Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

[2] Zasady wywłaszczania zgodnie ze specustawą drogową oraz jakie dokumenty geodezyjne tworzy się przy tym?

 • 8 Odpowiedzi
 • 336 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline jkbsrwk

 • *
 • *
 • Wiadomości: 637
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 46.0.2490.80 Chrome 46.0.2490.80
  • Zobacz profil
Zasady wywłaszczania zgodnie ze specustawą drogową oraz jakie dokumenty geodezyjne tworzy się przy tym?

Konstytucja RP:
Art. 21.
1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.
2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.

Specustawa drogowa:
Art. 11a.
1. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi.
Art. 11d.
1. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności:
1) mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;
2) analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
3) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;
4) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
5) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.2) ), aktualnym na dzień opracowania projektu;
6) pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.3) ) , jeżeli jest ono wymagane;
Art. 11f.
1. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności:
1) wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, z określeniem ich kategorii;
2) określenie linii rozgraniczających teren;
3) warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa;
4) wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich;
5) zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 12 ust. 1;
6) oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego;
7) zatwierdzenie projektu budowlanego;
8) w razie potrzeby inne ustalenia;
Art. 11g.
1. Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stronie służy odwołanie do organu wyższego stopnia, którym jest: 1) wojewoda w przypadku wydania decyzji przez starostę; 2) minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w przypadku wydania decyzji przez wojewodę.
2. Odwołanie strony od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozpatruje się w terminie 30 dni, a skargę do sądu administracyjnego w terminie dwóch miesięcy.
3. W postępowaniu przed organem odwoławczym oraz przed sądem administracyjnym nie można uchylić decyzji w całości ani stwierdzić jej nieważności, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca odcinka drogi, nieruchomości, działki.
Art. 12.
1. Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się podział nieruchomości.
2. Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości.
3. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.
4. Nieruchomości lub ich części, o których mowa w art. 11f ust. 1 pkt 6, stają się z mocy prawa:
1) własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych,
2) własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych – z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.


Jeśli chodzi o dokumenty geodezyjne to skoro podział nieruchomości przeprowadza się na podstawie „odrębnych przepisów” to chodzi o UoGN, a więc również o rozporządzenie ws podziałów. Więc sporządza się protokół przyjęcia/ustalenia, szkice, mapę z projektem podziału oraz pozostałe elementy operatu technicznego.
[Konstytucja RP, Specustawa drogowa, UoGN, Rozporządzenie ws podziałów]

Ktoś coś doda?

Offline jkbsrwk

 • *
 • *
 • Wiadomości: 637
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 46.0.2490.80 Chrome 46.0.2490.80
  • Zobacz profil
Dowiedziałem się, że kluczem do tego pytania 14 października jeśli chodzi o dokumenty geodezyjne jakie się tworzy istotny był par. 71 z Rozporządzenia ws standardów syt.-wys.

Offline Przemek Zalewski

 • *
 • *
 • Wiadomości: 176
 • Płeć: Mężczyzna
 • geodeta uprawniony 1,2,4
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 46.0.2490.80 Chrome 46.0.2490.80
  • Zobacz profil
Przede wszystkim pytanie składa się dwóch członów i myślę, że trzeba odpowiadać oddzielnie.

1. Zasady wywłaszczenia: - opisane w rozdziale 3 specustawy (z odniesieniem do UoGN), nie bedę kopiował, wszystko jest tam opisane czarno na białym/

Wywłaszczenie ze specustawy to:

a) przejęcie tytułu do gruntów na podstawie ZRID'u (różne sposoby dotychczasowego użytkowania, terminy wydania, wygaszenie ograniczonych praw rzeczowych, itp)
b) odszkodowanie - wysokość, kto określa i kiedy,

Opisałbym różne przypadki (w tym użytkowanie wieczyste, rygor natychmiastowej wykonalności, resztówki). Dużo pisania.

2. Dokumentacja - nic wielkiego - mapa z projektem podziału nieruchomości jako załącznik do wniosku o wydanie ZRID'u (odniesienie w par. 11 specustawy). Czyli rozp. o standardach, które reguluje co na takiej mapie musi się znajdować (ewentualnie co zrobić, by prawidłowo mapę wykonać, ale to by było chyba pisanie obok tematu). Koniec, kropka.
« Ostatnia zmiana: 3 Listopad 2015, 14:35 wysłana przez Przemek Zalewski »

Offline jkbsrwk

 • *
 • *
 • Wiadomości: 637
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 46.0.2490.80 Chrome 46.0.2490.80
  • Zobacz profil
Czyli rozumiem, że traktujemy to jako mapa do celów prawnych, a nie na zasadach UoGN? Nie do końca widzę podstawę prawną, żeby zastosować treść mapy do celów prawnych z rozporządzenia o standardach zamiast rozporządzenia w sprawie podziałów. Możesz to jakoś uzasadnić?

c) mapę z  projektem podziału nieruchomości, do
której nie mają zastosowania przepisy działu III
rozdziału 1  ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997  r.
o  gospodarce nieruchomościami, zwanej dalej
„mapą z projektem podziału nieruchomości rolnej
lub leśnej”

Dla tego wydaje mi się, że należy stosować UoGN i rozporządzenie ws podziałów a nie standardy. Standardy to jedynie co zawiera operat, a więc i jakie dokumenty są tworzone. Czekam na Twoją opinię :)
« Ostatnia zmiana: 3 Listopad 2015, 14:43 wysłana przez jkbsrwk »

Offline Przemek Zalewski

 • *
 • *
 • Wiadomości: 176
 • Płeć: Mężczyzna
 • geodeta uprawniony 1,2,4
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 46.0.2490.80 Chrome 46.0.2490.80
  • Zobacz profil
Czyli rozumiem, że traktujemy to jako mapa do celów prawnych, a nie na zasadach UoGN?

Sam gniot (rozp. o standardach) nie reguluje jaką procedurę podziałową masz przyjąć w danym przypadku, jedynie co ma się na mapie z projektem podziału znajdować, niezależnie od przyjętego trybu podziału (czy z UoGN, czy z "planu miejscowego", czy podział rolny - mapa ma zawierć te same elementy).


Masz wykonać "mapę z projektem podziału nieruchomości" (która jest jedną z postaci mapy do celów prawnych). Jej treść obligatoryjna opisana jest w "gniocie" w artykule 77. Oczywiście, by wykonać taką mapę trzeba wykonać szereg czynności czysto podziałowych (badanie Zasobu, przyjęcie granic, a może nawet ustalenie granic w przypadku danych z Zasobie, itp). Co trzeba wykonać i jakim trybem - decydujesz Ty jako wykonawca po analizie materiałów z Zasobu. Co ma być na mapie - opisuje gniot.

Ogólnie - przyjmujesz granice do podziału (tu jest wiele różnych przypadków, nie wyłączając ustalenia granic, w zależności od danych w Zasobie) i kreślisz mapę z projektem podziału, którą (niestety) musisz uwierzytelnić w Ośrodku. Wystarczy.

UoGN co do zasady wykonywania podziałów nie ma tu zastosowani, w końcu to "spec"ustawa obchodząca wiele rzeczy. Zastosowanie ewentualnie może mieć rozporządzenie o podziałach (choć to akt wykonawczy do UoGN), rozp. o EGiB, itp.

« Ostatnia zmiana: 3 Listopad 2015, 14:58 wysłana przez Przemek Zalewski »

Offline jkbsrwk

 • *
 • *
 • Wiadomości: 637
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 46.0.2490.80 Chrome 46.0.2490.80
  • Zobacz profil
No właśnie- Rozporządzenie w sprawie podziałów jest wydane na podstawie UoGN i ono określa co powinna zawierać mapa z projektem podziałów, więc jeśli za "przepisy szczególne" specustawy uznamy UoGN i rozporządzenie w sprawie podziałów to na tej postawie tworzymy mapę, przyjmujemy granicę itd. różnica jest taka, że inna dezycja zatwierdza podział i inne postepowanie. Gniot tylko do tego co tworzymy przy sporządzaniu dokumentacji do zasobu. Gniot sam sobie narzucił, że mapy z projektem podziałów, nie na podstawie UoGN to tylko mapy do podziałów rolnych i leśnych. Tak mi się przynajmniej do tej pory wydawało :) Tak czy inaczej dzięki za naprowadzenie w pierwszej części pytania bo trochę rzeczywiście źle podszedłem do tematu :)

Offline Przemek Zalewski

 • *
 • *
 • Wiadomości: 176
 • Płeć: Mężczyzna
 • geodeta uprawniony 1,2,4
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 46.0.2490.80 Chrome 46.0.2490.80
  • Zobacz profil
Standardy to standardy - nie regulują procedur (a tym bardziejdoboru procedur do poszczególnych przypadków) związanych z podziałami. Od tego trzeba było zacząć.

Offline jkbsrwk

 • *
 • *
 • Wiadomości: 637
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 46.0.2490.80 Chrome 46.0.2490.80
  • Zobacz profil
Ok, czyli (trochę odbiegnę od tematu, żeby łatwiej mi było zrozumieć) jeśli robię klasyczny podział z godnie mpzp opiniowany przez wójta to przy tworzeniu mapy kieruję się gniotem jako podstawowa treść mapy do celów prawnych, ewentualnie uzupełnionym treścią mapy z projektem podziału podaną w rozporządzeniu w sprawie podziałów? Generalnie standardy to podstawa podstaw uzupełnione innymi przepisami zależnie od roboty? Tak mam to rozumieć?

Offline jkbsrwk

 • *
 • *
 • Wiadomości: 637
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 46.0.2490.80 Chrome 46.0.2490.80
  • Zobacz profil
W książce "Mapy do celów prawnych,podziały, scalanie i rozgraniczanie..." B. Grzechnik, Z. Marzec również przy wywłaszczeniach na podstawie specustawy podają procedurę podziałową z UoGN z tą różnicą, że nie ma wstępnego a decyzję zatwierdzającą nie wydaje wójt. Skoro podział na podstawie UoGN to uważam, że treść mapy z projektem podziału opisuje Rozporządzenie ws podziałów wydane na podstawie UoGN a nie Rozporządzenie ws standardów. Ze standardów należy uzupełnić dokumenty geodezyjne jakie powstają przy okazji skompletowania operatu. Takie jest moje skromne zdanie :P