Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] W jaki sposób przy modernizacji ewidencji ustalana jest linia brzegowa wód śródlądowych nie będących drogami wodnymi.  (Przeczytany 1132 razy)

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
[2] Przykładowe pytania opisowe dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień zawodowych z zakresu drugiego
58. W jaki sposób przy modernizacji ewidencji ustalana jest linia brzegowa wód śródlądowych nie będących drogami wodnymi.

Zarys odpowiedzi: pytanie nr 6 z 16-09-2011

W przypadku przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków decyzję o ustaleniu linii brzegu wydaje z urzędu, właściwy starosta realizujący zadanie z zakresu administracji rządowej.
Podstawę ustalenia linii brzegu stanowi projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, który zawiera:
1) opis uwzględniający przyjęty sposób ustalenia projektowanej linii brzegu, ustalenie stanu prawnego nieruchomości objętych projektem z oznaczeniem właścicieli wraz ze wskazaniem ich siedziby i adresu oraz stan stosunków wodnych na gruntach przylegających do projektowanej linii brzegu,
2) zaktualizowaną kopię mapy zasadniczej w skali 1:5000 albo 1:2000, z wykazaniem:
a) punktów stałych osnowy poziomej nawiązanych do sieci państwowej,
b) granicy stałego porostu traw,
c) krawędzi brzegów, przymulisk, odsypisk i wysp,
d) proponowanej linii brzegu.
Jeżeli krawędź brzegu jest wyraźna, linia brzegu biegnie tą krawędzią.
Jeżeli krawędź brzegu nie jest wyraźna, linia brzegu biegnie granicą stałego porostu traw,
Jeżeli granica stałego porostu traw leży powyżej średniego stanu wody z okresu co najmniej ostatnich 10 lat. – linią brzegu jest linia przecięcia się zwierciadła wody przy tym stanie z gruntem przyległym.
Jeżeli brzegi wód są uregulowane, linia brzegu biegnie linią łączącą zewnętrzne krawędzie budowli regulacyjnych, a przy plantacjach wikliny na gruntach uzyskanych w wyniku regulacji - granicą plantacji od strony lądu.
Podstawa prawna Ustawa Prawo wodne z dnia 24 października 1974 r (t.j. Dz. U. z 2005 r nr 239 poz. 2019 – art. 15, i 15b
« Ostatnia zmiana: 8 Kwiecień 2014, 09:25 wysłana przez Brook »

Offline nowak80

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 9
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 12.0 Firefox 12.0
  • Zobacz profil
A mi się wydaje że linię brzegową ustala się tylko w oparciu o art.15, ust. 1, 5, 6 Prawa Wodnego, zgodnie z paragrafem 82.a Rozporządzenia w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków

Offline gisgo

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 27
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
  • Zobacz profil
A mi się wydaje że linię brzegową ustala się tylko w oparciu o art.15, ust. 1, 5, 6 Prawa Wodnego, zgodnie z paragrafem 82.a Rozporządzenia w sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków
Nie zgadzam się. Ninia_2009 dobrze pisze. Przy modernizacji stosujemy art 15 w związku z artykułem 15b Prawa wodnego. Par. 82a z rozporządzenia egib dotyczy bieżącej aktualizacji i wykazania granic w egib (skoro wykazujemy to znaczy ustalamy?). Pytaniem jest co prawodawca chciał osiągnąć tym zapisem. Właściciel wody jest właścicielem gruntu. Wykazujemy granice wody, a co z własnością? W ten sposób zmienimy przebieg granicy działki ewidencyjnej. Przecież tam gdzie płynęła wcześniej woda to dalej jest grunt SP, a tam gdzie teraz płynie dotychczasowemu właścicielowi należy się odszkodowanie. Oczywiście, ma on interes faktyczny i może wystąpić o "prawdziwe" ustalenie linii brzegu. Wydaje mi się to kompletnym pomieszaniem zagadnień.
« Ostatnia zmiana: 9 Czerwiec 2014, 19:33 wysłana przez Brook »

Offline Przemek Zalewski

 • Moderator Emerytowany
 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 176
 • geodeta uprawniony 1,2,4
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.153 Chrome 35.0.1916.153
  • Zobacz profil
Nie mogę doszukać się jasnego zapisu, że linia brzegu to granica ewidencyjna. Gdzie szukać?


Już znalazłem - rozp. EGIB par.9.3a. Grunt zajęty przez ciek naturalny stanowi odrębną działkę ewidencyjną w granicach linii brzegu, niezależnie od tego, czy wody w tym cieku płyną korytem naturalnym czy korytem
uregulowanym odkrytym lub zakrytym.


Zmieniając linię brzegową zmieniamy granice działki, dobrze rozumuję, czy błądzę?
« Ostatnia zmiana: 25 Czerwiec 2014, 11:21 wysłana przez Roland »

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Android 2.1 / Sony Ericsson U20i Android 2.1 / Sony Ericsson U20i
 • Przeglądarka:
 • Safari 4.0 Safari 4.0
  • Zobacz profil
Zmieniając linię brzegową zmieniamy granice działki, dobrze rozumuję, czy błądzę?
Ustalając linię brzegową ustalasz granice pomiędzy istniejącymi w terenie działkami. Mówimy o rozgraniczeniu, bo jest to czynność która nie polega na podziale działki, tylko na ustaleniu dokąd sięga prawo własności Skarbu Państwa. Jest to specyficzny tryb administracyjny.
« Ostatnia zmiana: 7 Lipiec 2014, 23:12 wysłana przez Brook »

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 30.0 Firefox 30.0
  • Zobacz profil
Podobne pytanie pojawiło się na egzaminie 26 listopada 2014r:
Na czym polega modernizacja ewidencji gruntów? W jaki sposób przy modernizacji ewidencji ustalana jest linia brzegowa wód śródlądowych niebędących drogami wodnymi?"

Offline zurek86

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 128
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 46.0.2490.86 Chrome 46.0.2490.86
  • Zobacz profil
Reasumując powyższe:
rozp. egib § 9.3a i § 55.
prawo wodne : art. 15.(1, 5 ,6) i art. 15b

Offline kowalking1

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 46
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Opera 33.0.1990.115 Opera 33.0.1990.115
  • Zobacz profil
i bardziej tutaj odpowiednia ustawa do Prawo Wodne z 18 lipca 2001 roku,
to z z 1974 juz nieaktualne wygasło pod koniec roku 2001


Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 47.0.2526.73 Chrome 47.0.2526.73
  • Zobacz profil
Ustalając linię brzegową ustalasz granice pomiędzy istniejącymi w terenie działkami. Mówimy o rozgraniczeniu, bo jest to czynność która nie polega na podziale działki, tylko na ustaleniu dokąd sięga prawo własności Skarbu Państwa. Jest to specyficzny tryb administracyjny.

No z tym podziałem to bym się kłócił. W sytuacji gdy woda zabrała pół działki przy ustaleniu linii brzegu robi się projekt podziału bo właścicielowi należy się odszkodowania a zabrana część przechodzi na własność SP.

Offline daniel1615

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 65
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 42.0 Firefox 42.0
  • Zobacz profil
Potwierdzam. Rozgraniczenie na podstawie prawa wodnego polega na ustaleniu linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu (zagospodarowaniu). Z praktyki wiem że to się robi w drodze podziałów, bo żeby była wydana decyzja o przejęciu na własność Skarbu Państwa gruntu to musi być on wyodrębniony.

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Internet Explorer 11 Internet Explorer 11
  • Zobacz profil
Potwierdzam. .... Z praktyki wiem że to się robi w drodze podziałów, bo żeby była wydana decyzja o przejęciu na własność Skarbu Państwa gruntu to musi być on wyodrębniony.
Bardzo proszę o przykład takiej mapy z twojej praktyki. Pozdrawiam.

Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 47.0.2526.80 Chrome 47.0.2526.80
  • Zobacz profil
A co robisz w sytuacji gdy woda zabrała pół działki, strona przychodzi do Ciebie, żeby ustalić granice bo chce wystąpić o odszkodowanie?

Offline daniel1615

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 65
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 43.0 Firefox 43.0
  • Zobacz profil
Bardzo proszę o przykład takiej mapy z twojej praktyki. Pozdrawiam.

Mapy rozgraniczeniowej w trybie Prawa Wodnego nie robiłem ale w pracy mieliśmy obsługę regulacji rzeki i było bardzo podziałów na mapie ewidencyjnej zgodnie z zajętością naturalnego przebiegu rzeki.

Offline kat155

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 77
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 49.0 Firefox 49.0
  • Zobacz profil
Potwierdzam. Rozgraniczenie na podstawie prawa wodnego polega na ustaleniu linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu (zagospodarowaniu). Z praktyki wiem że to się robi w drodze podziałów, bo żeby była wydana decyzja o przejęciu na własność Skarbu Państwa gruntu to musi być on wyodrębniony.
Potwierdzam ;)

Offline Atol

 • Redaktor
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 447
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 53.0.2785.116 Chrome 53.0.2785.116
  • Zobacz profil
W pierwszym poście napisano, ze decyzję wydaje Starosta. Wydaje mi się, że można by dopisać także marszała województwa dla wód granicznych.