Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [4] Na czym polega sprawdzenie projektu zagospodarowania działki  (Przeczytany 873 razy)

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 9.0 MS Internet Explorer 9.0
  • Zobacz profil
PB art. 34.3
…w budownictwie par 8
Standardy par 55 i 56
G3.2 par 2.3 i 12.3
Cytuj
3. Projekt budowlany powinien zawierać:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 — również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych;
Rozp. w sprawie rodzaju i zakresu .... w budownictwie par 8
Cytuj
§ 8.
1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy opracować geodezyjnie, w celu określenia danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie położenia poszczególnych elementów projektowanych obiektów budowlanych. W szczególności dane te powinny dotyczyć: punktów głównych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczających, linii zabudowy, usytuowania obiektów budowlanych, jak również projektowanego ukształtowania terenu.
2. Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania działki lub terenu należy opierać na osnowie geodezyjnej.
3. W wypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3, dane liczbowe potrzebne do wytyczenia mogą być wyznaczone tylko w stosunku do trwałych szczegółów sytuacyjnych uwidocznionych na mapie.
Rozp. w sprawie standardów par 55 + par 56
Cytuj
§ 55.
1. Pomiary mające na celu geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie oraz geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych wykonuje się na podstawie wyników geodezyjnego opracowania:
1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;
2) planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
2. Przy geodezyjnym opracowaniu projektu zagospodarowania działki lub terenu wykorzystuje się, o ile jest to niezbędne, inne dokumenty wchodzące w skład dokumentacji budowy.

§ 56.
1. Wyniki geodezyjnego opracowania dokumentów, o których mowa w § 55, utrwala się w szkicu dokumentacyjnym, na którego treść składają się:
1) dane dotyczące osnowy realizacyjnej;
2) rysunek istniejących w terenie obiektów powierzchniowych mających znaczenie w procesie tyczenia;
3) rysunek istniejących w terenie obiektów podziemnego uzbrojenia mających znaczenie w procesie tyczenia;
4) dane niezbędne do wytyczenia projektowanych obiektów, w tym dane obliczone;
5) miary kontrolne;
6) współrzędne punktów głównych, punktów osiowych, punktów charakterystycznych obiektu, punktów przecięcia projektowanych elementów sieci uzbrojenia terenu z elementami istniejącej sieci, obliczone w wyniku geodezyjnego opracowania projektu.

w sumie wszystko na co opracowujemy dane ujęte w szkicu dokumentacyjnym podlega sprawdzeniu pod kątem zgodności wymiarów, odległości od innych elementów zagospodarowania (np.budynków) oraz od granic, zachowania właściwych rzędnych i co za tym idzie spadków.

G3.2 par 2.3+12.3
Cytuj
2.3. Przy geodezyjnym opracowaniu planu realizacyjnego i projektów obiektów budowlanych należy kierować się następującymi zasadami:
- sprawdzenie projektu powinno doprowadzić do jego jednoznaczności pod względem zgodności wewnętrznej i bezkolizyjności z istniejącymi obiektami i urządzeniami,
- wszystkie punkty charakterystyczne obiektów budowlanych /naroża, punkty załamań, punkty osi itp./ powinny mieć określone współrzędne w układzie osnowy realizacyjnej,
- każdy z punktów charakterystycznych powinien, oprócz miar niezbędnych do wytyczenia go, mieć obliczone miary umożliwiające skontrolowanie jego położenia /czołówki, niezależne tyczenie itp/,
- miary do tyczenia należy obliczać w stosunku do osnowy realizacyjnej
- wynik opracowania geodezyjnego należy nanieść na szkic dokumentacyjny
- w przypadku, gdy prowadzony jest geodezyjny plan koordynacyjny, wynik geodezyjnego opracowania planu realizacyjnego i projektów obiektów budowlanych należy wykorzystać do sprawdzenia, czy projekt nie koliduje z istniejącymi obiektami budowlanymi i urządzeniami.

12.3. W trakcie geodezyjnego opracowania projektu budowlanego należy:
a/ sprawdzić czy projekt nie koliduje z obiektami istniejącymi szczególnie z urządzeniami podziemnymi naniesionymi na mapę zasadniczą lub plan koordynacyjny a także z innymi projektami branżowymi.
b/ sprawdzić jednoznaczność wymiarową i geometryczną projektu.
c/ obliczyć współrzędne punktów charakterystycznych /głównych/obiektu w układzie osnowy.
d/ obliczyć elementy tyczenia /miary/ dla przyjętej metody tyczenia.
e/ sporządzić wykaz elementów kontrolnych służących do przeprowadzenia kontroli wyników pomiaru i oceny dokładności pomiaru.

czekam na weryfikację i podpowiedzi :)
« Ostatnia zmiana: 5 Styczeń 2014, 20:13 wysłana przez Brook »
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline krzycho4

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 17
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 26.0 Firefox 26.0
  • Zobacz profil
Odp: [4] Na czym polega sprawdzenie projektu zagospodarowania działki
« Odpowiedź #1 dnia: 6 Styczeń 2014, 15:23 »
poprawność merytoryczna i techniczna projektu (chodzi o sprawdzenie geometryczności i poprawności miar na projekcie budowlanym i projektach technicznych, wysokości) oraz odległości na planie zagospodarowania przestrzennego względem granic
« Ostatnia zmiana: 6 Styczeń 2014, 15:27 wysłana przez Brook »

Offline Jigs

 • Przyjaciel
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 570
 • “Abandon all hope, ye who enter here!”
 • System:
 • Android 4.0.3 Android 4.0.3
 • Przeglądarka:
 • Safari 4.0 Safari 4.0
  • Zobacz profil
Odp: [4] Na czym polega sprawdzenie projektu zagospodarowania działki
« Odpowiedź #2 dnia: 6 Styczeń 2014, 17:09 »
poprawność merytoryczna i techniczna projektu (chodzi o sprawdzenie geometryczności i poprawności miar na projekcie budowlanym i projektach technicznych, wysokości) oraz odległości na planie zagospodarowania przestrzennego względem granic
Tyle to ja też wiem, ale bardziej mi chodzi o wyraźne przepisy w których jest to opisane, podstawę prawną, który artykuł, który paragraf
« Ostatnia zmiana: 6 Styczeń 2014, 17:31 wysłana przez Brook »
"Granice możliwości tak jak strach są często iluzją."
                                     Michael "Air" Jordan

Offline Vilku

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 26
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 27.0 Firefox 27.0
  • Zobacz profil
Odp: [4] Na czym polega sprawdzenie projektu zagospodarowania działki
« Odpowiedź #3 dnia: 1 Marzec 2014, 13:54 »
Cytuj
10. Na czym polega sprawdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji i projektu architektoniczno-budowlanego w trakcie geodezyjnego opracowania tego projektu?
Jaki winien być tok postępowania geodety w przypadku stwierdzenia rozbieżności?
taka jest pełna treść pytania na zakres 1

Na tą drugą część też nie znalazłem odpowiedzi w obowiązujących aktach prawnych..
Na moje: W przypadku stwierdzenia rozbieżności geodeta wskazuje tą rozbieżność (tworzy szkic dokumentujący tą rozbieżność) kierownikowi budowy, który zwraca się o wyjaśnienie tej rozbieżności projektantowi. (Prawo budowlane wymienia obowiązki projektanta)

Offline rob.aczek

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 46
 • System:
 • Android Android
 • Przeglądarka:
 • Firefox 26.0 Firefox 26.0
  • Zobacz profil
Odp: [4] Na czym polega sprawdzenie projektu zagospodarowania działki
« Odpowiedź #4 dnia: 2 Marzec 2014, 00:46 »
Opracowując to pytanie powołałem się na art.36a prawa budowlanego
1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
2. Właściwy organ uchyla decyzje o pozwoleniu na budowę, w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3.
 3. W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisy art. 32–35 stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany
6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia, o którym mowa w ust. 5
Nie jest wprost napisane co geodeta ma zrobić, jednak myślę że trzeba się oprzeć na własnym doświadczeniu i praktykach na budowie ( odstępstwo od projektu -> protokół (w przypadku geodety szkic dokumentacyjny) -> wpis do dziennika -> poinformowanie projektanta -> art 36a PB).

Offline mała mi

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 150
 • "(...) z wiatrem, co poniesie mnie do wyspy..."
 • System:
 • Android 4.1.2 Android 4.1.2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 18.0.1025.166 Chrome 18.0.1025.166
  • Zobacz profil
Odp: [4] Na czym polega sprawdzenie projektu zagospodarowania działki
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Kwiecień 2014, 17:21 »
To pytanie było dziś na 1.

Offline piecho23

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 19
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 36.0 Firefox 36.0
  • Zobacz profil
  • GEODETA BIAŁYSTOK
Odp: [4] Na czym polega sprawdzenie projektu zagospodarowania działki
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Marzec 2015, 00:06 »
Opracowując to pytanie powołałem się na art.36a prawa budowlanego
1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
2. Właściwy organ uchyla decyzje o pozwoleniu na budowę, w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3.
 3. W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisy art. 32–35 stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany
6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia, o którym mowa w ust. 5
Nie jest wprost napisane co geodeta ma zrobić, jednak myślę że trzeba się oprzeć na własnym doświadczeniu i praktykach na budowie ( odstępstwo od projektu -> protokół (w przypadku geodety szkic dokumentacyjny) -> wpis do dziennika -> poinformowanie projektanta -> art 36a PB).

Jak myślicie czy przytoczenie tych artykułów z PB będzie prawidłową interpretacją drugiej części pytania?

Czy można powołać się w tym przypadku na RMGPiB w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 21.02.1995 na paragraf 16?
W razie stwierdzenia rozbieżności między wynikami pomiarów a ustaleniami projektu budowlanego, fakt ten należy odnotować w dzienniku budowy lub dzienniku montażu oraz udokumentować szkicami.

Offline obi

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 6
 • System:
 • Windows 8.1/Server 2012 Windows 8.1/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 42.0.2311.90 Chrome 42.0.2311.90
  • Zobacz profil
Odp: [4] Na czym polega sprawdzenie projektu zagospodarowania działki
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Kwiecień 2015, 15:47 »
myślę, że paragraf 16 z R.M.G.P. i B.  do drugiej części pytania nie pasuje, odwołuje się on do rozbieżności miedzy winkami pomiarów  a projektem budowlanym...
treść , którą udało mi się skleić do tego pytania:

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego: § 8 – 10.
- Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawierać część opisową oraz część rysunkową , sporządzoną na m.d.c.p……..
- Część opisowa, powinna określać…..
- Część rysunkowa, powinna określać …….
   Opracowanie geodezyjne projektu budowlanego, w tym sprawdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu, zgodnego z częścią opisową i rysunkową, polega na obliczeniu miar, które pozwolą na zlokalizowanie w przestrzeni elementów budowli z wymaganą dokładnością, odpowiednią do ich znaczenia. Miary dotyczą:
- punktów linii rozgraniczających obszary o różnym przeznaczeniu,
- linii zabudowy, osi konstrukcyjnych, punktów głównych itp.
   W trakcie opracowania dokonuje się sprawdzenia wymiarów podanych na rysunkach w dokumentacji projektowej w celu wykrycia i wyeliminowania błędnych wymiarów. Dodatkowo należy sprawdzić:
- kolizje projektu z obiektami istniejącymi,
- jednoznaczność wymiarową i geometryczną obiektu,
oraz sporządzić wykaz elementów kontrolnych, potrzebnych do przeprowadzenia kontroli pomiaru i oceny dokładności.
Szczególny nacisk należy położyć , na sprawdzenie lokalizacji w stosunku do granic nieruchomości i zgodności z m.p.z.p.
Wynik sprawdzenia projektu = jednoznaczność pod względem zgodności wewnętrznej projektu budowlanego oraz bezkolizyjność z obiektami i urządzeniami istniejącymi.
W przypadku rozbieżności, fakt ten należy zgłosić projektantowi, który ma obowiązek wyjaśnić wszystkie wątpliwości dotyczące projektu (art. 20.1.3. Prawo budowlane) . Tyczenie po decyzji projektanta usuwającej rozbieżności.

pozdr