Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

[2] W jakich sytuacjach można dokonać na wniosek właścicieli, podziału nieruchomości znajdującej się na terenie osiedla...............

 • 23 Odpowiedzi
 • 1428 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline GEOTOM

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 12
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 24.0 Firefox 24.0
  • Zobacz profil
W  jakich  sytuacjach  można  dokonać  na  wniosek  właścicieli,  podziału  nieruchomości znajdującej się na terenie osiedla mieszkaniowego jeśli dla obszaru gdzie zlokalizowana jest ta  nieruchomość  nie  ma  aktualnego  planu  zagospodarowania  przestrzennego i nie ma obowiązku sporządzenia takiego planu. Dodatkowo wiadomo że ewidencja gruntów dla tego obrębu  zakładana  była  40  lat  temu  i  w  związku  z  tym  granice  tej  nieruchomości  (nie posiadającej  księgi  wieczystej),  uwidocznione  w  ewidencji  gruntów  nie  zgadzają  się z faktycznym ich przebiegiem na gruncie po około 2-3 metrów. (Błędy w ewidencji gruntów). Co należy zrobić żeby opracowanie to prawidłowo wykonać?

W celu zniesienia współwłasności i dokonania w.w. podziału można powołać się na art.95 1) Ustawy o gospodarce nieruchomościami:
Niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości może nastąpić w celu:
1) zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi
do prawidłowego korzystania z tych budynków,

W celu prawidłowego wykonania tego podziału, geodeta powinien w pierwszej kolejności dokonać ustalenia przebiegu granic i poprawić informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków.

Podstawa prawna:
Prawo geodezyjne i kartograficzne
Ustawa o gospodarce nieruchomościami
« Ostatnia zmiana: 8 Luty 2014, 19:04 wysłana przez Brook »

Offline filipce

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 17
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.01 Opera 12.01
  • Zobacz profil
w jakim trybie powinny być ustalone te granice? W trybie rozgraniczeniowym (ustawa Prawo geodezyjne) czy w trybie Rozp. w sprawie ewidencji gruntów i budynków?
W trybie rozgraniczenia granice uzyskałyby status granic prawnych. W praktyce często korzysta się z łatwiejszego rozwiązania ale czy to nie jest naginanie prawa? Jakie macie zdanie na ten temat?

Offline geoziom

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 100
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 32.0.1700.107 Chrome 32.0.1700.107
  • Zobacz profil
Zgadzam się z Geotom, ale ja bym napisał może trochę szerzej:
W tym przypadku podziału można dokonać na podstawie również innych przypadków z UOGN tj.
1) zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków;
2) wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze;
3) wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa;
4) realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw;
5) realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych;
7) wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego;
Moim zdaniem powyższych sytuacji nie możemy wykluczyć a w pytanie jest bardzo mało informacji.
Do tego jeśli przed podziałem została wydana decyzja o warunkach zabudowy podziału można dokonać jeśli nowopowstałe działki będą mogły realizować warunki co do przeznaczenia terenu i możliwości zagospodarowania określone w w/w decyzji. Oczywiście wyżej wymienione przypadki z art 95 UOGN mają także zastosowanie do uzyskanej wcześniej decyzji o warunkach zabudowy, ale trzeba by było tak dokonać podziału, aby 'resztówka', która pozostała umożliwiała jednak zagospodarowanie działek z decyzją o warunkach zabudowy, gdyż jej cel byłby w sensie prawnym wówczas zbędny.
Kolejnym przykładem, kiedy można dokonać takiego podziału są podziały na terenach spółdzielni mieszkaniowych, gdzie w art. 41 pisze:
1. Po wejściu ustawy w życie spółdzielnia jest obowiązana:
1) wystąpić z wnioskiem do właściwego organu w sprawie połączenia lub podziału nieruchomości, jeżeli jest to niezbędne do wydzielenia nieruchomości pozostających w całości własnością spółdzielni, o których mowa w art. 40;
2) podjąć czynności związane z rozgraniczeniem oraz połączeniem nieruchomości, a także ewidencją gruntów i budynków, jeżeli bez tych czynności oznaczenie przedmiotu odrębnej własności lokali położonych w obrębie nie-ruchomości innych niż te, o których mowa w art. 35, byłoby niemożliwe al-bo działka wydzielona pod budynkiem lub budynkami nie spełniałaby wymogów przewidzianych dla działek budowlanych.
2. Podział nieruchomości może nastąpić niezależnie od istnienia i ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przepis art. 95 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio.
3. Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisu art. 93 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Kolejną sytuacja w której można dokonać podziału jest art. 5 ustawy o własności lokali:
1. Jeżeli powierzchnia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, w którym wyodrębniono własność lokali jest większa niż powierzchnia działki budowlanej, w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, niezbędnej do korzystania z niego, współwłaściciele mogą dokonać podziału tej nieruchomości.
2. Jeżeli na nieruchomości gruntowej jest położony więcej niż jeden budynek, a przynajmniej w jednym z nich wyodrębniono własność lokalu, współwłaściciele mogą dokonać podziału tej nieruchomości polegającego na wydzieleniu z dotychczasowej nieruchomości dwóch lub więcej działek budowlanych.
3. Przy dokonywaniu podziału, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy o gospodarce nieruchomościami.
Kolejnym i bezwarunkowym kryterium jest art. 93.3 UOGN mówiący o koniecznym dostępie do drogi publicznej.

Wracając do sprawy uporządkowania sprawy granic, to trzeba najpierw dokonać procedury ustalenia przebiegu granic w myśl rozporządzenia o EGiB lub przeprowadzić procedurę rozgraniczenia przed wójtem, burmistrzem itp. Chociaż moim zdaniem procedura rozgraniczenia jest w tym przypadku fakultatywna, ponieważ podmiot władający nieruchomością nie musi wcale składać wniosku o wszczęcie procedury rozgraniczeniowej a tym bardziej nie ma takiego obowiązku.
W tym przypadku w przypadku braku KW trzeba zawiadomić podmioty wykonujące posiadające prawa rzeczowe lub samoistnych posiadaczy o czynnościach przyjęcia przebiegu granic i zapoznać się z posiadanymi przez nich dokumentami określającymi ich stan prawny nieruchomości.  Z wszystkich powyższych czynności należy sporządzić stosowne protokoły.

I teraz wytłumaczcie mi jak to napisać w 20 min? Albo ja za bardzo wylewny może jestem... ;D
« Ostatnia zmiana: 8 Luty 2014, 19:06 wysłana przez Brook »

Offline filipce

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 17
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.01 Opera 12.01
  • Zobacz profil
Te dwa przykłady które podałeś to nadal jest art 95 UoGN, ale faktycznie na siłę dało by się je podciągnąć pod odpowiedź na pytanie.

Odnośnie kwestii związanej z rozgraniczeniem to właściciel co prawda może nie być nim zainteresowany ale starosta przyjmujący dokumentację do zasobu może wymusić na geodecie (a w zasadzie na właścicielu nier dzielonej) wykonania dodatkowej roboty prawnej pt. rozgraniczenie. Tak po prostu się dzieje. Nie znalazłem nigdzie podstawy prawnej która zezwala organowi na takie postępowanie ale jest to praktyka często spotykana. Stąd moje wątpliwości
« Ostatnia zmiana: 8 Luty 2014, 15:20 wysłana przez filipce »

Offline kkraq

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 32
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Wg mnie jeszcze po ustaleniu granic zgodnie z  rozporządzeniem w sprawie EGiB,  przed złożeniem wniosku o podział, właściciele tej dzielonej nieruchomości  powinni złożyć wniosek o założenie KW do sądu rejonowego. Gdyż nie można podzielić nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ( można podzielić  jedynie z urzędu).

Jeżeli chodzi o przypadek spółdzielni to opisałbym go w odpowiedzi na to pytanie, jednak jako osobny przypadek. W którym właścicielem albo użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest spółdzielnia. I ona załatwia wszystko rozgraniczenie ( w tym przypadku nie ustalenie), stan prawny i podział nieruchomości przy pomocy wykonawcy prac geodezyjnych, a koszty postępowań zwraca wojewoda.

Offline ninia_2009

 • *
 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.116 Chrome 34.0.1847.116
  • Zobacz profil
 Ja bym poniższego sformułowania nie pisała do tego pytania
Wg mnie jeszcze po ustaleniu granic zgodnie z  rozporządzeniem w sprawie EGiB,  przed złożeniem wniosku o podział, właściciele tej dzielonej nieruchomości  powinni złożyć wniosek o założenie KW do sądu rejonowego. Gdyż nie można podzielić nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ( można podzielić  jedynie z urzędu)....

Po pierwsze def.
6. Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze
względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób,
którym przysługują do niej prawa rzeczowe. 
Tymi innymi dokumentani jest np. AWZ

Po drugie w pytaniu mamy   " W jakich  sytuacjach  można  dokonać  na  wniosek  właścicieli,  podziału  nieruchomości znajdującej się na terenie osiedla mieszkaniowego.


Offline kkraq

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 32
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Rzeczywiście trochę się zagalopowałem. Zmyliła mnie wzmianka w pytaniu o braku KW.
W takim razie zgodnie z UoGN Art.97.1a.1 Właściciele nieruchomości musza dołączyć do wniosku jakiś dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

Offline ninia_2009

 • *
 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
  • Zobacz profil
Nie wie ktoś czy możliwa byłaby w tym przypadku z urzędu możliwość przeprowadzenia modernizacji ewidencji w myśl par. 82 Rozp. w sprawie EGiB.
« Ostatnia zmiana: 27 Maj 2014, 19:36 wysłana przez Brook »

Offline piotr j.

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 49
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 29.0 Firefox 29.0
  • Zobacz profil
Cytuj
W tym przypadku podziału można dokonać na podstawie również innych przypadków z UOGN tj.
1) zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków;
2) wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze;
3) wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa;
4) realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw;
5) realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych;
7) wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego;
Moim zdaniem powyższych sytuacji nie możemy wykluczyć a w pytanie jest bardzo mało informacji.
Do tego jeśli przed podziałem została wydana decyzja o warunkach zabudowy podziału można dokonać jeśli nowopowstałe działki będą mogły realizować warunki co do przeznaczenia terenu i możliwości zagospodarowania określone w w/w decyzji. Oczywiście wyżej wymienione przypadki z art 95 UOGN mają także zastosowanie do uzyskanej wcześniej decyzji o warunkach zabudowy, ale trzeba by było tak dokonać podziału, aby 'resztówka', która pozostała umożliwiała jednak zagospodarowanie działek z decyzją o warunkach zabudowy, gdyż jej cel byłby w sensie prawnym wówczas zbędny.
Kolejnym przykładem, kiedy można dokonać takiego podziału są podziały na terenach spółdzielni mieszkaniowych, gdzie w art. 41 pisze:
1. Po wejściu ustawy w życie spółdzielnia jest obowiązana:
1) wystąpić z wnioskiem do właściwego organu w sprawie połączenia lub podziału nieruchomości, jeżeli jest to niezbędne do wydzielenia nieruchomości pozostających w całości własnością spółdzielni, o których mowa w art. 40;
2) podjąć czynności związane z rozgraniczeniem oraz połączeniem nieruchomości, a także ewidencją gruntów i budynków, jeżeli bez tych czynności oznaczenie przedmiotu odrębnej własności lokali położonych w obrębie nie-ruchomości innych niż te, o których mowa w art. 35, byłoby niemożliwe al-bo działka wydzielona pod budynkiem lub budynkami nie spełniałaby wymogów przewidzianych dla działek budowlanych.
2. Podział nieruchomości może nastąpić niezależnie od istnienia i ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przepis art. 95 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio.
3. Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisu art. 93 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Kolejną sytuacja w której można dokonać podziału jest art. 5 ustawy o własności lokali:
1. Jeżeli powierzchnia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, w którym wyodrębniono własność lokali jest większa niż powierzchnia działki budowlanej, w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, niezbędnej do korzystania z niego, współwłaściciele mogą dokonać podziału tej nieruchomości.
2. Jeżeli na nieruchomości gruntowej jest położony więcej niż jeden budynek, a przynajmniej w jednym z nich wyodrębniono własność lokalu, współwłaściciele mogą dokonać podziału tej nieruchomości polegającego na wydzieleniu z dotychczasowej nieruchomości dwóch lub więcej działek budowlanych.
3. Przy dokonywaniu podziału, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy o gospodarce nieruchomościami.
Kolejnym i bezwarunkowym kryterium jest art. 93.3 UOGN mówiący o koniecznym dostępie do drogi publicznej

Może nie trzeba rozpisywać wszystkich przypadków, tylko wymienić ogólnie zasadę, kiedy taki podział można dokonać, wymienić art. 94 ugn, oraz jak to napisałem na egzaminie „że taki podział można wykonać, jeśli da się go zakwalifikować do jednego z punktów art. 95”. Należało by też wymienić warunek zapewnienia dostępu do drogi publicznej.


Cytuj
Wracając do sprawy uporządkowania sprawy granic, to trzeba najpierw dokonać procedury ustalenia przebiegu granic w myśl rozporządzenia o EGiB lub przeprowadzić procedurę rozgraniczenia przed wójtem, burmistrzem itp. Chociaż moim zdaniem procedura rozgraniczenia jest w tym przypadku fakultatywna, ponieważ podmiot władający nieruchomością nie musi wcale składać wniosku o wszczęcie procedury rozgraniczeniowej a tym bardziej nie ma takiego obowiązku.

Dodałbym jeszcze wznowienie znaków/wyznaczenie punktów granicznych. W pytaniu nie ma mowy, że znaki/punkty te nie istnieją, tylko są błędy 2-3m. Oraz oczywiście pomiar tych punktów i doprowadzenie ewidencji do zgodności z obowiązującymi standardami.


Cytuj
W tym przypadku w przypadku braku KW trzeba zawiadomić podmioty wykonujące posiadające prawa rzeczowe lub samoistnych posiadaczy o czynnościach przyjęcia przebiegu granic i zapoznać się z posiadanymi przez nich dokumentami określającymi ich stan prawny nieruchomości.  Z wszystkich powyższych czynności należy sporządzić stosowne protokoły.

Protokół taki zawiera listę oraz podpisy osób biorących udział w czynnościach przyjęcia granic.


Cytuj
I teraz wytłumaczcie mi jak to napisać w 20 min? Albo ja za bardzo wylewny może jestem...

Udało się Nam to (mieliśmy obaj to pytanie 8 maja :) ), tylko trzeba je odpowiednio streścić. Ja to osiągnąłem przez skrócenie części pierwszej pytania, a nie wymienianie poszczególnych przypadków. Dodatkowo nasze wypowiedzi na temat tego pytania można poszukać w egzaminie z 8 maja 2014.

Offline ninia_2009

 • *
 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
  • Zobacz profil
Tu nie jest haczyk, że jeśli ci współwłaściciele tworzą wspólnotę mieszkaniową z choćby jednym wyodrębnionym lokalem to w myśl art.3 uowl i nie można żądać zniesienia współwłasności. Kluczowe jest co wybudowane jest i czy w ogóle jest coś wybudowane na tym osiedlu i jaka współwłasność tworzą ci współwłaściciele 1 nieruchomości .?
Należy zacząć od odpowiedzi na pytanie jaki jest cel podziału i co wynika z badania stanu prawnego nieruchomości bo nie ma KW /=odpada wersja z nieruchomoscią lokalową bo dla jej ustalenia niezbędny jest zapis w KW/.
« Ostatnia zmiana: 29 Maj 2014, 13:19 wysłana przez ninia_2009 »

Offline nusia

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 60
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
  • Zobacz profil
Ja mam pytanie czy w takim przypadku tzn.
przy podziale należy przyjąć granice i wykonujemy protokół przyjęcia granic, ale z uwagi na zaistniałą sytuację należy dokonać ich ustalenia no i odpowiednio sporządzić protokół ustalenia granic.

czy sporządzamy dwa różne: pierwsze ustalenia potem przyjęcia ? czy jeden nazwany np ustalenia/przyjęcia??

 

Offline ninia_2009

 • *
 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
  • Zobacz profil
Robi się to w tym samym czasie, przy czym 1) najpierw ustalasz protokołem ustalenia.... 2) a potem w protokole przyjęcia powołujesz się na ustalone wcześniej w protokole ustalenia ....i .
 I tu sie rodzi pytanie czy nie musisz wcale nikogo wzywać do tej drugiej czynności tylko sama wypełniasz protokół przyjecia granic,bo masz ustalone granice, na gruncie paliki, ograniczniki itp...? Sądzie, że nie bo ustalenie granic w trybie art. 37-39 nie powoduje, że staje się prawna /zgodna z par 6.1.1 R w spr podziałów/ nie wydawana jest decyzja więc nadal jest ewidencyjną /par. 6.1.2/ choć spełniającą standardy pomiaru i trzeba zastosować par. 6.3. Głupota. Dlatego warto to zrobić w tym samym czasie.
sYsTEM połączył wiadomości: 31 Maj 2014, 13:25
ps. Procedura dla spisania protokołu ustalenia granic działki ewidencyjnej w trybie przepisów par.37-39. Dla ustalenia granic nieruchomości w trybie rozgraniczenia mamy już granice prawną.
« Ostatnia zmiana: 31 Maj 2014, 13:25 wysłana przez ninia_2009 »

Offline geoziom

 • *
 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 100
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
  • Zobacz profil
Należy najpierw ustalić w myśl rozp. o EGiB granice lub strony mogą zawnioskować o rozgraniczenie do wójta.
Gdy w tej sytuacji  granice zostaną ustalone w myśl przepisów o EGiB, należy strony także zawiadomić o przyjęciu granic i z ich udziałem sporządzić protokół z przyjęcia granic. Gdyby granice zostały rozgraniczone w myśl PGiK, wówczas nie trzeba by zawiadamiać o przyjęciu granic.

Offline cehania

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 32
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.17 Opera 12.17
  • Zobacz profil
Czy ustalając granice z myśl par. 37 EGiB protokół musi podpisać każda strona?  Co w przypadku, gdy  ktoś nie przyjdzie na protokół, nie mamy dokumentów, nikt nie złożył oświadczenia, a jedyny dokument to np prehistoryczna mapa katastralna?. Czy uważamy, że granica jest ustalona (ale nie jest prawna)?

Offline ninia_2009

 • *
 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 30.0 Firefox 30.0
  • Zobacz profil
Czy ustalając granice z myśl par. 37 EGiB protokół musi podpisać każda strona?  Co w przypadku, gdy  ktoś nie przyjdzie na protokół, nie mamy dokumentów, nikt nie złożył oświadczenia, a jedyny dokument to np prehistoryczna mapa katastralna?. Czy uważamy, że granica jest ustalona (ale nie jest prawna)?
Kierujesz się dokładnie zapisaną w par. 37-39 hierarchią postępowania.
Każde punkty, które wyznaczysz nie mogą mieć rangi trwałej stabilizacji jak nikt nie przyjdzie, choćby były trwałe i niezmienne w terenie. Nawet jak będzie brakować jednej strony (przyjdzie mąż a żona zgadza się ale nie było jej w terenie) też nie będzie mowy o trwałej stabilizacji.
Do wejścia w życie nowelizacji ustawy PGiK będzie to granica ustalona ale nie prawna (nie wydawana do tej pory decyzja administracyjna, która nadała by jej rangę granicy prawnej. Nie umiem powiedzieć jak będzie to wyglądać po 12-07-2014 r.)
« Ostatnia zmiana: 10 Lipiec 2014, 00:09 wysłana przez Brook »