Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] Spadkobierca nieruchomości X w trakcie regulowania spraw własnościowych zauważył, że zaginęła ks  (Przeczytany 653 razy)

Offline AniaMarek

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 11
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Spadkobierca nieruchomości X w trakcie regulowania spraw własnościowych zauważył, że zaginęła księga wieczysta dla tej nieruchomości oraz dokumenty potwierdzające nabycie nieruchomości. Proszę wyjaśnić, czy właściwy sąd rejonowy odtworzy zaginioną księgę czy założy nową i w związku z zaistniałą sytuacją jakie informacje powinny znaleźć się we wniosku składanym do sądu.

§ 23. 1. Przy zakładaniu księgi wieczystej dla nieruchomości, która nie miała księgi wieczystej albo której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu, bierze się z urzędu pod uwagę w szczególności zbiory dokumentów, dokumenty należące do zaginionej lub zniszczonej księgi wieczystej oraz zachowane części takiej księgi, a także dane z ewidencji gruntów i budynków.
2. Jeżeli zbiór dokumentów prowadzony jest przez sąd, który nie jest właściwy do założenia księgi wieczystej, sąd właściwy zażąda niezwłocznie nadesłania tego zbioru.
3. Ksiąg wieczystych zaginionych lub zniszczonych nie odtwarza się.

Rozp. z 17.09.2001r. w sprawie prowadzenia kw i zd

i dalej "..i w związku z zaistniałą sytuacją jakie informacje powinny znaleźć się we wniosku składanym do sądu?"

jakieś pomysły?
« Ostatnia zmiana: 25 Kwiecień 2014, 19:10 wysłana przez Brook »

Offline cehania

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 32
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.16 Opera 12.16
  • Zobacz profil
§ 19
1. Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości dokonywane jest na podstawie wniosku zawierającego w szczególności:
1) oznaczenie nieruchomości, miejsca jej położenia, obszaru oraz sposobu korzystania z nieruchomości,
2) wymienienie wszystkich uprawnionych, na których rzecz własność ma być wpisana, w sposób określony w § 41, oraz wskazanie ich adresów,
3) powołanie tytułu własności nieruchomości,
4) wyszczególnienie obciążających nieruchomość ograniczonych praw rzeczowych lub ograniczeń w jej rozporządzaniu albo oświadczenie wnioskodawcy, że nie wie o istnieniu takich praw lub ograniczeń.
2. Jeżeli nieruchomość była już wpisana do księgi wieczystej, a księga ta zaginęła lub uległa zniszczeniu, we wniosku powinien być wskazany numer tej księgi.

§ 20
2. Jeżeli dokument stwierdzający nabycie własności zaginął lub uległ zniszczeniu, a wnioskodawca nie ma urzędowo poświadczonego odpisu tego dokumentu, powinien powołać inne dowody na stwierdzenie nabycia własności nieruchomości określonej we wniosku.Offline bieri21

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 21
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 28.0 Firefox 28.0
  • Zobacz profil
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.- uchylony

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznymi rozdział 2

Offline justynka299

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 9
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.116 Chrome 34.0.1847.116
  • Zobacz profil
A co z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie prowadzenia zbioru dokumentów dla nieruchomości, które nie mają założonych ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu, oraz postępowania w tych sprawach. Nie zaszkodzi podać dodatkowo?

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.137 Chrome 34.0.1847.137
  • Zobacz profil
Ksiąg wieczystych zaginionych nie odtwarza się, a więc sąd rejonowy założy dla tej nieruchomości nową księgę wieczystą.
§ 107. 1. Przy zakładaniu księgi wieczystej dla nieruchomości, która nie miała księgi wieczystej albo której dotychczasowa księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu, bierze się z urzędu pod uwagę w szczególności zbiory dokumentów, dokumenty należące do zaginionej lub zniszczonej dotychczasowej księgi wieczystej oraz zachowane części takiej księgi, a także dane z ewidencji gruntów i budynków.
§ 103. 1. Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości jest dokonywane na podstawie wniosku zawierającego:
1) oznaczenie nieruchomości, miejsca jej położenia, obszaru oraz sposobu korzystania z nieruchomości;
2) wymienienie wszystkich uprawnionych, na których rzecz ma być wpisana własność, w sposób określony w § 35, oraz wskazanie ich adresów;
3) powołanie tytułu własności nieruchomości;
4) wyszczególnienie ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość lub ograniczeń  rozporządzaniu nieruchomością albo oświadczenie wnioskodawcy, że nie wie o istnieniu takich praw lub ograniczeń.
2. Jeżeli nieruchomość była już wpisana do dotychczasowej księgi wieczystej, a księga ta zaginęła lub uległa zniszczeniu, we wniosku powinien być wskazany numer tej księgi.
3. Jeżeli dla nieruchomości był prowadzony zbiór dokumentów, wniosek powinien zawierać wskazanie numeru tego zbioru.
4. Jeżeli nieruchomość nie miała księgi wieczystej ani zbioru dokumentów, wniosek powinien zawierać odpowiednie oświadczenie w tej sprawie.
§ 104. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 103, dołącza się dokumenty stwierdzające nabycie własności nieruchomości określonej we wniosku oraz dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości.
2. Jeżeli dokument stwierdzający nabycie własności zaginął lub uległ zniszczeniu, a wnioskodawca nie ma urzędowo poświadczonego odpisu tego dokumentu, powinien powołać inne dowody stwierdzające nabycie własności nieruchomości określonej we wniosku.
3. Obowiązek dołączenia dokumentów stwierdzających nabycie własności nieruchomości nie dotyczy osób, których prawa zostały ujawnione w zbiorze dokumentów.
Następnie
§ 9. 1. Zamknięcie zbioru dokumentów jest czynnością o charakterze technicznym, której dokonuje się, gdy:
1) założono księgę wieczystą dla nieruchomości, dla której prowadzono zbiór dokumentów;....
3. Zbiór dokumentów dotyczący nieruchomości, dla której założono księgę wieczystą, staje się częścią składową akt tej księgi. Nie dotyczy to przypadku, gdy księgę wieczystą założono dla części nieruchomości mającej urządzony zbiór dokumentów.
Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 listopada 2013 r w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym
Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie prowadzenia zbioru dokumentów dla nieruchomości, które nie mają założonych ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu, oraz postępowania w tych sprawach.

Offline Małgorzata_85

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 18
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.153 Chrome 35.0.1916.153
  • Zobacz profil
Dla tych co maja czas i chęć poznać rozwiązanie takiej sytuacji przez władze :)
podsyłam link
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=32C4EEEE

Offline Atol

 • Redaktor
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 447
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 49.0 Firefox 49.0
  • Zobacz profil
Poprawiam podstawę prawną:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów - Data uchylenia:    2013-12-01

Aktalnie pozostaje chyba tylko :

 
USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

 
Art. 1.
1. Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości.
2. Księgi wieczyste zakłada i prowadzi się dla nieruchomości, które nie mają ksiąg
wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu.
3. Księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym

Rozdział 2
Zakładanie księgi wieczystej
§ 105. 1. Założenia księgi wieczystej dla nieruchomości dokonuje się na wniosek zawierający:
1) oznaczenie nieruchomości, miejsca jej położenia, obszaru oraz sposobu korzystania z
 nieruchomości;
2) wymienienie wszystkich uprawnionych, na których rzecz ma być wpisana własność, w sposób określony w § 33, oraz
wskazanie ich adresów;
3) powołanie tytułu własności nieruchomości;
4) wyszczególnienie ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość lub ograniczeń w rozporządzaniu
nieruchomością albo oświadczenie wnioskodawcy, że nie wie o istnieniu takich praw lub ograniczeń.
2. Jeżeli nieruchomość była już wpisana do dotychczasowej księgi wieczystej, a
 księga ta zaginęła lub uległa zniszczeniu,
we wniosku wskazuje się numer tej księgi.
3. Jeżeli dla nieruchomości był prowadzony zbiór dokumentów, we wniosku wskazuje się numer tego zbioru.
4. Jeżeli nieruchomość nie miała księgi wieczystej ani zbioru dokumentów, wniosek zawiera odpowiednie oświadczenie
w tej sprawie.

ITD...........

« Ostatnia zmiana: 25 Październik 2016, 17:40 wysłana przez Atol »