Shoutbox

support:
2021 Jun 05 21:36:07
w jakimś bliżej nie określonym czasie nastąpi mała zmiana na forum, ale to jak znajdę wolny weekend czy coś podobnego
support:
2020 Nov 12 13:57:35
o taki portal na jakiś czas do nas wpadnie

Autor Wątek: [2] Proszę wymienić czynności formalne, jakie powinien wykonać organ administracji właściwy do spraw rozgraniczania nieruchomości...  (Przeczytany 1061 razy)

Offline Maq

 • Przyjaciel
 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 28
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 27.0.1453.110 Chrome 27.0.1453.110
  • Zobacz profil
Proszę wymienić czynności formalne, jakie powinien wykonać organ administracji właściwy do spraw rozgraniczania nieruchomości, po otrzymaniu od geodety uprawnionego kompletnej dokumentacji rozgraniczeniowej, z której wynika, że w trakcie rozprawy granicznej nie doszło do likwidacji sporu granicznego i zawarcia ugody.


Organem właściwym w sprawach rozgraniczania nieruchomości są wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) z urzędu lub na wniosek strony.
Organ (art. 34), po otrzymaniu od geodety uprawnionego dokumentacji rozgraniczeniowej powinien skontrolować ją pod względem formalnym oraz ocenić prawidłowość przeprowadzenia ustalenia granic przez upoważnionego geodetę, a w szczególności musi się odnieść do przedstawionej przez geodetę opinii w sprawie rozgraniczenia. W razie stwierdzenia braków organ może zwrócić dokumentację geodecie do poprawy i uzupełnienia.
Następnie organ wydaje decyzję o umorzeniu postępowania oraz przekazuje z urzędu sprawę do właściwego sądu dołączając akta z postępowania administracyjnego, o czym zawiadamia (zgodnie z KPA) zainteresowane strony.


tutaj moje pytanie - czy zawarlibyście też część odpowiedzi poniżej - pytanie jak zwykle mało konkretne

lub (art. 33) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granic nastąpiło na podstawie zebranych dowodów którą poprzedza:
   1)   dokonanie przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami; w wypadku stwierdzenia wadliwego wykonania czynności upoważnionemu geodecie zwraca się dokumentację do poprawy i uzupełnienia,
   2)   włączenie dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może zażądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.(art. 33, 34)
dziękuję za odpowiedzi i wasze sugestie :)

sYsTEM połączył wiadomości: 18 Czerwiec 2013, 10:12
Geodeta przeprowadzający rozgraniczenie stwierdził, że granice istniejące na gruncie pokrywają się z dokumentami stanowiącymi podstawę do ich ustalenia, jednak mimo to obydwie strony postępowania pozostawały w sporze, którego nie udało się zakończyć aktem ugody. Jaki powinien być dalszy tok postępowania geodety i organu prowadzącego postępowanie rozgraniczeniowe?Upoważniony geodeta:
- wskazuje stronom przebieg granicy,
- tymczasowo utrwala punkty graniczne,
- sporządza protokół graniczny z opisem granic według dokumentów i wskazania jednej i drugiej strony,
- wykonuje pomiar granicy a także trwałych elementów zagospodarowania terenu mających znaczenie dla określenia jej przebiegu i sporządza szkic graniczny,
- przekazuje całość dokumentacji do właściwego ODGiK,
- po przyjęciu do zasobu protokół wraz ze szkicem granicznym i opinią dotyczącą ustalonej granicy przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi),
- wójt (burmistrz, prezydent) zgodnie z art. 31 wydaje decyzję o rozgraniczeniu na podstawie zebranych dowodów,
- strony mają 14 dni od chwili doręczenia decyzji o rozgraniczeniu, aby wystąpić z żądaniem skierowania sprawy na drogę postępowania przed sądem powszechnym,
- niedopuszczalne jest umorzenie postępowania w sytuacji, gdy nie doszło do ugody, ale są podstawy do wydania decyzji o rozgraniczeniu na podstawie zebranych dowodów (przykład orzeczenia WSA w Białymstoku WSASygn. Akt II SA/Bk 281/06).

Ustawa z dn. 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art.(31,33).
Rozporządzenie Ministrow Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45 poz. 453 - § 11).

i moje pytanie dotyczy tego czy geodeta ma obowiązek w protokole zaznaczyć wskazania stron i dlaczego stabilizacja tymczasowa - przecież są dowody i dla mnie tu powinien być koniec. Czy te wskazania wykazujemy na szkicu aby sąd miał na czym oprzeć swój werdykt?
dziękuję za sugestie
« Ostatnia zmiana: 23 Sierpień 2013, 20:02 wysłana przez Brook »

Offline Brook

 • Moderator Emerytowany
 • Znawca
 • *
 • Wiadomości: 454
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 27.0.1453.110 Chrome 27.0.1453.110
  • Zobacz profil
Odp: Odp: Problem z pytaniem na zakres 2
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Czerwiec 2013, 21:26 »
Cytuj
i moje pytanie dotyczy tego czy geodeta ma obowiązek w protokole zaznaczyć wskazania stron i dlaczego stabilizacja tymczasowa - przecież są dowody i dla mnie tu powinien być koniec. Czy te wskazania wykazujemy na szkicu aby sąd miał na czym oprzeć swój werdykt?
dziękuję za sugestie

Nie tylko na szkicu rysujesz ale i opisujesz w protokole.
Całkiem niedawno miałam właśnie takie rozgraniczenie i mój szef dzwonił do samego p. Z. Marca, który przyznał, że sam tak by zrobił, ale nie jest to do końca jednoznaczne.....  :P
www.geodetachelm.pl
www.geodezja-chelm.pl

Uśmiech najkrótszą drogą do człowieka

Offline Konio

 • Słuchacz
 • *
 • Wiadomości: 4
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 10.0 MS Internet Explorer 10.0
  • Zobacz profil
Nie powinno to iść w stronę wójta? Postanowienie o wszczęciu rozgraniczenia, kontrola dokumentacji, decyzja albo przekazanie do sądu? 

Offline kkraq

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 32
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 27.0 Firefox 27.0
  • Zobacz profil
Proszę wymienić czynności formalne, jakie powinien wykonać organ administracji właściwy do spraw rozgraniczania nieruchomości, po otrzymaniu od geodety uprawnionego kompletnej dokumentacji rozgraniczeniowej, z której wynika, że w trakcie rozprawy granicznej nie doszło do likwidacji sporu granicznego i zawarcia ugody.

tutaj moje pytanie - czy zawarlibyście też część odpowiedzi poniżej - pytanie jak zwykle mało konkretne

lub (art. 33) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granic nastąpiło na podstawie zebranych dowodów którą poprzedza:
   1)   dokonanie przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami; w wypadku stwierdzenia wadliwego wykonania czynności upoważnionemu geodecie zwraca się dokumentację do poprawy i uzupełnienia,
   2)   włączenie dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może zażądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.


Widzę, że minęło trochę czasu od wątpliwości zawartych w tym poscie.
Uważam, że tą drugą część odpowiedzi też można umieścić. W pytaniu egz. nie jest sprecyzowane czy istniały dowody czy nie.
Wójt sprawdza pod względem formalnym przeprowadzenie czynności rozgran. a później sprawę umarza lub wydaje decyzję o rozgraniczeniu  w zależności od istnienia dowodów.

Offline marzenka_81

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 10
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 8.0
  • Zobacz profil
Na pewno muszą być w odpowiedzi dwie możliwoeści, z dowodami i bez

Offline geoziom

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 100
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 34.0.1847.116 Chrome 34.0.1847.116
  • Zobacz profil
Mnie zastanawia sytuacja, gdy są dowody na ustalenie przebiegu granic a strony pozostają w sporze.
Czy trzeba na siłe znaki graniczne stabilizować trwale? (np. w obecności Policji-tylko po co?)
Czy może tylko markowanie tego co jest z dokumentów? Chociaż przepisy takiej akcji nie przewidują.
w rozp. o rozgr jest napisane:
par. 16. Dla ustalonych bezspornie punktów granicznych oraz znaków granicznych przesuniętych,
uszkodzonych lub zniszczonych, których położenie zostało wznowione, należy wykonać stabilizację w obecności stron.
 A także po co w protokole zamieszczać informacje o przbeigu granic wg dokumentów, stron, stanu grucie, skoro i tak się nie sporządza opinii bo wójt wydaje decyzje o rozgraniczeniu.
A wracając do dalszej części postępowania to Sąd w ogóle nie musie patrzeć na to co się działo w postępowaniu administracyjnym a także na opinie co do granic. Chociaż całość roboty i tak robi biegły i to od niego zależy co tam mądrego wymyśli.

Offline sfl

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 78
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Chrome 38.0.2125.111 Chrome 38.0.2125.111
  • Zobacz profil
Dodatkowo w przypadku gdy były dowody i wójt wydał decyzję o rozgraniczeniu zgodnie z PGiK po 12 lipca 2014
Art 23 ust3
Organ administracji publicznej przekazuje właściwemu staroście odpisy ostatecznych decyzji administracyjnych wraz z załącznikami oraz innymi dokumentami stanowiącymi integralną ich część, w sprawie o:
f) rozgraniczeniu nieruchomości

Offline Beduin

 • Bywalec
 • *
 • Wiadomości: 34
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 33.0 Firefox 33.0
  • Zobacz profil
ustawa PGiK, Art 23 ust5

Organy administracji publicznej przekazują właściwemu staroście:

Decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości przekazuje się w terminie 14 dni od dnia, w którym ten dokument wywołuje skutki prawne.


Offline kjozwik

 • Stażysta
 • *
 • Wiadomości: 139
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 36.0 Firefox 36.0
  • Zobacz profil
Dodatkowo w przypadku gdy były dowody i wójt wydał decyzję o rozgraniczeniu zgodnie z PGiK po 12 lipca 2014
Art 23 ust3
Organ administracji publicznej przekazuje właściwemu staroście odpisy ostatecznych decyzji administracyjnych wraz z załącznikami oraz innymi dokumentami stanowiącymi integralną ich część, w sprawie o:
f) rozgraniczeniu nieruchomości
Załącznikami oraz o innymi dokumentami  stanowiącymi integralną cześć decyzji są np mapa z projektem podziału przy decyzji zatwierdzającej podział, może być tez protokół zdawczo - odbiorczy przy decyzji o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd, itd
Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości, chyba nie ma załącznika.
« Ostatnia zmiana: 19 Maj 2015, 10:17 wysłana przez kjozwik »