Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] W celu zachowania aktualności danych objętych ewidencją gruntów i budynków istnieje obowiązek zgłaszania zmian...  (Przeczytany 902 razy)

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 28.0.1500.95 Chrome 28.0.1500.95
  • Zobacz profil
Maq
Czy ktoś z szanownych kolegów zerknie na to pytanko - dzięki :)

W celu zachowania aktualności danych objętych ewidencją gruntów i budynków (katastrem nieruchomości) istnieje obowiązek zgłaszania wszelkich zmian danych zawartych w tej ewidencji. Proszę wymienić osoby, organy i jednostki, na wniosek których dokonywana jest aktualizacja tych danych.

Dane zawarte w ewidencji podlegają aktualizacji z urzędu lub na wniosek osób, organów i jednostek organizacyjnych.

Osoby, organy i jednostki na wniosek których dokonywana jest aktualizacja to:
- właściciele nieruchomości,
- władający nieruchomościami w przypadku braku właścicieli,
- użytkownicy wieczyści,
- jednostki organizacyjne sprawujące zarząd lub trwały zarząd nieruchomościami,
- państwowe osoby prawne, którym Skarb Państwa powierzył w stosunku do jego nieruchomości wykonywanie prawa własności lub innych praw rzeczowych,
- organy administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich zasobów nieruchomości,
- użytkownicy gruntów państwowych i samorządowych,
- osoby i jednostki organizacyjne, które władają gruntami na podstawie umów dzierżawy.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków §10, 11 w związku z §46
« Ostatnia zmiana: 23 Sierpień 2013, 20:03 wysłana przez Brook »
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 28.0.1500.95 Chrome 28.0.1500.95
  • Zobacz profil
Cytat: Maq w 24 Czerwiec 2013, 19:09
Czy ktoś z szanownych kolegów zerknie na to pytanko - dzięki :)

W celu zachowania aktualności danych objętych ewidencją gruntów i budynków (katastrem nieruchomości) istnieje obowiązek zgłaszania wszelkich zmian danych zawartych w tej ewidencji. Proszę wymienić osoby, organy i jednostki, na wniosek których dokonywana jest aktualizacja tych danych.
Dane zawarte w ewidencji podlegają aktualizacji z urzędu lub na wniosek osób, organów i jednostek organizacyjnych.

Osoby, organy i jednostki na wniosek których dokonywana jest aktualizacja to:
- właściciele nieruchomości,
- władający nieruchomościami w przypadku braku właścicieli,
- użytkownicy wieczyści,
- jednostki organizacyjne sprawujące zarząd lub trwały zarząd nieruchomościami,
- państwowe osoby prawne, którym Skarb Państwa powierzył w stosunku do jego nieruchomości wykonywanie prawa własności lub innych praw rzeczowych,
- organy administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich zasobów nieruchomości,
- użytkownicy gruntów państwowych i samorządowych,
- osoby i jednostki organizacyjne, które władają gruntami na podstawie umów dzierżawy.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków §10, 11 w związku z §46

Dodałabym PGiK:
Cytuj
Art. 22. 1. Ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzą starostowie.
2. Osoby, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, są obowiązane zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z decyzji właściwych organów.
Art. 23. Właściwe organy, sądy i kancelarie notarialne przesyłają staroście odpisy prawomocnych decyzji i orzeczeń oraz odpisy aktów notarialnych, z których wynikają zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji, orzeczenia lub sporządzenia aktu notarialnego.

www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 28.0.1500.95 Chrome 28.0.1500.95
  • Zobacz profil
hejka Brook - proszę dokładnie przeczytać pytanie :)
Proszę wymienić osoby, organy i jednostki, na wniosek których dokonywana jest aktualizacja tych danych.
odpowiedź wydaje się być sensowna za wyjątkiem części opisanej dodałabym.
A więc
1. Art. 22. 1. Ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzą starostowie. - w pytaniu o to nie pytają :) - może są za to extra punkty
2. 2. Osoby, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, są obowiązane zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z decyzji właściwych organów. - w pytaniu nie ma zapytania w jakim czasie tylko na wniosek kogo - nie wiem sam - może za to będą extra punkty
3. Art. 23. Właściwe organy, sądy i kancelarie notarialne przesyłają staroście odpisy prawomocnych decyzji i orzeczeń oraz odpisy aktów notarialnych, z których wynikają zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji, orzeczenia lub sporządzenia aktu notarialnego. - w pytaniu jest na wniosek a ta część dotyczy przesyłania z urzędu - tego bym nie pisał
4. Dodałbym jeszcze § 11. 2. Dane ewidencyjne o gruntach będących przedmiotem dzierżawy oraz o dzierżawcach ujawnia się w ewidencji wyłącznie na wspólny wniosek podmiotów, które zawarły umowę dzierżawy.

Decyzja jak to pytanie opisać należy do Ciebie - pozdrowionka dla Ciebie Brook
może trzeba lać wodę - może rzeczywiście jak starczy czasu to pisać wszystko - sam nie wiem :(
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline poke

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 13
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 29.0 Firefox 29.0
  • Zobacz profil
A do ewidencji gruntów wpisuję się posiadacza samoistnego wg art.art. 336 i art. 339 KC?

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
  • Zobacz profil
A do ewidencji gruntów wpisuję się posiadacza samoistnego wg art.art. 336 i art. 339 KC?

Obecnie zgodnie z par.12 ust 2 Rozp. w sprawie EGiB o wykazaniu w EGiB osób i jednostek org., które władają na zasadach samoistnego posiadania orzeka starosta.

Offline kjozwik

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 139
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 36.0 Firefox 36.0
  • Zobacz profil
po zmianie prawa geodezyjnego - 
sady, notariusze, organy administracji publicznej zgodnie z art. 23 ust. 4 przekazują dokumenty w terminie 14 dni od dnia, w którym te dokumenty wywołują skutki prawne.

Nie wiem jak czytać kolejny ust. 6, który stanowi, iż ust. 3-5 nie stosuje się do organów prowadzących ewidencję gruntów i budynków.  Domyślam się, że np termin 14 dniowy nie dotyczy starosty który:  otrzymał zgłoszenie budowy budynku (patrz art. 23 ust. 3 pkt 2)  i jednocześnie ten sam starosta prowadzi ewidencję gruntów i budynków.  Przekazanie dokumentu jest tylko pomiędzy wydziałami w tym przypadku wydział budownictwa przekazuje odpis zgłoszenia budowy budynku do wydziału geodezji. Zgadza się?

Pytanie z tematu dotyczy osób, na wniosek których dokonywane są zmiany w ewidencji. I tak np notariusz przesyłając odpis aktu notarialnego nie składa wniosku o dokonanie aktualizacji danych zawartych w ewidencji. On wykonuje jedynie swój obowiązek ustawowy.  Akt notarialny to dokument na podstawie którego zostaną wprowadzone zmiany w ewidencji.z urzędu /patrz parg. 46 ust. 2 z urzędu wprowadza się zmiany wynikające z .....  aktów notarialnych........

zmianom nie uległo:
właściciele, władający, samoistni posiadacze zgodnie z art. 22 ust. 2 zgłaszają właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian.
« Ostatnia zmiana: 19 Kwiecień 2015, 15:09 wysłana przez kjozwik »

Offline jkbsrwk

 • Redaktor
 • Ekspert
 • *
 • Wiadomości: 637
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 49.0.2623.112 Chrome 49.0.2623.112
  • Zobacz profil
Aktualizacja pytania, ze względu na uchylenie par 46. pkt. 1 i 2:

Art. 20.
2. W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:
1) właścicieli nieruchomości, a w przypadku:
a) nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości,
b) gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli – osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania;

PGiK
Art. 24.
2a. Informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji:
2) na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, lub władających gruntami na zasadach samoistnego posiadania.


UoGN:
Art. 13. 1. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

A więc aktualizacja dokonywana jest na wniosek:
- właścicieli
- użytkowników wieczystych
-władających na zasadach samoistnego posiadania
- zarządców trwałych
- najemców
- dzierżawców
- "użyczeńców" :P
- podmioty, którym przysługują ograniczone prawa do danej nieruchomości.

Ktoś coś doda albo podważy?