Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

[2] Stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej różni się od stanu tej nieruchomości wykazanego w ewidencji gruntów ...

 • 14 Odpowiedzi
 • 813 Wyświetleń

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Brook

 • *
 • *
 • Wiadomości: 454
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 28.0.1500.95 Chrome 28.0.1500.95
  • Zobacz profil
Pytanie:

Stan prawny nieruchomości ujawniony w KW różni się od stanu tej nieruchomości wykazanego w EG, a oba te stany różnią się od rzeczywistego stanu prawnego w zakresie numeru działki, powierzchni, przebiegu granic i właściciela. Na czyj wniosek, kto i w jakim trybie powinien usunąć te rozbieżności. Proszę opisać kolejność postępowania.

Moja odpowiedź Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
Cytuj
Art. 5. W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych).
Cytuj
Art. 1. 1. Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości.
Cytuj
Art. 3. 1. Domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.
Cytuj
Art. 10. 1. W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.
2. Roszczenie o usunięcie niezgodności może być ujawnione przez ostrzeżenie. Podstawą wpisu ostrzeżenia jest nieprawomocne orzeczenie sądu lub postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Do udzielenia zabezpieczenia nie jest potrzebne wykazanie, że powód ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.
Cytuj
Art. 26. 1. Podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane katastru nieruchomości.
Cytuj
Art. 27. 1. W razie niezgodności danych katastru nieruchomości z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej sąd rejonowy dokonuje - na wniosek właściciela nieruchomości lub wieczystego użytkownika - sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie danych katastru nieruchomości.
2. Sprostowanie, o którym mowa w ust. 1, może być dokonane także z urzędu, na skutek bezpośredniego sprawdzenia danych w bazie danych katastru nieruchomości lub zawiadomienia jednostki prowadzącej kataster nieruchomości.
3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się wypis z operatu katastralnego, a gdy jest to niezbędne - także wyrys z mapy katastralnej lub inny dokument stanowiący podstawę sprostowania oznaczenia nieruchomości.
4. Organ prowadzący kataster nieruchomości zapewni nieodpłatnie sądom, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym, bezpośredni dostęp do bazy danych katastru nieruchomości w celu sprawdzenia oznaczenia nieruchomości.

Czy dobrze myślę?

//edit by support
Brook bardzo pisz pytanie w treści wątku, w tytule ograniczyłbym się do 80 - 120 znaków, inaczej temat trochę rozwala forum.
« Ostatnia zmiana: 17 Sierpień 2013, 20:34 wysłana przez Brook »
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline basia_83

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 12
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
Zgadzam się:)
Jedynie bym dopisała, że w postępowaniu wieczystoksięgowym na posiedzeniu niejwanym i, że do wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć dokumenty, stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej (KCP Art. 626'.1 626''.2)

Offline Brook

 • *
 • *
 • Wiadomości: 454
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 28.0.1500.95 Chrome 28.0.1500.95
  • Zobacz profil
Czyli dodajemy KPC
Cytuj
Art. 6261. § 1. Sprawy w postępowaniu wieczystoksięgowym rozpoznawane są na posiedzeniu niejawnym.
Cytuj
Art. 6262. § 3. Do wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć dokumenty, stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej

Pytanie można uznać za opracowane?
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline Niwelator1983

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 15
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 28.0.1500.95 Chrome 28.0.1500.95
  • Zobacz profil
Art. 27. 1. W razie niezgodności danych katastru nieruchomości z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej sąd rejonowy dokonuje - na wniosek właściciela nieruchomości lub wieczystego użytkownika - sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie danych katastru nieruchomości.
Skoro w pytaniu pisze, że stan w KW jest nie zgodny z EGIB  oraz z rzeczywistością to nie jest to do końca dobra odpowiedź. Tak mi się wydaje.
Do wniosku gdzie będzie np.: akt notarialny sprzedaży, powinien być aktualny wypis z RG. Żeby była zmiana w EGiB , powinien być najpierw sporządzony   dokument coś w formie wykaz synchronizacyjnego . Najpierw trzeba poprawić dane w ewidencji. A dopiero jak ewidencja będzie O.K. można poprawić wpis w KW. Ale czy mam rację to sam nie wiem:)
Z pewnością wnioskodawca musi najpierw poprawić ewidencję. Chodzi o nieprawidłowy numer działki, powierzchnię. A dopiero złożyć wniosek do KW.
« Ostatnia zmiana: 17 Sierpień 2013, 21:48 wysłana przez Niwelator1983 »

Offline Brook

 • *
 • *
 • Wiadomości: 454
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 28.0.1500.95 Chrome 28.0.1500.95
  • Zobacz profil
Wykaz synchronizacyjny zarezerwowany jest dla podziałów.....
Osoba wnosząca roszczenie winna przedstawić dokumenty stwierdzające rzeczywisty stan prawny i to na niej ciąży ten obowiązek (AN, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna lub zaświadczenie)....
I wydaje mnie się, że pierwsze zmieniasz stan prawny (wg rzeczywistego) i za tym pójdzie stan w dziale I KW.....
Bo rzeczywisty właściciel na podstawie dokumentu.. czy AN, czy orzeczenie, czy jakikolwiek dok. ma dane wynikające z EGiB.
« Ostatnia zmiana: 17 Sierpień 2013, 22:01 wysłana przez Brook »
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline basia_83

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 12
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
Czyli co
I. Wniosek do KW o zmianę właściciela.
II. zgodnie z art. Art. 6268§ 6. KCP w postępowaniu wieczystoksięgowym wpis w księdze wieczystej jest orzeczeniem, czyli sąd powinien w terminie 30 dni od dnia uprwomocnienia się orzezczenia przesłać odpis orzezcenia do starosty zgodnie z art 23 PGiK
III. właściciel zgłasza zmiany dotyczące numeru działki, powierzchni, przebiegu granic do EG
IV. a starosta powinien zawiadomić KW zgodnie z art 49.1 rozporządzenia w sprawie EGiB
?

Ktoś miał fantazję wymyślając to pytanie :)
« Ostatnia zmiana: 17 Sierpień 2013, 22:43 wysłana przez basia_83 »

Offline Maq

 • *
 • *
 • Wiadomości: 28
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 28.0.1500.95 Chrome 28.0.1500.95
  • Zobacz profil
ja przychylam się do odp niwelatora chociaż Basi odp też jest ok ale po co??
Rozp w sprawie EGiB mówi iż dane podlegają aktualizacji z urzędu lub na wniosek strony i np. z urzędu wprowadza się zmiany wynikające z aktów notarialnych.( właściciel)
Pozostała część to geodeta i wprowadzenie zmian w EGiB. Potem ze wszystkim do sądu( wypis, wyrys, akt własności) i sprostowanie wpisu

Offline basia_83

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 12
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
tylko czy nie będzie trzeba dwóch wniosków złożyć do KW?
I. żeby ujawnić, że jest się właścicielem
II. by dokonać zmiany oznaczenia działki itd.

"Art. 27. 1. W razie niezgodności danych katastru nieruchomości z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej sąd rejonowy dokonuje - na wniosek właściciela nieruchomości lub wieczystego użytkownika - sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie danych katastru nieruchomości." Ustaw o KW i hipotece

Offline Brook

 • *
 • *
 • Wiadomości: 454
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 28.0.1500.95 Chrome 28.0.1500.95
  • Zobacz profil
błądzicie...... jutro powiem o co mi chodzi  >:D

Może uporządkujmy... Stan w ewidencji jest niepoprawny, stan w KW jest niepoprawny (co do właściciela i oznaczenia nieruchomości).
Należy się zastanowić co pierwsze należy wyprostować.....

Odpowiedź na to na czyj wniosek i koszt jest oczywista - na wniosek i koszt właściciela.

Teraz tak....
1. UoKWiH. Art. 10. 1. W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.
2. Roszczenie o usunięcie niezgodności może być ujawnione przez ostrzeżenie. Podstawą wpisu ostrzeżenia jest nieprawomocne orzeczenie sądu lub postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Do udzielenia zabezpieczenia nie jest potrzebne wykazanie, że powód ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Czyli "rzeczywisty właściciel" powinien dokonać sprostowania wpisu w dziale II KW, na nim ciąży obowiązek udowodnienia.
2. Po uprawomocnieniu się orzeczenia o wpisie "rzeczywistego" właściciela sąd przesyła do starosty odpis i starosta z urzędu aktualizuje EG - w zakresie właściciela oczywiście.
3. Uprawniony geodeta na wniosek i koszt właściciela sporządza dokumentację, która umożliwi zmianę oznaczenia nieruchomości w EG - zawierającą w szczególności wykaz zmian gruntowych.
4. Po przyjęciu do ODGiK następuje zmiana w EG.
5. I teraz Art. 27. 1. W razie niezgodności danych katastru nieruchomości z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej sąd rejonowy dokonuje - na wniosek właściciela nieruchomości lub wieczystego użytkownika - sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie danych katastru nieruchomości.
3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się wypis z operatu katastralnego, a gdy jest to niezbędne - także wyrys z mapy katastralnej lub inny dokument stanowiący podstawę sprostowania oznaczenia nieruchomości.


Czy to się trzyma kupy??
« Ostatnia zmiana: 18 Sierpień 2013, 19:32 wysłana przez Brook »
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline Brook

 • *
 • *
 • Wiadomości: 454
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 29.0.1547.57 Chrome 29.0.1547.57
  • Zobacz profil
No i z zarysu GUGiK sprawa wygląda tak:
Postępowania mogą być prowadzone na wniosek i koszt właściciela.
1) w KW powinno być wpisane ostrzeżenie. Roszczenie o usunięcie niezgodności może być dokonane w oparciu o nieprawomocne orzeczenie albo tymczasowe zarządzenie sądu.
2) Należy sporządzić dokumentację geodezyjną niezbędną do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów co do oznaczenia nieruchomości (numeru działki, granic i powierzchni). Na tej podstawie starosta dokona zmian w ewidencji gruntów oraz wyda wyrys i wypis.
3) W oparciu o wyrys i wypis z ewidencji gruntów i budynków oraz dokumenty własności, właściciel składa wniosek o dokonanie wpisu (sprostowania) stanu w KW. Wpisu dokonuje sąd wieczysto-księgowy.
Podstawa prawna:
Ustawa z 1982 o KWiH
Ustawa PGiK


Porządkując wątek:
Ad. 1)
Cytuj
UoKWiH. Art. 10. 1. W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.
2. Roszczenie o usunięcie niezgodności może być ujawnione przez ostrzeżenie. Podstawą wpisu ostrzeżenia jest nieprawomocne orzeczenie sądu lub postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Do udzielenia zabezpieczenia nie jest potrzebne wykazanie, że powód ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.
Ad. 2)
Cytuj
PGiK Art. 21. 1. Podstawę (...) oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych (...) stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.
Cytuj
Rozp. EGiB § 47. 1. Aktualizacji operatu ewidencyjnego dokonuje się niezwłocznie po uzyskaniu przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych.
Cytuj
PGiK Art. 24. 3. Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie:
1)   wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu;
2)   wyrysów z mapy ewidencyjnej;
5. Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane osobowe podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane osobowe, na żądanie:
1)   właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
Ad. 3)
Cytuj
UoKWiH Art. 31. 2. Wpis potrzebny do usunięcia niezgodności między treścią księgi wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym może nastąpić, gdy niezgodność będzie wykazana orzeczeniem sądu lub innymi odpowiednimi dokumentami. (w tym przypadku dokument własności.
Art. 26. 1. Podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane katastru nieruchomości.
Art. 27. 1. W razie niezgodności danych katastru nieruchomości z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej sąd rejonowy dokonuje - na wniosek właściciela nieruchomości lub wieczystego użytkownika - sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie danych katastru nieruchomości.
2. Sprostowanie, o którym mowa w ust. 1, może być dokonane także z urzędu, na skutek bezpośredniego sprawdzenia danych w bazie danych katastru nieruchomości lub zawiadomienia jednostki prowadzącej kataster nieruchomości.
3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się wypis z operatu katastralnego, a gdy jest to niezbędne - także wyrys z mapy katastralnej lub inny dokument stanowiący podstawę sprostowania oznaczenia nieruchomości.
4. Organ prowadzący kataster nieruchomości zapewni nieodpłatnie sądom, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym, bezpośredni dostęp do bazy danych katastru nieruchomości w celu sprawdzenia oznaczenia nieruchomości.
« Ostatnia zmiana: 26 Sierpień 2013, 12:43 wysłana przez Brook »
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Online Lupus

 • *
 • *
 • Wiadomości: 1932
 • Płeć: Mężczyzna
 • Dariusz Wilczewski
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 23.0 Firefox 23.0
  • Zobacz profil
  • limbus3d.pl
Wykaz synchronizacyjny zarezerwowany jest dla podziałów.....

I wydaje mnie się, że pierwsze zmieniasz stan prawny (wg rzeczywistego) i za tym pójdzie stan w dziale I KW.....
Bo rzeczywisty właściciel na podstawie dokumentu.. czy AN, czy orzeczenie, czy jakikolwiek dok. ma dane wynikające z EGiB.

Wykaz synchronizacyjny sporządza się nie tylko przy okazji podziałów. Wykaz synchronizacyjny ma sens jedynie kiedy w egib jest poprawnie.
Najpierw określiłbym przedmiot władania (czyli poprawił ewidencję, poprzez wydanie decyzji na podstawie dokumentacji przyjętej do zasobu), a dopiero potem z poprawnym stanem technicznym wystąpił do sądu o ustalenie stanu prawnego nieruchomości, której poprawne oznaczenie to te po zmianie


\\ po edycji
aaaa widzisz czyli tak jak w zarysie GUGiK, ale mi umknął ten wpis
z tą różnicą, że nie wpadłem na to żeby w KW wstawić roszczenie o usunięcie niezgodności...
« Ostatnia zmiana: 26 Sierpień 2013, 13:00 wysłana przez Lupus »
__________
Pozdrawiam
Lupus

Wszystko da się zrobić, tylko czy jest to uzasadnione ekonomicznie?

Offline Brook

 • *
 • *
 • Wiadomości: 454
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 29.0.1547.57 Chrome 29.0.1547.57
  • Zobacz profil
Z wykazem synchronizacyjnym dalej się upieram, że jest to zarezerwowane dla podziałów. :girl_wacko:
Wiem, że w Polsce praktyka jest różna a szczególnie w Małopolsce, gdzie takie dokumenty tworzone są nagminnie.  :crazy2:
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Online Lupus

 • *
 • *
 • Wiadomości: 1932
 • Płeć: Mężczyzna
 • Dariusz Wilczewski
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 23.0 Firefox 23.0
  • Zobacz profil
  • limbus3d.pl
Faktycznie o wykazie synchronizacyjnym mowa jest przy podziałach... czy wyłącznie?.....
tak sobie myślę i w zasadzie żaden inny przypadek rzeczywiście nie powinien wymagać takiego wykazu.
Wykaz synchronizacyjny wtedy kiedy jest rozbieżność, ale kiedy może być stwierdzone, że taka rozbieżność jest: podział, wznowienie, ale ostatnio i mapa do celów projektowych.
Zadałem sobie pytanie: więc jaki dokument należy sporządzić, kiedy się stwierdzi że jest rozbieżność przy badaniu KW przy okazji mdcp?
Dochodzę do wniosku, że w sumie można nic nie robić tylko poinformować właściciela, a ten nich sobie weźmie aktualny wypis i idzie do sądu...

Przychylam się ("łaskawie") do tezy że wykaz synchronizacyjny tylko przy podziałach.

__________
Pozdrawiam
Lupus

Wszystko da się zrobić, tylko czy jest to uzasadnione ekonomicznie?

Offline Brook

 • *
 • *
 • Wiadomości: 454
 • Płeć: Kobieta
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 29.0.1547.57 Chrome 29.0.1547.57
  • Zobacz profil

Offline kul

 • *
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 8
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.14 Opera 12.14
  • Zobacz profil
Czy nieprawomocne orzeczenie sądu o wpisie ostrzeżenia staje się prawomocne i wtedy sąd wpisuje rzeczywistego właściciela w księdze wieczystej i przesyła do ewidencji gruntów odpis orzeczenia (wpisu) i starosta ujawnia w ewidencji gruntów rzeczywistego właściciela z urzędu? a potem zmienia się w ewidencji gruntów numer działki, powierzchnię, przebieg granic i składa się wniosek do sądu tylko o zmianę oznaczenia nieruchomości?
Czy może właściciel musi złożyć wniosek o wpis ostrzeżenia, zmienić oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i dopiero wtedy złożyć wniosek do sądu o zmianę oznaczenia i właściciela nieruchomości tak jak sugeruje zarys odpowiedzi? I dopiero wtedy sąd przesyła do ewidencji gruntów odpis orzeczenia dotyczący zmiany właściciela? Tylko jak właściciel nieujawniony w ewidencji gruntów ma doprowadzić do zmiany danych ewidencyjnych dotyczących działki.. A może powinien po wpisie ostrzeżenia w sądzie złożyć wniosek do ewidencji o zmianę właściciela dołączając dokument własności?
Proszę o pomoc.

Dodatkowo
III CRN 338/71 Postanowienie SN z dnia 18 listopada 1971 r.
"nie może uzasadniać sprostowania wpisów w dziale I księgi wieczystej wyciąg z wykazu zmian gruntowych, jeżeli zmiana taka, naruszająca prawo własności osoby wpisanej w charakterze właściciela nieruchomości, nie wynika z uzasadnionej podstawy prawnej, w szczególności orzeczenia sądowego, decyzji właściwego organu administracji albo umowy"

Czy w związku z powyższym powierzchnię można zmienić wyłącznie przy rozgraniczeniu a do zmiany powierzchni w księdze wieczystej trzeba dołączyć decyzję o rozgraniczeniu? Ale czy to ma sens skoro starosta przesyła z urzędu ostateczną decyzję ustalającą przebieg granic do sądu..