Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] Proszę wymienić geodezyjne czynności techniczne dotyczące opracowania geodezyjnego projektu scalenia i podziału nieruchomości oraz wykonania rejestru stanu dotychczasowego i stanu nowego, po scaleniu i podziale...  (Przeczytany 1112 razy)

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
[2] Przykładowe pytania opisowe dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień zawodowych z zakresu drugiego

37. Proszę wymienić geodezyjne czynności techniczne dotyczące opracowania geodezyjnego projektu scalenia i podziału nieruchomości oraz wykonanie rejestru stanu dotychczasowego i stanu nowego po scaleniu i podziale. Czynności geodezyjne należy wymienić wg kolejności ich wykonywania w trakcie postępowania.


"Scalenie i podział dotyczy nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele inne niż rolne i leśne. Nie wykonuje się scalenia i podziału dla nieruchomości, które zostały objęte postępowaniem scaleniowym na podstawie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Scalenia i podziału dokonuje Gmina. Szczegółowe warunki scalenia i podziału nieruchomości określa plan miejscowy.

Scalenia i podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli są one położone w granicach obszarów określonych w planie miejscowym albo gdy o scalenie i podział wystąpią właściciele lub użytkownicy wieczyści posiadający ponad 50 % powierzchni gruntów objętych scaleniem i podziałem.

Czynności geodety

Na czynności geodety dotyczące opracowania projektu scalenia i podziału nieruchomości składają się:

Zgłoszenie pracy geodezyjnej do właściwego miejscowo ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Geodezyjne opracowanie granic nieruchomości objętych scaleniem i podziałem (Zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia granice nieruchomości przeznaczonych do scalenia i podziału ustala się i przyjmuje według katastru nieruchomości).
Wykonanie mapy z geodezyjnym projektem scalenia i podziału nieruchomości.
Wykonanie rejestru nieruchomości,
Wyznaczenie i wskazanie uczestnikom postępowania oraz utrwalenie na gruncie granic nieruchomości powstałych w wyniku scalenia i podziału,
Wprowadzenie uczestników postępowania na nowe nieruchomości.
 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 101-108)
Rozporządzenie RM z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości (§ 5.3, 9-11)"
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwiec 2014, 14:12 wysłana przez ninia_2009 »

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 33.0.1750.154 Chrome 33.0.1750.154
  • Zobacz profil
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline Misiek

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 3.0.19 Firefox 3.0.19
  • Zobacz profil
Polecam lekturę G5, gdzie jest opisane co zawierają rejestry.

No dobrze czytałem (§ 176 ust. 2 - instrukcji G-5), ale pytanie jest czy mogę się na to powołać w podstawie prawnej? Chyba to błąd. Czy po prostu opisać co zawiera taki rejestr i tyle?

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 8/Server 2012 Windows 8/Server 2012
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
  • Zobacz profil
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline Misiek

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 47
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 11.0 MS Internet Explorer 11.0
  • Zobacz profil
Znalazłem jeszcze coś dotyczące rejestrów, a mianowicie zapis § 75 ust. 2 rozporządzenia w sprawie standardów (..)
§ 75. Na potrzeby podziałów nieruchomości, typowych postępowań sądowych i administracyjnych sporządza się:
2) rejestry lub wykazy zawierające dane dotyczące gruntów lub ich części składowych

oraz

§ 76. Przy opracowywaniu map oraz rejestrów lub wykazów, o których mowa w § 75, wykorzystuje się informacje zawarte w:
1) materiałach PZGiK, w tym ewidencji gruntów i budynków;
2) księgach wieczystych oraz w aktach ksiąg wieczystych;
3) orzeczeniach sądowych;
4) aktach notarialnych;
5) decyzjach administracyjnych;
6) dokumentach geodezyjnych i kartograficznych przechowywanych w archiwach państwowych;
7) dokumentach geodezyjnych i kartograficznych będących w posiadaniu zainteresowanych stron.

myślicie że można to ewentualnie dopisać, czy to bez sensu?
« Ostatnia zmiana: 3 Czerwiec 2014, 14:23 wysłana przez Brook »

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.114 Chrome 35.0.1916.114
  • Zobacz profil
« Ostatnia zmiana: 3 Czerwiec 2014, 14:23 wysłana przez Brook »

Offline ninia_2009

 • Rekrut
 • *
 • Wiadomości: 184
 • System:
 • Android 2.1 / Sony Ericsson U20i Android 2.1 / Sony Ericsson U20i
 • Przeglądarka:
 • Safari 4.0 Safari 4.0
  • Zobacz profil
Ale w kontekście że takie rejestry geodeta sporządza zgodnie z paragrafem 76 rozp, bo pytają o czynności geodety a nie co zawiera rejestr. Jak będzie czas to się rozpisywać. I dodałabym w podstawę prawna rozp. W sprawie standardów bo robi się je na podstawie tego rozporządzenia a nie g5.
sYsTEM połączył wiadomości: [time]07 Cze, 2014 11:52[/time]
Jak zgłosić to i oddać do PZGIK skompletowany zgodnie z art 71 wraz z załącznikami zapisanymi na nośniku informatycznym ze schematami GML co by to miało znaczyć.
sYsTEM połączył wiadomości: [time] 7 Czerwiec 2014, 11:54[/time]
Moje odp to takie totalne minimum może ktoś to rozbuduje'?
« Ostatnia zmiana: 7 Czerwiec 2014, 22:18 wysłana przez Brook »

Offline poke

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 13
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 29.0 Firefox 29.0
  • Zobacz profil
"Wprowadzenie uczestników postępowania na nowe nieruchomości"
- tak się zastanawiam czy to napewno wykonuje geodeta bo nigdzie nie jest sprecyzowane?

Offline AKKA

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 78
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.153 Chrome 35.0.1916.153
  • Zobacz profil
Moja propozycja odpowiedzi:
1. zgłoszenie pracy geodezyjnej we właściwym miejscowo i rzeczowo ośrodku
2. analiza otrzymanych materiałów z ODGiK pod względem aktualności, kompletności i przydatności
3. Przyjęcie granic nieruchomości objętych scaleniem i podziałem wg katastru nieruchomości, a stanu prawnego nieruchomości wg KW oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości
3a. geodezyjne opracowanie granic nieruchomości objętych scaleniem i podziałem nieruchomości
Geodezyjne opracowanie granic zewnętrznych może dotyczyć także rozgraniczenia nieruchomości (zgodnie z PGiK art. 30.2), jeżeli jest konieczne do przeprowadzenia w celu określenia współrzędnych punktów granicznych zewnętrznych granic scalenia.
3b. obliczenie powierzchni działek przed scaleniem i podziałem
4. sporządzenie mapy z geodezyjnym projektem scalenia i podziału nieruchomości
5. obliczenie powierzchni nowych działek i sporządzenie rejestru nieruchomości w wykazaniem stanu dotychczasowego oraz stanu nowego po scaleniu i podziale; w tym także obliczenie powierzchni wydzielone pod drogi lub pod poszerzenie dróg istniejących oraz obliczenie różnic powierzchni starych przed scaleniem i podziałem i nowych
6. sporządzenie operatu technicznego i przekazanie go do ODGiK celem przyjęcia dokumentacji do PZGiK
7. wyznaczenie i wskazanie uczestnikom postępowania granic nowo wydzielonych działek gruntu oraz utrwalenie tych granic, zgodnie z przepisami o rozgraniczaniu nieruchomości

Podstawa prawna:
UGN
Rozp. w sprawie scalania i podziału nieruchomości
PGiK

Niech ktoś da znać czy też by tak napisał ...


sYsTEM połączył wiadomości: [time]14 Czerwiec 2014, 19:29[/time]
ninia_2009 - Wprowadzenie uczestników postępowania na nowe nieruchomości - tego dokonuje wójt (ale najczęściej z udziałem geodety)
« Ostatnia zmiana: 19 Czerwiec 2014, 18:52 wysłana przez AKKA »

Offline Małgorzata_85

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 18
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.153 Chrome 35.0.1916.153
  • Zobacz profil
Znalazłam taki opis:

Czynności geodety związane z opracowaniem dokumentacji  :
   1)   dokonuje geodezyjnego opracowania granic zewnętrznych (rozgraniczenia) gruntów objętych scaleniem i podziałem
   2)   przyjmuje granice nieruchomości objętych scaleniem i podziałem oraz sporządza mapę tych nieruchomości – poprzedza te czynności wznowieniem zewnętrznych punktów granicznych i okazania uczestnikom scalenia, a w przypadku sporów granicznych, przeprowadza postępowania rozgraniczeniowe. 
   3)   oblicza powierzchnie i sporządza rejestr nieruchomości według stanu dotychczasowego
   4)   sporządza, w razie potrzeby, dokumentację w celu aktualizacji wpisów w księgach wieczystych i katastrze nieruchomości
   5)   opracowuje geodezyjny projekt scalenia i podziału nieruchomości  działek,
   6)   sporządza rejestr nieruchomości według zasad określonych w art. 104 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
   7)   wyznacza i utrwala na gruncie granice nowo wydzielonych działek gruntu,
   8)   wskazuje na gruncie uczestnikom postępowania granice nieruchomości nowo wydzielonych,
   9)   opracowuje dokumentację niezbędną do dokonania wpisów w księgach wieczystych i do wprowadzenia zmian w katastrze nieruchomości – wykazy synchronizacyjne zmian gruntowych oraz wyrysy – wypisy ewidencyjne nowo powstałych działek.
Dokumentacja, o której mowa powyżej, przed odbiorem przez Zamawiającego, podlega przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Offline AKKA

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 78
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.153 Chrome 35.0.1916.153
  • Zobacz profil
Znalazłam taki opis:

Czynności geodety związane z opracowaniem dokumentacji  :
   1)   dokonuje geodezyjnego opracowania granic zewnętrznych (rozgraniczenia) gruntów objętych scaleniem i podziałem
   2)   przyjmuje granice nieruchomości objętych scaleniem i podziałem oraz sporządza mapę tych nieruchomości – poprzedza te czynności wznowieniem zewnętrznych punktów granicznych i okazania uczestnikom scalenia, a w przypadku sporów granicznych, przeprowadza postępowania rozgraniczeniowe. 
   3)   oblicza powierzchnie i sporządza rejestr nieruchomości według stanu dotychczasowego
   4)   sporządza, w razie potrzeby, dokumentację w celu aktualizacji wpisów w księgach wieczystych i katastrze nieruchomości
   5)   opracowuje geodezyjny projekt scalenia i podziału nieruchomości  działek,
   6)   sporządza rejestr nieruchomości według zasad określonych w art. 104 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
   7)   wyznacza i utrwala na gruncie granice nowo wydzielonych działek gruntu,
   8)   wskazuje na gruncie uczestnikom postępowania granice nieruchomości nowo wydzielonych,
   9)   opracowuje dokumentację niezbędną do dokonania wpisów w księgach wieczystych i do wprowadzenia zmian w katastrze nieruchomości – wykazy synchronizacyjne zmian gruntowych oraz wyrysy – wypisy ewidencyjne nowo powstałych działek.
Dokumentacja, o której mowa powyżej, przed odbiorem przez Zamawiającego, podlega przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

To jest ze starego rozp. - przepis jest uznany za uchylony i pytanie czy pisać z tego?czy tylko z UGN i aktualnego rozp.?