Do zakresu pomiaru odkształceń bezwzględnych należy włączyć określenie układu odniesienia, a w szczególności identyfikację stałych punktów i innych elementów osnowy. Składowe przemieszczeń punktów liczymy z ortokartezjańskiego układu współrzednych (układu odniesieina). Jeżeli podczas całego okresu badań układ ten zachowuje nie zmienione położenie w przestrzeni, to przemieszczenia punktów obiektu mają charakter bezwzględny. Stałość układu można zapewnić wiążąc go za pośrednictwem sieci geodezyjnych ze stałymi punktami odniesienia założonymi w strefie terenu nie podlegającego ruchom. Dla zapór wodnych stosujemy sieci trygonometryczne pełne składające się z punktów kontrolowanych reprezentujących badany obiekt oraz punktów stanowiących swojego rodzaju osnowę geodezyjną dla wyznaczenia przemieszczeń punktów kontrolowanych (punkty orientacyjne, kontrolne i  stanowiska obserwacyjne). Identyfikacje punktów stałych można wykonać drogą wielokrotnego wyrównania różnic z pomiarów okresowych lub metodą transormacji zniekształconych przemieszczeń.

Offline jinks

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 15
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
  • Fotograf Kielce
GB2 3.13 +71

Czy ktoś mógłby rozwinąć co to za podstawa prawna?

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows Phone Windows Phone
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 10.0 MS Internet Explorer 10.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Wytyczne geoprojektu rok 1976 lub podobny.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline jinks

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 15
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
  • Fotograf Kielce
Dziś udało mi się zeskanować: GEOPROJEKT Instrukcja wewnętrzna - Geodezyjne wyznaczanie pionowych przemieszczeń budowli metodą niwelacji precyzyjnej.

Jeśli uważacie, że coś takiego może się przydać mogę przesłać do zamieszczenia na forum.
Przy okazji pytanie: Na forum jest kilka skanów instrukcji resortu przemysłu ciężkiego. Niestety są to same okładki. Można to pobrać w całości?

Offline support

 • ☆ Pŕöúđ Mémbéŕ ☆
 • Administrator
 • Legenda
 • *
 • Wiadomości: 3467
 • Mariusz Gawron
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 27.0 Firefox 27.0
  • Zobacz profil
  • Pracownia Geodezyjna Mariusz Gawron
Jeżeli na oryginale nie ma copyright lub informacji o tym że wszelkie prawa zastrzeżone to możesz dać na forum dla potomnych, w innym przypadku załącznik zostanie skasowany.
"Być narodowi użytecznym" - Stanisław Staszic, Patron techników polskich.


Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
Po ponownym przetrawieniu tego pytania  - pominąłbym paragrafy z GB2 a szerzej opisałbym metodę transformacji poszukiawczych czyli transformację Helmerta z analizą poprawek Hausbrandta
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan